Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Quản trị kênh phân phối: Phần 1 – PGS. TS Trương Đình Chiến – Tải về File Word, PDF

Quản trị kênh phân phối: Phần 1 – PGS. TS Trương Đình Chiến

Quản trị kênh phân phối: Phần 1 – PGS. TS Trương Đình Chiến

Nội dung Text: Quản trị kênh phân phối: Phần 1 – PGS. TS Trương Đình Chiến

Bạn đang xem: [Download] Quản trị kênh phân phối: Phần 1 – PGS. TS Trương Đình Chiến – Tải về File Word, PDF

Quản trị kênh phân phối: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kênh phân phối; Các thành viên của kênh; Hành vi trong kênh và môi trường hoạt động của các kênh phân phối; Chiến lược kênh phân phối; Xây dựng các kênh phân phối

Quản trị kênh phân phối: Phần 1 – PGS. TS Trương Đình Chiến

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quản trị kênh phân phối: Phần 1 – PGS. TS Trương Đình Chiến

    Download tài liệu Quản trị kênh phân phối: Phần 1 – PGS. TS Trương Đình Chiến File Word, PDF về máy

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button