[Download] Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng – Tải về File Word, PDF

Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng

Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng
Nội dung Text: Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng

Download

Bạn đang xem: [Download] Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng – Tải về File Word, PDF

Quan hệ công chúng (tiếng Anh: public relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi và nhiều hoạt động khác. Hiểu rõ hơn khái niệm cũng như cách thức hoạt động của nó với tài liệu trên đây các bạn nhé. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Tiêu chuẩn – Quy chuẩn, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng File Word, PDF về máy

Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng

 1. qui trình hoạt động quan hệ công
  chúng?
  giới thiệu chung

  www.publicrelations.vn

 2. Hoạt động • Phân tích
  quan hệ • Tư vấn
  công
  ô chúng

  • Truyền thông
  • Đánh giá

  www.publicrelations.vn

 3. Phân tích • Các yếu tố xã hội, kinh tế, chính
  trị, môi trường nhân văn mà
  công ty hay tổ chức hoạt động
  • Mục đích là nhằm rút ra các dự
  báo, kết luận, định hướng phát
  triển hay cung cấp thông tin nền
  tảng để tư vấn cho lãnh đạo

  www.publicrelations.vn

 4. Tư vấn Cho ban lãnh đạo về hướng phát
  triển của các chính sách và hoạt
  động nhằm nâng cao chất lượng
  quan hệ với đông đảo quần
  chúng khác nhau

  www.publicrelations.vn

 5. Truyền liên tục về chính sách và hành
  thông động của công ty, các sản
  phẩm, dịch vụ tói công chúng
  liên quan

  www.publicrelations.vn

 6. Đánh giá các kết quả một cách khách
  quan nhằm học tập những điều
  đã làm tốt, những điều đã làm
  sai, những tiến bộ đã đạt được
  và những bài học

  www.publicrelations.vn

 7. R-A-C-E • Nghiên cứu
  (Research- • Hành động và Kế hoạch
  A ti
  Action-
  • Truyền thông
  Communic
  ations-
  ations • Đánh giá
  Evaluation)

  www.publicrelations.vn

 8. Nghiên cứu • Chúng ta muốn biết điều gì?
  Chúng ta đã biết những gì?
  Những gì chúng ta chưa biết?
  • Vấn đề gì đang xảy ra? Tại sao?
  Nó sẽ có ảnh hưởng đến với
  chúng ta như thế nào?

  www.publicrelations.vn

 9. Các • Nghiên cứu tại bàn
  phương • Nghiên cứu phản hồi
  pháp

  • Giám sát thông tin
  nghiên cứu
  • Nghiên cứu định lượng (khảo
  sát)
  • Nghiên cứu định tính (focus
  groups)

  www.publicrelations.vn

 10. Kế hoạch • Cần phải làm gì để giải quyết
  và Hành vấn đề đó?
  độ
  động • Kế hoạch tốt là tối quan trọng
  • Kế hoạch tốt được bắt đầu từ
  nghiên cứu tốt
  • Thể hiện được định hướng giá trị
  • Dựa trên mục tiêu
  • Có đầu ra đoán định được, có
  định lượng
  • Có giới hạn thời gian

  www.publicrelations.vn

 11. Các loại Kế • Kế hoạch tổng thể
  hoạch • Kế hoạch tạm thời
  • Kế hoạch dự phòng
  • Kế hoạch khẩn cấp

  www.publicrelations.vn

 12. Truyền • Truyền thông với công chúng để
  thông tăng cường sự hiểu biết và chấp
  thuận, hoặc trả lời câu hỏi: sẽ
  nói thế nào với công chúng
  • Nguồn-Thông điệp-Kênh truyền-
  Người nhận

  www.publicrelations.vn

 13. Đánh giá • Đánh giá hiệu quả của những nỗ
  lực truyền thông đã thực hiện,
  trả lời câu hỏi: ảnh hưởng/hiệu
  quả với công chúng ra sao
  • Là khâu khó nhất trong qui trình
  hoạt động quan hệ công chúng
  • Là nền tảng hay thực chất là
  nghiên cứu

  www.publicrelations.vn

 14. qui trình hoạt động quan hệ công
  chúng?
  nghiên cứu

  www.publicrelations.vn

 15. Nội dung • Thế nào là nghiên cứu
  • Các loại nghiên cứu trong PR
  • Các phương pháp nghiên cứu
  trong
  g PR
  • Điều tra
  • Đánh giá Truyền thông
  • Đánh giá tổng kết

  www.publicrelations.vn

 16. Nghiên
  N hiê cứuứ là nghiệp
  hiệ vụ tậtập hợ
  hợp và
  à
  Nghiên cứu diễn giải một cách có hệ thống các
  là gì thông tin nhằm tăng cường hiểu biết
  về các vấn đề:
  • Bằng cách nào chúng ta xác định được
  các nhóm thành phần?
  • Những thông tin này liên hệ như thế
  nào với thông điệp chúng ta cần sáng
  tác?
  • Những thông tin này liên hệ như thế
  nào với cấu trúc của chương trình
  truyền thông?
  • Những thông tin này liên hệ như thế
  nào với các kênh truyền thông?
  • Những g thôngg tin nàyy liên hệ
  ệ như thế
  nào với lịch trình truyền thông?
  • Những thông tin này liên hệ như thế
  nào với các chiến thuật ứng dụng trong
  kế hoạch?

  www.publicrelations.vn

 17. Các loại Nghiên cứu được tiến hành để thực
  nghiên cứu hiện 3 nhiệm vụ:

  t
  trong PR • Mô tả quy trình,
  t ì h tình
  tì h h
  huống
  ố hay
  h hiện
  hiệ
  tượng
  • Lý giải vì sao sự việc diễn ra, các
  nguyên nhân của sự việc và các tác
  động do sự việc gây nên
  • Tiên đoán điều gì sẽ xảy ra nếu như
  chúng ta thực hiện – không thực hiện
  một hành động nào đó

  www.publicrelations.vn

 18. Các loại • Nghiên cứu ứng dụng giúp giải quyết
  nghiên cứu những vấn đề cụ thể

  t
  trong PR 9 Nghiên
  N hiê cứu
  ứ mang tí
  tính
  h chiến
  hiế lượ
  lược:
  định ra các mục tiêu của kế hoạch,
  phát triển thông
  p g điệp,
  ệp, tạo
  ạ kênh so
  sánh – benchmarks
  9 Nghiên cứu mang tính đánh giá :
  xác định liệu chương trình PR có đạt
  được những mục tiêu đặt ra
  • Nghiên cứu lý thuyết giúp thấu hiểu
  quá trình thực hiện chương trình PR

  www.publicrelations.vn

 19. Các • Khảo sát – Điều tra
  phương 9 Điều tra mô tả
  pháp
  há 9 Điều tra lý giải
  nghiên cứu
  trong PR • Đánh giá thống kê truyền thông
  • Những biện pháp không phô
  trương
  g

  www.publicrelations.vn

 20. Khảo sát – • Mẫu điều tra (hay nhóm được
  Điều tra chọn)
  • Bảng câu hỏi
  g vấn
  • Phỏng
  • Phân tích các kết quả

  www.publicrelations.vn

Download tài liệu Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng File Word, PDF về máy