[Download] QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DẠNG ĐÓNG – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2013, 12:42

Download

HỌC PHẦN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHỦ ĐỀ: QUỸ ĐẦU CHỨNG KHOÁN DẠNG ĐÓNG GVHD: ĐẶNG THỊ HẢI YẾN NHÓM TH: 05 1 1 ● Lịch sử hình thành phát triền ● Lịch sử hình thành phát triền 2 2 ● Cơ cấu ● Cơ cấu 3 3 ● Sự khác biệt của dạng đóng với các dạng khác ● Sự khác biệt của dạng đóng với các dạng khác 4 4 ● Thực trạng ở Việt Nam ● Thực trạng ở Việt Nam NỘI DUNG Lịch sử hình thành phát triền Quỹ đầu chứng khoánquỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu của quỹQuỹ đầu có nguồn gốc từ châu Âu, khởi thủy ở Hà Lan từ khoảng giữa thế kỷ 19 • Nửa cuối thế kỷ 19 được du nhập sang Anh. • 1924 Quỹ đầu chính thức đầu tiên xuất hiện ở Mỹ • 1929- 1951 giai đoạn kìm hãm tốc độ tăng trưởng của ngành quản lý quỹ • 1950 đến 1960 giai đoạn phát triển mạnh mẽ của các quỹ đầu tư. • Năm 1969 bắt đầu một giai đoạn đi xuống của TTCK cũng như ngành quản lý quỹ đầu tư. • Những năm 1970, xuất hiện một loạt các phát kiến mới về cấu trúc quỹ • 1980 trở lại đây, thị trường quản lý quỹ đã liên tục phát triển và mở rộng Cơ cấu • Quỹ đóng: là hình thức quỹ phát hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất khi tiến hành huy động vốn cho quỹquỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu khi nhà đầu có nhu cầu bán lại. • Tính thanh khoản: Chứng chỉ quỹ đóng có tính thanh khoản kém hơn hẳn so với các cổ phiếu niêm yết • Chiết khấu NAV (NAV Discount) cao Tình trạng NAV Discount của 4 quỹ đóng tại thời điểm tháng 8/2012 Ưu điểm của quỹ đầu dạng đóng • Tăng thêm lợi nhuận cho nhà đầu Quỹ đầu dạng đóng có thể đêm lại cho nhà đầu mức lợi nhuận tối ưu hơn so với quỹ đầu dạng mở • Nhà đầu có thể mua hoặc bán quỹ đầu dạng đóng trong suốt ngày giao dịch • Không mua lại các chứng chỉ mà Quỹ đã phát hành Các cách phân loại  Phân loại theo cơ cấu huy động vốn: Quỹ đầu dạng đóng (closed-end fund)  Phân loại theo cơ chế quản lý Quỹ • mô hình công ty (corporate) • mô hình tín thác (contractual) Sự khác biệt của dạng đóng với các dạng khác • Vận hành Quỹ đóng • Vận hành Quỹ mở Quỹ mở Quỹ đóng Số lượng chứng chỉ quỹ Tăng hoặc giảm do nhà đầu có thể mua/bán lại đơn vị quỹ tại bất kỳ ngày giao dịch nào của quỹ Ít khi tăng/giảm Thời gian HĐ Vô thời hạn Thông thường có giới hạn và được quy định trong bản cáo bạch Giao dịch chứng chỉ quỹ Đơn vị được giao dịch trực tiếp với quỹ thông qua công ty quản lý quỹ và các đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ được giao dịch trên thị trường thứ cấp như thông qua HOSE Giá giao dịch Tương đương giá trị tài sản ròng (NAV) của đơn vị quỹ tại thời điểm công ty quản lý quỹ mua lại đơn vị quỹ theo giá trị thực tế của quỹ Có thể tương đương hoặc không bằng giá trị tài sản ròng. Các cổ phiếu có thể được giao dịch với mức giá cao (giá cổ phiếu cao hơn NAV) hoặc tại mức giá thấp (giá cổ phiếu thấp hơn NAV) so với giá trị thực của NAV. . Discount của 4 quỹ đóng tại thời điểm tháng 8/2012 Ưu điểm của quỹ đầu tư dạng đóng • Tăng thêm lợi nhuận cho nhà đầu tư • Quỹ đầu tư dạng đóng có thể đêm. có thể đêm lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận tối ưu hơn so với quỹ đầu tư dạng mở • Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán quỹ đầu tư dạng đóng trong suốt ngày giao

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DẠNG ĐÓNG – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DẠNG ĐÓNG, QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DẠNG ĐÓNG

Hy vọng thông qua bài viết QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DẠNG ĐÓNG . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.