Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0, – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2013, 18:16

SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0, ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax 2 + bx + c = 0 Bắt đầu Nhập a, b, c a=0 dt=b*b-4*a*c dt < 0 dt = 0 Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 = (-b + sqrt(dt))/(2*a) x 2 = (-b – sqrt(dt))/(2*a) Kết thúc Phương trình bậc 1 Phương trình vô nghiệm Phương trình có nghiệm kép x = -b/(2*a) Đ Đ Đ S S S . SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax 2 + bx + c = 0 Bắt đầu Nhập a, b, c a=0 dt=b*b-4*a *c dt < 0 dt = 0 Phương trình c 2 nghiệm phân biệt x 1 = (-b +. + sqrt(dt))/(2*a) x 2 = (-b – sqrt(dt))/(2*a) Kết th c Phương trình b c 1 Phương trình vô nghiệm Phương trình c nghiệm kép x = -b/(2*a) Đ Đ Đ S S S

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0, – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0,, SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0,

Hy vọng thông qua bài viết SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0, . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button