[Download] Tải 320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án – Tải về File Word, PDF

320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án
Nội dung Text: 320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

Download


Với mong muống giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn, TaiLieu.vn tổng hợp và chia sẽ 320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải 320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu 320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án File Word, PDF về máy

320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: 320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

 1. 320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

  Câu 1: Thế nào là nguồn vốn của NHTM?
  A: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, kinh doanh
  B: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng khoán.
  C: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay và đầu tư
  D: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, đầu tư và thực hiện các dịch vụ
  ngân hàng.
  Câu 2: Vốn chủ sở hữu của NHTM là gì?
  A: Là nguồn vốn mà chủ NHTM phải có để bắt đầu hoạt động
  B: Là nguồn vốn do các chủ NHTM đóng góp
  C: Là nguồn vốn thuộc sở hữu của NHTM
  D: Là nguồn vốn do nhà nước cấp
  Câu 3: Nguồn từ các quỹ được coi là vốn chủ sở hữu bao gồm những khoản nào?
  A: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao cơ bản
  B: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, các quỹ khác
  C: Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen thưởng.
  D: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ khen thưởng.
  Câu 4: Các tài sản nợ khác được coi là vốn chủ sở hữu gồm những nguồn nào?
  A: Vốn đầu tư mua sắm do nhà nước cấp nếu có; vốn tài trợ từ các nguồn.
  B: Vốn đầu tư mua sắm do nhà nước cấp nếu có. Các khoản chênh lệnh do đánh giá lại tài sản,
  chênh lệch tỷ giá; các loại cổ phần do các cổ đông góp thêm.
  C: Vốn đầu tư mua sắm do nhà nước cấp nếu có. Các khoản chênh lệnh do đánh giá lại tài sản,
  chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận được để lại chưa phân bổ cho các quỹ.
  D: Các khoản chênh lệnh do đánh giá lại tài sản, lợi nhuận được để lại chưa phân bổ cho các quỹ
  Câu 5: Vốn huy động của NHTM gồm những loại nào?
  A: Tiền gửi, vốn vay các tổ chức tín dụng khác và NHTW; vốn vay trên thị trường vốn, nguồn
  vốn khác.
  B: Tiền gửi, vốn vay NHTM; vay ngân sách nhà nước; vốn được ngân sách cấp bổ sung.
  C: Tiền gửi, vốn vay các tổ chức tín dụng khác; ngân sách nhà nước cấp hàng năm.
  D: Tiền gửi, vốn vay NHTW; vốn vay ngân sách, nguồn vốn khác.
  Câu 6: Vốn huy động từ tiền gửi bao gồm những bộ phận nào?
  A: Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền đi vay NHTW
  B: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay TCTD khác.
  C: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác.

 2. D: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác.
  Câu 7: Tại sao phải quản lý nguồn vốn
  A: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của
  NHTM để có vốn nộp lợi nhuận, thuế cho nhà nước.
  B: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế; Đảm bảo nguồn vốn NHTM tăng
  trưởng bền vững, đáp ứng kịp thời, đầy đủ về thời gian, lãi suất thích hợp; Đảm bảo khả năng
  thanh toán, chi trả của NHTM và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  C: Đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của NHTM và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đảm bảo
  nguồn vốn NHTM tăng trưởng bền vững, đáp ứng kịp thời, đầy đủ về thời gian lãi suất thích hợp.
  D: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của
  NHTM và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  Câu 8: Quản lý vốn chủ sở hữu gồm những nội dung gì?
  A: Xác định vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tổng tài sản có ; Xác định vốn chủ sở hữu trong
  quan hệ với tài sản có có rủi ro; Xác định vốn CSH trong mối liên hệ với các nhân tố khác.
  B: Xác định vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tổng tài sản; xác định vốn chủ sở hữu với vốn cho vay;
  C: Xác định vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tổng tài sản; Xác định vốn CSH trong mối liên hệ với
  các nhân tố khác.
  D: Xác định vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tài sản rủi ro. Xác định vốn CSH trong mối liên hệ với
  các nhân tố khác; xác định vốn chủ sở hữu với quan hệ bảo lãnh, cho thuê tài chính.
  Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về quản lý vốn huy động là đúng nhất?
  A: Quản lý quy mô, cơ cấu, quản lý lãi suất chi trả
  B: Quản lý quy mô, cơ cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn, phân tích tính thanh khoản của
  nguồn vốn.
  C: Quản lý quy mô, cơ cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn.
  D: Quản lý quy mô, cơ cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn, phân tích tính thanh
  khoản của nguồn vốn; xác định nguồn vốn dành cho dự trữ.
  Câu 10: Nội dung của khái niệm tín dụng nào dưới đây là chính xác nhất?
  A: Chuyển nhượng tạm thời 1 lượng giá trị
  B: Chuyển nhượng tạm thời 1 lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng
  C: Chuyển nhượng tạm thời 1 lượng giá trị, tính hoàn trả.
  D: Chuyển nhượng quyền sử dụng tạm thời 1 lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng, tính
  hoàn trả.
  Câu 11: Theo quy định hiện hành ở Vệt Nam, đối tượng cho vay của tín dụng ngân hàng là gì?
  A: Là tất cả các nhu cầu vay vốn của nền kinh tế – xã hội
  B: Là nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn của nền kinh tế – xã hội
 3. C: Là những nhu cầu vay vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật
  D: Là nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội.
  Câu 12: Tổ chức tín dụng không được cho vay vốn những nhu cầu nào?
  A: Nhu cầu mua sắm tài sản và chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển
  nhượng, chuyển đổi.
  B: Nhu cầu thanh toán các chi phí, thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm.
  C: A và những đối tượng kinh doanh xét thấy không có lợi nhuận lớn.
  D: Nhu cầu tài chính để giao dịch mà pháp luật cấm; nhu cầu thanh toán các chi phí, thực hiện
  các giao dịch mà pháp luật cấm và A
  Câu 13: Tín dụng ngân hàng có những nguyên tắc nào?
  A: Tiền vay sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận và có tài sản đảm bảo cho vốn vay.
  B: Tiền vay sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận; tiền vay hoàn trả đúng hạn cả gốc và lãi
  C: Tiền vay sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận, có tài sản làm đảm bảo, trả nợ đúng hạn.
  D: Tiền vay sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận, có tài sản làm đảm bảo, trả đúng hạn cả gốc và
  lãi.
  Câu 14: Điều kiện vay vốn gồm những nội dung nào?
  A: Địa vị pháp lý của những khách hàng vay vốn; có tài sản cầm cố, thế chấp có giá trị lớn.
  B: Khách hàng có phương án sản xuất – kinh doanh khả thi, có hiệu quả.
  C: B; khách hàng vay thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định; địa vị pháp lý của khách
  hàng vay; sử dụng vốn vay hợp pháp
  D: Khách hàng phải có tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định; có vốn tự có lớn.
  Câu 15: Thế nào là cho vay đảm bảo bằng tài sản?
  A: Là việc cho vay vốn của TCTD mà khách hàng vay phải cam kết đảm bảo bằng tài sản thế chấp,
  cầm cố hoặc có uy tín lớn.
  B: A và tài sản hình thành từ vốn vay; tài sản cầm cố
  C: Là việc cho vay vốn của TCTD mà khách hàng vay phải cam kết đảm bảo bằng tài sản thế chấp,
  cầm cố hoặc có bảo lãnh của bên thứ 3 bằng tài sản.
  D: C ; tài sản hình thành từ vốn vay.
  Câu 16: Các tài sản cầm cố, thế chấp chủ yếu là gì?
  A : Cầm cố bằng chứng khoán, cầm cố bằng thương phiếu, thế chấp bất động sản
  B: Cầm cố bằng thương phiếu, cầm cố bằng hàng hoá, thế chấp bất động sản.
  C: B , cầm cố bằng chứng khoán, cầm cố bằng hợp đồng thầu khoán.
  D: A và cầm cố bằng hợp đồng thầu khoán.
  Câu 17: Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản thì dựa vào tiêu chí nào?
  A: Dựa vào năng lực tài chính của khách hàng
 4. B: Dựa vào uy tín của khách hàng
  C: Khả năng hoàn trả gốc và lãi đúng hạn
  D: Sử dụng vốn vay có hiệu quả
  Câu 18: Phát biểu nào dưới đây là chính xác nhất về khách hàng có uy tín?
  A: Hoàn trả nợ đúng hạn
  B: Quản trị kinh doanh có hiệu quả
  C: Có tín nhiệm với TCTD trong sử dụng vốn vay.
  D: Có năng lực tài chính lành mạnh, trung thực trong kinh doanh, A và B
  Câu 19: Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại do ai quy định?
  A. Do nhà nước quy định
  B. Do ngân hàng trung ương quy định
  C. Cả A và B
  D. Do ngân hàng thương mại quy định
  Câu 20: Những căn cứ định giá lãi cho vay nào dưới đây của khoản vay là đúng nhất?
  A: Chi phí huy động vốn, dự phòng tổn thất rủi ro
  B: Chi phí huy động vốn, mức vay, các phân tích về người vay vốn
  C: Chi phí huy động vốn, mức vay, thời hạn vay
  D: Dự phòng tổn thất, thời hạn vay, yếu tố cạnh tranh, lãi suất trên thị trường.
  Câu 21: Quy trình cho vay là gì?
  A: Quy trình cho vay là thủ tục giải quyết món vay
  B: Quy trình cho vay là phương pháp giải quyết món vay
  C: Quy trình cho vay là trình tự các bước mà ngân hàng thực hiện cho vay đối với khách hàng
  D: A và B
  Câu 22: Quy trình cho vay phản ánh những vấn đề gì?
  A: Phản ánh nguyên tắc, phương pháp cho vay; đối tượng vay vốn
  B: Phản ánh nguyên tắc, phương pháp cho vay, trình tự giải quyết các công việc.
  C: Phương pháp cho vay, trình tự giải quyết các công việc
  D: B; thủ tục hành chính và thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến cho vay.
  Câu 23: Phát biểu nào dưới đây về quy trình cấp tín dụng là đầy đủ nhất?
  A: Thiết lập hồ sơ tín dụng, quyết định cấp tín dụng, thu hồi vốn vay.
  B: Thiết lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, quyết định cấp tín dụng, thẩm định dự án vay.
  C: Thiết lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, quyết định cấp tín dụng, giám sát và quản lý
  tín dụng.
  D: Thiết lập hồ sơ tín dụng, quyết định cấp tín dụng, giám sát và quản lý tín dụng.
  Câu 24: Hồ sơ cho vay thường gồm những loại nào?
 5. A: Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp cho ngân hàng
  B: Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập
  C: Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp cho ngân hàng, hồ sơ do ngân hàng lập
  D: C và hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập
  Câu 25: Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp cho ngân hàng gồm loại nào?
  A: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ về đối tượng vay vốn.
  B: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ dự án, hồ sơ kỹ thuật.
  C: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ dự án (đối với cho vay trung và dài hạn).
  D: Hồ sơ kinh tế, hồ sơ pháp lý.
  Câu 26: Hồ sơ do ngân hàng cho vay lập gồm những tài liệu chủ yếu nào?
  A: Các báo cáo về thẩm định, tái thẩm định.
  B: Các báo cáo về thẩm định, các loại thông báo như: thông báo cho vay, thông báo từ chối cho vay,
  thông báo đến hạn nợ, thông báo ngừng cho vay, thông báo chấm dứt cho vay.
  C: Như B; báo cáo kiểm tra sử dụng vốn vay; các báo cáo về thẩm định, tái thẩm định
  D: C và phân tích tài chính, sổ theo dõi cho vay và thu nợ
  Câu 27: Hồ sơ do ngân hàng và khách hàng cùng lập gồm những loại chủ yếu nào?
  A: Hợp đồng tín dụng, đơn vay vốn.
  B: Sổ vay vốn, đơn vay vốn, kế ước nhận nợ.
  C: Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn, hợp đồng đảm bảo tiền vay (nếu có).
  D: Hợp đồng tín dụng và Sổ vay vốn.
  Câu 28: Để phân tích đánh giá khách hàng vay ngân hàng dựa vào nguồn tài liệu nào?
  A: Tài liệu thuyết minh về vay vốn như kế hoach, phương án sản xuất kinh doanh,…
  B: Tài liệu thuyết minh về vay vốn, các tài liệu kế toán để đánh giá tài chính.
  C: Các tài liệu liên quan đến đảm bảo tín dụng; tài liệu thuyết minh về vay vốn, các tài liệu về vay
  vốn như kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh…
  D: C, phỏng vấn trực tiếp, thông qua hồ sơ lưu trữ về người vay,…
  Câu 29: Ngân hàng thường phân tích đánh giá những nội dung chủ yếu nào khi cho khách hàng vay?
  A: Năng lực pháp lý của khách hàng, địa điểm kinh doanh của khách hàng
  B: Năng lực pháp lý và uy tín của khách hàng, nơi giao hàng của khách hàng
  C: Năng lực pháp lý, tình hình tài chính của khách hàng, năng lực điều hành sản xuất kinh
  doanh của ban lãnh đạo đơn vị, uy tín của khách hàng.
  D: Năng lực pháp lý, uy tín của khách hàng, tình hình tài chính của khách hàng.
  Câu 30: Cho vay theo hạn mức tín dụng là gì?
  A: Là phương pháp mà ngân hàng quy định một hạn mức cho khách hàng vay, không cần có ý kiến
  của khách hàng
 6. B: là phương pháp mà người vay yêu cầu ngân hàng cấp cho một hạn mức.
  C: Là phương pháp cho vay mà ngân hàng và khách hàng thoả thuận một dư nợ tối đa duy trì
  trong một thời gian nhất định.
  D: Gồm A và B
  Câu 31: Thế nào là cho vay từng lần?
  A: Là mỗi lần vay khách hàng phải làm thủ tục vay nhưng không phải ký hợp đồng tín dụng.
  B: Là mỗi lần vay khách hàng phải làm thủ tục vay và ký hợp đồng vay từng lần.
  C: Là mỗi lần vay khách hàng phải ký hợp đồng vay từng lần, từ lần hai trở đi không phải làm đơn
  xin vay.
  D: Là A và C
  Câu 32: Thế nào là cho vay ngắn hạn?
  A: Là khoản cho vay có thời hạn 12 tháng, trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài tới 15 tháng.
  B: Là khoản cho vay dưới 12 tháng nhằm cung ứng vốn cho khách hàng để sản xuất kinh doanh và
  phục vụ đời sống.
  C: Cả A và B
  D: Là khoản cho vay có thời hạn tới 12 tháng nhằm cung ứng vốn cho khách hàng để sản xuất
  kinh doanh và phục vụ đời sống.
  Câu 33: Quy trình cho vay bổ sung vốn lưu động nào dưới đây có nội dung chính xác nhất?
  A: Tiếp nhận hồ sơ, thu thập thông tin về khách hàng.
  B: Căn cứ vào tài liệu xin vay được khách hàng cung cấp, cán bộ tín dụng (cán bộ thẩm định) phân
  tích đánh giá khách hàng.
  C: B; phê duyệt ký hợp đồng; tiếp nhận hồ sơ; thu thập thông tin về khách hàng
  D: C và thực hiện hợp đồng.
  Câu 34: Cho vay trên tài sản gồm những loại nào?
  A: Chiết khấu chứng từ có giá, chiết khấu tài sản cầm cố
  B: Cho vay trên toàn bộ chứng từ hàng xuất; chiết khấu chứng từ có giá
  C: A và bao thanh toán.
  D: B và bao thanh toán.
  Câu 35: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất dưới đây về chiết khấu chứng từ có giá?
  A: Là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại.
  B: Là nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sở hữu những chứng từ có giá.
  C: A , B , lấy một khoản tiền bằng mệnh giá – (trừ đi) lợi tức chiết khấu và hoa hồng phí.
  D: A và B
  Câu 36: Các giấy tờ có giá ngắn hạn thuộc đối tượng chiết khấu gồm những loại gì?
  A: Tín phiếu, kỳ phiếu, thương phiếu.
 7. B: Thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, bộ chứng từ hàng xuất, các trái phiếu có thời hạn
  lưu hành còn lại tới 12 tháng.
  C: Tín phiếu, kỳ phiếu, B, các giấy tờ có giá khác
  D: B, tín phiếu, kỳ phiếu.
  Câu 37: Thế nào là bao thanh toán?
  A: Là một dịch vụ trong đó một tổ chức đứng ra thanh toán cho nhà xuất khẩu một phần tiền về hàng
  hoá đã bán cho nhà nhập khẩu.
  B: Là A và đòi nợ ở nhà xuất khẩu.
  C: Là một dịch vụ trong đó một tổ chức đứng ra cho vay cho nhà xuất khẩu một phần tiền về hàng
  hoá đã bán cho nhà nhập khẩu.
  D: Là một dịch vụ trong đó một tổ chức đứng ra thanh toán cho nhà xuất khẩu toàn bộ tiền về hàng
  hoá đã bán cho nhà nhập khẩu và sau đó đòi nợ nhà xuất khẩu.
  Câu 38: Dịch vụ bao thanh toán có những chức năng nào?
  A: Quản lý nợ
  B: Cấp tín dụng dưới hình thức ứng trước khoản tiền 80% – 90% giá trị hoá đơn, số còn lại được nhận
  khi tổ chức làm dịch vụ bao thanh toán thu được nợ.
  C: A và B
  D: B; phòng ngừa rủi ro; quản lý nợ.
  Câu 39: Thế nào là cho vay theo hạn mức thấu chi?
  A: Là loại tín dụng mà ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng vượt quá số tiền mà họ đã ký
  gửi ở ngân hàng trên tài khoản vẵng lai với một số lượng và thời gian nhất định.
  B: Là loại tín dụng mà ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng vượt quá số tiền mà họ đã ký gửi ở
  ngân hàng trên tài khoản thanh toán với 1 lượng nhất định.
  C: Là loại tín dụng mà khách hàng cho phép khách hàng sử dụng vượt quá số tiền mà họ đã ký gửi ở
  ngân hàng trên tài khoản tiền gửi.
  D: Gồm cả B và C
  Câu 40: Tài khoản vãng lai phản ánh số dư như thế nào?
  A: Không có số dư
  B: Chỉ có dư có
  C: Chỉ có dư nợ
  D: Có thể dư có, có thể dư nợ
  Câu 41: Cho vay tiêu dùng có những hình thức nào?
  A. Cho vay cầm đồ.
  B. Cho vay đảm bảo bằng thu nhập của người lao động.
  C. Cho vay có đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay, A và B
 8. D. A và B.
  Câu 42: Cho vay trung và dài hạn có những đặc điểm gì?
  A. Gắn với luân chuyển vốn cố định, tài trợ do thiếu vốn cố định, đáp ứng yêu cầu mua
  sắm TSCĐ; hoàn trả trong một chu kỳ.
  B. Không gắn với luân chuyển vốn cố định, tài trợ do thiếu vốn cố định, đáp ứng yêu cầu
  mua sắm TSCĐ.
  C. Gắn với luân chuyển vốn cố định, tài trợ do thiếu vốn cố định, đáp ứng yêu cầu mua
  sắm TSCĐ, hoàn trả trong nhiều chu kỳ, và cho vay cả nhu cầu vốn lưu động.
  D. Gắn với dự án đầu tư, tiềm ẩn nhiều rủi ro và thường lãi suất cao.
  Câu 43: Có những hình thức cho vay trung và dài hạn nào?
  A. Cho vay theo dự án đầu tư.
  B. Cho vay hợp vốn, cho vay theo dự án đầu tư.
  C. Cho vay hợp vốn, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay tiêu dùng.
  D. Cho vay theo dự án đầu tư, cho vay tiêu dùng.
  Câu 44: Nội dung chính của một dự án đầu tư bao gồm những gì?
  A. Mục tiêu của dự án, các kết quả của dự án.
  B. Mục tiêu của dự án, các kết quả của dự án, các hoạt động của dự án, các nguồn
  lực; hiệu quả dự án
  C. Mục tiêu của dự án, các kết quả của dự án, các nguồn lực.
  D. Mục tiêu của dự án, các hoạt động của dự án, các kết quả.
  Câu 45: Một dự án phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản nào?
  A. Tính khoa học, tính pháp lý, tính trung thực.
  B. Tính pháp lý, tính thực tiễn, tính giám sát.
  C. Tính pháp lý, tính thực tiễn, tính thống nhất, tính trung thực, tính giám sát.
  D. Tính khoa học, tính pháp lý, tính thực tiễn, tính thống nhất, tính phỏng định.
  Câu 46: Trình bày nào dưới đây phản ánh đầy đủ các giai đoạn của chu trình một dự án?
  A. Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.
  B. Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, vận hành kết quả đầu tư.
  C. Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, vận hành kết quả đầu tư, thẩm định dự án đầu tư.
  D. Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, thẩm định đầu tư.
  Câu 47: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất dưới đây về nội dung thẩm định của một dự án?
  A. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu của dự án, phân tích rủi ro dự án.
  B. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu của dự án, thẩm định phương diện thị trường
  của dự án, phân tích rủi ro dự án.
 9. C. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu của dự án, thẩm định phương diện kỹ thuật,
  phân tích rủi ro dự án.
  D. Gồm B ;thẩm định phương diện kỹ thuật, thẩm định tài chính, thẩm định
  phương diện kinh tế, xã hội, môi trường.
  Câu 48: Nghiên cứu, thẩm định phương diện tài chính bao gồm những nội dung gì?
  A. Xác định mức vốn đầu tư cho dự án, xác định kỹ thuật của dự án.
  B. Xác định mức vốn đầu tư cho dự án, xác định nguồn vốn ; xác định thuế phải nộp.
  C. Xác định mức vốn đầu tư cho dự án, xác định nguồn vốn và sự đảm bảo nguồn
  vốn tài trợ cho dự án, thẩm định về chi phí, doanh thu, lợi nhuận.
  D. Xác định mức vốn đầu tư cho dự án, xác định nguồn vốn, thẩm định về chi phí,
  doanh thu, lợi nhuận, xác định lợi nhuận cần nộp và để lại.
  Câu 49: Quy trình cho vay theo dự án thông thường bao gồm những bước nào?
  A. Tiếp nhận hồ sơ xin vay, thẩm định và quyết định cho vay, ký kết hợp đồng tín
  dụng.
  B. Tiếp nhận hồ sơ xin vay, thẩm định và quyết định cho vay, ký kết hợp đồngTD, giải
  ngân.
  C. Tiếp nhận hồ sơ xin vay, thẩm định và quyết định cho vay, ký kết hợp đồngTD, giải
  ngân, giám sát quá trình sử dụng vốn.
  D. Tiếp nhận hồ sơ xin vay, thẩm định và quyết định cho vay, ký kết hợp
  đồngTD, giải ngân, giám sát quá trình sử dụng vốn, thanh lý hợp đồng.
  Câu 50: Các trường hợp thường áp dụng trong cho vay hợp vốn là gì?
  A. Nhu cầu vay vốn hoặc bảo lãnh của chủ đầu tư dự án vượt quá giới hạn tối đa cho
  phép đối với một khách hàng của TCTD
  B. Do nhu cầu phân tán rủi ro trong kinh doanh của TCTD
  C. Do nhu cầu phân tán rủi ro trong kinh doanh của TCTD, khả năng nguồn vốn của 1
  TCTD không đáp ứng nhu cầu của dự án.
  D. A và C.
  Câu 51: Quy trình cho vay hợp vốn ( bảo lãnh ) bao gồm những khâu nào?
  A. Tiếp nhận hồ sơ, thống nhất phương án cho vay hợp vốn.
  B. Tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng tài trợ và hợp đồng tín dụng
  C. Tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng tài trợ và hợp đồng tín dụng và thực hiện hợp
  đồng tín dụng đồng tài trợ.
  D. Tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng tài trợ và hợp đồng tín dụng và thực hiện
  hợp đồng tín dụng đồng tài trợ, thống nhất phương án cho vay vốn, thanh lý hợp
  đồng tín dụng đồng tài trợ.
 10. Câu 52: Cho vay tiêu dùng có những đặc điểm gì?
  A. Nhu cầu TD phong phú, đa dạng, mục đích sử dụng vốn linh hoạt.
  B. Nhu cầu TD phong phú, đa dạng, mục đích sử dụng vốn linh hoạt, có rủi ro cao hơn
  các loại TD khác.
  C. Nhu cầu TD phong phú, đa dạng, mục đích sử dụng vốn linh hoạt, có rủi ro
  cao hơn các loại TD khác, lãi suất thường cao hơn TD khác, thời hạn cho vay cả
  ngắn, trung và dài hạn.
  D. Nhu cầu TD phong phú, đa dạng, mục đích sử dụng vốn linh hoạt, lãi suất thường
  cao hơn TD khác.
  Câu 53: Theo luật các TCTD của VN thì cho thuê tài chính được định nghĩa như thế nào?
  A. Cho thuê tài chính là hoạt động TD trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê
  tài sản giữa bên cho thuê và khách hàng thuê.
  B. Cho thuê tài chính là hoạt động TD trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê
  tài sản giữa bên cho thuê là TCTD với khách hàng thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê khách
  hàng mua lại tài sản đó.
  C. Cho thuê tài chính là hoạt động TD trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê
  tài sản giữa bên cho thuê là TCTD với khách hàng thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê khách
  hàng mua lại tài sản đó, hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã thỏa thuận
  trong hợp đồng thuê.
  D. Gồm B; hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã thỏa thuận trong
  hợp đồng thuê. Trong thời hạn cho thuê các bên không được đơn phương hủy bỏ
  hợp đồng.
  Câu 54: Đặc trưng của cho thuê tài chính gồm những nội dung chính nào?
  A. Hợp đồng cho thuê có bao hàm quyền mua lại tài sản với giá danh nghĩa vào cuối
  thời hạn thuê; bên cho thuê không được chuyển giao quyền sở hữu cho bên thuê khi kết
  thúc hợp đồng thuê.
  B. Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê nếu
  tổng giá trị các khoản tiền thuê hiện tại tương đương hoặc cao hơn giá trị của tài sản.
  C. Gồm B; việc cho thuê nhằm vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn hợp
  đồng cho thuê phải có tỉ lệ tương đương với thời hạn sử dụng của tài sản. Hợp đồng
  cho thuê có bao hàm quyền mua lại tài sản với giá danh nghĩa vào cuối thời hạn
  thuê.
  D. Hợp đồng cho thuê có bao hàm quyền mua lại tài sản với giá danh nghĩa vào cuối
  thời hạn thuê. Việc cho thuê nhằm vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 11. Câu 55: Ở VN, theo quy định hiện hành thì nội dung nào sau đây thoả mãn là trong những điều kiện của
  một giao dịch cho thuê tài chính ?
  A. Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên thuê được chuyển quyền sở hữu
  tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận giữa các bên.
  B. Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài
  sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận giữa các bên, và thời hạn thuê tài sản ít nhất
  phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê.
  C. Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài
  sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận giữa các bên, và thời hạn thuê tài sản ít nhất
  phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê
  bên thuê được quyền chọn mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế
  của tài sản thuê tại thời điểm mua lại.
  D. Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài
  sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận giữa các bên, và thời hạn thuê tài sản ít nhất
  phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê
  bên thuê được quyền chọn mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế
  của tài sản thuê tại thời điểm mua lại. Tổng số tiền cho thuê một loại tài sản quy định tại
  hợp đồng thuê phải tương đương với giá các tài sản đó trên thị trường vào thời điểm ký
  hợp đồng.
  Câu 56: Lợi ích của cho thuê tài chính đối với bên thuê là gì?
  A. Tăng nguồn lực sản xuất trong điều kiện thiếu vốn; hoặc không đủ điều kiện vay
  vốn.
  B. Tăng nguồn lực sản xuất trong điều kiện thiếu vốn, được đáp ứng vốn cao hơn bất
  cứ phương thức tài trợ nào.
  C. Gồm A; được đáp ứng vốn cao hơn bất cứ phương thức tài trợ nào, một
  phương thức tài trợ linh hoạt có nhiều thuận lợi.
  D. Tăng nguồn lực sản xuất trong điều kiện thiếu vốn, việc cấp vốn nhanh gọn.
  Câu 57: Lợi ích của cho thuê tài chính đối với bên cho thuê là gì?
  A. Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả thu được nhiều
  lợi nhuận.
  B. Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tạo liên kết
  giữa nhà cung cấp và người cho thuê.
  C. Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, thu được
  chênh lệch vốn khi hết hợp đồng trong trường hợp người thuê trả lại thiết bị.
 12. D. Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, thu được
  chênh lệch vốn khi hết hợp đồng trong trường hợp người thuê trả lại thiết bị, đa
  dạng hóa kinh doanh, phân tán rủi ro.
  Câu 58: Lợi ích của cho thuê tài chính đối với nền kinh tế?
  A. Tăng nguồn vốn cho đầu tư.
  B. Tăng nguồn vốn cho đầu tư, giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp thu được công
  nghệ cao và những tiến bộ khoa học kỹ thuật.
  C. Tăng nguồn vốn cho đầu tư, giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp thu được
  công nghệ cao và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ, cứu cánh cho các doanh
  nghiệp vừa và nhỏ phát triển.
  D. Tăng nguồn vốn cho đầu tư, hỗ trợ, cứu cánh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát
  triển.
  Câu 59: Tổng số tiền cho thuê tài chính bao gồm cho những chi phí nào?
  A. Chi phí mua sắm tài sản, chi phí vận chuyển.
  B. Chi phí mua sắm tài sản, chi phí lắp đặt chạy thử.
  C. Chi phí mua sắm tài sản, chi phí khác.
  D. Chi phí mua sắm tài sản, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt chạy thử, chi phí
  khác.
  Câu 60: Việc xác định thời hạn cho thuê dựa trên những cơ sở nào?
  A. Thời gian hoạt động của tài sản, tốc độ lỗi thời của tài sản, giá cả của tài sản.
  B. Thời gian hoạt động của tài sản, tốc độ lỗi thời của tài sản, cường độ sử dụng của
  tài sản, khả năng thanh toán.
  C. Thời gian hoạt động của tài sản, tốc độ lỗi thời của tài sản, các rủi ro trên thị
  trường, cường độ sử dụng của tài sản.
  D. Thời gian hoạt động của tài sản, tốc độ lỗi thời của tài sản, các rủi ro trên thị
  trường, cường độ sử dụng của tài sản, khả năng thanh toán, tính chất của từng loại
  tài sản.
  Câu 61: Những nội dung cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt là gì?
  A. Đặc điểm; mở và sử dụng tài khoản, mở được nhiều tài khoản.
  B. Mở và sử dụng tài khoản, lệnh thanh toán và chứng từ, tăng được phí thanh toán.
  C. Mở và sử dụng tài khoản, lệnh thanh toán và chứng từ, quyền và nghĩa vụ của
  tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng sử dụng dịch vụ.
  D. Mở và sử dụng tài khoản, lệnh thanh toán và chứng từ, đặc điểm
  Câu 62: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có những quyền gì?
 13. Quy định phí, mức thấu chi, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin liên quan đến sử dụng dịch vụ thanh
  toán.
  A. Quy định phí, mức thấu chi, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin liên quan đến
  sử dụng dịch vụ thanh toán. Không được từ chối cung cấp dịch vụ thanh toán kể cả khi
  khách hàng không đáp ứng các điều kiện để sử dụng dịch vụ hoặc vi phạm các quy định
  về thanh toán.
  B. Quy định phí, mức thấu chi, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin liên quan đến
  sử dụng dịch vụ thanh toán, không được từ chối các dịch vụ thanh toán mà khách hàng
  yêu cầu.
  C. Gồm A; từ chối cung cấp dịch vụ thanh toán khi khách hàng không đáp ứng
  các điều kiện để sử dụng dịch vụ hoặc vi phạm các quy định về thanh toán, từ chối
  các dịch vụ thanh toán bất hợp pháp.
  Câu 63: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ gì?
  A. Thực hiện các dịch vụ thanh toán nhanh, đầy đủ, chính xác, an toàn theo yêu cầu
  của khách hàng.
  B. Gồm A; niêm yết công khai phí dịch vụ thanh toán, giữ bí mật số dư tài khoản,
  cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho chủ tài khoản về số dư tài khoản và các
  dịch vụ thanh toán có liên quan khác.
  C. Thực hiện các dịch vụ thanh toán nhanh, đầy đủ, chính xác, an toàn theo yêu cầu
  của khách hàng, không cần giữ bí mật số dư tài khoản của khách hàng.
  D. Thực hiện các dịch vụ thanh toán nhanh, đầy đủ, chính xác, an toàn theo yêu cầu
  của khách hàng, giữ bí mật số dư tài khoản, không cần niêm yết công khai phí dịch vụ
  thanh toán.
  Câu 64: Phát biểu nào về quyền hạn của khách hàng dưới đây trong thanh toán là chính xác nhất?
  A. Có quyền yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp các dịch vụ
  thanh toán, cung cấp thông tin và số dư tiền gửi tài khoản thanh toán.
  B. Gồm A; cung cấp thông tin và số dư tài khoản tiền gửi thanh toán, cung cấp
  các thông tin liên quan đến giao dịch thanh toán trên tài khoản. Có quyền khiếu nại
  đòi bồi thường thiệt hại nếu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán vi phạm các
  thỏa thuận.
  C. Có quyền yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp các dịch vụ
  thanh toán, cung cấp thông tin và số dư tiền gửi tài khoản thanh toán. Có quyền khiếu nại
  đòi bồi thường thiệt hại nếu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán vi phạm các thỏa
  thuận.
 14. D. Có quyền yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp các dịch vụ
  thanh toán, cung cấp thông tin và số dư tiền gửi tài khoản thanh toán, cung cấp các thông
  tin liên quan đến giao dịch thanh toán trên tài khoản.
  Câu 65: Séc là gì? (khái niệm)
  A. Séc là phương tiện thanh toán, lệnh cho người thanh toán trả một số tiền nhất định
  cho người thụ hưởng.
  B. Séc là phương tiện thanh toán do người ký phát lập, lệnh cho người thanh toán trả
  một số tiền nhất định cho người thụ hưởng.
  C. Séc là phương tiện thanh toán do người ký phát lập dưới hình thức chứng từ theo
  mẫu in sẵn, lệnh cho người thanh toán trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng.
  D. Séc là phương tiện thanh toán do người ký phát lập dưới hình thức chứng từ
  theo mẫu in sẵn, lệnh cho người thanh toán trả không điều kiện một số tiền nhất
  định cho người thụ hưởng có tên ghi trên tờ séc hoặc cho người cầm tờ séc.
  Câu 66: Ở VN theo quy định hiện hành về sử dụng séc thì nội dung chủ yếu bao gồm những gì?
  A. Người ký phát, người trả tiền, người thụ hưởng, người thực hiện thanh toán.
  B. Người ký phát, người trả tiền, người thụ hưởng, người thực hiện thanh toán, người
  thu hộ, thời hạn xuất trình.
  C. Người ký phát, người trả tiền, người thụ hưởng, người thực hiện thanh toán,
  người thu hộ, thời hạn xuất trình, địa điểm thanh toán, các yếu tố cơ bản của tờ séc.
  D. Người ký phát, người trả tiền, người thụ hưởng, người thực hiện thanh toán, người
  thu hộ, thời hạn xuất trình, các yếu tố cơ bản của tờ séc.
  Câu 67: Trường hợp số tiền ghi trên séc có chênh lệch giữa số tiền ghi bằng số và số tiền ghi bằng chữ thì
  thanh toán như thế nào?
  A. Không được thanh toán
  B. Số tiền thanh toán là số tiền ghi bằng chữ.
  C. Số tiền thanh toán là số tiền ghi bằng số.
  D. Thanh toán số tiền nhỏ nhất.
  Câu 68: Thời hạn xuất trình thông thường của séc là bao nhiêu ngày?
  A. Trong vòng 30 ngày.
  B. Là 30 ngày.
  C. Là 30 ngày kể từ ngày ký phát.
  D. Không quá 6 tháng.
  Câu 69: Séc được xuất trình sau thời hạn xuất trình có được thanh toán không?
  A. Được thanh toán.
  B. Không được thanh toán.
 15. C. Được thanh toán nhưng chưa quá 6 tháng.
  D. Được thanh toán nhưng chưa quá 6 tháng kể từ ngày ký phát và người thực
  hiện thanh toán không nhận được thông báo đình chỉ thanh toán đối với tờ séc đó.
  Câu 70: Ủy nhiệm chi là gì?
  A. Là lệnh thanh toán của người trả tiền lập theo mẫu do tổ chức cung ứng dịch vụ
  thanh toán quy định.
  B. Là lệnh thanh toán của người trả tiền lập theo mẫu do tổ chức cung ứng dịch vụ
  thanh toán quy định, gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mình mở tài
  khoản.
  C. Là lệnh thanh toán của người trả tiền lập theo mẫu do tổ chức cung ứng dịch
  vụ thanh toán quy định, gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mình mở
  tài khoản, yêu cầu trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho
  người thụ hưởng.
  D. Là lệnh thanh toán của người trả tiền lập theo mẫu do tổ chức cung ứng dịch vụ
  thanh toán quy định, yêu cầu trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả
  cho người thụ hưởng.
  Câu 71: Lệnh chi ( ủy nhiệm chi ) gồm những yếu tố nào?
  A. Chủ lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi, số sêri, họ tên, địa chỉ của người trả tiền, tên, địa
  chỉ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người trả tiền, họ tên, địa chỉ của
  người thụ hưởng.
  B. Chủ lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi, số sêri, họ tên, địa chỉ của người trả tiền, tên, địa
  chỉ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người trả tiền, họ tên, địa chỉ của
  người thụ hưởng, tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ
  hưởng, số tiền thanh toán bằng chữ và bằng số.
  C. Chủ lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi, số sêri, họ tên, địa chỉ của người trả tiền, tên, địa
  chỉ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người trả tiền, họ tên, địa chỉ của
  người thụ hưởng, tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ
  hưởng, số tiền thanh toán bằng chữ và bằng số. Ngày tháng năm lập ủy nhiệm chi, chữ
  ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền.
  D. Gồm C; các yếu tố khác do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định
  không trái pháp luật.
  Câu 72: Các chủ thể tham gia thanh toán liên ngân hàng điện tử bao gồm những thành viên nào?
  A. Người phát lệnh, người nhận lệnh.
  B. Người phát lệnh, người nhận lệnh, ngân hàng nhận lệnh, ngân hàng gửi lệnh.
 16. C. Người phát lệnh, người nhận lệnh, ngân hàng nhận lệnh, ngân hàng gửi lệnh,
  trung tâm thanh toán.
  D. Người phát lệnh, người nhận lệnh, trung tâm thanh toán.
  Câu 73: Điều kiện để các thanh viên tham gia thanh toán bù trừ trên địa bàn tỉnh, thành phố là gì?
  A. Các thành viên tham gia phải mở tài khoản tại chi nhánh NHNN hoặc một NH chủ
  trì nào đó trên địa bàn tỉnh, thành phố. Các thành viên phải có văn bản đề nghị tham gia
  và chấp hành các quy định của hệ thống thanh toán bù trừ.
  B. Gồm A, Các thành viên tham gia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu chứng
  từ, bảng TTBT. Nừu để sai sót, tổn thất phải bồi thường cho người thiệt hại.
  C. Gồm C. Người được ủy quyền trực tiếp làm tủ tục TTBT và giao nhận chứng từ
  phải đăng ký mẫu chữ ký của mình với các đơn vị thành viên và NH chủ trì.
  D. Gồm B; ngân hàng chủ trì có trách nhiệm tổng hợp kết quả TTBT của các đơn
  vị thành viên và thực hiện thanh toán số chênh lệnh bù trừ. Nếu có sự chênh lệch
  phát sinh, các đơn vị thành viên phải thanh toán kịp thời số chênh lệch phải thanh
  toán đó.
  Câu 74: Những quy định chung về thanh toán điện tử liên NH trên phạm vi toàn quốc là gì?
  A. Có một trung tâm thanh toán chính thức quốc gia đặt tại Hà Nội và một trung tâm
  thanh toán dự phòng ở Sơn Tây, xử lý thanh toán các khoản gia trị cao, giá trị thấp. Các
  thành viên tham gia hệ thống phải có đủ điều kiện và được sự chấp thuận của NHNNVN.
  Các khoản giá trị thấp được xử lý bù trừ trên địa bàn tỉnh, thành phố. Số chênh lệch đó
  được chuyển về trung tâm TTBT quốc gia (sở giao dịch NHNN) xử lý tức thời. Chữ ký
  điện tử.
  B. Gồm A. Hạn mức nợ ròng được xác định cho từng thành viên.
  C. Gồm B. Các thành viên phải ký gửi tại sở giao dịch NHNN.
  D. Gồm A; chia sẻ thiếu hụt trong thanh toán; hạn mức nợ ròng được xác định
  cho từng thành viên.
  Câu 75: Các phương tiện thanh toán quốc tế chủ yếu gồm những phương tiện nào?
  A. Hối phiếu, kỳ phiếu, séc.
  B. Hối phiếu, séc.
  C. Kỳ phiếu.
  D. Séc.
  Câu 76: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu là gì?
  A. Phương thức chuyển tiền.
  B. Phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu.
  C. Phương thức nhờ thu.
 17. D. Phương thức chuyển tiền; phương thức nhờ thu; phương thức tín dụng chứng
  từ (L/C).
  Câu 77: Những nội dung chủ yếu của thư tín dụng là gì?
  A. Số hiệu thư tín dụng, địa điểm và ngày mở thư tín dụng, loại thư tín dụng.
  B. Số hiệu thư tín dụng, địa điểm và ngày mở thư tín dụng, loại thư tín dụng, tên địa
  chỉ những người liên quan đến thư TD, số tiền của thư TD.
  C. Số hiệu thư tín dụng, địa điểm và ngày mở thư tín dụng, loại thư tín dụng, tên
  địa chỉ những người liên quan đến thư TD, số tiền của thư TD, thời hạn trả tiền,
  thời hạn giao hàng, các chứng từ người xuất phải xuất trình, sự cam kết của NH mở
  L/C.
  D. Số hiệu thư tín dụng, địa điểm và ngày mở thư tín dụng, loại thư tín dụng, tên địa
  chỉ những người liên quan đến thư TD, số tiền của thư TD, thời hạn trả tiền, thời hạn
  giao hàng, sự cam kết của NH mở L/C.
  Câu 78: Có các loại thư TD nào?
  A. Thư TD có thể hủy ngang, thư TD không thể hủy ngang, thư TD không thể hủy
  ngang miễn truy đòi, thư TD không thể hủy ngang có xác nhận.
  B. Thư TD có thể hủy ngang, thư TD không thể hủy ngang, thư TD không thể
  hủy ngang miễn truy đòi, thư TD không thể hủy ngang có xác nhận, thư TD chuyển
  nhượng, thư TD tuần hoàn, thư TD đối ứng, thư TD thanh toán dần.
  C. Thư TD có thể hủy ngang, thư TD không thể hủy ngang, thư TD không thể hủy
  ngang miễn truy đòi, thư TD không thể hủy ngang có xác nhận, thư TD chuyển nhượng.
  D. Thư TD có thể hủy ngang, thư TD không thể hủy ngang, thư TD không thể hủy
  ngang miễn truy đòi, thư TD không thể hủy ngang có xác nhận, thư TD chuyển nhượng,
  thư TD tuần hoàn.
  Câu 79: Tham gia thanh toán L/C gồm những bên nào?
  A. Người nhập khẩu, người xuất khẩu, NH mở L/C của người xuất khẩu, NH thông
  báo của nhà nhập khẩu.
  B. Người nhập khẩu, người xuất khẩu, NH mở L/C, NH trả tiền của bên xuất khẩu.
  C. Người nhập khẩu, người xuất khẩu, NH mở L/C, NH thông báo, NH xác nhận của
  bên nhập khẩu.
  D. Người nhập khẩu, người xuất khẩu, NH mở L/C, NH thông báo, NH xác nhận,
  NH trả tiền.
  Câu 80: Giao dịch giao ngay là gì?
  A. Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay.
  B. Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời diểm giao dịch.
 18. C. Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời diểm giao dịch.
  Kết thúc thanh toán được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày ký kết
  hợp đồng mua bán giao ngay.
  D. Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay. Kết thúc thanh toán trong
  vòng 2 ngày làm việc.
  Câu 81: Giao dịch kỳ hạn là gì?
  A. Là giao dịch mua bán ngoại tệ giữa hai bên mua bán.
  B. Là giao dịch mua bán ngoại tệ giữa hai bên mua bán, tỷ giá xác định tại thời điểm
  giao dịch.
  C. Là giao dịch mua bán ngoại tệ giữa hai bên mua bán, tỷ giá xác định tại thời điểm
  giao dịch. Việc thanh toán được thực hiện sau một thời gian nhất định.
  D. Là giao dịch mua bán ngoại tệ giữa hai bên mua bán, tỷ giá xác định tại thời
  điểm giao dịch. Việc thanh toán được thực hiện sau một thời gian nhất định kể từ
  ngày ký kết giao dịch.
  Câu 82: Khi điểm kỳ hạn mua nhỏ hơn điểm kỳ hạn bán thì tỷ giá có kỳ hạn được xác định như thế nào?
  A. Tỷ giá có kì hạn = Tỷ giá giao ngay + Điểm kỳ hạn ( điểm kỳ hạn gia tăng).
  B. Tỷ giá có kì hạn = Tỷ giá giao ngay – Điểm kỳ hạn.
  C. Tỷ giá có kì hạn = Tỷ giá giao ngay.
  D. Tỷ giá có kì hạn = Điểm kỳ hạn.
  Câu 83: Khi điểm kỳ hạn mua lớn hơn điểm kỳ hạn bán thì tỷ giá có kỳ hạn được xác định như thế nào?
  A. Tỷ giá có kì hạn = Tỷ giá giao ngay.
  B. Tỷ giá có kì hạn = Tỷ giá giao ngay – Điểm kỳ hạn.
  C. Tỷ giá có kì hạn = Tỷ giá giao ngay + Điểm kỳ hạn.
  D. Tỷ giá có kì hạn = Điểm kỳ hạn.
  Câu 84: Thế nào là giao dịch hợp đồng tương lai?
  A. Là giao dịch tiền tệ được thực hiện trong tương lai.
  B. Là giao dịch tiền tệ được thực hiện trong tương lai về việc mua bán với số lượng
  tiền cụ thể.
  C. Là giao dịch tiền tệ được thực hiện trong tương lai về việc mua bán với số lượng
  tiền cụ thể. Giá được xác định tại thời điểm ký hợp đồng.
  D. Là giao dịch tiền tệ được thực hiện trong tương lai về việc mua bán với số
  lượng tiền cụ thể. Giá được xác định tại thời điểm ký hợp đồng và ngày giờ giao
  nhận theo quy định của từng sở giao dịch.
  Câu 85: Giao dịch tiền tệ tương lai có những đặc điểm gì?
 19. A. Các hợp đồng tiền tệ tương lai là những hợp đồng được tiêu chuẩn hóa hoặc không
  được tiêu chuẩn hóa được thực hiện trên sàn giao dịch.
  B. Các hợp đồng tiền tệ tương lai là những hợp đồng được tiêu chuẩn hóa và được
  thực hiện trên sàn giao dịch. Ngày giá trị trên hợp đồng tương lai chỉ quy định một số
  ngày giá trị nhất định.
  C. Các hợp đồng tiền tệ tương lai là những hợp đồng được tiêu chuẩn hóa và
  được thực hiện trên sàn giao dịch. Ngày giá trị trên hợp đồng tương lai chỉ quy định
  một số ngày giá trị nhất định, số lượng tiền trong mỗi hợp đồng là cố định.
  D. Các hợp đồng tiền tệ tương lai là những hợp đồng được tiêu chuẩn hóa và được
  thực hiện trên sàn giao dịch. Ngày giá trị trên hợp đồng tương lai chỉ quy định một số
  ngày giá trị nhất định, số lượng tiền trong mỗi hợp đồng là không cố định.
  Câu 86: Thế nào là ngang giá quyền chọn?
  A. Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực
  hiện quyền chọn mà không phát sinh bất cứ khoản lãi hay lỗ nào.
  B. Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực hiện
  quyền chọn có phát sinh lỗ và lãi nhưng lỗ bằng lãi.
  C. Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực hiện
  quyền chọn chỉ phát sinh lãi.
  D. Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực hiện
  quyền chọn có phát sinh lãi lớn hơn phát sinh lỗ.
  Câu 87: Thế nào là được giá quyền chọn?
  A. Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực hiện
  quyền chọn mà không bị lỗ.
  B. Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực
  hiện quyền chọn mà có lãi.
  C. A hoặc B.
  D. Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực hiện
  quyền chọn có cả lỗ và lãi bằng nhau.
  Câu 88: Có các phương thức giao dịch ngoại tệ nào?
  A. Giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn.
  B. Giao dịch giao ngay, giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch kỳ hạn.
  C. Giao dịch giao ngay, giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán
  đổi.
  D. Giao dịch giao ngay, giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch kỳ hạn, giao dịch
  hoán đổi, giao dịch hợp đồng quyền chọn.
 20. Câu 89: Bảo lãnh ngân hàng là gì?
  A. Là sự cam kết giữa bên bảo lãnh với bên được bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ
  tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết
  với bên nhận bảo lãnh.
  B. Là sự cam kết của bên nhận bảo lãnh trong việc trả nợ thay cho khách hàng khi
  khách hàng không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết.
  C. Là sự cam kết của bên nhận bảo lãnh trong việc trả nợ thay cho khách hàng khi
  khách hàng không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng được bảo lãnh phải trả nợ
  cho bên bảo lãnh.
  D. Là sự cam kết giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa
  vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã
  cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng được bảo lãnh phải trả nợ cho bên bảo
  lãnh số tiền mà bên bảo lãnh đã trả thay đó.
  Câu 90: Căn cứ vào mục đích bảo lãnh thì có những loại bảo lãnh nào?
  A. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh khác.
  B. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh khác, bảo lãnh dự
  thầu.
  C. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh khác, bảo
  lãnh dự thầu, bảo lãnh trả chậm.
  D. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh khác, bảo lãnh trả
  chậm.
  Câu 91: Các tài liệu khách hàng phải xuất trình để NH xét duyệt bảo lãnh là gì?
  A. Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, các tài liệu chứng minh khả năng tài chính của
  khách hàng.
  B. Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, các tài liệu chứng minh khả năng tài chính của
  khách hàng, các tài liệu liên quan đến giao dịch được yêu cầu bảo lãnh.
  C. Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, các tài liệu chứng minh khả năng tài chính của
  khách hàng, các tài liệu liên quan đến bảo đảm cho việc phát hành bảo lãnh.
  D. Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, các tài liệu chứng minh khả năng tài chính
  của khách hàng, các tài liệu liên quan đến giao dịch được yêu cầu bảo lãnh, các tài
  liệu liên quan đến bảo đảm cho việc phát hành bảo lãnh.
  Câu 92: Nội dung văn bản bảo lãnh chứa đựng các yếu tố cơ bản nào?
  A. Chỉ định các bên tham gia, mục đích của bảo lãnh, số tiền bảo lãnh.
  B. Mục đích của bảo lãnh, số tiền bảo lãnh, các điều kiện thanh toán.

Download tài liệu 320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án File Word, PDF về máy