Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Slide thuyết trình chiết xuất saponin từ vỏ quả bồ kết – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:53

Chiết xuất và phân lập các saponin từ bồ kết Gleditschia australis LỚP: ĐH DƯỢC 7B NHÓM: TIỂU NHÓM: I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan thực vật học Tổng quan hóa học Tổng quan tác dụng, công dụng II THỰC NGHIÊM Xử lý nguyên liệu dùng nghiên cứu Độ ẩm nguyên liệu Xác định hàm lượng tro Xác định thành phần saponin vỏ Bồ kết Chiết xuất saponin từ vỏ Bồ kết III KẾT LUẬN VÀ NHẬN ĐỊNH Sự khảo sát sơ thành phần saponin Bồ kết Sự khảo sát hóa học saponin tách chiết từ vỏ Bồ kết Nhận định I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan thực vật học  Giới thiệu về dược liệu Bồ kết Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Hình Cây bồ kết I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan về thực vật học  Giới thiệu về dược liệu Bồ kết Tên khoa học: Gleditschia australis Hemsl (Gleditschia sinensis Lamk., Mimosa fera Luor.) Tên khác: tạo giáp, tạo giác, chưa nha tạo, man khét (Campuchia) Thuộc họ: Vang – Caesalpiniaceae Bộ phận dùng :  Quả bồ kết – tạo giác (Fructus Gleditschiae) bồ kết chín khô  Hạt bồ kết – tạo giác tử (Semen Gleditschiae) hạt lấy bồ kết chín phơi hay sây khô  Gai bồ kết – tạo thích, tạo giác thích, thiên đình, tạo tràm (Spina Gleditschiae) gai hái thân bồ kết, đem phơi hay sấy khô thái mỏng phơi hay sấy khô I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan về thực vật học  Mô tả hình thái thực vật, sinh thái, phân bố  Mô tả Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Hình Cây bồ kết I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan về thực vật học  Mô tả hình thái thực vật, sinh thái, phân bố  Mô tả Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Hình Lá bồ kết I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan về thực vật học  Mô tả hình thái thực vật, sinh thái, phân bố  Mô tả Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Hình Hoa bồ kết I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan về thực vật học  Mô tả hình thái thực vật, sinh thái, phân bố  Mô tả Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Hình Quả bồ kết I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan về thực vật học  Mô tả hình thái thực vật, sinh thái, phân bố  Mô tả Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level level GleditschiaFifth australis Hình Hạt bồ kết I PHẦN TỔNG QUAN Tổng quan về thực vật học  Mô tả hình thái thực vật, sinh thái, phân bố  Phân bố, thu hái chế biến Cây bồ kết mọc hoang trồng nhiều tỉnh miền Bắc nước ta Riêng đảo Cát Bà (Hải Phòng) có tới 40.000 cây, hàng năm 40 bồ kết Vào tháng 10-11, chín, hái phơi hay sấy khô Khi hái có màu xanh hay vàng, phơi để lâu có màu đen bóng Gai bồ kết thu hái quanh năm, tốt vào tháng đến tháng năm sau, hái phơi khô nhân lúc gai tươi, thái mỏng phơi hay sấy khô II THỰC NGHIỆM Xác định thành phần saponin vỏ Bồ Kết: 4.1 Saponin Để xác định saponin, có nhiều cách, dựa tính chất đặc trưng nó, đơn giản dựa tính chất tạo bọt Tính chất tạo bọt tính chất đặc trưng saponin nên ta dùng tính chất để định tính saponin dựa vào số tạo bọt Chỉ số tạo bọt độ pha loãng nước sắc nguyên liệu có cột bọt cao 1cm sau lắc ống nghiệm, tiến hành điều kiện quy định II THỰC NGHIỆM Xác định thành phần saponin vỏ Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.1 Định tính saponin hạt Bồ Kết: Cân nguyên liệu (1gam) vào erlen 500ml chứa sẵn nước sôi (100ml) Giữ cho sôi nhẹ 30 phút Lọc; để nguội thêm nước cất đến 100ml Lấy 10 ống nghiệm (16cm x 160mm), cho vào ống nghiệm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ml nước cất Thêm nước cất vào cho đủ 10ml Bịt miệng, lắc theo chiều dọc 15 giây Để yên 15 phút; đo chiều cao cột bọt Chỉ số bọt tính theo công thức: CSB = 10 x d: chiều cao cột bọt (cm) c: lượng mẫu ống nghiệm (gam) II THỰC NGHIỆM Xác định thành phần saponin vỏ Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.1 Định tính saponin hạt Bồ Kết: Kết quả: chiều cao cột bọt tất ống nghiệm cm tức số tạo bọt 100 Vậy hạt Bồ Kết saponin II THỰC NGHIỆM Xác định thành phần saponin vỏ trái Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.2 Định tính saponin vỏ trái Bồ Kết: Tiến hành tương tự với hạt Bồ Kết, lượng cân bột nguyên liệu 0,05 gam Kết trình bày bảng 1: ống 10 d(cm) 0,00 1,20 1,75 2,35 2,90 3,45 4,00 4,00 4,50 5,90 c(g) 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040 0,0045 0,0050 CSB 0.000 12.000 11.667 11.750 11.600 11.500 11.500 11.250 11.555 11.800 Bảng 1: Kết định tính saponin vỏ Bồ Kết II THỰC NGHIỆM Xác định thành phần saponin vỏ trái Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.2 Định tính saponin vỏ trái Bồ Kết: Kết luận: Hạt Bồ Kết saponin, vỏ trái Bồ Kết giàu saponin nên trước tiến hành ly trích saponin, ta tách bỏ phần hạt dùng phần vỏ trái Bồ Kết II THỰC NGHIỆM Xác định thành phần saponin vỏ Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.3 Định tính saponin cao eter dầu hỏa, cao chloroform cao alcol metil : Cũng tiến hành tương tự trên, thu kết cao eter dầu hỏa vào cao cloroform không chứa saponin cao alcol metil có saponin II THỰC NGHIỆM Chiết xuất saponin từ vỏ Bồ kết: • Quy trình 1: Bột nguyên liệu (1,5kg) tận trích với eter dầu hỏa (60 – 90o) (10 lít) dụng cụ Sotlet với thời gian ngày Phơi khô phần bã; bã vỏ tận trích với alcol metil 50% (10 lít) dụng cụ Sotlet ngày Cô cạn dung môi 40oC thu cặn alcol (825 gam) Trộn cặn alcol với albumin (2 kg) Sấy khô hỗn hợp tận trích hỗn hợp với alcol metil: alcol n – butyl (1:9) (10 lít) dụng cụ Sotlet ngày, lấy dịch trích alcol thu hồi dung môi 40oC cho saponon thô màu vàng nâu (518 gam) Hiệu suất saponin thô 34,53% tính lượng vỏ khô Sơ đồ 2: Quy trình – Ly trích saponin thô từ vỏ Bồ kết Trái Bồ Kết khô kg Tách Hột Vỏ 1,6 kg – Sấy khô 60ºC khối lượng không đổi – Xay thành bột thô Bột nguyên liệu 1,5 kg Tận trích với eter dầu hỏa (60 – 90ºC) (10 lít) Soxhlet ngày Bã – Phơi khô Dịch trích eter dầu hỏa Cô cạn 40ºC – Tận trích với MeOH 50% (10 lít) Soxhlet ngày Bã Cao eter dầu hỏa Dịch trích Alcol Cô cạn 40ºC Cặn Alcol 825 g – Trộn với Albumin (2 kg), sấy khô – Tận trích với MeOH : n – BuOH (1:9) (10 lít) Soxhlet ngày Cặn Dịch trích Alcol Cô cạn 40ºC Saponin thô 518 g II THỰC NGHIỆM Chiết xuất saponin từ vỏ Bồ kết: • Quy trình 2: Tận trích nguyên liệu 600 gam với alcol etil 50% (3 lít) dụng cụ Sotlet ngày Lấy dịch trích alcol, thu hôi dung môi 40oC thu cao alcol (275 gam) Tận trích cao alcol với eter dầu hỏa (60 – 90%) thu phần Tận trích phần không tan eter dầu hỏa với eter etil, thu phần phần tan phần không tan eter etil Hòa tan phần không tan eter etil với alcol metil trầm saponin thô (155 gam) Hiệu suất saponin thô 25,83 % tính trọng lượng vỏ khô Sơ đồ 3: Quy trình – Ly trích saponin thô từ vỏ Bồ kết Bột nguyên liệu 600 g Tận trích với EtOH 50% (3 lít) Soxhlet ngày Dịch trích Alcol Bã Cô cạn 40ºC Cao Alcol 275 g Tận trích với eter dầu hỏa (60 – 90ºC) Phần không tan eter dầu hỏa Phần tan eter dầu hỏa Tận trích với Eter etil Phần tan Eter Phần không tan Eter etil – Hòa tan MeOH 50% – Thêm Eter etil Trầm Saponin vô định hình 155 g III KẾT LUẬN VÀ NHẬN ĐỊNH Sự khảo sát sơ thành phần saponin Bồ kết: Hột Bồ Kết saponin, vỏ Bồ Kết giàu saponin Cao eter dầu hỏa vào cao cloroform không chứa saponin cao alcol metil có saponin Sự khảo sát hóa học saponin tách chiết từ vỏ Bồ kết cho kết sau: Về phương pháp chiết xuất saponin thô: – Vỏ Bồ kết khử béo trước eter dầu hỏa (60 – 900C), sau trích tiếp với alcol metil (qui trình 1) thu saponin thô với hiệu suất 34,53% – Khi vỏ Bồ kết tận trích với alcol trước, sau khử béo eter dầu hỏa (60 – 900C) (qui trình 2) thu saponin thô với hiệu suất 25,83.% III KẾT LUẬN VÀ NHẬN ĐỊNH Nhận định Chiết xuất saponin toàn phần theo qui trình thu saponin thô với hiệu suất (34,53 %) cao qui trình (25,83 %) Các kỹ thuật chiết xuất này có thể áp dụng rộng rãi tại các sở sản xuất dược phẩm ở Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Gs Ts Đỗ Tất Lợi 2004.“Những thuốc vị thuốc Việt Nam” Nhà xuất Y Học, trang 732 Nguyễn Thị Mỹ Phượng, 2002 “Khảo sát hóa học Saponin Triterpenoid từ vỏ trái Bồ Kết​” Luận án Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, TP Hồ Chí Minh,Việt Nam Ngô Vân Thu, Trần Hùng(2011), “Dược liệu học – Sách đào tạo dược sĩ đại học”, Hà Nội: Nhà xuất Y Học CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM TRẦN MINH ĐẶNG NGỌC NHI NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC ĐINH THỊ THÚY NGA NGUYỄN LÊ NHỰT QUANG PHẠM PHÚT HƯNG LƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH AN HOÀNG HUY XIN CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI! […]… hiện Saponin vô định hình 155 g III KẾT LUẬN VÀ NHẬN ĐỊNH 1 Sự khảo sát sơ bộ về thành phần saponin trong quả Bồ kết: Hột quả Bồ Kết không có saponin, còn vỏ quả Bồ Kết rất giàu saponin Cao eter dầu hỏa vào cao cloroform không chứa saponin còn cao alcol metil có saponin 2 Sự khảo sát hóa học saponin tách chiết từ vỏ quả Bồ kết cho kết quả như sau: Về phương pháp chiết xuất saponin thô: – Vỏ quả Bồ kết. .. thành phần saponin trong vỏ quả Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.1 Định tính saponin trong hạt quả Bồ Kết: Kết quả: chiều cao cột bọt trong tất cả các ống nghiệm đều dưới 1 cm tức là chỉ số tạo bọt dưới 100 Vậy hạt quả Bồ Kết không có saponin II THỰC NGHIỆM 4 Xác định thành phần saponin trong vỏ trái Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.2 Định tính saponin trong vỏ trái Bồ Kết: Tiến hành tương tự như với hạt Bồ Kết, nhưng… trong vỏ trái Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.2 Định tính saponin trong vỏ trái Bồ Kết: Kết luận: Hạt quả Bồ Kết không có saponin, còn vỏ trái Bồ Kết rất giàu saponin nên trước khi tiến hành ly trích saponin, ta tách bỏ phần hạt và chỉ dùng phần vỏ của trái Bồ Kết II THỰC NGHIỆM 4 Xác định thành phần saponin trong vỏ quả Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.3 Định tính saponin trong cao eter dầu hỏa, cao chloroform và… khi mẫu thành tro trắng Cân trọng lượng tro, tính ra hàm lượng tro của vỏ quả Bồ Kết Hàm lượng tro của vỏ quả Bồ Kết là 10,51% 4 Xác định thành phần saponin trong vỏ quả Bồ Kết: Thành phần saponin được định tính bởi những thuốc thử đặc trưng Trên kết quả định tính saponin, tiến hành xác định hàm lượng saponin Sự khảo sát thành phần saponin được thực hiện trên các dạng nguyên liệu là bột thô, cao eter… gam Kết quả được trình bày trong bảng 1: ống 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d(cm) 0,00 1,20 1,75 2,35 2,90 3,45 4,00 4,00 4,50 5,90 c(g) 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040 0,0045 0,0050 CSB 0.000 12.000 11.667 11.750 11.600 11.500 11.500 11.250 11.555 11.800 Bảng 1: Kết quả định tính saponin trong vỏ quả Bồ Kết II THỰC NGHIỆM 4 Xác định thành phần saponin trong vỏ trái Bồ Kết: 4.1 Saponin. .. tiếp với alcol metil (qui trình 1) thu được saponin thô với hiệu suất 34,53% – Khi vỏ quả Bồ kết được tận trích với alcol trước, sau đó khử béo bởi eter dầu hỏa (60 – 900C) (qui trình 2) thu được saponin thô với hiệu suất 25,83.% III KẾT LUẬN VÀ NHẬN ĐỊNH 3 Nhận định Chiết xuất saponin toàn phần theo qui trình 1 thu được saponin thô với hiệu suất (34,53 %) cao hơn qui trình 2 (25,83 %) Các kỹ… ngoài trời Sau đó tách lấy phần vỏ và phần hạt riêng Sấy phần vỏ ở 600C cho đến khối lượng không đổi Xay vỏ khô thành bột thô dùng làm nguyên liệu cho nghiên cứu 2 Độ ẩm của nguyên liệu: Cân vỏ quả Bồ Kết Sau đó phơi khô và sấy ở 50-600C cho đến khi khối lượng không đổi Độ ẩm trung bình của 3 mẫu vỏ trái Bồ Kết là: 7,29% II THỰC NGHIỆM 3 Xác định hàm lượng tro: Cân vỏ quả Bồ Kết khô (1gam) Nung mẫu trong… là tính chất đặc trưng nhất của saponin nên ta dùng tính chất này để định tính saponin dựa vào chỉ số tạo bọt Chỉ số tạo bọt là độ pha loãng của nước sắc nguyên liệu có cột bọt cao 1cm sau khi lắc trong ống nghiệm, tiến hành trong điều kiện quy định II THỰC NGHIỆM 4 Xác định thành phần saponin trong vỏ quả Bồ Kết: 4.1 Saponin 4.1.1 Định tính saponin trong hạt quả Bồ Kết: Cân nguyên liệu (1gam) vào… metil : Cũng tiến hành tương tự như trên, thu được kết quả là cao eter dầu hỏa vào cao cloroform không chứa saponin còn cao alcol metil có saponin II THỰC NGHIỆM 5 Chiết xuất saponin từ vỏ quả Bồ kết: • Quy trình 1: Bột nguyên liệu (1,5kg) được tận trích với eter dầu hỏa (60 – 90o) (10 lít) trong dụng cụ Sotlet với thời gian 3 ngày Phơi khô phần bã; bã vỏ được tận trích với alcol metil 50% (10 lít)… trong dụng cụ Sotlet trong 3 ngày, lấy dịch trích alcol thu hồi dung môi ở 40oC cho saponon thô màu vàng nâu (518 gam) Hiệu suất saponin thô là 34,53% tính trên trong lượng vỏ khô Sơ đồ 2: Quy trình 1 – Ly trích saponin thô từ vỏ quả Bồ kết Trái Bồ Kết khô 2 kg Tách Hột Vỏ 1,6 kg – Sấy khô ở 60ºC cho đến khi khối lượng không đổi – Xay thành bột thô Bột nguyên liệu 1,5 kg Tận trích với eter dầu hỏa

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Slide thuyết trình chiết xuất saponin từ vỏ quả bồ kết – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Slide thuyết trình chiết xuất saponin từ vỏ quả bồ kết , Slide thuyết trình chiết xuất saponin từ vỏ quả bồ kết , Slide thuyết trình chiết xuất saponin từ vỏ quả bồ kết

Hy vọng thông qua bài viết Slide thuyết trình chiết xuất saponin từ vỏ quả bồ kết . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button