Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam

Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam

Nội dung Text: Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam

Bạn đang xem: [Download] Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu này tập trung xem xét tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm sản phẩm trang sức của người tiêu dùng tại Việt Nam. Lý thuyết hành vi dự định (TPB) và mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) được sử dụng làm cơ sở để xây dựng mô hình nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam

 1. VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61

  VNU Journal of Economics and Business
  Journal homepage: https://js.vnu.edu.vn/EAB

  Original Article

  Impact of Social Network Advertisements on
  Consumers’ Purchasing of Jewelry Products in Vietnam

  Luu Thi Minh Ngoc*
  VNU University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi
  144 Xuan Thuy, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
  Received 6 May 2021
  Revised 6 May 2021; Accepted 25 June 2021

  Abstract: This study examines the impacts of social media advertisements on consumers’ behaviors
  shopping for jewelry products in Vietnam. The theory of planned behavior (TPB) and the technology
  adoption model (TAM) is used to build this research model. Social media advertisements include
  brand reputation, information, entertainment, distractions, interactivity, value, and trustworthiness
  inherited from previous research. The official research sample includes individuals living in the ten
  richest provinces and cities in Vietnam (i.e.: Hanoi, Ho Chi Minh City, Ba Ria Vung Tau, Bac Ninh,
  Binh Duong, Dong Nai, Hai Phong, Quang Ninh, Khanh Hoa, Da Nang) with a sample size of 227
  respondents. The research results show that social media advertisement factors have an impact on
  consumers’ attitudes and behaviors. The results also show that there are differences in behavior due
  to the influence of demographic factors.
  Keywords: Shopping behavior, social media advertising, the theory of planned behavior (TPB),
  jewelry, Vietnam.

  _______
  *
  Corresponding author
  E-mail address: minhngoc.edu@gmail.com
  https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4500
  51

 2. 52 L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61

  Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm
  của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam

  Lưu Thị Minh Ngọc*
  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  Nhận ngày 6 tháng 5 năm 2021
  Chỉnh sửa ngày 6 tháng 5 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 25 tháng 6 năm 2021

  Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung xem xét tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua
  sắm sản phẩm trang sức của người tiêu dùng tại Việt Nam. Lý thuyết hành vi dự định (TPB) và mô
  hình chấp nhận công nghệ (TAM) được sử dụng làm cơ sở để xây dựng mô hình nghiên cứu. Trong
  đó, các yếu tố của quảng cáo mạng xã hội bao gồm danh tiếng thương hiệu, tính thông tin, tính giải
  trí, tính phiền nhiễu, tính tương tác, tính giá trị và sự tin cậy. Mẫu nghiên cứu chính thức bao gồm
  các cá nhân tại 10 tỉnh, thành giàu nhất Việt Nam (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng
  Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng) với cỡ mẫu
  227 phiếu khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố quảng cáo mạng xã hội có tác động tới
  thái độ và hành vi của người tiêu dùng, đồng thời có sự khác biệt về hành vi dưới tác động của yếu
  tố nhân khẩu học.
  Từ khóa: Hành vi mua sắm, quảng cáo mạng xã hội, trang sức, lý thuyết hành vi (TPB), Việt Nam.

  1. Giới thiệu MXH, trong đó tỷ lệ nữ giới dùng Facebook
  nhiều hơn nam giới [1].
  Trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0, khi Xu hướng quảng cáo trên MXH cũng có sự
  mà công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi thay đổi cùng với xu hướng sử dụng MXH ngày
  trên mọi lĩnh vực của đời sống, internet đã làm càng gia tăng. Báo cáo của Vietnam Report cho
  thay đổi cách thức mua hàng truyền thống của thấy tỷ lệ doanh nghiệp bán lẻ tập trung đẩy
  người tiêu dùng. Thay vì phải đến trực tiếp các mạnh cho truyền thông MXH là 45,5% [2]. Điều
  cửa hàng, chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện này cho thấy, sức hút của MXH đã làm thay đổi
  thoại có kết nối internet, người tiêu dùng có thể quan điểm của các doanh nghiệp bán lẻ về truyền
  mua hàng ở bất cứ đâu. Cùng với đó, người tiêu thông và quảng cáo. So với các hoạt động quảng
  dùng cũng dần quen với việc chấp nhận các cáo truyền thống, quảng cáo trực tuyến trên
  thông tin quảng cáo trên mạng xã hội (MXH) MXH là công cụ tiếp thị có chi phí thấp hơn
  nhiều hơn. Theo báo cáo Vietnam Digital 2020, nhưng lại có khả năng tiếp cận tới khách hàng
  hiện nay số người sử dụng MXH là 65 triệu tiềm năng cao hơn rất nhiều nếu biết cách sử
  người (tương đương 67% dân số), trong đó số dụng hợp lý và đúng cách.
  người sử dụng MXH tăng 5,7 triệu người (9,6%) Ngành hàng trang sức là một trong những
  so với thời điểm thống kê tháng 4 năm 2019 [1]. ngành hàng có sức hút lớn và giàu tiềm năng. Sự
  Báo cáo cũng cho thấy, quảng cáo MXH tập phát triển kinh tế đi cùng với thu nhập của người
  trung vào Facebook, YouTube, Zalo, Instagram dân ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu mua sắm
  và Facebook Messenger. Trong đó, số người trang sức ngày càng lớn. Theo báo cáo của
  theo dõi quảng cáo qua MXH cao nhất (61 triệu Vietnam Report, ba lĩnh vực bán lẻ dẫn đầu gồm:
  người). Thời gian trung bình sử dụng Facebook ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhóm hàng lâu bền,
  của người Việt là 17 phút 48 giây, sử dụng điện máy, điện lạnh và vàng bạc, trang sức. Ngành
  YouTube là 11 phút 44 giây, trung bình mỗi hàng trang sức hiện là một trong những lĩnh vực
  người dành 2 giờ 22 phút cho việc sử dụng kinh doanh được ứng dụng quảng cáo trực tuyến
  nhiều nhất ở thị trường Việt Nam [2]. Do đó, bài
  * Tác giả liên hệ
  Địa chỉ email: minhngoc.edu@gmail.com
  https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4500

 3. L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61 53

  viết này trình bày kết quả nghiên cứu về tác động hưởng bởi các nhà quảng cáo như độ tin cậy của
  của quảng cáo MXH đến hành vi mua sắm của nhà quảng cáo, sự khác biệt giữa tuyên bố quảng
  người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại cáo với các thông điệp tương tự [10]. MacKenzie
  Việt Nam. Ngoài phần giới thiệu, bài viết được và cộng sự (1986) giải thích rằng sự phức tạp của
  kết cấu gồm tổng quan và giả thuyết nghiên cứu, các biến số khác nhau có ảnh hưởng đến việc tạo
  phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và ra thái độ của người tiêu dùng [10].
  hàm ý quản trị, hạn chế của nghiên cứu. Khác với quảng cáo truyền thống, người
  tiêu dùng chỉ tập trung vào các nội dung quảng
  2. Tổng quan lý thuyết và giả thuyết nghiên cáo trên truyền hình thì với quảng cáo MXH,
  cứu người tiêu dùng dễ bị phân tâm bởi các nội
  dung khác trên mạng [11]. Theo đó, trang
  2.1. Quảng cáo mạng xã hội mạng phức tạp thì người tiêu dùng coi là thú
  Quảng cáo trên MXH là hình thức sử dụng hệ vị, tuy nhiên cũng có kết quả nghiên cứu cho
  thống MXH trực tuyến để tiếp thị, marketing hay rằng các trang mạng phức tạp có tác động tiêu
  bán hàng trực tuyến. Sự ra đời của các nền tảng cực đến thái độ đối với quảng cáo [9].
  truyền thông xã hội đã làm thay đổi hoàn toàn bối 2.3. Hành vi tiêu dùng
  cảnh truyền thông chung cùng với mô hình quảng
  cáo [3]. Quảng cáo trên MXH được hiểu là hình Hành vi người tiêu dùng là sự tương tác
  thức giao tiếp ngang hàng không trả tiền về nội năng động của các yếu tố ảnh hưởng đến nhận
  dung được xác định bằng cách sử dụng internet để thức, hành vi và môi trường mà qua đó con
  thuyết phục hoặc gây ảnh hưởng đến người khác người thay đổi cuộc sống của họ [12]. Hành vi
  [4]. Nhận thấy tiềm năng ngày càng gia tăng của của người tiêu dùng là một quá trình mô tả
  truyền thông nội dung, các nhà tiếp thị cho rằng cách thức mà người tiêu dùng ra quyết định lựa
  việc tạo ra nội dung quảng cáo có tính hấp dẫn có chọn và loại bỏ một loại sản phẩm hay dịch vụ
  thể mở rộng phạm vi tiếp cận tiềm năng – một chiến [13, 14]. Hành vi tiêu dùng chịu sự chi phối
  thuật rẻ hơn và hiệu quả hơn so với việc trả tiền cho bởi các yếu tố văn hóa, xã hội, hoàn cảnh cá
  quảng cáo truyền thống [3, 5, 6]. Ducoffe (1995) nhân và yếu tố tâm lý [15].
  cho rằng quảng cáo trực tuyến có thể cung cấp giá
  trị cho người dùng internet dưới dạng thông tin phù
  3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
  hợp hơn [7].
  Mô hình được đề xuất trong nghiên cứu này
  2.2. Thái độ đối với quảng cáo
  dựa trên mô hình thuyết hành vi dự định (TPB) và
  Thái độ là một trong bốn yếu tố cơ bản ảnh mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). Mô hình
  hưởng rất lớn đến hành vi của người tiêu dùng có bổ sung các yếu tố được coi là có ảnh hưởng
  (bốn yếu tố tâm lý cơ bản gồm: động cơ, nhận đến thái độ của người tiêu dùng với quảng cáo
  thức, niềm tin và thái độ) [8]. Khi xem xét quảng trực tuyến, đã được đề cập trong các nghiên cứu
  cáo MXH và nhận diện thương hiệu thì không thể trước đây của Ducofee (1995), Brackett và Carr
  không xem xét thái độ của người tiêu dùng [9]. (2001) [7, 18]. Cụ thể: yếu tố thông tin quảng cáo
  Một trong những cách quan trọng nhất để hiểu (INF), tính giải trí (ENT), sự phiền nhiễu (IRR),
  người tiêu dùng cũng như sự nhận thức và sự chấp giá trị quảng cáo (VAL) dựa vào mô hình Ducoffe
  nhận của họ đối với các thông điệp quảng cáo là (1995); yếu tố khả năng tương tác (INT) dựa vào
  nghiên cứu về thái độ. Thái độ đo lường cảm xúc nghiên cứu của Wang (2005) [29]; yếu tố sự tín
  tích cực hay tiêu cực của người tiêu dùng đối với nhiệm (CRE) tác động đến thái độ người dùng
  quảng cáo, sản phẩm hoặc dịch vụ [10]. Một trong dựa vào nghiên cứu của Brackett và Carr (2001).
  những biểu hiện của thái độ tích cực đối với quảng Cùng với đó là các yếu tố thuộc về uy tín người
  cáo là tác động mạnh mẽ đến thương hiệu, từ đó bán hàng, đồng thời bổ sung các biến nhân khẩu
  có tác động tích cực đến ý định mua hàng [11]. học là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến hành
  Trong đó, thái độ đóng vai trò trung gian và bị ảnh vi theo lý thuyết của Philip Kotler (2001) [30].

 4. 54 L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61

  Tính thông tin

  Tính giá trị

  Sự tin cậy
  Thái độ Hành vi
  Sự phiền nhiễu

  Giá trị quảng cáo

  Tính tương tác Các biến nhân khẩu học

  Uy tín thương hiệu

  Hình 1: Mô hình nghiên cứu
  Nguồn: Tác giả đề xuất.

  Tính thông tin (INF) người dùng càng hài lòng và càng tương tác cao
  với các công cụ tiếp thị truyền thông qua mạng
  Theo Ducoffe (1995), thông tin là yếu tố quan internet sẽ dẫn tới thái độ tích cực và cải thiện
  trọng đối với quảng cáo trực tuyến, khách hàng tâm trạng của họ [20]. Shavitt và cộng sự (1998)
  tiềm năng thường đòi hỏi các thông tin bổ sung cho cũng khẳng định tính giải trí được cảm nhận từ
  sản phẩm mà họ có nhu cầu [7]. Waldt và cộng sự quảng cáo có ảnh hưởng mạnh tới thái độ người
  (2009) cho rằng thông tin được định nghĩa là khả tiêu dùng đối với quảng cáo đó [21]. Tsang và
  năng quảng cáo cung cấp thông tin cho người tiêu cộng sự (2004) cũng cho thấy tính giải trí trong
  dùng về những lựa chọn sản phẩm thay thế để họ thông tin quảng cáo có tác động tích cực đến giá
  thực hiện hành vi mua sắm trong trạng thái hài lòng trị nhận thức và hành vi của người tiêu dùng [19].
  nhất [16]. Soares và cộng sự (2012) đã chỉ ra yếu Do vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết như sau:
  tố thông tin chịu sự tác động của quan hệ xã hội và H2: Tính giải trí của quảng cáo MXH về
  sự tin tưởng [17]. Thang đo INF dựa theo nghiên mặt hàng trang sức càng cao sẽ có tác động
  cứu giá trị nhận thức khách hàng và thái độ đối với tích cực đến thái độ của người tiêu dùng đối
  quảng cáo của Ducoffe (1995), Brackett và Carr với quảng cáo.
  (2001) trong nghiên cứu thái độ người dùng quảng
  cáo trực tuyến so với các hình thức truyền thông Sự tin cậy (CRR)
  khác [18]; nghiên cứu về vai trò của MXH trong
  tiếp thị của Soares và cộng sự (2012); nghiên cứu Sự tin cậy vào quảng cáo chỉ mức độ tin
  thái độ đối với quảng cáo trên thiết bị di động [19]. tưởng của người tiêu dùng đối với thông điệp
  Giả thuyết được đề xuất như sau: quảng cáo và dựa trên cơ sở lòng tin đặt vào
  nguồn gốc của các mẫu quảng cáo và niềm tin
  H1: Yếu tố thông tin của quảng cáo MXH về
  vào người đăng quảng cáo [22]. Goldsmith và
  mặt hàng trang sức có tác động tích cực đến thái cộng sự (2000) cho rằng sự tin cậy có ảnh
  độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo. hưởng trực tiếp, tác động tích cực tới thái độ
  Tính giải trí của quảng cáo (ENT) đối với quảng cáo, thương hiệu và ý định mua
  hàng của người tiêu dùng [23]. Choi và Rifon
  Theo Ducoffe (1995), tính giải trí của quảng (2002) cho rằng sự tín nhiệm là một trong
  cáo trực tuyến có thể tác động tích cực đến thái những thành phần quan trọng thuyết phục và
  độ của người tiêu dùng [6]. Bên cạnh đó, nghiên ảnh hưởng đến các kết quả thuyết phục của
  cứu của Hoffman và cộng sự (1996) cũng chỉ ra thông điệp [24]. Thang đo sự tin cậy dựa theo

 5. L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61 55

  mô hình nghiên cứu của Brackett và Carr quảng cáo [7]. Thang đo giá trị của quảng cáo
  (2001) về thái độ người dùng quảng cáo trực (VAL) dựa theo nghiên cứu của Ducoffe (1995).
  tuyến so với các hình thức truyền thông khác; Giả thuyết được đề xuất như sau:
  Tsang và cộng sự (2004) trong nghiên cứu thái H5: Giá trị của quảng cáo MXH về mặt hàng
  độ đối với quảng cáo trên thiết bị di động [18, trang sức có tác động tích cực đến thái độ của
  19]. Giả thuyết được đề xuất như sau: người tiêu dùng đối với quảng cáo.
  H3: Sự tin cậy của quảng cáo MXH về mặt
  hàng trang sức có tác động tích cực đến thái độ Tính tương tác (INT)
  đối với quảng cáo.
  Tính tương tác (INT) là mức độ tương tác
  Tính phiền nhiễu (IRR) giữa người dùng với các loại hình quảng cáo.
  Sự phiền nhiễu là những tác động tiêu cực Cho và Leckenby (1999), Wu (1999), Sukpanick
  của quảng cáo MXH đến người tiêu dùng. Theo và Chen (2000) phân chia tính tương tác thành
  Ducoffe (1995), quảng cáo sử dụng các kỹ thuật ba nhóm là tương tác giữa “người – người”,
  gây ra sự khó chịu, xúc phạm hay thái quá thì “người – thông điệp”, “người – máy tính” [26-
  người tiêu dùng thường sẽ cảm thấy những tác 28]. Đối với quảng cáo trực tuyến, Sukpanick và
  động không mong muốn và khó chịu từ quảng Chen (2000) phân loại sự tương tác thành ba loại:
  cáo đó [7]. Sự khó chịu sẽ làm giảm tính hiệu quả tương tác “máy”, “nội dung” và “người” [28].
  của quảng cáo và gây ra phiền toái cho người tiêu Các nghiên cứu này đã chỉ ra rằng tính tương tác
  dùng. Thang đo IRR trong nghiên cứu này dựa là yếu tố có ảnh hưởng đến thái độ của người sử
  theo nghiên cứu của Ducoffe (1995) về thái độ dụng đối với quảng cáo [28, 29]. Thang đo INT
  đối với quảng cáo; Brackett và Carr (2001) trong trong nghiên cứu này dựa theo nghiên cứu các
  nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng quảng yếu tố tác động đến giá trị nhận thức của khách
  cáo trực tuyến so với các hình thức truyền thông hàng và thái độ quảng cáo của Brackett và Carr
  khác [7, 18]; Tsang và cộng sự (2004) trong (2001), Wang và cộng sự (2002), Ko và cộng sự
  nghiên cứu thái độ đối với quảng cáo trên thiết [30]. Giả thuyết được đề xuất như sau:
  bị di động [19]. Giả thuyết được đề xuất như sau: H6: Tính tương tác của quảng cáo MXH về
  H4: Sự phiền nhiễu của quảng cáo MXH về mặt hàng trang sức có tác động tích cực đến thái
  mặt hàng trang sức có tác động tiêu cực đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo.
  độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo.
  Danh tiếng thương hiệu (BE)
  Giá trị quảng cáo (VAL)
  Một thương hiệu được định nghĩa là tên đặc
  Giá trị quảng cáo là đánh giá chủ quan về các trưng hoặc biểu tượng thể hiện cho sản phẩm và
  giá trị hữu ích của quảng cáo đối với người tiêu dịch vụ [31]. Để thành công và đạt lợi nhuận cao,
  dùng [6]. Tính hữu ích có thể xây dựng dựa vào thương hiệu cần đạt được danh tiếng tốt [32].
  niềm tin của thương hiệu. Phân tích hành vi của Danh tiếng thương hiệu được định nghĩa là một
  khách hàng đối với các quảng cáo cho thấy khách trong những yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận về
  hàng sẽ thích quảng cáo mà họ cho là có giá trị chất lượng sản phẩm mang tên thương hiệu đó
  và ngược lại, một quảng cáo thiếu giá trị sẽ làm [33]. Tính kết nối và tương tác với thương hiệu
  cho người tiêu dùng phản ứng tiêu cực. Bối cảnh là một trong những yếu tố để khách hàng gắn bó
  truyền thông được cho là có ảnh hưởng đến giá
  với thương hiệu [23]. Spreng và Mackoy (1996)
  trị quảng cáo. Theo Ducoffe (1995), quảng cáo
  cũng chỉ ra rằng chất lượng dịch vụ là tiền đề của
  web mang lại giá trị vì: (i) cho phép truy cập
  sự hài lòng khách hàng [34]. Có thể thấy rằng có
  thông tin lập tức khi người tiêu dùng cần; (ii)
  một cộng đồng khách hàng đối với thương hiệu
  thông tin có liên quan trực tiếp đến khách hàng,
  dễ dàng giao tiếp; (iii) quảng cáo linh hoạt, thay là một trong những yếu tố tác động đến quyết
  đổi cập nhật nhanh chóng, dễ dàng đáp ứng nhu định mua sắm của người tiêu dùng, nhận thức và
  cầu thị trường và người tiêu dùng; (iv) giao dịch cảm xúc có quan hệ với nhau trong một tổ chức
  có thể thực hiện trực tiếp khi người dùng xem dịch vụ [35].

 6. 56 L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61

  H7: Danh tiếng của thương hiệu được quảng (3 câu hỏi) dựa trên nghiên cứu của Zhang và
  cáo MXH có tác động tích cực đến thái độ của Wang (2005), giá trị_VAL (4 câu hỏi) dựa trên
  người tiêu dùng đối với quảng cáo. nghiên cứu của Fang và cộng sự (2016), Wu và
  cộng sự (2014), sự tin cậy_CRR (4 câu hỏi), thái
  Mối quan hệ giữa thái độ đối với quảng cáo
  độ_ATT (4 câu hỏi) dựa trên nghiên cứu của
  (ATT) với hành vi mua sắm (CB)
  Brackett và Carr (2001). Đối với mỗi câu hỏi,
  Thái độ đối với quảng cáo là thái độ tích cực những người được hỏi được yêu cầu thể hiện quan
  hoặc tiêu cực ở góc độ chủ quan của người tiêu điểm của họ về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết
  dùng. Lutz (1985) cho rằng nó là một trong định sử dụng thanh toán điện tử trên thang đo
  những yếu tố quyết định đến thái độ đối với một Likert 5 điểm, từ 1 = “rất không đồng ý” đến 5 =
  quảng cáo cụ thể [36]. Theo Mehta (2000), thái “rất đồng ý”.
  độ đối với quảng cáo ảnh hưởng đến sự thành Bảng hỏi khảo sát sau khi điều chỉnh dựa trên
  công của bất kỳ hình thức quảng cáo nào [37]. các góp ý của chuyên gia được sử dụng để nghiên
  Thái độ đối với quảng cáo chịu sự tác động của cứu chính thức. Trước khi tiến hành nghiên cứu
  quan hệ xã hội và sự tin tưởng [17]. Nó luôn định lượng chính thức, tác giả tiến hành nghiên
  được giả định có ảnh hưởng cùng chiều đến hành cứu thử nghiệm với cỡ mẫu là 50 mẫu. Kết quả
  vi mua, thái độ tích cực sẽ dẫn đến hành vi mua nghiên cứu thử nghiệm cho thấy độ tin cậy của
  hàng và ngược lại. Thang đo thái độ đối với thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha của các
  quảng cáo trong nghiên cứu này dựa theo nghiên biến thành viên đều lớn hơn 0,6. Tuy nhiên, biến
  cứu của Ducofee (1995), Brackett và Carr quan sát danh tiếng thương hiệu (BE2), hành vi
  (2001), Tsang và cộng sự (2004). Giả thuyết (CB3), tính phiền nhiễu (IRR1), giá trị quảng cáo
  được đề xuất như sau: (VAL2) có hệ số tương quan biến tổng < 0,3, do H8: Thái độ của người tiêu dùng đối với vậy các biến này bị loại ra khỏi mô hình nghiên quảng cáo MXH có tác động tích cực đối với cứu để phân tích lại độ tin cậy của các thang đo. hành vi mua sắm. Kết quả cho thấy các biến quan sát có hệ số sau Nhân khẩu học (MID) khi loại bỏ biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số Cronbach’s Alpha biến tổng đều Yếu tố nhân khẩu học là những thông tin liên lớn hơn 0,3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo quan tới cá nhân. Các yếu tố nhân khẩu học quan và phân tích nhân tố khám phá EFA, hệ số KMO trọng bao gồm: độ tuổi, giới tính, thu nhập, trình và kiểm định Bartlett’s được áp dụng để xác độ học vấn, nghề nghiệp. Thang đo các thành minh sự phù hợp của 31 biến trước khi đưa vào phần nhân khẩu học được dùng để xem xét sự nghiên cứu định lượng chính thức. Trong phân khác biệt về thái độ đối với quảng cáo và hành vi tích EFA sử dụng phép phân tích thành phần đối với quảng cáo của từng nhóm nhân khẩu học. chính (PCA) với phép quay promax. Các biến có Giả thuyết được đề xuất như sau: trọng số nhỏ hơn 0,50 tiếp tục bị loại bỏ. Kết quả H9: Có sự khác biệt về hành vi đối với quảng phân tích EFA với 31 biến với giá trị KMO là cáo MXH theo các yếu tố nhân khẩu học. 0,834 > 0,05 và Sig là 0,000. Kết quả phân tích
  31 biến được tích hợp thành 9 nhóm chính với
  tổng phương sai trích 77,178%.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  4.2. Mẫu nghiên cứu
  4.1. Đo lường
  Mẫu nghiên cứu chính thức bao gồm các cá
  Bảng hỏi khảo sát được xây dựng dựa trên các nhân tại 10 tỉnh, thành giàu nhất Việt Nam: Hà Nội,
  nghiên cứu trước đây. Trong đó, thang đo danh Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình
  tiếng của thương hiệu _BE (4 câu hỏi), tính thông Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh
  tin_INF (3 câu hỏi), tính giải trí_ENT (3 câu hỏi), Hòa, Đà Nẵng [41]. Phương pháp lấy mẫu ngẫu
  tính phiền nhiễu_IRR (4 câu hỏi), hành vi_CB (5 nhiên thuận tiện được áp dụng. Khảo sát được tiến
  câu hỏi) dựa trên nghiên cứu của Tsang và cộng hành theo hình thức điều tra bằng bảng hỏi trực
  sự (2004), Ducoffe (1995). Tính tương tác_INT tiếp. Sau 30 ngày tiến hành khảo sát, tác giả thu

 7. L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61 57

  được 227 phiếu khảo sát, trong đó: 79,74% nữ giới, hợp và chỉ số trích xuất phương sai trung bình đều
  20,26% nam giới, dưới 18 tuổi chiếm tỷ lệ 10,57%, cao hơn tiêu chí đánh giá cho tất cả các biện pháp
  từ 18 đến 30 tuổi chiếm 65,64%, trên 30 tuổi chiếm (CR > 0,60; AVE > 0,50) [38]. Ngoài ra, Bảng 2
  10,57%, 44,94% đang đi học và 50,07% đã đi làm, cũng chỉ ra rằng tất cả các giả thuyết và các ước
  64,76% có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng và tính đều tích cực và có ý nghĩa, cung cấp bằng
  35,24% có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng. chứng về tính hợp lệ hội tụ [39].
  Kết quả kiểm tra giả thuyết trong Bảng 3 cho
  5. Kết quả nghiên cứu thấy tầm quan trọng của tất cả các giả thuyết. Trong
  nghiên cứu này, tính tin cậy và tương tác đã được
  5.1. Kết quả phân tích tương quan biến tìm thấy có tác động tích cực đến thái độ (ước tính β
  = 0,370, CR = 4,541) và (ước tính β = 0,233, CR =
  Bảng 1 cho thấy tất cả các biến có tương
  3,233). Do đó, H1 và H2 được chấp nhận. Sự phiền
  quan dương với các biến còn lại và các hệ số
  nhiễu đã được chứng minh là có mối quan hệ tiêu
  tương quan đều nằm trong khoảng từ 0,270 đến cực đến thái độ đối với quảng cáo (ước tính β = –
  0,834, thể hiện các biến có mối tương quan chặt 0,192, CR = -2,767). Do đó, H3 cũng được chấp
  chẽ với nhau. Do đó, mô hình đo lường thỏa mãn nhận trong nghiên cứu này. Giả thuyết 4 và 5 cho
  các điều kiện để kiểm tra sự phù hợp của mô hình rằng giá trị quảng cáo và danh tiếng thương hiệu có
  trong các bước tiếp theo. tác động tích cực đến thái độ đối với quảng cáo đã
  5.2. Kiểm định tính hội tụ và phân biệt được chấp nhận (ước tính β = 0,122, CR = 1,800) và
  (ước tính β = 0,506, CR = 5,464). Ngoài ra, H6 (ước
  Việc kiểm tra mô hình đo lường gồm các ước tính β = 0,307, CR = 3,867) cho thấy tính giải trí có
  lượng tính nhất quán bên trong, tính hội tụ hợp ảnh hưởng tích cực đến thái độ đối với quảng cáo.
  lệ và phân biệt của các thang đo nghiên cứu. Để Tương tự, không thể phủ nhận rằng thông tin quảng
  kiểm tra, tác giả tiến hành phân tích nhân tố cáo có tác động tích cực đến thái độ đối với quảng
  khẳng định CFA của 9 biến với 31 biến quan sát cáo của người tiêu dùng tại Việt Nam với ước tính
  để đánh giá tính đơn chiều của từng cấu trúc [37]. của hai biến lần lượt là ước tính β = 0,255 và CR =
  Mô hình đo lường cung cấp sự phù hợp của dữ 3,306. Do đó, giả thuyết H7 được chấp nhận. Cuối
  liệu nghiên cứu (Chi-bình phương = 203,854; Df cùng, kết quả cho thấy thái độ đối với quảng cáo có
  tác động tích cực đến hành vi mua sắm trang sức của
  = 209; Cmin/df = 0,975 (< 3); GFI = 0,930; TLI người tiêu dùng tại Việt Nam với ước tính β = 0,860 = 0,956; CFI = 0,957; RMSEA = 0,000; RMR = và CR = 6,257. Giả thuyết H8 được chấp nhận. Kết 0,026; P = 0,587). quả nghiên cứu cũng cho thấy thái độ đối với quảng Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng chỉ cáo chịu tác động mạnh của danh tiếng thương hiệu, số độ tin cậy tổng hợp của Bagozzi và Yi (1988) tiếp đến là độ tin cậy, tính giải trí của quảng cáo, và chỉ số trích xuất phương sai trung bình của thông tin, tương tác và cuối cùng là giá trị của quảng Fornell và Larcker (1981) để tính độ tin cậy của cáo. Trong khi đó, hành vi mua trang sức chịu tác các biện pháp [39, 38]. Cả chỉ số độ tin cậy tổng động mạnh của thái độ đối với quảng cáo. Bảng 1: Phân tích tương quan biến BE CRR ATT INF VAL ENT IRR INT CB BE 1 0,270** 0,666** 0,413** 0,316** 0,357** -0,315** 0,328** 0,647** CRR 1 0,552** 0,300** 0,301** 0,319** -0,249** 0,361** 0,592** ATT 1 0,522** 0,428** 0,498** -0,435** 0,473** 0,834** INF 1 0,237** 0,240** -0,271** 0,243** 0,546** VAL 1 0,266** -0,269** 0,235** 0,400** ENT 1 -0,316** 0,271** 0,494** IRR 1 -0,338** -0,470** INT 1 0,456** CB 1 Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả.

 8. 58 L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61

  Bảng 2: Phân tích nhân tố khẳng định và yếu tố nhân khẩu học. Kết quả Bảng 4 cho thấy,
  độ tin cậy của thang đo Sig của kiểm định bằng nhau về phương sai đều
  Số biến Độ tin Phương sai lớn hơn 0,05, do vậy tác giả sử dụng kết quả Sig
  Nhân tố quan cậy tổng rút trích Kết luận kiểm định t hàng phương sai đồng nhất để đánh giá.
  sát hợp CR AVE Kết quả cho thấy có sự khác biệt về hành vi mua
  CRR 4 0,813 0,521 Thỏa mãn sắm giữa các nhóm giới tính khác nhau (nữ có hành
  INT 4 0,817 0,528 Thỏa mãn vi mua sắm nhiều hơn nam), giữa người đi làm và
  IRR 3 0,807 0,583 Thỏa mãn chưa đi làm (người đi làm có hành vi mua sắm cao
  VAL 3 0,768 0,556 Thỏa mãn hơn), giữa những người có mức thu nhập cao hơn
  BE 3 0,790 0,559 Thỏa mãn (người có mức thu nhập hơn 20 triệu đồng có hành
  ENT 3 0,758 0,512 Thỏa mãn vi mua sắm cao hơn).
  INF 3 0,779 0,541 Thỏa mãn Kết quả kiểm định sự khác biệt liên quan đến
  ATT 4 0,816 0,526 Thỏa mãn
  biến độ tuổi cho thấy với Sig kiểm định bằng nhau
  về phương sai bằng 0,005 < 0,05. Ta sử dụng kết CB 4 0,812 0,590 Thỏa mãn quả Sig kiểm định Welch ở bảng kiểm định chuẩn Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả. mạnh. Kết quả cho thấy với Sig kiểm định Welch bằng 0,001 < 0,05, như vậy có sự khác biệt về hành 5.4. Kết quả kiểm định sự khác biệt hành vi đối vi mua sắm giữa các độ tuổi khác nhau (Bảng 4). với quảng cáo mạng xã hội Giả thuyết H9 được chấp nhận. Phân tích Anova được sử dụng để kiểm định sự khác biệt hành vi đối với quảng cáo MXH theo Hình 2: Kết quả phân tích SEM Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả

 9. L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61 59

  Bảng 3: Kết quả kiểm định sự khác biệt hành vi đối với quảng cáo MXH
  Kiểm định bằng nhau về
  phương sai Kiểm định T
  Ý nghĩa thống kê
  F Sig t Bậc tự do (2 phía)
  Giới tính CB Phương sai đồng nhất 0,127 0,722 -2,327 225 0,021
  Phương sai không đồng nhất -2,421 73,367 0,018
  Nghề nghiệp CB Phương sai đồng nhất 1,120 0,291 -3,105 225 0,002
  Phương sai không đồng nhất -3,080 208,457 0,002
  Thu nhập CB Phương sai đồng nhất 0,288 0,592 -2,997 225 0,003
  Phương sai không đồng nhất -2,891 146,256 0,004
  Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả.

  Bảng 4: Kiểm định sự khác biệt về hành vi đối với quảng cáo MXH theo biến độ tuổi
  Kiểm định chuẩn mạnh
  Hành vi (CB)
  Thống kêa Bậc tự do 1 Bậc tự do 2 Sig.
  Welch 7,914 2 53,192 0,001
  a. Phân phối tiệm cận F

  Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả.

  6. Kết luận và hạn chế của nghiên cứu các nghiên cứu trước đây [16, 24, 35]. Mặt khác,
  kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thái độ của
  Phân tích EFA của các biến trong nghiên cứu người tiêu dùng chịu sự tác động từ các nhân tố
  này đều có hệ số tải nhân tố khá cao, thang đo khác như giới tính, thu nhập, trình độ học vấn.
  đạt giá trị phân biệt và giá trị hội tụ, các thang đo Nữ giới có hành vi mua sắm nhiều hơn nam giới
  đều đảm bảo độ tin cậy. Phân tích hồi quy tuyến đối với sản phẩm trang sức. Người trẻ tuổi dưới
  tính cho thấy các yếu tố danh tiếng của thương 30 tuổi, đã đi làm và những người có thu nhập
  hiệu, tính thông tin, tính giải trí, tính phiền nhiễu, cao hơn (> 10 triệu đồng/tháng) có hành vi mua
  tính tương tác, giá trị, sự tin cậy, thái độ, hành vi sắm trang sức nhiều hơn. Dựa trên kết quả
  phù hợp. Mô hình giải thích được 68,5% thái độ nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số gợi ý
  đối với quảng cáo và 69,5% với hành vi mua sắm cho các nhà bán lẻ kinh doanh ngành hàng trang
  trang sức của người tiêu dùng Việt Nam, kết quả sức như: Cần xây dựng hình ảnh thương hiệu bởi
  này đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh Việt đây là nhân tố được đánh giá có tác động lớn nhất
  đến thái độ khi quyết định mua sắm qua mạng
  Nam là một quốc gia có tỷ lệ tham gia và tốc độ của người tiêu dùng. Để xây dựng danh tiếng cho
  tăng trưởng vượt bậc về thanh toán điện tử, với thương hiệu, các nhà bán lẻ cần xây dựng các
  số lượng người dùng internet là 68,17 triệu cộng đồng khách hàng thân thiết. Khách hàng có
  người, chiếm 70% dân số [42] và 44,8 triệu xu hướng tham khảo và tin tưởng vào những bình
  người tham gia mua sắm trực tuyến [43]. luận, nhận xét của người khác hơn là thông tin
  Kết quả nghiên cứu này cũng đóng góp hoàn được cung cấp bởi người bán, phản hồi từ khách
  thiện hơn khung nghiên cứu về tác động của hàng cũ sẽ giúp thương hiệu tạo dựng được uy
  quảng cáo MXH đến hành vi của người tiêu tín lâu dài. Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ cần phải
  dùng. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu cho giảm thiểu cảm nhận rủi ro cho khách hàng mua
  thấy có sự khác biệt về hành vi đối với quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là rủi ro tài chính. Nhà bán
  MXH. Theo đó, khi khách hàng có thái độ tích lẻ có thể lựa chọn phương thức thanh toán khi
  cực đối với quảng cáo trực tuyến thì họ sẽ mua giao hàng (COD), giúp người mua trải nghiệm
  sắm nhiều hơn. Kết quả này cũng đồng nhất với

 10. 60 L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61

  tương tự như mua hàng truyền thống, nhận hàng six-segment message strategy wheel”, Journal
  trả tiền. Tuy nhiên, phương pháp này có rủi ro of Computer-Mediated Communication, 2008.
  cho người bán, do đó người bán nên kết hợp sử 13(4): p. 959-972.
  dụng phương thức thanh toán qua bên thứ ba, [7] Ducoffe, R.H., “How consumers assess the
  điều này giảm thiểu rủi ro tài chính cho cả người value of advertising”, Journal of Current Issues
  mua và người bán. Ngoài ra, nhà bán lẻ cần chú Research in Advertising 1995, 17(1): p. 1-18.
  trọng đến việc cung cấp thông tin về sản phẩm [8] Hoang Thi Thanh., “Research on consumer
  và người bán một cách đầy đủ, rõ ràng để tránh attitudes towards direct marketing activities of
  tình trạng không rõ ràng, gây mất niềm tin đối retailers in Hanoi city”, Industry and Trade
  Magazine, 2020.
  với người tiêu dùng.
  [9] Hadija, Z., S.B. Barnes, and N. Hair, “Why we
  Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn tồn tại một số
  ignore social networking advertising”,
  hạn chế sau: Thứ nhất, sự tập trung những Qualitative Market Research: An International
  người được khảo sát tại 10 tỉnh, thành phố giàu Journal, 15 (1), 2012, pp. 19-32(14).
  nhất của Việt Nam với phương pháp lấy mẫu [10] MacKenzie, S.B., R.J. Lutz, and G.E. Belch,
  ngẫu nhiên thuận tiện có thể chưa phản ánh đầy “The role of attitude toward the ad as a mediator
  đủ kết quả nghiên cứu bởi các yếu tố khác biệt of advertising effectiveness: A test of competing
  về văn hóa và thói quen tiêu dùng. Do vậy, explanations”, Journal of Marketing Research,
  ngoài nghiên cứu sự khác biệt về nhân khẩu 1986, 23(2): p. 130-143.
  học thì cần nghiên cứu thêm sự khác biệt về [11] Bruner, G.C. and A. Kumar, “Web commercials
  tác động của văn hóa đến hành vi của người and advertising hierarchy-of-effects”, Journal of
  tiêu dùng. Thứ hai, nghiên cứu này không đề Advertising Research, 2000, 40(1-2): p. 35-42.
  cập đến tác động trực tiếp của các yếu tố quảng [12] Schiffman, L., et al., Consumer behaviour,
  cáo MXH đến hành vi mua sắm trang sức của Frenchs Forest, New South Wales: Pearson
  người tiêu dùng. Các nghiên cứu trong tương Education Australia, 2005.
  lai có thể thể hiện cả tác động trực tiếp và gián [13] Lamb Jr, C.W. and J.F. Hair Jr., Essential of
  tiếp của các yếu tố quảng cáo MXH đến hành Marketing, South-Western, a part of Cengage
  vi của người tiêu dùng. Đây là cơ sở để thực Learning, 2000.
  hiện các nghiên cứu tiếp theo hoàn chỉnh hơn. [14] Loudon, D.L. and A.J. Della Bitta, Consumer
  behavior: Concepts and applications, 1984:
  McGraw-Hill Companies.
  Tài liệu tham khảo [15] Hoyer, W.D., et al., Consumer behaviour, 2020:
  Cengage AU.
  [1] We Are Social, Vietnam Digital 2020, 2020. [16] Der Waldt, V. et al., Attitudes of young
  [2] Vietnam E-Commerce Association, “Vietnam consumers towards SMS advertising, 2009.
  E-business Index 2019 Report”, 2019, available [17] Soares, A.M., J.C. Pinho, and H. Nobre, “From
  from: http://en.vecom.vn/document/17185 social to marketing interactions: The role of
  (accessed on 27/03/2019). social networks”, Journal of Transnational
  [3] Himelboim, I. and G.J. Golan, “A social Management, 2012, 17(1): p. 45-62.
  networks approach to viral advertising: The role [18] Brackett, L.K. and B.N. Carr, “Cyberspace
  of primary, contextual, and low influencers”, advertising vs. other media: Consumer vs.
  Social Media+ Society, 2019, 5(3): p. mature student attitudes”, Journal of Advertising
  2056305119847516. Research, 2001, 41(5): p. 23-32.
  [4] Lance, P. and G. Guy J, “From subservient [19] Tsang, M.M., S.C. Ho, and T.P. Liang,
  chickens to brawny men: A comparison of viral “Consumer attitudes toward mobile advertising:
  advertising to television advertising”, Journal of An empirical study”, International Journal of
  Interactive Advertising, 2006, 6(2): p. 4-33. Electronic Commerce, 2004, 8(3): p. 65-78.
  [5] Cho, S., J. Huh, and R.J. Faber, “The influence [20] Hoffman, D.L. and T.P. Novak, “Marketing in
  of sender trust and advertiser trust on multistage hypermedia computer-mediated environments:
  effects of viral advertising”, Journal of Conceptual foundations”, Journal of Marketing,
  Advertising, 2014. 43(1): p. 100-114. 1996. 60(3): p. 50-68.
  [6] Golan, G.J. and L. Zaidner, “Creative strategies [21] Shavitt, S., P. Lowrey, and J. Haefner, “Public
  in viral advertising: An application of Taylor’s attitudes toward advertising: More favorable

 11. L.T.M. Ngoc / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 51-61 61

  than you might think”, Journal of Advertising [34] Veloutsou, C. and L. Moutinho, “Brand
  Research, 1998, 38(4): p. 7-22. relationships through brand reputation and
  [22] MacKenzie, S.B. and R.J. Lutz, “An empirical brand tribalism”, Journal of Business Research,
  examination of the structural antecedents of 2009, 62(3): p. 314-322.
  attitude toward the ad in an advertising [35] Spreng, R.A. and R.D. Mackoy, “An empirical
  pretesting context”, Journal of Marketing, 1989, examination of a model of perceived service
  53(2): p. 48-65. quality and satisfaction”, Journal of Retailing,
  [23] Goldsmith, R.E., B.A. Lafferty, and S.J. Newell, 1996, 72(2): p. 201-214.
  “The impact of corporate credibility and [36] Patterson, P.G., E. Cowley, and K.
  celebrity credibility on consumer reaction to Prasongsukarn, “Service failure recovery: The
  advertisements and brands”, Journal of moderating impact of individual-level cultural
  Advertising, 2000, 29(3): p. 43-54. value orientation on perceptions of justice”,
  [24] Choi, S.M. and N.J. Rifon, “Antecedents and International Journal of Research in Marketing,
  consequences of web advertising credibility: A 2006, 23(3): p. 263-277.
  study of consumer response to banner ads”, [37] Lutz, R.J., “Affective and cognitive antecedents
  Journal of Interactive Advertising, 2002, 3(1): p. of attitude toward the ad: A conceptual
  12-24. framework”, Psychological Process Advertising
  [25] Ling, K.C., T.H. Piew, and L.T. Chai, “The Effects: Theory, Research, Application, 1985: p.
  determinants of consumers’ attitude towards 45-63.
  advertising”, Canadian Social Science, 2010, [38] Mehta, A., “Advertising attitudes and
  6(4): p. 114-126. advertising effectiveness”, Journal of
  [26] Cho, C.H. and J.D. Leckenby, “Interactivity as a Advertising Research, 2000, 40(3): p. 67-72.
  measure of advertising effectiveness: [39] Anderson, J.C. and D.W. Gerbing, “Structural
  Antecedents and consequences of interactivity equation modeling in practice: A review and
  in web advertising”, in Proceedings of the recommended two-step approach”,
  Conference-American Academy of Advertising, Psychological Bulletin, 1988, 103(3): p. 411.
  1999, American Academy of Advertising. [40] Fornell, C. and D.F. Larcker, Structural
  [27] Wu, G., “Perceived interactivity and attitude equation models with unobservable variables
  toward web sites”, in Proceedings of the and measurement error: Algebra and statistics,
  Conference-American Academy of Advertising, 1981, Sage Publications Sage CA: Los Angeles,
  1999, American Academy of Advertising. CA.
  [28] Sukpanich, N. and L.D. Chen, Interactivity as [41] Bagozzi, R.P. and Y. Yi, “On the evaluation of
  the driving force behind e-commerce, 2000, structural equation models”, Journal of the
  AMCIS Proceedings, 244. Academy of Marketing Science, 1988, 16(1): p.
  [29] Wang, C., “An empirical study on consumer’s 74-94.
  perceived value and attitude toward [42] Hong Quyen, “Top 10 provinces are considered
  advertising”, in Proceedings of the 6th Global to be the richest in Vietnam”, 03/09/2020,
  Information Technology and Management https://atptravel.vn/top-nhung-tinh-thanh-giau-
  (GITM) World Conference, 2005. nhat-vn/ (accessed on 27/4/2021)
  [30] Kotler, P., Dirección de marketing, Pearson [43] Wearesocial, “Vietnam Digital 2020”,
  Education, 2001. 18/2/2020,
  [31] Ko, H., C.H. Cho, and M.S. Roberts, “Internet https://datareportal.com/reports/digital-2020-
  uses and gratifications: A structural equation vietnam (accessed on 27/4/2021)
  model of interactive advertising”, Journal of [44] Ngoc An, “55% of the population will shop
  Advertising, 2005, 34(2): p. 57-70. online?”, 31/05/2020 08:07,
  [32] Aaker, J., “The negative attraction effect? A https://tuoitre.vn/55-dan-so-se-mua-sam-
  study of the attraction effect under judgment and online-20200531074436835.htm (accessed on
  choice”, ACR North American Advances, 1991. 27/4/2021).
  [33] Herbig, P. and J. Milewicz, “The relationship of
  reputation and credibility to brand success”,
  Journal of Consumer Marketing, 1995, 12(4): p.
  5-11.

Download tài liệu Tác động của quảng cáo mạng xã hội tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm trang sức tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button