Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Slide thuyết trình hiện trạng tái chế nhựa – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 20:34

7 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO TÁI CHẾ Ở VN ● Hiện nước có khoảng 1.450 làng nghề tái chế 90% không đảm bảo chất lượng ● Ở phía Bắc tập trung nhiều với khoảng 800 làng nghề (nguồn http://www.khoahoc.com.vn/ ) ● TP.HCM: “Hơn 1.020 sở tái chế nhựa thủ công địa bàn TP.HCM không bảo đảm vệ sinh môi trường Với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8%, làng nghề có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi đời sống mặt nhiều vùng nông thôn, mang lại nhiều lợi nhuận kinh tế Nhưng làng nghề, đặc biệt tái chế nhựa nguyên nhân chủ yếu gây vấn đề ô nhiễm môi trường khí thải nước thải phát sinh từ trình tái chế không đạt tiêu chuẩn Khí thải có mùi trình nấu chảy nhựa nước thải từ xay rửa phế liệu, chất thải khiến cho môi trường sức khỏe người dân khu dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng” VD: thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội có khoảng 100 hộ gia đình làm nghề giặt bao tải ni lông tái chế nhựa, năm làm gần 20.000 sản phẩm thải môi trường khoảng 1.500 m nước thải ngày Nước thải chứa lượng lớn hóa chất độc hại xút, thuốc tẩy, phèn kép phẩm mầu với hàm lượng BOD5 COD vượt 4-6 lần tiêu chuẩn cho phép Bảng 1.1: Hàm lượng chất thải sở tái chế nhựa không đảm bảo tiêu chuẩn Chất lượng không khí nơi thấp, nồng độ khí SO2, NO2 vượt mức cho phép 7-8 lần Ban ngày có lớp mù bao phủ không khí xung quanh 8 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Giải pháp kỹ thuật Giải pháp quản lý ●Phân loại rác nguồn ●Công cụ luật pháp, sách ●Cải tiến kỹ thuật tái chế nhựa xưởng ●Công cụ kinh tế, VD: đánh thuế tiêu dùng với túi ni lông ●Xử lý nguồn ô nhiễm hoạt động ●Thưởng phạt tái chế nhựa gây ●Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền Giải pháp 3R tiến tới phát triển bền vững Chữ R thứ mà vừa thêm vào phía trước công thức 3R’s “Giảm, Tái sử dụng, Tái chế”, (Reduce, Reuse, Recycle) “Từ chối”.(Refuse) Bất có thể, từ chối đồ nhựa cá nhân sản phẩm nhựa dùng lần Có nhiều lựa chọn khác cho giống nhựa sinh học làm từ tinh bột Nhựa sinh học làm từ tinh bột có khả tự phân hủy áp dụng rộng rãi Đức số nước châu Âu (nguồn tạp chí khoa học công nghệ) Giải pháp kỹ thuật Cải tiến kỹ thuật tái chế nhựa xưởng ●Tái chế riêng loại nhựa để chất lượng hạt nhựa đồng Hạt LDPE tái chế Hạt xốp tái chế ●Hạt nhựa tốt sấy khô nghiền nhỏ ●Thêm chất phụ gia nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì: chất chống oxy hóa, chất màu loại chất dẻo Bột màu hữu DEHP Xử lý nguồn ô nhiễm hoạt động tái chế nhựa gây ●Xử lý bụi phát sinh giai đoạn nghiền ●Xử lý khói thải mùi công đoạn nấu chảy ép đùn ●Trong giai đoạn rửa phế liệu trình làm mát, thành phần nước thải chưa nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh…bám dính nhựa Nước thải cần xử lý tuần hoàn sử dụng trở lại Giải pháp quản lý Công cụ kinh tế ●Đánh thuế tiêu dùng túi nilong Hạn chế sử dụng ●Tính phí tiêu dùng túi nilong: người tiêu thụ giảm thiểu rác thải nhựa ●Tính phí thu gom tái chế túi nilong: nhà sản xuất Kích thích ●Hỗ trợ vốn ●Ưu đãi thuế ●Cần hỗ trợ mặt kỹ thuật thông tin ●Giới thiệu quảng bá sản phẩm đầu đến người tiêu dùng hoạt động tái chế Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền ●Thỏa thuận với đoanh nghiệp, siêu thị không phát miễn phí túi nilong mà phát túi sử dụng nhiều lần Hạn chế sản xuất, mua bán phân phối túi nilong ●Thành lập chuyên mục “Góp tay chung sức giảm thiểu, tái sử dụng tái chế rác thải plastic-nhựa” Đài phát truyền hình ●Tại khu phố, vào ngày Môi trường hay ngày nghỉ, xây dựng nhân rộng phong trào “Ngày xanh nói không với rác thải plastic-nhựa” ●Không thực xã hội, mà nhà trường cấp tiểu học trung học KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thành phần rác thải nhựa (nilong) gia tăng nhanh chóng dự kiến gây áp lực lên vấn đề kinh tế, môi trường xã hội Các hoạt động thu gom thu mua phế liệu Tp.HCM phát triển rộng khắp tạo công việc cho người dân chưa chịu quản lý chặt chẽ cấp quyền KIẾN NGHỊ Kết hợp ban ngành thành phố hằm mang lại hiệu tuyên truyền sâu rộng, thực hiệu hưởng ứng đồng toàn địa bàn thành phố Xây dựng chiến lược lập kế hoạch cụ thể lâu dài cho công tác quản lý chất thải plastic-nhựa Áp dung giải pháp 3R Khi đó, chất nguồn nguyên liệu mang lại lợi ích kinh tế lớn Kinh tế môi trường hướng đến phát triển bền vững CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI […]… thuật Cải tiến kỹ thuật tái chế nhựa tại xưởng Tái chế riêng từng loại nhựa để chất lượng hạt nhựa đồng đều Hạt LDPE tái chế Hạt xốp tái chế ●Hạt nhựa sẽ tốt hơn nếu được sấy khô và nghiền nhỏ hơn ●Thêm các chất phụ gia nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì: các chất chống oxy hóa, chất màu hoặc các loại chất dẻo Bột màu hữu cơ DEHP Xử lý các nguồn ô nhiễm do hoạt động tái chế nhựa gây ra ●Xử lý bụi… các sản phẩm đầu ra đến người tiêu dùng hoạt động tái chế Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền ●Thỏa thuận với các đoanh nghiệp, siêu thị không phát miễn phí túi nilong mà sẽ phát túi sử dụng nhiều lần Hạn chế sản xuất, mua bán và phân phối túi nilong ●Thành lập chuyên mục “Góp tay chung sức giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải plastic -nhựa trên Đài phát thanh cũng như truyền hình ●Tại… phế liệu và quá trình làm mát, thành phần nước thải chưa nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh…bám dính trên nhựa Nước thải này cần được xử lý và tuần hoàn sử dụng trở lại Giải pháp quản lý Công cụ kinh tế ●Đánh thuế tiêu dùng đối với túi nilong Hạn chế sử dụng ●Tính phí tiêu dùng túi nilong: đối với người tiêu thụ và giảm thiểu rác thải nhựa ●Tính phí thu gom và tái chế túi nilong: đối… thải plastic -nhựa ●Không chỉ thực hiện ngoài xã hội, mà ngay tại nhà trường đối với các cấp tiểu học và trung học 5 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thành phần rác thải nhựa (nilong) đang gia tăng nhanh chóng dự kiến gây áp lực lên các vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội Các hoạt động như thu gom và thu mua phế liệu tại Tp.HCM tuy phát triển rộng khắp tạo công việc cho người dân nhưng hiện vẫn chưa… của các cấp chính quyền KIẾN NGHỊ Kết hợp giữa các ban ngành thành phố hằm mang lại hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, thực hiện hiệu quả và hưởng ứng đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch cụ thể lâu dài cho công tác quản lý chất thải plastic -nhựa Áp dung giải pháp 3R Khi đó, chất là một nguồn nguyên liệu mới mang lại lợi ích kinh tế rất lớn Kinh tế và môi trường … nghệ) Giải pháp kỹ thuật Cải tiến kỹ thuật tái chế nhựa xưởng Tái chế riêng loại nhựa để chất lượng hạt nhựa đồng Hạt LDPE tái chế Hạt xốp tái chế ●Hạt nhựa tốt sấy khô nghiền nhỏ ●Thêm chất phụ… nghề, đặc biệt tái chế nhựa nguyên nhân chủ yếu gây vấn đề ô nhiễm môi trường khí thải nước thải phát sinh từ trình tái chế không đạt tiêu chuẩn Khí thải có mùi trình nấu chảy nhựa nước thải… Tái sử dụng, Tái chế” , (Reduce, Reuse, Recycle) “Từ chối”.(Refuse) Bất có thể, từ chối đồ nhựa cá nhân sản phẩm nhựa dùng lần Có nhiều lựa chọn khác cho giống nhựa sinh học làm từ tinh bột Nhựa

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Slide thuyết trình hiện trạng tái chế nhựa – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Slide thuyết trình hiện trạng tái chế nhựa, Slide thuyết trình hiện trạng tái chế nhựa, Slide thuyết trình hiện trạng tái chế nhựa

Hy vọng thông qua bài viết Slide thuyết trình hiện trạng tái chế nhựa . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button