Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Slide phương pháp nghiên cứu khoa học – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016, 09:13

Slide phương pháp nghiên cứu khoa học_U_ VCUSlide phương pháp nghiên cứu khoa họcSlide phương pháp nghiên cứu khoa họcSlide phương pháp nghiên cứu khoa họcSlide phương pháp nghiên cứu khoa họcSlide phương pháp nghiên cứu khoa họcSlide phương pháp nghiên cứu khoa họcSlide phương pháp nghiên cứu khoa họcSlide phương pháp nghiên cứu khoa họcSlide phương pháp nghiên cứu khoa học PHƯƠNG PHÁP NCKH Khoa Quản trị nhân lực NỘI DUNG Chương TỔNG LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP NCKH Chương THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Chương PHƯƠNG PHÁP NC ĐỊNH TÍNH Chương PHƯƠNG PHÁP NC ĐỊNH LƯỢNG Chương SOẠN THẢO VÀ THUYẾT TRÌNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng phương pháp NCKH Khoa QTNL Hoàng Trong, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 1&2, NXB Hồng Đức, Th.phố HCM Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh – Thiết kế thực hiện, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Lê Công Hoa Nguyễn Thành Hiếu (2011), Giáo trình nghiên cứu kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Vũ Cao Đàm (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB KHKT Chương Tổng luận PPNCKH 1.1 Nghiên cứu khoa học trường phái nghiên cứu KH 1.2 Các thuật ngữ nghiên cứu khoa học 1.3 Các bước trình nghiên cứu 1.4 Các sản phẩm nghiên cứu khoa học 1.1 Nghiên cứu khoa học • Khám phá, tìm kiếm thật/tri thức khoa học • Cách thức người tìm hiểu tượng khoa học cách có hệ thống (babbie, 1986) Các trường phái nghiên cứu khoa học  Suy diễn (induction) hay quy nạp (deduction)  Hệ nhận thức (paradigm)  Định tính, định lượng  Nghiên cứu hàn lâm hay nghiên cứu ứng dụng Suy diễn hay quy nạp NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Quy luật lý thuyết phổ biến (sự thật) Logíc Quy nạp Khám phá (explore) NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Logic Diễn giải Khái quát hóa, mô hình hóa Kiểm định (test) (giả thuyết, mô hình, lý thuyết) Dữ kiện thực tế Giải thích dự báo Nguồn : R.-A Thiétart (2003 : 63) Hệ nhận thức khoa học « Sự thật nhận thức nào? »  Đẹp thật, nhất, khách quan (Positivism)  Đẹp hay không phụ thuộc vào người nhìn (Constructivism) Đẹp làm gì? (Pragmatism) Gái đẹp? Định tính vs định lượng  Thu thập phân tích liệu : – Định lượng : điều tra bảng hỏi – Định tính : quan sát, vấn, thảo luận nhóm, nghiên cứu tình  Phân biệt định tính định lượng PHÂN BIỆT ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG Chỉ có tính tương đối ĐỊNH TÍNH ĐỊNH LƯỢNG Bản chất liệu Từ ngữ, hình ảnh Con số Phương pháp thu thập Chủ quan : nhận định người thu thập Khách quan : đo lường bảng hỏi Hướng nghiên cứu Mô tả, khám phá, thăm dò, quy nạp Kiểm định, suy rộng, dự báo, suy diễn Tính linh hoạt Linh động hướng nghiên cứu Cứng, câu hỏi nghiên cứu khó thay đổi Tiêu chí P.Pháp phân tích liệu Phân tích nội dung Phân tích thống kê mô tả, nhân tố, hồi quy, … Kết Khó khái quát hóa Khái quát hóa 5.1 Các nội dung cần có báo cáo nghiên cứu • 5.1.7 Tài liệu tham khảo • Liệt kê tất tài liệu tham khảo để phục vụ việc nghiên cứu viết báo cáo nghiên cứu Sắp xếp theo phần: tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh, Website,… • Sắp xếp theo thứ tự 1,2,… theo quy định theo tên – tiếng Việt/họ-tiếng Anh tác giả – cá nhân, tổ chức phát hành tài liệu Cần cụ thể số trang tham khảo tài liệu, thông tin cần thiết cho minh chứng trích dẫn báo cáo Tài liệu tham khảo • Xếp theo alphabet tên tác giả [1] Vũ Mạnh Dũng (2009), “Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bán hàng công ty cổ phần sản xuất thương mại Huy Thục”, Luận văn tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội [2] Phạm Vũ Luận (2010), Giáo trình Quản trị DNTM, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 5.1 Các nội dung cần có báo cáo nghiên cứu • 5.1.8 Phụ lục • Phụ lục để cuối thảo báo cáo, báo gồm tài liệu cần thiết phục vụ cho việc tham khảo thêm, đọc sâu độc giả liên quan đến thông tin phân tích báo cáo Ví dụ: mẫu phiếu điều tra, bảng số liệu, sơ đồ, hình vẽ minh họa 5.2 Phương pháp viết báo cáo nghiên cứu • 5.2.1 Viết báo cáo tổng kết • Cần đảm bảo tuân thủ đúng, đủ phần đề cương nghiên cứu hoàn thiện thông qua • Báo cáo tổng kết việc hoàn thiện đầy đủ nội dung cho đề cương nghiên cứu • Cần phân bổ số trang hợp lý cho phần báo cáo, thống hình thức cho phần, chương, mục báo cáo 5.2 Phương pháp viết báo cáo nghiên cứu • 5.2.1 Viết báo cáo tổng kết • Đảm báo tính logic giải vấn đề phần, chương, mục báo cáo • Cần viết rõ ràng, mạch lạc nội dung nghiên cứu theo đoạn, mục • Luôn để ý đến việc giải dứt điểm vấn đề nghiên cứu tính tổng thể báo cáo nghiên cứu 5.2 Phương pháp viết báo cáo nghiên cứu • 5.2.2 Viết báo cáo tóm tắt • Cần đảm bảo số trang tóm tắt theo quy định • Giới thiệu đầy đủ phần, chương, mục báo cáo thức • Tóm tắt lại vấn đề giải phần, chương, mục • Phần mở đầu, kết luận báo cáo cần cố gắng thể đầy đủ báo cáo tóm tắt 5.2 Phương pháp viết báo cáo nghiên cứu • 5.2.3 Trình bày văn • Đảm bảo hình thức quy định font chữ, cỡ chữ, giãn dòng, cách lề, mẫu trang bìa • Cần thống chung hình thức cho tất phần, chương, mục, tiểu mục có tính tương đương toàn văn • Đảm bảo cân đối nội dung hình thức, thể rõ ý, đoạn, câu văn Hình thức trình bày  Cách đánh số định dạng tiêu đề sau : ví dụ     1.2 Các nội dung vấn đề nghiên cứu (đậm) 1.2.1 Quản trị bán hàng (đậm, nghiêng) 1.2.1.1 Xây dựng kế hoạch bán hàng (nghiêng) a Dự báo bán hàng (nghiêng)  Lưu ý : không đánh số đến mức (tức không đánh : 1.1.1.1.1) thống cách định dạng ví dụ toàn khóa luận  Tên sơ đồ hình vẽ : phía sơ đồ + nguồn tham khảo  Tên bảng phía bảng, nêu rõ nguồn tham khảo bảng 5.3 Thuyết trình báo cáo nghiên cứu 5.3.1 Thiết kế thuyết trình 5.3.2 Thuyết trình 5.3.3 Những nguyên tắc để thuyết trình hiệu 5.3 Thuyết trình báo cáo nghiên cứu • 5.3.1 Thiết kế thuyết trình • Bài thuyết trình cần chuẩn bị phần trình bày (phần nói) phần hình ảnh (bản thảo thuyết trình, slide trình chiếu, bảng viết minh họa thuyết trình) 5.3 Thuyết trình báo cáo nghiên cứu • Cần cân đối nội dung cần trình bày với thời gian cho phép để thuyết trình Kinh nghiệm cho thấy phút thuyết trình tương ứng hợp lý với slide trình chiếu Slide cần thể nội dung diễn đạt theo ý, ngắn gọn, tránh viết câu văn dài, hoàn chỉnh slide, nguyên tắc n x n ứng dụng thiết kế slide: phút trình bày slide, slide có dòng, dòng chữ, nhiên cần linh hoạt • Cần đảm bảo nội dung trình bày đủ ý, ngắn gọn, logic vấn đề, trình bày phải thống nội dung với hình ảnh trình chiếu slide, bảng viết 5.3 Thuyết trình báo cáo nghiên cứu • 5.3.2 Thuyết trình • Khi thuyết trình cần chuẩn bị tốt phương tiện hỗ trợ thuyết trình máy tính, máy chiếu, micro, âm thanh, ánh sáng • Cần trình bày vào trọng tâm vấn đề nghiên cứu • Thể tự tin trình bày vấn đề nghiên cứu 5.3 Thuyết trình báo cáo nghiên cứu • Phải kết hợp ngôn từ giao tiếp phi ngôn từ để thuyết trình hiệu Cần thể cảm xúc gương mặt ánh mắt thuyết trình, thể tâm huyết với vấn đề trình bày thiện chí chia sẻ, trao đổi kiến thức với người nghe • Lưu ý dáng điệu, cử chỉ, ví dụ minh họa thuyết trình phải phù hợp với không gian, đối tượng tham dự • Không quay lưng lại khán giả thuyết trình, kể cần hình ảnh bảng, slide 5.3 Thuyết trình báo cáo nghiên cứu • 5.3.3 Những nguyên tắc để thuyết trình hiệu • Luôn quan tâm đến cảm nhận người nghe để điều chỉnh kịp thời thuyết trình • Dành thời gian để người nghe trao đổi với người thuyết trình, thể sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản hồi • Cần đảm bảo người nghe nghe tốt, nhìn tốt, cảm nhận tốt sẵn sàng trao đổi ý kiến • Chuyển tiếp nội dung phần cần có tính liên hệ, tạo mạch logic, hứng thú khám phá tiếp tục người nghe, tạo thống toàn thuyết trình Ôn tập Bài báo cáo thảo luận nhóm Thi học phần […]… 1.3 Cỏc bc ca quỏ trỡnh NC 1.4 Cỏc sn phm NCKH 1 Nhim v khoa hc Danh mc cỏc hot ng khoa hc ca c quan/t chc nghiờn cu 2 ti khoa hc Mt nghiờn cu khoa hc ca mt t chc hay cỏ nhõn 3 ỏn khoa hc xut ti khoa hc xin phờ duyt hoc ti tr 4 Chuyờn khoa hc Thụng tin, xut bn phm cụng b kt qu NC v mt ch nht nh 5 Bi bỏo khoa hc Cụng b kt qu nghiờn cu khoa hc trờn tp chớ hoc hi tho Chng 2 Thit k nghiờn cu… lõm (academic research) Tr li cõu hi v bn cht lý thuyt Xõy dng v kim nh cỏc lý thuyt khoa hc Khụng th ng dng trc tip Cú giỏ tr nu c cng ng khoa hc cụng nhn (cụng b trờn cỏc tp chớ khoa hc hn lõm) Vớ d : Nghiờn cu mi quan h gia ô thỏi ằ v ô lũng trung thnh ằ Nghiờn cu ng dng (applied research) ng dng thnh tu khoa hc vo thc tin Trc tip h tr vic ra quyt nh Vớ d trong kinh doanh : nghiờn cu th trng… cu ny, nhm mc ớch ỳc rỳt nhng gỡ ó lm c (ó tng quỏt c) v nhng gỡ cn c tip tc nghiờn cu (khe hng nghiờn cu) – Nhúm th hai: Tng quan lý thuyt trong ú trỡnh by cỏc lý thuyt ó cú cựng gii thớch mt hin tng khoa hc no ú v so sỏnh chỳng v mt sõu, tớnh nht quỏn cng nh kh nng d bỏo ca chỳng S dng 2 nhúm phng phỏp ch yu – Nhúm thiờn v nh tớnh dựng t ng tng quan lý thuyt v nghiờn cu ch cn tng kt – Nhúm thiờn … Nhim v khoa hc Danh mc cỏc hot ng khoa hc ca c quan/t chc nghiờn cu ti khoa hc Mt nghiờn cu khoa hc ca mt t chc hay cỏ nhõn ỏn khoa hc xut ti khoa hc xin phờ duyt hoc ti tr Chuyờn khoa. .. khoa hc 1.1 Nghiờn cu khoa hc Khỏm phỏ, tỡm kim s tht/tri thc khoa hc Cỏch thc ngi tỡm hiu cỏc hin tng khoa hc mt cỏch cú h thng (babbie, 1986) Cỏc trng phỏi nghiờn cu khoa hc Suy din (induction)… cu khoa hc, NXB KHKT Chng Tng lun v PPNCKH 1.1 Nghiờn cu khoa hc v cỏc trng phỏi nghiờn cu KH 1.2 Cỏc thut ng c bn nghiờn cu khoa hc 1.3 Cỏc bc ca quỏ trỡnh nghiờn cu 1.4 Cỏc sn phm nghiờn cu khoa

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Slide phương pháp nghiên cứu khoa học – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Slide phương pháp nghiên cứu khoa học, Slide phương pháp nghiên cứu khoa học, Slide phương pháp nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu ứng dụng (applied research), Thuyết sự kiện khởi nghiệp (Shapero và sokol, 1982), Mô hình và giả thuyết, VÍ DỤ Tổng quan nghiên cứu về Entrepreneurship, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH, Đặc điểm chung của Nghiên cứu định tính, Phương pháp luận của lý thuyết, 10 điểm quan trọng của lý thuyết nền, Chương 4. Phương pháp nghiên cứu định lượng, MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, Triển khai bảng câu hỏi, Chương 5. Soạn thảo và thuyết trình kết quả nghiên cứu., 1 Các nội dung cần có của một báo cáo nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Hy vọng thông qua bài viết Slide phương pháp nghiên cứu khoa học . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button