Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0, – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2013, 18:16

SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0, ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax 2 + bx + c = 0 Bắt đầu Nhập a, b, c a=0 dt=b*b-4*a*c dt < 0 dt = 0 Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 = (-b + sqrt(dt))/(2*a) x 2 = (-b – sqrt(dt))/(2*a) Kết thúc Phương trình bậc 1 Phương trình vô nghiệm Phương trình có nghiệm kép x = -b/(2*a) Đ Đ Đ S S S . SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax 2 + bx + c = 0 Bắt đầu Nhập a, b, c a=0 dt=b*b-4*a *c dt < 0 dt = 0 Phương trình c 2 nghiệm phân biệt x 1 = (-b +. + sqrt(dt))/(2*a) x 2 = (-b – sqrt(dt))/(2*a) Kết th c Phương trình b c 1 Phương trình vô nghiệm Phương trình c nghiệm kép x = -b/(2*a) Đ Đ Đ S S S

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0, – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0,, SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0,

Hy vọng thông qua bài viết SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0, . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button