[Download] QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG – Tải về File Docx, PDF

QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG

QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG
Nội dung Text: QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG

Download


NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP
Tạo bề mặt địa hình cao ráo, không ngập úng cục bộ cũng như an toàn cao trong mùa lũ lụt; độ dốc bề mặt địa hình thiết kế hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất công nghiệp
Khu công nghiệp phải đặt ở vị trí cao ráo để ít bị ảnh hưởng do lũ lụt. Nếu khu công nghiệp ở vị trí thấp thì phải có biện pháp bảo vệ ngập lụt…

Bạn đang xem: [Download] QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG File Docx, PDF về máy

QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG

 1. QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG
  NGHIỆP KHO TÀNG
 2. 1. NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHIỀU CAO
  KHU CÔNG NGHIỆP

  Tạo bề mặt địa hình cao ráo, không ngập úng
  cục bộ cũng như an toàn cao trong mùa lũ lụt;
  độ dốc bề mặt địa hình thiết kế hợp lý và tạo
  điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất
  công nghiệp

 3. Nguyên tắc thiết kế

  Khu công nghiệp phải đặt ở vị trí cao ráo để ít b ị ảnh

  hưởng do lũ lụt. Nếu khu công nghiệp ở vị trí th ấp thì
  phải có biện pháp bảo vệ ngập lụt
  Khu đất xây dựng khu công nghiệp phải được cải tạo

  bằng phẳng ( độ dốc nhỏ ) để thuận tiện cho các dây
  truyền sản xuất hoạt động cũng như không gây trở
  ngại cho các phương tiện, thiết bị vận chuyển nguyên
  vật liệu, hàng hóa.
  Độ dốc phải đảm bảo thoát nước mưa tự chảy

  Qhcc khu công nghiệp cần bán sát điều kiện tự nhiên

  giảm khối lượng đào đắp đất

 4. YÊU CẦU CƠ BẢN

  Ở Vị trí trên nền đất thoải

Download tài liệu QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG File Docx, PDF về máy