[Download] Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay – Tải về File Docx, PDF

Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay

Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay
Nội dung Text: Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay

Download


Từ sau thời kỳ Đổi mới, chính sách xã hội hóa hoạt động y tế đã khuyến khích hệ thống y tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, nhất là kể từ khi ra đời Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân (1993). Bài viết trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại trang thiết bị y tế; Quy định pháp luật về nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Bạn đang xem: [Download] Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay File Docx, PDF về máy

Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay

 1. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM
  VỀ NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
  QUA CÁC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

  Nguyễn Thanh Nga(*)

  Tóm tắt

  Từ sau thời kỳ Đổi mới, chính sách xã hội hóa hoạt động y tế đã khuyến khích hệ
  thống y tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, nhất là kể từ khi ra đời Pháp lệnh hành nghề
  y dược tư nhân (1993). Trước đây, chủ yếu là các bệnh viện trực tiếp nhập khẩu trang
  thiết bị y tế, tuy nhiên, do kinh tế thị trường phát triển và thực hiện chính sách xã hội
  hóa hoạt động y tế, các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ngày càng hoạt
  động mạnh trong lĩnh vực nhập khẩu trang thiết bị y tế. Đến đầu năm 2000, Nhà nước
  đã coi trang thiết bị y tế là loại hàng hóa nhập khẩu với những đặc thù riêng và ban
  hành nhưng văn bản chuyên ngành để điều chỉnh cụ thể đối với hoạt động nhập khẩu
  trang thiết bị y tế. Đến nay, hệ thống quy định đã ngày càng hoàn thiện, hệ thống dịch
  vụ công trực tuyến (http://dmec.moh.gov.vn) của Bộ Y tế ra đời đã làm tăng tính minh
  bạch, công khai, thuận tiện, bảo đảm sự kiểm soát và giám sát lẫn nhau giữa doanh
  nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước.

  Nhu cầu về thiết bị y tế tại Việt Nam trong những năm gần đây liên tục tăng
  nhanh, các cơ sở y tế cả công lập và tư doanh ngày càng tăng cường đầu tư trang thiết

  Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế T&T Việt Nam
  (*)

  Email: ng.thanh.nga2310@gmail.com

  202

 2. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  bị y tế. Theo nghiên cứu của Espicom Business Intelligence (công ty con của hãng
  nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Business Monitor International – BMI) cho
  thấy 90% thiết bị y tế ở Việt Nam đều phải nhập khẩu, giá trị thiết bị y tế nhập khẩu
  trong năm 2017 của Việt Nam đã đạt khoảng 837 triệu USD và sẽ tăng lên mức 1 tỷ
  USD vào năm 2018.

  Do sự phát triển nhanh chóng của hoạt động nhập khẩu trang thiết bị y tế cũng
  như xu hướng xã hội hóa hoạt động y tế, bên cạnh những chính sách và quy định pháp
  luật để khuyến khích khu vực tư nhân phát triển nhưng vẫn kiểm soát được chất lượng,
  giá thành trang thiết bị y tế đưa vào sử dụng, các quy định pháp luật và chính sách
  quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu trang thiết bị y tế đã liên tục thay đổi
  để phù hợp với tình hình thực tế, mà rõ nét nhất là giai đoạn từ năm 2000 trở lại đây.

  Từ khóa: trang thiết bị y tế; Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Thông tư số 30/2015/
  TT-BYT.

  1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
  1.1. Khái niệm trang thiết bị y tế

  Thiết bị y tế là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của
  người dân. Thiết bị y tế tuy bao gồm nhiều chủng loại hàng hoá khác nhau nhưng có
  thể chia thành 3 nhóm chính sau:

  + Trang thiết bị y tế: được hiểu là các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt
  động y tế

  + Dụng cụ y tế: các vật dụng nhỏ phục vụ hoạt động y tế

  + Hoá chất và vật tư y tế: sử dụng và tiêu hao liên tục trong quá trình hoạt động y
  tế, phục vụ cho hoạt động của các trang thiết bị y tế và nhân viên y tế.

  Tuy nhiên, không có định nghĩa khái quát về trang thiết bị y tế, các văn bản pháp
  luật thường sử dụng phương pháp liệt kê khi đưa ra khái niệm trang thiết bị y tế. Ngay
  từ Thông tư số 08/2001/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày27 tháng 4 năm 2001,
  khái niệm trang thiết bị y tế đã được nêu ra dưới dạng liệt kê theo như tại Phụ lục 01
  của Thông tư này.

  203

 3. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Theo quy định pháp luật hiện hành, trang thiết bị y tế được định nghĩa tại khoản
  1 Điều 2 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về Quản lý trang thiết bị y tế như sau:

  “1. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc
  thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) được sử dụng riêng lẻ hay phối
  hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế để phục vụ cho con người
  nhằm một hoặc nhiều mục đích sau đây:

  a) Chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị và làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù
  đắp tổn thương, chấn thương;

  b) Kiểm tra, thay thế, điều chỉnh hoặc hỗ trợ giải phẫu và quá trình sinh lý;

  c) Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;

  d) Kiểm soát sự thụ thai;

  đ) Khử khuẩn trang thiết bị y tế, bao gồm cả hóa chất sử dụng trong quy trình
  xét nghiệm;

  e) Vận chuyển chuyên dụng hoặc sử dụng phục vụ cho hoạt động y tế;

  g) Cung cấp thông tin cho việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị thông qua biện pháp
  kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người.”

  Nghị định 36/2016/NĐ-CP là văn bản pháp luật đầu tiên ban hành để thống nhất
  về quản lý trang thiết bị y tế từ việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh cũng như việc
  lưu hành sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế. Quy định tại Nghị định 36/2016/
  NĐ-CP là phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ngoài việc nhập khẩu
  quá trình sử dụng, lưu hành trang thiết bị y tế sau khi nhập cũng rất cần có sự quản lý
  của Nhà nước, quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo định nghĩa này, trang
  thiết bị y tế có phạm vi rất rộng bao gồm cả công cụ dụng cụ dùng trong y tế và vật
  tư, hóa chất dùng trong y tế.

  Đối với các hóa chất trong y tế, pháp luật Việt Nam có quy định riêng về quản lý hóa
  chất tại Nghị định 91/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm
  diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Đối với các trang thiết bị
  y tế không nằm trong danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu, quy trình nhập khẩu thực
  hiện như hàng hóa thông thường, doanh nghiệp phải bảo đảm hồ sơ để truy xuất nguồn
  gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

  204

 4. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ tập trung vào các loại máy móc, trang thiết
  bị y tế phải được cấp giấy phép nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục số I –
  Ban hành kèm theo Thông tư số: 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng
  Bộ Y tế.

  1.2. Đặc điểm trang thiết bị y tế

  Trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế trong chẩn
  đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạp, hiểm nghèo. Hiện nay nước ta đang
  có sự ra đời của rất nhiều các đơn vị y tế chuyên sâu với việc sử dụng trang thiết bị y
  tế kỹ thuật cao, hiện đại giúp cho việc chẩn đoán chính xác và điều trị đạt hiệu quả cao
  hơn, như máy chụp cộng hưởng từ MRI – 1.5T, máy chụp cắt lớp đa dãy dựng hình,
  Máy chụp xóa nền DSA, máy siêu âm doppler màu 4D, dao mổ Gammar, máy gia tốc
  điều trị ung thư, máy xét nghiệm tự động Celldyn 3200 – Abbott, máy mổ cận thị bằng
  phương pháp Laser … Với vai trò nòng cốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
  hóangành y tế, trang thiết bị y tế đã và đang được nghiên cứu và phát triển, sử dụng
  và đang hỗ trợ tích cực cho các nhà y dược học không ngừng thu được những kỳ tích
  lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

  Trang thiết bị y tế chủ yếu phục vụ các hoạt động trong nghành y tế nên thường
  có yêu cầu cao về chất lượng kỹ thuật, vệ sinh, bảo quản, vận chuyển phải tuân theo
  đúng một quy trình nghiêm ngặt, các quy định tiêu chuẩn cũng rất cao. Giá thành máy
  móc thiết bị y tế thường rất cao, công nghệ liên tục thay đổi do sự phát triển khoa học.

  Mỗi loại trang thiết bị y tế có đặc điểm riêng và được sử dụng linh hoạt cho các
  đối tượng khác nhau. Đặc điểm trang thiết bị y tế có thể tóm tắt như sau:

  1. Trang thiết bị y tế là tài sản cố định có giá trị cao. Trang thiết bị hiện nay cho
  ngành y tế thường là hiện đại nên có giá trị cao, đắt tiền. Nó được sản xuất gắn liền
  với thành tựu của khoa học tiên tiến về khám chữa bệnh.

  2. Trang thiết bị y tế tại bệnh viện thường được hình thành từ nhiều nguồn vốn
  khác nhau, trong đó có từ ngân sách nhà nước, các loại viện trợ, quỹ phát triển khoa
  học, tự mỗi đơn vị mua sắm hoặc nguồn vốn xã hội hóa.

  3. Trang thiết bị y tế ở Việt Nam phần lớn được nhập khẩu từ các nước có nền
  khoa học tiên tiến, hiện đại, đòi hỏi người sử dụng phải cập nhật và nâng cao trình độ
  thường xuyên.

  205

 5. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  4. Trang thiết bị y tế bao gồm nhiều loại khác nhau rất đa dạng và phức tạp, có
  tính năng sử dụng khác nhau. Trang thiết bị y tế hiện nay được phân loại thành nhóm
  theo quy định của pháp luật.

  Từ những đặc điểm trên có thế thấy để đảm bảo hiệu quả cho việc nhập khẩu
  trang thiết bị y tế là sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn y khoa nhằm đánh giá chất
  lượng thiết bị và khả năng tiếp cận thị trường công nghệ mới của các đơn vị nhập khẩu
  chuyên nghiệp. Do đó, luôn cần sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ giỏi trong lĩnh
  vực thiết bị y tế nắm bắt về các tiến bộ của khoa học y tế; cũng như sự am hiểu pháp
  luật nhập khẩu Việt Nam, Luật Thương mại quốc tế nói chung của các đơn vị nhập
  khẩu. Quy trình nhập khẩu trang thiết bị vừa phải chặt chẽ từ khâu nghiên cứu tìm hiểu
  đến quá trình bảo quản, vận chuyển và lắp đặt đưa vào sử dụng, vừa phải tạo điều kiện
  thuận lợi cho các đơn vị nhập khẩu dễ dàng tiếp cận thị trường thế giới.

  1.3. Phân loại trang thiết bị y tế

  Cách phân loại trang thiết bị y tế cũng dựa trên dẫn nhiều tiêu chí khác nhau như:

  1.3.1. Phân loại theo nơi sử dụng

  + Thiết bị cá nhân được sử dụng tại tư gia (homecare)

  + Thiết bị sử dụng cho bệnh viện

  + Thiết bị sử dụng cho hoạt động nghiên cứu

  1.3.2. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động trang thiết bị y tế

  Để đảm bảo sự thống nhất trong toàn ngành, Bộ trưởng Bộ Ytế đã ban hành danh
  mục thiết bị y tế cụ thể được sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân
  (Quyết định số 437/QĐ- BYT ngày 20/02/2002) có thể phân thành 10 nhóm như sau:

  – Nhóm I: Thiết bị chẩn đoán hình ảnh bao gồm các thiêt bị đặc trưng là: Máy chụp
  X Quang các loại, máy chụp cắt lớp điện toán, chụp cộng hưởng từ, chụp mạch số
  hóa xóa nền, máy chụp cắt lớp positron (PET/CT), máy siêu âm…

  – Nhóm II: Thiết bị chẩn đoán điện tử sinh lý bao gồm các loại máy: Máy điện tâm
  đồ(ECG), điện não đồ (EEG), điện cơ đồ, máy đo lưu huyết não…

  – Nhóm III: Thiết bị labo xét nghiệm bao gồm các thiết bị như máy đếm tế bào, máy
  ly tâm…

  206

 6. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  – Nhóm IV: Thiết bị cấp cứu hồi sức, gây mê, phòng mổ bao gồm các thiết bị như
  máy thở, máy gây mê, máy theo dõi (monitoring), máy tạo nhịp tim, máy sốc tim,
  dao mổ điện, thiết bị tạo oxy…

  – Nhóm V: Thiết bị vật lý trị liệu như điện phân, điện sóng ngắn, tia 8 hồng ngoại,
  laser trị liệu…

  – Nhóm VI: Thiết bị quang điện tử y tế như Laser CO2, Laser YAG, Nd, Ho, Laser
  hơi kim loại, phân tích máu bằng Laser…

  – Nhóm VII: Thiết bị đo và điều trị chuyên dùng như máy đo công năng phổi, đo
  thính giác, tán sỏi ngoài cơ thể, gia tốc điều trị ung thư, thiết bị cường nhiệt, máy
  chạy thận nhân tạo…

  – Nhóm VIII: Các thiết bị từ y tế Phương Đông như máy dò huyệt, massage, châm
  cứu, điều trị từ phổi….

  – Nhóm IX: Nhóm thiết bị điện tử y tế thông thường dùng ở gia đình như: huyết áp
  kế điện tử, nhiệt kế điện tử , máy chạy khí rung, điện tim…

  – Nhóm X: Nhóm các loại thiết bị thông dụng phục vụ trong các cơ sở y tế như thiết
  bị thanh tiệt trùng, máy giặt, trung tâm quản lý thông tin (hệ thống máy tính), xe
  ôtô cứu thương, lò đốt rác thải y tế, khu xử lý nước thải…

  1.3.3. Phân loại theo mức độ rủi ro
  Tuy nhiên, việc phân loại theo Quyết định số 437/QĐ- BYT ngày 20/02/2002 và
  một số văn bản về sau chỉ để phục vụ cho công tác quản lý trang thiết bị y tế nói chung.
  Do đặc thù hoạt động xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, các nước trên thế giới thường
  phân loại trang thiết bị y tế theo mức độ rủi ro, mức độ rủi ro càng thấp thì càng dễ
  nhập khẩu, rủi ro cao thì việc cho phép nhập khẩu càng khó khăn hơn. Ở Việt Nam từ
  khi ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế, Chính phủ và Bộ Y tế đã dần ban hành
  những văn bản thể chế hóa việc phân loại trang thiết bị y tế theo mức độ rủi ro để phục
  vụ cho công tác quản lý nhập khẩu trang thiết bị y tế.

  Thông tư số 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị Y tế
  ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2016, trang thiết bị y tế được phân loại làm 4 loại A,
  B, C, D theo rất nhiều quy tắc cụ thể khác nhau. Theo đó:

  207

 7. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Nhóm A: Rủi ro thấp

  Nhóm B: Rủi ro thấp vừa phải

  Nhóm C: Rủi ro cao vừa phải

  Nhóm D: Rủi ro cao

  Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế
  của nhiều nước có trình độ y học phát triển trên thế giới như:châu Âu, Úc, Canada,
  Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các nước trong khu vực ASEAN. Cụ thể tại Thông tư
  số 42/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ngày 15 tháng 11 năm 2016 đã quy định về việc thừa
  nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế như sau:

  1. Hướng dẫn quy đổi kết quả phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải
  trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro:

  Phân loại trang thiết bị y tế của các nước
  Quy đổi kết
  Các nước quả phân loại
  Các nước thuộc hiệp hội
  khu vực Úc Canada Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ tại Việt Nam
  các quốc gia Đông Nam Á
  châu Âu
  A I I I 1 I I A
  B IIa IIa II 2 II B
  C IIb IIb III 3 III C
  D III III IV 4 IV III D

  Ví dụ: Kết quả phân loại đối với trang thiết bị y tế tại các nước thuộc loại I sẽ
  được thừa nhận kết quả phân loại tại Việt Nam là trang thiết bị y tế thuộc loại A

  2. Hướng dẫn quy đổi kết quả phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán
  in vitro:

  Phân loại trang thiết bị y tế của các nước
  Quy đổi kết quả phân loại
  Các nước thuộc hiệp hội tại Việt Nam
  Úc Canada Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ
  các quốc gia Đông Nam Á
  A 1 I 1 I I A
  B 2 II 2 II B
  C 3 III 3 III C
  D 4 IV 4 IV III D

  208

 8. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Đây là những quy định mới phù hợp với thông lệ quốc tế để đảm bảo cho việc
  quản lý xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế được minh bạch, giảm rủi ro trong quá trình
  nhập khẩu trang thiết bị y tế thể hiện Việt Nam đã và đang ngày càng hội nhập với nền
  kinh tế thế giới nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế nói riêng.

  2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
  2.1. Quy định pháp luật về nhập khẩu trang thiết bị y tế giai đoạn trước
  năm 2000

  Trước năm 2000, hoạt động nhập khẩu trang thiết bị y tế chủ yếu thực hiện tại
  các bệnh viện công sử dụng ngân sách nhà nước. Pháp luật không có quy định chuyên
  ngành đối với hoạt động nhập khẩu trang thiết bị. Do quá trình xã hội hóa hoạt động
  y tế, mua sắm trang thiết bị y tế đã có sự kết hợp công tư hoặc tư nhân trực tiếp mua
  sắm nên rất cần quy định pháp luật về nhập khẩu để đảm bảo chất lượng cho trang
  thiết bị y tế. Đây là giai đoạn chưa có quy định chuyên ngành áp dụng cho hoạt động
  nhập khẩu trang thiết bị y tế.

  Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân lần lượt ra đời vào năm 1990 và
  1991, hệ thống doanh nghiệp ngoài quốc doanh bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh
  doanh trang thiết bị y tế, đòi hỏi pháp luật phải có những quy định về điều kiện kinh
  doanh thiết bị y tế cũng như nhập khẩu thiết bị y tế để đảm bảo chất lượng và an toàn
  cho trang thiết bị y tế khi đưa vào sử dụng.

  Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 của Chính phủ đã phân loại “trang bị, dụng cụ
  y tế” thành hai nhóm:

  – Đối với các loại trang thiết bị, dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng ở Việt
  Nam thì thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, quy định tại Phụ lục 1 – Nghị định
  số 02/CP ngày 5/1/1995.

  – Đối với một số loại trang thiết bị dụng cụ y tế được phép sử dụng ở Việt Nam
  sẽ thuộc nhóm hàng hóa thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện theo quy định tại mục
  9.2b, 9.3a -Điều 9 Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995:

  “- 9.2b: Loại hàng hóa, dịch vụ khi kinh doanh phải đảm bảo cơ sở vật chất kỹ
  thuật và trang thiết bị tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Chính phủ hoặc của các
  Bộ, Tổng cục Quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật.

  209

 9. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  – 9.3a: Loại hàng hóa, dịch vụ khi kinh doanh người kinh doanh phải được đào
  tạo về chuyên môn, nghiệp vụ (có bằng cấp theo quy định).”

  Tuy nhiên, khái niệm “trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam”
  không được quy định cụ thể. Theo Nghị định số 02/CP năm 1995, khi doanh nghiệp
  muốn kinh doanh thiết bị y tế thì cần đáp ứng các điều kiện về chủ thể kinh doanh: “cơ
  sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu và người kinh doanh có chuyên
  môn nghiệp vụ”. Trên cơ sở đó doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
  kinh doanh. Khi nhập khẩu một loại trang thiết bị y tế nào thì phải đối chiếu, so sánh
  xem loại trang thiết bị y tế đó đã được sử dụng trong nước chưa.

  Đến năm 2000, danh mục trang thiết bị y tế mới được ban hành cụ thể theo Quyết
  định 88/2000/QĐ-BTM về  “Danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ
  thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều
  kiện”. Theo Quyết định số 88/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại, danh
  mục về trang thiết bị y tế đã được quy định tại Phần thứ 3, Mục 1, điểm IV.B. Theo đó,
  doanh nghiệp kinh doanh vẫn phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh.
  Quyết định này cũng đã làm rõ khái niệm trang thiết bị chưa được phép sử dụng tại
  Việt Nam gồm:

  – Các loại dụng cụ và thiết bị kích dục.

  – Các loại dụng cụ và thiết bị y tế chưa được Bộ Y tế cho phép lưu hành.

  Để thực hiện Quyết định số 88/2000/QĐ-BTM, Bộ Y tế đã Ban hành Thông tư số
  13/2000/TT-BYT ngày 29/05/2000 hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế.
  Đây là văn bản pháp luật đầu tiên xác định trang thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt,
  cần những quy định chuyên ngành phù hợp để điều chỉnh hoạt động nhập khẩu. Đối
  với mỗi đơn hàng, doanh nghiệp trước khi nhập khẩu phải tiến hành xin cấp phép của
  Bộ Y tế (Vụ trang thiết bị và Công trình y tế). 

  Theo đó hồ sơ xin giấy phép nhập của đơn vị nhập khẩu TTBYT chỉ bao gồm:

  “ Đơn hàng nhập khẩu TTBYT theo danh mục quản lý chuyên ngành (Phụ lục I)
  được gửi Bộ Y tế (Vụ trang thiết bị và Công trình y tế) theo mẫu số 1.

  Khi lập đơn hàng, đơn vị phải nộp kèm theo các tài liệu sau:

  3.1. Catalogue giới thiệu

  210

 10. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  3.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản

  3.3. Giấy phép lưu hành và các chứng chỉ chất lượng (ISO, FDA, EC…) của cơ
  quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp (bản chính hoặc bản sao có công chứng)

  3.4. Giấy xác nhận tiêu chuẩn của cơ quan kiểm chuẩn Nhà nước Việt Nam đối
  với những thiết bị yêu cầu độ chính xác và an toàn cao.”

  Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, cơ quan giải quyết  Bộ Y tế (Vụ trang thiết
  bị và Công trình y tế).

  2.2. Quy định pháp luật về nhập khẩu trang thiết bị y tế- giai đoạn sau năm
  2000 đến nay

  Giai đoạn này là đánh dấu sự ra đời của hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật
  điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và đối với lĩnh vực trang thiết bị y tế
  nói riêng.

  Thông tư số 13/2000/TT-BYT ngày 29/05/2000 về nhập khẩu trang thiết bị y tế
  liên tục được sửa đổi, bổ sung và thay thế bằng các văn bản sau:

  – Thông tư 08/2001/TT-BYT hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc
  diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  – Thông tư 06/2002/TT-BYT hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế
  thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005.

  – Thông tư 08/2006/TT-BYT Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá
  chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và
  trang thiết bị y tế.

  – Thông tư 24/2011/TT-BYT hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

  – Thông tư 30/2015/TT-BYT Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ
  trưởng Bộ Y tế ban hành.

  – Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

  Các văn bản càng về sau càng khắc phục những điểm hạn chế, những quy định
  chung chung của văn bản trước, quy định cụ thể chi tiết về điều kiện cũng như trình
  tự khi nhập khẩu trang thiết bị y tế.

  211

 11. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Thông tư 30/2015/TT-BYT hiện vẫn đang có hiệu lực thi hành, văn bản này đã
  khắc phục rất nhiều hạn chế của các quy định trước đây. Trong đó quy định rõ các hình
  thức cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế:

  – Việc cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp
  thiết bị y tế lần đầu đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc giấy phép
  nhập khẩu đã hết hạn mà không thực hiện việc gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều
  13 Thông tư 30.

  – Việc gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị dùng trong y tế áp dụng trong
  trường hợp thiết bị y tế đã được cấp giấy phép nhập khẩu.

  – Việc điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang bị y tế áp dụng đối với
  trường hợp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế còn hiệu lực nhưng có thay đổi nội dung
  của giấy phép nhập khẩu. Không thực hiện việc điều chỉnh thời hạn hiệu lực của giấy
  phép nhập khẩu thiết bị y tế.

  –  Việc cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp
  giấy phép nhập khẩu trang bị y tế còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hỏng.

  Thay vì mỗi khi có đơn hàng nhập khẩu thì doanh nghiệp phải gửi 01 bộ hồ sơ
  đến Bộ Y tế để xin cấp phép. Các quy định mới về gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy
  phép đã tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hơn.

  Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định tại Mục 2, Chương 5 về xuất, nhập khẩu
  trang thiết bị y tế. Theo đó, số lưu hành đối với trang thiết bị y tế được quy định tại
  Điều 20 của Nghị định này được đưa vào áp dụng dần dần thay thế giấy phép nhập
  khẩu. Doanh nghiệp chỉ cần được cấp giấy chứng nhận đăng ký sổ lưu hành thì sẽ
  được nhập khẩu trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, các điều khoản chuyển tiếp cũng như lộ
  trình để thực hiện quy định trên vẫn đang gặp phải nhiều vướng mắc.

  Như vậy, có thể thấy các quy định về nhập khẩu trang thiết liên tục thay đổi. Bộ
  Y tế ban hành liên tiếp nhiều thông tư điều chỉnh hoạt động nhập khẩu mặt hàng trang
  thiết bị y tế. Ngay cả nghị định 36/2016/NĐ-CP dù mới có hiệu lực nhưng đã trong
  quá trình dự thảo để sửa đổi bổ sung.

  Gần đây nhất Luật Quản lý Ngoại thương đã được Quốc hội thông qua vào năm
  2017 và Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản hướng dẫn đã khẳng

  212

 12. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  định hình thức quản lý của Nhà nước đối với nhập khẩu trang thiết bị y tế. Nghị định
  69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết tại Bảng VII – Phụ lục III: Danh mục hàng hóa xuất
  khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế:

  DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY
  PHÉP, ĐIỀU KIỆN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

  Hàng hóa nhập khẩu Hình thức quản lý

  4 Trang thiết bị y tế đã có số lưu hành. Được nhập khẩu theo nhu cầu không
  phải xác nhận đơn hàng.

  12 Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để Giấy phép nhập khẩu.
  nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm hoặc hướng
  dẫn sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế.

  13 Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để Giấy phép nhập khẩu.
  phục vụ mục đích viện trợ.

  14 Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để Giấy phép nhập khẩu.
  sử dụng cho mục đích chữa bệnh cá nhân.

  Hình thức cấp số lưu hành cho trang thiết bị y tế sẽ được sử dụng thay thế giấy
  phép nhập khẩu trước đây. Chỉ đối với các trang thiết bị y tế sử dụng vào mục đích
  nghiên cứu, cá nhân hoặc mục đích viện trợ nếu chưa có số lưu hành thì phải xin giấy
  phép nhập khẩu.

  2.3. Hiệp định Asean về trang thiết bị y tế

  Ngày 30 tháng 07 năm 2014, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 55/NQ-CPvề
  việc ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế. Theo đó, Chính phủ đồng ý nội dung
  dự thảo Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế. Đồng thời, ủy quyền Bộ trưởng Bộ
  Công thương Vũ Huy Hoàng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên tại Hội
  nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 46. Đến năm 2016, Chính phủ phê duyệt Hiệp
  định ASEAN về trang thiết bị y tế theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26 tháng 02
  năm 2016.

  Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế có vai trò quan trọng trong quá trình xây
  dựng văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đối với lĩnh vực trang thiết bị y tế.
  Các khái niệm, quy trình nhập khẩu trang thiết bị y tế của Việt Nam được xây dựng
  dựa trên Hiệp định này.

  213

 13. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế gồm 24 Điều và 8 Phụ lục quy định chi
  tiết về quản lý trang thiết bị y tế:

  – Điều 2 của Hiệp định đưa ra định nghĩa “thiết bị y tế” gần như giống hệt với định
  nghĩa về trang thiết bị y tế quy định tại khoản 1 Điều 2 – Nghị định 36/2016/NĐ-CP.

  – Điều 3 và Phụ lục 1 của Hiệp định quy định “Những nguyên tắc cơ bản về an toàn
  và vận hành thiết bị y tế” có nhiều điểm tương đồng quy định tại Điều 3 – Nghị
  định 36/2016/NĐ-CP.

  – Điều 4 và Phụ lục 2, 3 của Hiệp định về Phân loại thiết bị y tế được quy định tương
  tự như trong Thông tư 39/2016/TT-BYT. Trong đó cách phân loại cũng như các
  quy tắc để phân loại cũng được Thông tư 39/2016/TT-BYT đưa vào gần như giữ
  nguyên nội dung trong Hiệp định.

  – Thông tư 42/2016/TT-BYT là bước thể chế hóa Điều 5 – Thẩm định sự phù hợp
  các thiết bị y tế của Hiệp định. Theo đó Việt Nam thừa nhận sự phân loại TTBYT
  theo nhóm A,B,C,D tại quốc gia thành viên của ASEAN.

  – Chương VII của Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định về Thông tin, nhãn trang
  thiết bị y tế cũng tương tự như các quy định tại Phụ lục 7 của Hiệp định.

  Việc ký kết Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế đã tạo ra bước đột phá trong
  việc xây dựng quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động nhập khẩu trang thiết bị y tế
  của Việt Nam.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Quốc hội, Bộ luật Dân sự năm 2015
  2. Quốc hội, Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017
  3. Chính Phủ (2018), Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2016
  4. Chính Phủ (2016), Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2016
  5. Bộ Y tế (2001), Thông tư 08/2001/TT-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2001
  6. Bộ Y tế (2001), Thông tư số 08/2001/TT-BYT ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2001
  7. Bộ Y tế (2002), Quyết định số 437/QĐ- BYT ngày 20 tháng 02 năm 2002
  8. Bộ Y tế (2002), Thông tư 06/2002/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2002

  214

 14. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  9. Bộ Y tế (2006), Thông tư 08/2006/TT-BYTngày 13 tháng 6 năm 2006
  10. Bộ Y tế (2011 )Thông tư 24/2011/TT-BYTngày 21 tháng 6 năm 2011
  11. Bộ Y tế (2015), Thông tư số: 30/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015
  12. Bộ Y tế (2016), Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016

  215

Download tài liệu Quy định pháp luật Việt Nam về nhập khẩu trang thiết bị y tế qua các giai đoạn từ năm 2000 đến nay File Docx, PDF về máy