Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Sử dụng nvivo trong nghiên cứu định tính – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2013, 14:54

Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm phân tích định tính Nvivo Sử dụng nvivo trong nghiên cứu định tính ******************* Người dịch: Vũ Tuấn Huy Hà Nội 8-2003 1 Mục lục 2 Chương 1- Về cuốn sách này Tính toán định tính ngày nay được chấp nhận rộng rãi và thậm chí là một đòi hỏi cần thiết. Khi các phần mềm phát triển từ những hệ thống mã hoá và lấy lại đơn giản đến những công cụ phức tạp hơn và được hỗ trợ bởi rất nhiều phương pháp và phương pháp luận, thăm dò tài liệu và giải thích những công cụ này thường bị chậm trễ. Giảng viên và những người nghiên cứu đòi hỏi không chỉ làm việc với phần mềm như thế nào mà còn thiết kế và phân tích những vấn đề nghiên cứu như thế nào, những vấn đề lựa chọn phương pháp luận và xử lý phần mềm. Đối với độc giả của các công trình nghiên cứu, nhiệm vụ khác của họ là đánh giá quá trình này nhờ đó rút ra kết luận. QSR Nvivo, một phần mềm được nghiên cứu trong cuốn sách này, hỗ trợ xây dựng dự án và quá trình nghiên cứu đưa ra những lựa chọn khác nhau để quản lý và phân tích dữ liệu hơn là cung cấp những lựa chọn bởi những hướng dẫn kỹ thuật và phần mềm khác. Nvivo cũng ngày càng được dạy nhiều hơn, từ khi nó kết hợp mã hoá dữ liệu với những phương pháp hiệu đính và sửa văn bản quen thuộc, và do đó dễ dàng hơn trong việc giới thiệu so với những phương pháp bằng tay và các chương trình trước đó. Có thể học phần mềm trong quá trình nghiên cứu hơn là trong giai đoạn chuẩn bị. Học bằng thực hành đòi hỏi người nghiên cứu có một bản đồ các công cụ và công dụng của nó để tham khảo khi cần thiết. Cuốn sách này cung cấp một bản đồ như vậy. Ai có thể sử dụng cuốn sách này? Bắt đầu nghiên cứu với Nvivo: Người sử dụng và những đồng nghiệp của họ trong nghiên cứu Nếu bạn có đầy đủ phần mềm Nvivo, cuốn sách này đi theo phần mềm, cùng với những hướng dẫn thì có thể bắt đầu nghiên cứu. Cả hai có cấu trúc cân đối. Ngoại trừ chương đầu tiên và chương cuối cùng, các chủ đề được cấu trúc theo cùng trật tự, và các chương tương ứng trong cả hai. Chúng được thiết kế cùng với nhau đề giới thiệu mỗi cấu trúc dữ liệu và quá trình nghiên cứu mà phần mềm hỗ trợ, thiết kế nghiên cứu và các chiến lược phân tích, bạn có thể sử dụng khi phát triển dự án riêng của mình Hiểu biết phần mềm: Đối với người giám sát, đồng nghiệp và khách hàng Cuốn sách này có thể đọc riêng nếu bạn muốn biết về tiềm năng của một phần mềm cho nghiên cứu định tính, hoặc nếu bạn muốn hiểu phần mềm được sử dụng bởi những đồng nghiệp hoặc sinh viên. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu và truy cập các dự án, đánh giá và phê phán các quá trình mà nhờ đó, dữ liệu được quản lý và nghiên cứu, tiến hành phân tích đánh giá trong Nvivo. 3 Giới thiệu các mức độ học: Đối với sinh viên, Người nghiên cứu tự học, người thăm dò Cuốn sách này được sử dụng để giới thiệu các phần mềm đối với sinh viên học về định tính, hoặc với phần mềm đầy đủ trong Nvivo hoặc phần mềm miễn phí không lưu trữ. Phần dạy kèm đưa ra một sự lựa chọn dạng dữ liệu và môn học, để sinh viên học về tính toán định tính, và đối với những người nghiên cứu thử sử dụng phần mềm và học những bước đầu tiên. Giáo viên có thể tạo ra những dự án riêng của mình, với dữ liệu thích hợp cho các lớp của họ, và sinh viên có thể học trên dữ liệu đó. Các văn bản khác bổ sung dự án này và có thể giúp cho việc giảng dạy. Xem Pat Bazeley và Lyn Richards, (2000) The Nvivo Qualitative Project Book, Sage Publicâtions, London. Graham Gibbs, (2002) Qualitative data analysis: explorations ưith Nvivo, Open University Press, London. Xem QSR website, www.qsrinternational.com, để tham khoả với những sách giáo khoa khác và những bài báo sử dụng trong giảng dạy nghiên cứu định tính với Nvivo. Nghiên cứu định tính và chương trình NVivo Nghiên cứu định tính là một thuật ngữ áp dụng cho nhiều phương pháp xử lý những loại dữ liệu không cấu trúc và không thích hợp để đưa ra những kết quả dưới dạng con số. Người nghiên cứu sử dụng dạng dữ liệu này nhằm đạt được những hiểu biết mới về một hoàn cảnh, kinh nghiệm hoặc quá trình, từ những giải thích chi tiết trong ngôn ngữ riêng của người trả lời, hoặc những ghi chép của người nghiên cứu trên thực địa từ quan sát tham dự, hoặc những phát hiện từ các tài liệu. Phân tích những dữ liệu như vậy đòi hỏi sự nhạy cảm đối với những chi tiết và hoàn cảnh, cũng như tìm tòi một cách chính xác những thông tin và những phương pháp thăm dò một cách cẩn thận các chủ đề, phát hiện và thử nghiệm các khuôn mẫu. Khung cảnh nghiên cứu quyết định sử dụng thời gian và mục tiêu. Trong một số khung cảnh nhấn mạnh đến sự hiểu biết hoàn toàn một quá trình theo thời gian, trong hoàn cảnh khác là đánh giá nhanh và những phát hiện nhanh và sự minh hoạ, ví dụ, những chủ đề trong các thảo luận nhóm. Những phương pháp này được sử dụng trong nhiều môn học khác nhau như khoa học xã hội, y học, nghiên cứu thị trường và kinh doanh, thông tin, luật pháp, nghiên cứu chính trị và lịch sử, lịch sử đời sống và đánh giá chính sách. Những phương pháp khác nhau đòi hỏi sử dụng những phương pháp xử lý và giải thích dữ liệu khác nhau. Một số (ví dụ hiện tượng luận, lý thuyết cơ bản, phân tích quá trình) đi tìm để tạo ra những hiểu biết và lý thuyết mới từ dữ liệu. Một số khoa học khác như nghiên cứu thực địa và dân tộc học, nghiên cứu hành động và phân tích mô hình), mục tiêu là mô tả sự phong phú và trình bày một cách sống động những hiểu biết mới. Một số nhà nghiên cứu định tính trong mỗi môn 4 học này đã liên kết dữ liệu của họ với phân tích định tính. Nếu chúng ta chưa quen với những phương pháp này thì trước hết phải học các phương pháp đó trước khi bắt tay vào các nghiên cứu, vì những phương pháp khác nhau đòi hỏi những dạng dữ liệu khác nhau và cách xử lý dữ liệu khác nhau. Mặc dù sự khác nhau này, các phương pháp đều có một đặc điểm chung. Nghiên cứu định tính luôn luôn đòi hỏi rằng người nghiên cứu thăm dò và giải thích các dữ liệu phức tạp một cách nhạy cảm, và tránh đưa ra những dữ liệu bằng số trước giai đoạn thực nghiệm. Phương pháp định tính luôn đòi hỏi người nghiên cứu thống kê những hiểu biết ngày càng tăng, tóm lại, những chú giải hoặc ghi chép trên thực địa. Nghiên cứu định tính thường xem dữ liệu như những thống kê các ý tưởng về những sự kiện nghiên cứu nào đó và phản ánh trong phương pháp luận. Nvivo có những công cụ để giải quyết tất cả những dữ liệu định tính, trợ giúp kỹ thuật đòi hỏi bởi tất cả các phương pháp này. Nghiên cứu những dạng dữ liệu không phải bằng số, không cấu trúc đòi hỏi những phương pháp xây dựng chỉ số, tìm kiếm và lý thuyết hoá. Nghiên cứu định tính ít khi làm việc với một khối lượng cố định dữ liệu thu thập trước đó mà thường phải thay đổi và làm gia tăng những thống kê phong phú xây dựng từ những quan sát, phỏng vấn, phân tích tư liệu, tổng quan tư liệu và các sự kiện nghiên cứu khác. Nguồn dữ liệu thay đổi (ví dụ ghi chép thực địa, gỡ băng, tư liệu sao chép) và mang nhiều hình thức khác nhau (như văn bản, ảnh, băng, phim). Các kỹ thuật bao gồm cả thống kê và liên kết các ý tưởng theo nhiều cách, tìm kiếm và thăm dò các mô hình dữ liệu và ý tưởng. Như vậy, Nvivo được thiết kế để loại bỏ sự phân chia cứng nhắc giữa “dữ liệu” và “giải thích”. Nó đưa ra nhiều phương pháp để liên kết các bộ phận của dự án nghiên cứu, kết hợp sự phản ánh và thống kê dữ liệu. Tóm lại, nghiên cứu định tính thường có hai mặt, tạo ra và quản lý sự phức tạp. Dự án nghiên cứu sẽ phát triển ngày càng phức tạp khi liên kết, mã hoá, định dạng và lập mô hình dữ liệu. Nhưng phần mềm này sẽ giúp chúng ta quản lý và tổng hợp những ý tưởng, cung cấp nhiều công cụ để phân loại những hiểu biết về dữ liệu và đi đến câu trả lời cho những vấn đề nghiên cứu. Cuốn sách này sẽ không chỉ cho người đọc định vị nghiên cứu trong một phạm vi các phương pháp luận, nhưng khi dự án được hình thành, nó sẽ giúp chúng ta tìm những công cụ phù hợp trong phần mềm này. Những nhà nghiên cứu định tính ít khi làm việc với một khối lượng cố định dữ liệu thu thập trước đó. Dù dùng phương pháp nào, chúng ta cũng phải biến đổi dữ liệu và làm gia tăng sự phong phú của dữ liệu từ những quan sát, phỏng vấn, phân tích tư liệu, tổng quan tư liệu, và thông tin từ những nghiên cứu khác. Các nguồn tư liệu thay đổi (ví dụ, ghi chép trên thực địa, gỡ băng phỏng vấn, các tài liệu sao chép) cũng như hình thức (ví dụ, văn bản, ảnh, băng, phim). Nvivo cung cấp nhiều công cụ để xử lý dữ liệu và thông tin, mã hoá một cách trực quan hoặc theo các phạm trù, chú giải và đi vào các nguồn thông tin một cách chính xác. 5 Các nhà nghiên cứu định tính cũng làm việc với những ý tưởng về các sự kiện nghiên cứu này ngày càng tăng. Nvivo có những công cụ để thống kê và liên kết những ý tưởng theo nhiều cách, tìm kiếm và thăm dò các mô hình dữ liệu và các ý tưởng. Nó cũng đưa ra nhiều cách để liên kết các bộ phận của dự án. Khi chúng ta kết nối, mã hoá, định dạng và lập mô hình dữ liệu, phần mềm sẽ giúp ta quản lý và tổng hợp các ý tưởng, xây dựng và thử nghiệm các câu trả lời đối với vấn đề nghiên cứu. Nếu chúng ta chưa quen với các phương pháp nghiên cứu định tính, đọc các phương pháp này và đặc biệt định vị dự án nghiên cứu trong một phạm vi rộng lựa chọn các phương pháp xử lý và giải thích dữ liệu là cần thiết. Cuốn sách này không mô tả hoặc đánh giá các phương pháp định tính khác nhau, hoặc dạy sử dụng các phương pháp này như thế nào. Phần mềm này chỉ giúp người nghiên cứu những gì họ muốn thực hiện. Để giới thiệu bản đồ phương pháp luận và các kỹ thuật nghiên cứu định tính, thiết kế cho những người mới nghiên cứu, xem Janice M. Morse và Lyn Richards, (2002) Readme first for a user’s Guide to Qualitative Methods, Sage Publication Thousand Oaks. Sử dụng cuốn sách này Bốn chương tiếp theo giới thiệu một dự án trong Nvivo và những hệ thống mà nhờ đó một người nghiên cứu xây dựng một dự án, các tài liệu, các nút và các thuộc tính. Phần còn lại của các chương bao gồm các quá trình được hỗ trợ bởi sự kết hợp của những khối này: Liên kết dữ liệu, mã hoá tại các nút, hình thành dữ liệu, hiển thị, mô hình và tìm kiếm. Chương kết luận là một tổng quan về những cách khác nhau những phương tiện này hỗ trợ liên kết và phân tích, các cách giám sát, người nhận hoặc các thành viên của nhóm có thể đánh giá và góp phần vào trong nghiên cứu – Kết hợp lại với nhau. Nvivo là một sản phẩm đối tác và nâng cấp tuỳ chọn đến phần mềm QSR NUD*IST (Phiên bản hiện nay là N6), phần mềm dẫn đầu trong nghiên cứu định tính. Những người sử dụng N4, N5 hoặc N6 nâng cấp lên Nvivo có thể lấy dự án trực tiếp vào phần mềm mới. Để so sánh hệ thống của hai sản phẩm, hãy xem trang Web QSR (Trợ giảng có tiêu đề Nhập từ NUD*IST với những hướng dẫn đơn giản để nhập một dự án từ phiên bản bất kỳ của NUD*IST). Bước đầu tiên để thiết lập dự án, hãy đi đến hướng dẫn bước đầu (Getting Started guide). Để đi chi tiết hơn vào một dự án, sử dụng một trong những bài trợ giảng. Để nhận được nhiều thông tin hơn và các nguồn, hãy đến trang web QSR, www. Qseinternational.com. Điều quan trọng, nếu bạn có phần mềm Nvivo, và chưa đăng ký trên trang web, hãy đăng ký! Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng QSR có thể gửi cho bạn những tin tức có thể là quan trọng, kể cả những tin về nâng cấp miễn phí, những sửa chữa chủ yếu, và sự phát triển có ý nghĩa trong phần mềm hỗ trợ nghiên cứu của bạn 6 7 Chương 2- Một dự án trong Nvivo. Tiến hành nghiên cứu với Nvivo, chúng ta tạo ra một project để giữ các thông tin, dữ liệu, các quan sát, các ý tưởng và quan trọng nhất là liên kết giữa các bộ phận phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu của mình. Chương này tóm tắt một project được xây dựng như thế nào, người nghiên cứu có thể sử dụng các công cụ một cách phù hợp như thế nào để tổ chức, liên kết, đặt câu hỏi và tổng hợp. Tổng quan:  Làm việc với dữ liệu trong Nvivo, chúng ta tạo ra một project chứa những dữ liệu và ý tưởng và sự liên kết giữa dữ liệu và ý tưởng.  Cấu trúc của một project là đơn giản và cân đối. Quá trình trợ giúp nghiên cứu có thể đơn giản hoặc phức tạp như ta muốn.  Có ba hệ thống quản lý dữ liệu trong một project bất kỳ: tài liệu (document) (nodes) và các thuộc tính (attributes).  Trong quá trình thực hiện project, chúng ta đưa hệ thống này lại với nhau bằng cách kết nối, mã hoá, định dạng, trình bày, tìm kiếm và mô hình hoá.  Có thể tạo ra một số bất kỳ các project. Các thành viên của một project có thể đi vào và thay đổi project nhưng tại mỗi thời điểm chỉ có một người .  Một project có thể được lưu trữ, phục hồi ở thời điểm bất kỳ. Các bộ phận của nvivo: Khi khởi động Nvivo, một cửa sổ mở ra với Launch Pad. Nó đưa ra các lựa chọn để mở một project mới hoặc một project hướng dẫn. Những phím và bảng tạo thành sơ đồ của project trong Nvivo và đi vào hầu hết các hoạt động phổ biến. Trong bất kỳ một project nào trong Nvivo, người nghiên cứu có thể tạo ra và thăm dò các tài liệu, các nodes, liên kết và mã hoá. Các tài liệu và nodes có thể mang các giá trị đặc tính, và được quản lý trong một tập hợp. Tất cả những yếu tố này có thể liên quan trong việc trình bày, tìm kiếm và mô hình hoá. Không nên giả định rằng Pad là dành cho người mới bắt đầu. Nó được thiết kế không chỉ đưa ra sơ đồ của một project trong Nvivo đối với những người mới, mà còn làm như người trợ lý nghiên cứu cho nhiều người sử dụng một cách tin tưởng, đưa ra lối vào trung gian đối với mỗi cửa sổ của Nvivo. Từ những cửa sổ này, chúng ta sẽ đi vào tất các các chức năng chủ yếu. Mỗi project có một cơ sở dữ liệu và nodes, các tài liệu và nodes có thể được xử lý bằng cách phân loại các đặc trưng và nhóm thành các tập hợp. Các công cụ phân tích cho phép chúng ta trình bày, tìm kiếm và lập mô hình dữ liệu. 8 Tài liệu (Documents) Tài liệu trong Nvivo là những thông tin lưu trữ dưới dạng plain hoặc rich text format. Chúng ta có thể tạo ra những tài liệu bằng cách kết nối với ảnh, video, bảng tính, cơ sở dữ liệu, các trang web hoặc các đề mục của dữ liệu mà máy tính có thể xử lý. Chúng ta có thể nhập tài liệu từ các chương trình xử lý văn bản vào trong project dưới dạng rich text format. Một khi trong project, chúng ta có thể hiệu đính các tài liệu dưới dạng văn bản rich text format này. Hoặc chúng ta có thể tạo ra các tài liệu này trong project, viết và hiệu đính, thay đổi và bổ sung trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Ta cũng có thể tạo ra các tài liệu trong project để trình bày dữ liệu mà ta không muốn đưa trực tiếp vào. Ví dụ, các cuốn sách hoặc các báo cáo, tư liệu nghe xem,hoặc băng video mà ta muốn nói đến trong project. Nút (Nodes) Trong Nvivo, các nút là nơi chứa các phạm trù và mã hoá. Các nút thể hiện các phạm trù bất kỳ – khái niệm, con người, những ý tưởng trừu tượng, địa điểm và nhiều thứ khác có ý nghĩa đối với Dự án của chúng ta. Các nút có thể được lưu trữ không tổ chức hoặc được tổ chức thành thành cấp bậc như một cái cây. Vì nhà nghiên cứu định tính thường di chuyển giữa tài liệu và ý tưởng, tài liệu và hệ thống nodes là đối xứng trong Nvivo. Chúng ta có thể thăm dò và đọc lướt cả hai, và chúng ta di chuyển giữa các hệ thống bằng các mã hoá và các liên kết. Khi ta mã hoá bất kỳ phần nào của tài liệu trong các nodes, ta đặt các node tương ứng với các đoạn văn bản. Ta có thể đọc lướt tất cả dữ liệu được mã hoá ở đó, tư duy lại, mã hoá lại, và đặt ra những câu hỏi về các phạm trù trong việc tìm kiếm. Các đặc tính của tài liệu và các nút Cả tài liệu và nút có những đặc tính mà giá trị của nó thể hiện những thuộc tính bất kỳ mà ta muốn. Do đó, ta có thể chứa thông tin về những tài liệu bất kỳ (ví dụ, gender=nữ hoặc date=1999) hoặc về những đối tượng, con người hoặc khái niệm mà một node thể hiện. Các đặc tính có thể được sử dụng trong tìm kiếm. Ta có thể tạo ra và thay đổi những thuộc tính, và chứa một khối lượng thông tin bất kỳ về một tài liệu hoặc một node bằng việc chỉ ra cụ thể các giá trị của các đặc tính của nó. Ví dụ, đối với các ghi chép thực địa, ta có thể tạo ra một đặc tính “Định vị” và đặc tính khác “Ngày đi thăm”. Đưa cho mỗi tài liệu một giá trị thích hợp và ta có thể hỏi tất cả các tài liệu về một chủ đề từ một vùng nông thôn cụ thể, hoặc từ trước khi nạn hạn hán xảy ra. Trong một nghiên cứu thu thập những tài liệu đối với các nghiên cứu trường hợp của các cá nhân, mỗi cá nhân có thể nhận một node mã hoá tất cả mọi thứ về trường hợp đó trong 9 tất cả các tài liệu. Node có thể có đặc tính “gender” với giá trị là “phụ nữ” và “nam giới”; bây giờ ta có thể hỏi tất cả mọi điều về một phụ nữ nếu đó là những ghi chép trên thực địa ở một vùng nông thôn. Làm việc trong Nvivo Tất cả các bộ phận và quá trình thảo luận ở trên là thống nhất với nhau với những công cụ được tổ chức cân đối để xử lý chúng. Thăm dò (Explorer) Các tài liệu và các node được xem và điều tra qua các cửa sổ explorer chứa những thông tin và đưa ra lối vào các công cụ khác.  Document Explorer và Node Explorer cung cấp những lối vào tất cả các tài liệu và các node một cách tương ứng, cho phép ta tạo ra các tài liệu và các node và so sánh, điều tra, đi vào các tài liệu và các node. Từ mỗi Explorer, ta có thể hỏi để chỉ ra những quan hệ của mỗi mục với những mục khác, tìm kiếm các mục đáp ứng những tiêu chuẩn nào đó hoặc một mục.  Hai Attribute Explorer thực hiện cùng một chức năng đối với các đặc tính của các tài liệu và các node. Trong đó, ta có thể tạo ra, xoá, xem, bổ sung hoặc thay đổi các đặc tính và các giá trị của các tài liệu và các node khác nhau. Các bộ duyệt (Browsers) Để xem các văn bản của các document hoặc tất cả văn bản được mã hoá ở các node. Một Document Browser hoặc Node Browser mở ra, trình bày các văn bản. Browsers là năng động đối với dữ liệu. Ta có thể mã hoá trong browser, đặt con trỏ đến đoạn văn bản cần mã hoá, lựa chọn một node về chủ đề này. Trong Document Browser, ta cũng có thể hiệu chỉnh các văn bản của tài liệu dưới dạng rich text format, mà không làm hỏng các mã hoá mà ta đã làm. Trong Node Browser, khi ta xem các tài liệu được mã hoá trong node, ta có thể giải mã, hoặc mã hoá lại trong các node khác, hoặc tiếp tục mã hoá trong các node mới thể hiện những ý tưởng mới. Quá trình của một dự án Làm việc từ các công cụ này, ta có thể:  Siêu liên kết số liệu, sử dụng các DataLinks (DataBite, DocLinks và NodeLinks) liên kết những tài liệu và các node có liên quan với nhau và với các tài liệu khác.  Mã hoá các tài liệu hoặc bất kỳ một phần nào của tài liệu trong node sẽ mang các tài liệu về cùng chủ đề hoặc khái niệm lại với nhau.  Định dạng một nghiên cứu bằng việc quản lý các tài liệu hoặc các node trong các tập hợp, để thăm dò và đặt các câu hỏi. 10 . bài báo sử dụng trong giảng dạy nghiên cứu định tính với Nvivo. Nghiên cứu định tính và chương trình NVivo Nghiên cứu định tính là một thuật ngữ áp dụng cho. Sử dụng nvivo trong nghiên cứu định tính ******************* Người dịch: Vũ Tuấn Huy Hà Nội 8-2003 1 Mục lục 2 Chương 1- Về cuốn sách này Tính toán định

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Sử dụng nvivo trong nghiên cứu định tính – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Sử dụng nvivo trong nghiên cứu định tính, Sử dụng nvivo trong nghiên cứu định tính

Hy vọng thông qua bài viết Sử dụng nvivo trong nghiên cứu định tính . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button