Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 10:32

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬTGiới thiệu môn họcGi i thi u môn h cớ ệ ọ 2Giới thiệuMôn học giới thiệuCác cấu trúc dữ liệu cơ bảnCác giải thuật điển hình trên các cấu trúc dữ liệu đóDùng phương pháp hướng thủ tục. Ngôn ngữ lập trình minh hoạMã giả (pseudocode)C++Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 3Nội dungChương 0: GIỚI THIỆU CHUNG Chương 1: DANH SÁCH (LIST) Chương 2: STACK-QUEUEChương 3: ĐỆ QUYChương 4: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (SEARCHING) Chương 5: KỸ THUẬT SẮP XẾP (SORTING)Chương 6: CÂY (TREE) ÔN TẬP – KIỂM TRA (REVIEW – TEST) Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 4Tài liệu[1] C_and_DataStructure – P. S. Deshpande, O. G. Kakde (Bắt buộc mỗi SV phải có)[2] Bài giảng & Bài thực hành CTDL – Trường ĐHCN.[3] Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 1, Trần Hạnh Nhi – Dương Anh Đức, Trường DHKHTN – DHQG TP.HCM.[4] Cấu trúc dữ liệu, Nguyễn Trung Trực, Trường DHBK – DHQG TP.HCM.Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 5Vấn đề ngôn ngữ lập trìnhDùng C++ để diễn đạt => Có vấn đề?Mã giả (pseudo code)Giả lập, thường là dễ hiểu, không chi tiết đến các kỹ thuật lập trìnhỞ cấp độ hết sức tổng quát: gần ngôn ngữ tự nhiênHoặc rất chi tiết: như dùng ngôn ngữ tựa Pascal, tựa C++Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 6Giải thuật bằng mã giảVí dụ: Mã giả của bubble sortGiải thuật 1 Giải thuật 2Algorithm Bubble sort Input: The list A of n elements is given Output: The list A is sorted1. loop for n time 1.1. for each pair in the list 1.1.1. if it is not in ordered 1.1.1.1. exchange them End Bubble sortAlgorithm Bubble sort Input: The list A of n elements is given Output: The list A is sorted 1. for outter in 0 (n-2) 1.1. for inner in 0 (n-2- outter) 1.1.1. if Ainner+1 < Ainner 1.1.1.1. swap Ainner, Ainner+1 End Bubble sortGi i thi u môn h cớ ệ ọ 7Giải thuật bằng ngôn ngữ lập trìnhVí dụ: Lập trình cụ thể Bubble sortGiải thuật 1: Pascal Giải thuật 2: C++procedure BubbleSort(var A: list); var i,j: int; begin for i := 1 to n-1 do for j := 1 to (n-1-i) do if A[j+1] < A[j] then begin tmp := A[j]; A[j] := A[j+1]; A[j+1] := tmp; end; end; void BubbleSort(list A) { int i, j; for (i=0; i < n-2; i++) for (j=0; j<(n-2-i); j++) if (A[j+1] < A[j]) { tmp := A[j]; A[j] := A[j+1]; A[j+1] := tmp; } } Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 8So sánh mã giả NNLTNhận xét: Mã giả 1: gần với cách trao đổi của con người nhất nhưng khó lập trình nhấtMã giả 2: dễ lập trình hơnPhương pháp:Đầu tiên: cách giải quyết vấn đề bằng máy tính số (giải thuật bằng mã giả)Sau đó: ngôn ngữ lập trình cụ thểHọc:Nhớ giải thuật (mã giả)Dùng NNLT cụ thể để minh chứngGi i thi u môn h cớ ệ ọ 9Cấu trúc môn họcCấu trúc:Lý thuyết: 45 tiếtThực hành: 60 tiếtĐồ án môn họcTỉ lệ điểm:Kiểm tra giữa kỳ : 20%Thực hành bài tập lớn: 30%Thi cuối kỳ: 50%Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 10Bài tập thực hànhĐề bài tập: Bài tập cho hàng tuần (file)Các bài trong tài liệu tham khảoTự sưu tầmGiải bài tập:Giờ thực hànhTự giải bài tập[…]…CẤU TRÚC DỮ LIỆUGIẢI THUẬTGiới thiệu môn học Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 4Tài liệu [1] C_and_DataStructure – P. S. Deshpande, O. G. Kakde (Bắt buộc mỗi SV phải có)[2] Bài giảng & Bài thực hành CTDL – Trường ĐHCN.[3] Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 1, Trần Hạnh Nhi – Dương Anh Đức, Trường DHKHTN – DHQG TP.HCM.[4] Cấu trúc dữ liệu, Nguyễn Trung Trực, Trường… i thi u môn h cớ ệ ọ 9 Cấu trúc môn học Cấu trúc: Lý thuyết: 45 tiếtThực hành: 60 tiếtĐồ án môn họcTỉ lệ điểm:Kiểm tra giữa kỳ : 20%Thực hành bài tập lớn: 30%Thi cuối kỳ: 50% Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 5Vấn đề ngơn ngữ lập trìnhDùng C++ để diễn đạt => Có vấn đề?Mã giả (pseudo code)Giả lập, thường là dễ hiểu, khơng chi tiết đến các kỹ thuật lập trìnhỞ cấp độ . CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬTGiới thiệu môn họcGi i thi u môn h cớ ệ ọ 2Giới thiệuMôn học giới thiệuCác cấu trúc dữ liệu cơ bảnCác giải thuật. ệ ọ 1 0Bài tập thực hànhĐề bài tập: Bài tập cho hàng tuần (file)Các bài trong tài liệu tham khảoTự sưu tầm Giải bài tập:Giờ thực hànhTự giải bài tậpGi

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Hy vọng thông qua bài viết Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button