Tài LiệuTài Liệu Ngoại Ngữ

[Download] số đếm trong tiếng nhật – Tải File Word, PDF Miễn Phí

 • Loading …
  Loading …
  Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 14:53

Cách đếm số trong ttieng61 nhật rất phức tạp chứ không như các tiếng đông Nam Á hoa, việt, hàn chúng ta. Bạn nào đang học tiếng Nhật cơ bản thì vào xem nhá! Trong tiếng Nhật chia ra làm nhiều nhóm riêng biệt, và mỗi nhóm lại có cách đếm khác nhau, rồi trong mỗi nhóm lại có vài trường hợp đặc biệt nữa. Ví dụ:_ 2 đôi giày là ni soku   , _ 3 đôi giày là san zoku    (soku ko phải là đôi giày, mà chỉ là cái đuôi đi sau số đếm thôi). Ví d ụ nh ư câu : kutsu ga ni soku arimasu.          (kutsu: đôi giày, ga: là trợ từ, ni soku: 2 đôi, arimasu: có)Chữ soku sẽ thay đổi ở những nhóm đồ vật khác nhau. Ví d ụ : hon ga san satsu arimasu.            (hon: quyển sách, san satsu: 3 cái)Trong tiếng Nhật chia rất nhiều nhóm để đếm. Mỗi nhóm giống nhau về các biến thể của nó (như ví dụ soku và zoku ở trên).Nhóm 1: (rắc rối nhất)_ Đếm đồ vật dài (bút, chai, trái chuối): số đếm + hon/bon/pon       _ Đếm ly, cốc, tách, chén: số đếm + hai/bai/pai       _ Đếm thú vật nhỏ (mèo, cá, côn trùng): số đếm + hiki/biki/piki       Các biến thể trong nhóm này:_1 cái/con: ip + pon/pai/piki        _6 cái/con: rop + pon/pai/piki        _8 cái/con: hap + pon/pai/piki        _10 cái/con: jup/jip + pon/pai/piki                    _3 cái/con: san + bon/bai/biki        Hỏi bao nhiêu: nan + bon/bai/biki           Còn lại đều là số đếm bình thường + hon/hai/hikiChú ý: còn lại đêu là số đếm bình thường nhưng phải tuân thủ các biến thể ở trên (tức là 11 cái thì vẫn là juu + biến thể 1, 26 cái là ni juu + biến thể 6) > cái này áp dụng cho tất cả các nhóm.Nhóm 2:_ Đếm nhà: số đếm + ken/gen    _ Đếm tầng lầu: số đếm + kai/gai     Các biến thể trong nhóm này:_1 căn/tầng: ik + ken/kai   _6 căn/tầng: rok + ken/kai   _8 căn/tầng: hak + ken/kai   _10 căn/tầng: juk/jik + ken/kai       _3 căn/tầng: san + gen/gai      Hỏi bao nhiêu: nan + gen/gai       Còn lại đều là số đếm bình thường + ken/kaiNhóm 3:Đếm đồ vật theo cặp (giày, dép): số đếm + soku/zoku     Các biến thể trong nhóm này: giống nhóm 2 nhưng ko có biến thể “6” (nghĩa là 6 đôi thì vẫn là roku soku    chứ ko phải ros soku)Còn lại đều là số đếm bình thường + sokuNhóm 4:_Đếm lần: số đếm + kai  _Đếm đồ vật nhỏ (cục gôm, xí ngầu): số đếm + ko _Đếm tháng: số đếm + kagetsu   Các biến thể trong nhóm này: giống nhóm 2 nhưng ko có biến thể “3” và “hỏi bao nhiêu” (nghĩa là 3 lần vẫn là san kai    , 3 tháng vẫn là san kagetsu    )Trường hợp đặc biệt: riêng 6 tháng còn có 1 từ khác hantoshi    (nửa năm).Nhóm 5:_Đếm tuổi: số đếm + sai  _Đếm sách vở: số đếm + satsu   _Đếm đồ vật theo bộ (quần áo): số đếm + chaku   _Đếm tuần: số đếm + shuukan     Các biến thể trong nhóm này: (chú ý, ko có biến thể “6”)_1 tuổi/cái/tuần: is + sai/satsu/chaku/shuukan             _8 tuổi/cái/tuần: has + sai/satsu/chaku/shuukan             _10 tuổi/cái/tuần: jus/jis + sai/satsu/chaku/shuukan               >Mẹo nhớ để ko lẫn lộn: các đuôi bắt đầu bằng chữ s thì ko có biến thể “6” (như nhóm 3 và 5), còn các đuôi bắt đầu bằng chữ k thì có biến thể “6” (như nhóm 2 và 4).Trường hợp đặc biệt: 20 tuổi là hatachi  Nhóm 6:_Đếm thứ tự: số đếm + ban   _Đếm đồ vật mỏng (lá thư, tờ giấy, áo mi): số đếm + mai  _Đếm máy móc, xe cộ: số đếm + dai  Nhóm này ko có biến thể.Nhóm 7: (bao gồm những nhóm có mỗi kiểu biến thể riêng)a. Đếm người: số đếm + nin  Các biến thể:1 người: hitori (ko có + nin)   2 người: futari (ko có + nin)   4 người: yo + nin   (tương tự cho 14, 24 nghĩa là 14 người là juu + yonin b. Đếm đồ vật nói chung: phải học thuộc 10 số đầu nhưng ko tuân thủ câu màu đỏ ở trên 1 cái: hitotsu   2 cái: futatsu   3 cái: mittsu   4 cái: yottsu   5 cái: itsutsu   6 cái: muttsu   7 cái: nanatsu   8 cái: yattsu   9 cái: kokonotsu    10 cái : too   > bắt đầu từ 11 trở đi trở về số đếm bình thường nhưng ko thêm tsuc. Đếm ngày và ngày tây: (1 ngày, 2 ngày và ngày 1, ngày 2) phải học thuộc 10 số đầu nhưng ko tuân thủ câu màu đỏ ở trên nữa1 ngày: ichi nichi    , ngày 1: tsuitachi    Còn lại thì cả 2 bên đều giống nhau.2 ngày, ngày 2: futsuka   3 ngày, ngày 3: mikka   4 ngày, ngày 4: yokka   5 ngày, ngày 5: itsuka   6 ngày, ngày 6: muika   7 ngày, ngày 7: nanoka   8 ngày, ngày 8: youka   9 ngày, ngày 9: kokonoka    10 ngày, ngày 10: tooka   14 ngày, ngày 14: juu yokka     17 ngày, ngày 17: juu shichi nichi      19 ngày, ngày 19: juu ku nichi     20 ngày, ngày 20: hatsuka   24 ngày, ngày 24: ni juu yokka      27 ngày, ngày 27: ni juu shichi nichi      29 ngày, ngày 29: ni juu ku nichi      > các ngày khác trở về bình thường: số đếm + nichid. Đếm giờ và giờ đồng hồ (suốt 3 tiếng, bây giờ là 3 giờ)Đếm giờ: số đếm + jikan   Giờ đồng hồ: số đếm + ji  Các biến thể:4 giờ: yo + jikan/ji     7 giờ: shichi + jikan/ji      9 giờ: ku + jikan/ji     e. Đếm phút và phút đồng hồ: đều là số đếm + fun/pun     Các biến thể:1 phút: ip + pun    6 phút: rop + pun    8 phút: hap + pun    10 phút: jup/jip + pun         3 phút: san + pun    4 phút: yon + pun    hỏi bao nhiêu: nan + pun    > Còn lại là số đếm bình thường + fun (riêng 30 phút còn có thêm từ han  )f. Tháng tây (đếm tháng đã nằm trong nhóm 4): số đếm + gaku  Các biến thể:tháng 4: shi + gaku   tháng 7: shichi + gaku   tháng 9: ku + gaku   g. Đếm năm: số đếm + nen  Có 1 biến thể: 4 năm: yo + nen   (tương tự cho 14, 24 nghĩa là 14 năm là juu + yonen)II) Ngày tháng năm :A) Tháng: thêm gatsu sau các số= tháng tương ứngtháng 1 ichigatsuいちがつ 一月tháng 2 nigatsuにがつ 二月tháng 3 sangatsuさんがつ 三月tháng 4 shigatsu*しがつ 四月tháng 5 gogatsuごがつ 五月tháng 6 rokugatsuろくがつ 六月tháng 7 shichigatsu*しちがつ 七月tháng 8 hachigatsuはちがつ 八月tháng 9 kugatsu*くがつ 九月tháng 10 jūgatsuじゅうがつ 十月tháng 11 jūichigatsuじゅういちがつ 十一月tháng 12 jūnigatsuじゅうにがつ 十二月B) Ngày trong tuần: Tuần shûしゅう  週 ngày trong tuầnyôbiようび 曜日 thứ hai getsuyôbiげつようび 月曜日 月 = nguyệt, trăngthứ ba kayôbiかようび 火曜日 火 = hỏa, lửathứ tu suiyôbiすいようび 水曜日 水 = thủy, nướcthứ năm mokuyôbiもくようび 木曜日 木 = thảo, câythứ sáu kin’yôbiきんようび 金曜日 金 = kim, vàngthứ bảy doyôbiどようび 土曜日 土 = thổ = đấtchúa nhật nichiyôbiにちようび 日曜日 日 = nhật = mặt trờiC) Ngày trong tháng: 1 tsuitachiついたち 一日2 futsukaふつか 二日3 mikkaみっか 三日4 yokka よっか  四日5 itsukaいつか  五日6 muikaむいか  六日7 nanokaなのか  七日8 yôkaようか  八日9 kokonokaここのか  九日10 tôkaとおか  十日11 jûichinichiじゅういちにち 十一日12 jûninichiじゅうににち  十二日13 jûsannichiじゅうさんにち  十三日14 jûyokkaじゅうよっか  十四日15 jûgonichiじゅうごにち  十五日16 jûrokunichiじゅうろくにち  十六日17 jûshichinichiじゅうしちにち  十七日18 jûhachinichiじゅうはちにち  十八日19 jûkunichiじゅうくにち  十九日20 hatsukaはつか  二十日21 nijûichinichiにじゅういちにち  二十一日22 nijûninichiにじゅうににち   二十二日23 nijûsannichiにじゅうさんにち  二十三日24 nijûyokkaにじゅうよっか  二十四日25 nijûgonichiにじゅうごにち  二十五日26 nijûrokunichiにじゅうろくにち  二十六日27 nijûshichinichiにじゅうしちにち  二十七日28 nijûhachinichiにじゅうはちにち  二十八日29 nijûkunichiにじゅうくにち   二十九日30 sanjûnichiさんじゅうにち  三十日31 sanjûichinichiさんじゅういちにち  三十一日 D: NămNăm toshiとし、ねん  年năm nay kotoshi ことし  今年năm qua kyonen きょねん  去年năm tới rainen らいねん  来年năm1 ichinen いちねん  一年năm 2 ninenにねん  二年năm 3 sannenさんねん  三年năm 4 yonenよねん  四年năm 5 gonenごねん 五年năm 6 rokunenろくねん 六年năm 7 shichinenしちねん  七年năm 8 hachinenはちねん  八年năm 9 kyûnen6 きゅうねん  九年năm 10 jûnenじゅうねん  十年năm 100 hyakunenひゃくねん  百年năm 1000 sennenせんねん 千年năm 2000 nisennenにせんねん  二千年năm 2006 nisenrokunenにせんろくねん  二千六年 NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT• Cách Viết Chữ Hiragana • Cách Viết Chữ Katakana • Những câu giao tiếp cơ bản • Số đếm và ngày tháng TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT• Học từ vựng cơ bản […]… của người Nhật Triển lãm du học Nhật Bản 2013 (Chủ Nhật, ngày 23/09/2012 với 25 trường tham dự) Tiêu đề liên quan • • • • • Báo phụ nữ nói về du học Nhật Bản Pháp luật TPHCM Online nói về du học Nhật Bản Báo người lao động nói về du học Nhật Bản Để học tốt tiếng Nhật Tuyển sinh du học Nhật Bản năm 2013 Chúng tôi có Du học nhật bản Chi phí du học nhật bản Tuyển sinh du học nhật bản Du học nhật bản giá… Triển lãm du học Nhật Bản 2013 (lần 2) – Tại TP Bắc Giang và TP Hải Dương Tuyển sinh du học Nhật Bản 2013 Chuyện về thiền sư Vinh Tây, ông tổ trà Nhật Bản Cơm hộp Bento: Xu hướng mới của phụ huynh Nhật Bản Năng lực mà các doanh nghiệp Nhật Bản yêu cầu ở du học sinh Nhật Bản sau khi tốt nghiệp Để học tốt tiếng Nhật Làng, nhà cửa truyền thống ở Việt Nam, Nhật Bản: sự tương đồng và khác biệt Nhật Bản toàn… nhật bản Tuyển sinh du học nhật bản Du học nhật bản giá rẻ Tư vấn du học nhật bản Thông tin du học nhật bản Cách đọc và các viết các tháng trong năm của Tiếng Nhật Cách đọc và các viết các tháng trong năm của Tiếng Nhật +Phân biệt cách đọc 月 がつ hay げつ ??来(´Д`;≡;´Д`)来?? Khi nói tháng mấy, đọc 月 là がつ 1月(いちがつ)、2月(にがつ)、3月(さんがつ) Khi đếm mấy tháng, đọc 月 là げつ và đi cùng với ヶ or ヵ (か) 1ヵ月(いっかげつ)、2ヶ月(にかげつ)、3ヵ月(さんかげつ)、4ヶ月(よんかげつ)… cao NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT • • • • Ngữ pháp cơ bản Ngữ pháp nâng cao Bài tập ngữ pháp cơ bản Bài tập ngữ pháp nâng cao THỰC HÀNH TIẾNG NHẬT • • • • • Luyện nghe cơ bản Luyện kỹ năng đọc Luyện nghe nâng cao Học tiếng Nhật qua bài hát Các tình huống giao tiếp KIỂM TRA HÁN TỰ • • Bài tập Hán tự cơ bản Bài tập Hán tự nâng cao TÌM HIỂU THÊM • • • • • • • • • Tài liệu học chữ Kanji Đố vui tiếng Nhật Luyện dịch… KIỂM TRA HÁN TỰ • • Bài tập Hán tự cơ bản Bài tập Hán tự nâng cao TÌM HIỂU THÊM • • • • • • • • • Tài liệu học chữ Kanji Đố vui tiếng Nhật Luyện dịch bằng truyện tranh Tiếng Nhật tượng hình Thành ngữ tiếng Nhật Đề thi năng lực tiếng Nhật Bài tập ứng dụng giáo trình Báo chí nói về chúng tôi đồ Website TỔNG LƯỢT TRUY CẬP KHÁCH TRỰC TUYẾN Hiện có 187 khách và 12 thành viên Trực tuyến ĐĂNG NHẬP – ĐĂNG… rất bận chuẩn bị đón mừng năm mới, ngay cả thầy giáo cũng phải chạy mới được :)) * Người ta không dùng những chữ yon, nana và kyū Giống như lịch Cộng hòa Pháp, lịch Nhật trước năm 1873 tên tháng trong lịch Nhật lúc đầu không theo cách đếm số mà theo mùa màng hay công việc đồng áng Tháng 1 mutsuki 睦月 mùa xuân thái hòa Tháng 2 kisaragi 如月 ou 衣更着 mặc nhiều áo quần Tháng 3 yayoi 来生 mùa xuân, tháng cỏ mọc… 1ヵ月(いっかげつ)、2ヶ月(にかげつ)、3ヵ月(さんかげつ)、4ヶ月(よんかげつ) VD: あと1ヵ月(いっかげつ)待ってください。 (Xin anh đợi một tháng nữa.) Khi đếm mấy tháng và muốn nhấn mạnh trong một thời gian, trong vòng mấy tháng thì nói thêm 間(かん、gian) nữa 一ヶ月間(いっかげつかん)、2ヵ月間(にかげつかん) VD: 私はハノイで3ヶ月間(さんかげつかん)勉来しま した。 (Tôi học ở Hà Nội 3 tháng.) +Tên tháng âm lịch Ngày xưa người Nhật cũng dùng âm lịch Theo âm lịch mỗi tháng có một tên riêng Tháng 1 =睦月(むつき)、Tháng 2=如月(きさら… 3=来生(やよい)、 Tháng 4=卯月(うづき)、Tháng 5 =皐月(さつき)、 Tháng 6 =水無月(みなづき)、 Tháng 7 =文月(ふみづき)、Tháng 8 =葉月(はづ き)、Tháng 9 =長月(ながつき)、 Tháng 10 =神無月(かんなづき)、Tháng 11 =霜月 (しもつき)、Tháng 12 =師走(しわす) Thêm chữ gatsu sau các số => tháng tương ứng Tháng tsuki つき 月 Tháng này kongetsu こんげつ 今月 Tháng trước sengetsu せんげつ 先月 Tháng tới raigetsu らいげつ 来月 Tháng 1 ichigatsu いちがつ 一月 Tháng 2 nigatsu にがつ 二月 Tháng 3 sangatsu さんがつ 三月 Tháng . năm).Nhóm 5: _Đếm tuổi: số đếm + sai   _Đếm sách vở: số đếm + satsu   _Đếm đồ vật theo bộ (quần áo): số đếm + chaku    _Đếm tuần: số đếm + shuukan . soku)Còn lại đều là số đếm bình thường + sokuNhóm 4: _Đếm lần: số đếm + kai  _Đếm đồ vật nhỏ (cục gôm, xí ngầu): số đếm + ko  _Đếm tháng: số đếm + kagetsu  

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] số đếm trong tiếng nhật – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: số đếm trong tiếng nhật, số đếm trong tiếng nhật, số đếm trong tiếng nhật

Hy vọng thông qua bài viết số đếm trong tiếng nhật . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button