Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 23:33

LỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY31 Khái niệm nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực:31.1. Khái niệm nguồn nhân lực :31.2.Khái niệm quản lý nguồn nhân lực:32.Vai trò của quản lý nguồn nhân lực:43. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực64. Nội dung của quản lý nguồn nhân lực:64.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực :64.1.1. Khái niệm về chiến lược nguồn nhân lực:64.1.2. Vai trò của lập chiến lược nguồn nhân lực:74.2. Công tác định biên trong quản lý nguồn nhân lực:84.2.1. Công tác tuyển mộ nguồn nhân lực:84.2.2. Công tác hòa nhập người lao động:94.2.3. Công tác lưu chuyển nguồn nhân lực:94.3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:104.4. Công tác về tiền lương cho người lao động:134.5 Chế độ phúc lợi cho người lao động:14CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI15CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK VIỆT NAM151. Khái quát chung về công ty cổ phần sữa vinamilk151.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk151.2. Các ngành nghề kinh doanh :171.3. Cơ cấu bộ máy công ty171.3.1. Mô hình tổ chức công ty171.3.2. Nhiệm vụ của phòng nhân sự181.4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây:191.5. Thực trạng nguồn nhân lực trong Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk192. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk202.1. Thực trạng công tác lập chiến lược nguồn nhân lực202.2. Thực trạng hoạt động định biên trong Công Ty Sữa Vinamilk202.3. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực của Công Ty Sữa ViNaMilk222.4. Chính sách đãi ngộ đối với người lao động222.5. Chính sách tiền lương của Công Ty Sữa ViNaMilk233. Đánh giá chung về công tác Quản lý nguồn nhân lực tại công ty sửa Vinamilk:243.1 Những ưu điểm:243.2 Những hạn chế :25CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK.261. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty262. Xây dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý26KẾT LUẬN29TÀI LIỆU THAM KHẢO30 LỜI NÓI ĐẦU Thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức đã có một ý nghĩa vô cùng quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó.Trước đây sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí giữa các quốc gia ban đầu đó chỉ là sự cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược nhất giữa các tổ chức là sự cạnh tranh về con người. Cho nên nguồn nhân lực đã trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khóa dẫn tới sự thành công của mỗi tổ chức của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh tế là trình độ quản lý của các bộ quản lý và trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Đây là yếu tố quyết định của mỗi doanh nghiệp bởi đất nước chúng ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với nhưng máy móc thiết bị hiện đại thì con người sẽ thích ứng đến đâu? Khi mà nền kinh tế luôn luôn biến động cùng với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật thì vấn đề nguồn nhân lực sẽ như thế nào? Nó đòi hỏi ở các nhà quản lý rất nhiều,làm thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất? Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng một vai trò rất lớn quyết định tới sự thành công hay thât bại của daonh nghiệp. Và quản lý suy cho cùng là quản lý con người. Do nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với nền kinh tế nói chung và đối với doanh nghiệp nói riêng nên em đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam.” Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm : Phần I: Những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực trong công tyPhần II: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam .Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam.Do trình độ về kiến thức của bản thân và thời gian có hạn nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo và đóng góp ý của quý thầy cô và bạn đọc để đề tài của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực: 1.1. Khái niệm nguồn nhân lực : Theo giáo trình khoa học quản lý II thì khái niệm nguồn nhân lực được hiểu là “Nguồn nhân lực là nguồn lực của mỗi con người gồm cả thể lực và trí lực. Nguồn nhân lực trong tổ chức bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia vào bất cứ hoạt động nào với bất cứ vai trò nào trong tổ chức.” Nguồn nhân lực là tổng hòa của năng lực, thể lực, trí lực, nhân cách của con người để đáp ứng một cơ cấu nhất định của xã hội. Nếu xét theo một nghĩa rộng hơn thì nguồn nhân lực chính là nguồn tài nguyên quan trọng nhất để đánh giá tiềm lực phát triển của một quốc gia, vùng lãnh thổ, mỗi địa phương, ngành, tổ chức, doanh nghiệp … Trong đó nguồn nhân lực bao gồm cả thể lực và trí lực. Xét theo nghĩa hẹp thì nguồn nhân lực được hiểu nó chính là số lượng và chất lượng vủa người lao động trong mỗi tổ chức đó. Nguồn nhân lực trong một tổ chức được hình thành trên cơ sở của các cá nhân có vai trò khác nhau được liên kết với nhau trên những mục tiêu nhất định. Và nguồn nhân lực được hiểu một cách cơ bản là khả năng lao động của xã hội và đó là một nguồn lực cực kỳ quan trọng, không thể thiếu được, nó vừa phong phú lại vừa quý hiếm đối với bất kỳ một nguồn nhân lực nào khác.1.2.Khái niệm quản lý nguồn nhân lực: Quản lý nguồn nhân lực là một bộ phận quan trọng trong quản lý doanh nghiệp.Là quá trình tuyển mộ, lựa chọn, duy trì, phát triển và tạo mọi điều kiện có lợi cho nguồn nhân lực trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra cho tổ chức đó.Nhiệm vụ chủ yếu của nó là đảm bảo có đúng người với kỹ năng và trình độ phù hợp, vào đúng công việc và đúng thời điểm thích hợp để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Mọi nhà quản lý đều là người phụ trách quản lý nguồn nhân lực. MôC LôC LỜI NÓI ĐẦU Thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức đã một ý nghĩa vô cùng quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó. Trước đây sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí giữa các quốc gia ban đầu đó chỉ là sự cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược nhất giữa các tổ chức là sự cạnh tranh về con người. Cho nên nguồn nhân lực đã trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khóa dẫn tới sự thành công của mỗi tổ chức của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh tế là trình độ quản của các bộ quản và trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Đây là yếu tố quyết định của mỗi doanh nghiệp bởi đất nước chúng ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với nhưng máy móc thiết bị hiện đại thì con người sẽ thích ứng đến đâu? Khi mà nền kinh tế luôn luôn biến động cùng với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật thì vấn đề nguồn nhân lực sẽ như thế nào? Nó đòi hỏi ở các nhà quản rất nhiều,làm thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất? Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng một vai trò rất lớn quyết định tới sự thành công hay thât bại của daonh nghiệp. Và quản suy cho cùng là quản con người. Do nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với nền kinh tế nói chung và đối với doanh nghiệp nói riêng nên em đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Quản nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam.” Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm : Phần I: Những vấn đề bản về quản nguồn nhân lực trong công ty Phần II: Thực trạng quản nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam . Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam. Do trình độ về kiến thức của bản thân và thời gian hạn nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo và đóng góp ý của quý thầy và bạn đọc để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY 1 Khái niệm nguồn nhân lựcquản nguồn nhân lực: 1.1. Khái niệm nguồn nhân lực : Theo giáo trình khoa học quản II thì khái niệm nguồn nhân lực được hiểu là “Nguồn nhân lựcnguồn lực của mỗi con người gồm cả thể lực và trí lực. Nguồn nhân lực trong tổ chức bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia vào bất cứ hoạt động nào với bất cứ vai trò nào trong tổ chức.” Nguồn nhân lực là tổng hòa của năng lực, thể lực, trí lực, nhân cách của con người để đáp ứng một cấu nhất định của xã hội. Nếu xét theo một nghĩa rộng hơn thì nguồn nhân lực chính là nguồn tài nguyên quan trọng nhất để đánh giá tiềm lực phát triển của một quốc gia, vùng lãnh thổ, mỗi địa phương, ngành, tổ chức, doanh nghiệp … Trong đó nguồn nhân lực bao gồm cả thể lực và trí lực. Xét theo nghĩa hẹp thì nguồn nhân lực được hiểu nó chính là số lượng và chất lượng vủa người lao động trong mỗi tổ chức đó. Nguồn nhân lực trong một tổ chức được hình thành trên sở của các cá nhân vai trò khác nhau được liên kết với nhau trên những mục tiêu nhất định. Và nguồn nhân lực được hiểu một cách bản là khả năng lao động của xã hội và đó là một nguồn lực cực kỳ quan trọng, không thể thiếu được, nó vừa phong phú lại vừa quý hiếm đối với bất kỳ một nguồn nhân lực nào khác. 1.2.Khái niệm quản nguồn nhân lực: Quản nguồn nhân lực là một bộ phận quan trọng trong quản doanh nghiệp.Là quá trình tuyển mộ, lựa chọn, duy trì, phát triển và tạo mọi điều kiện lợi cho nguồn nhân lực trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra cho tổ chức đó. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là đảm bảo đúng người với kỹ năng và trình độ phù hợp, vào đúng công việc và đúng thời điểm thích hợp để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Mọi nhà quản đều là người phụ trách quản nguồn nhân lực. Quản nguồn nhân lực trang bị cho các nhà quản những phương pháp để đối xử một cách nhất quán với nhân viên.Khi đó các nhân viên được đối xử một cách công bằng và hiểu được giá trị của họ đối với công ty. Một môi trường làm viêc tốt sẽ giảm bớt tình trạng bỏ việc và giảm bớt những phí tổn do bỏ việc gây ra. 2.Vai trò của quản nguồn nhân lực: Yếu tố giúp ta nhận biết được một xí nghiệp hoạt động tốt hay không, thành công hay không chính là lực lượng nhân sự của nó- những con người cụ thể với trình độ chuyên môn kỹ thuật và khả năng sáng tạo của mình. Mọi thứ còn lại như : Máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy thể khẳng định rằng, quản nhân lực vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp quản nguồn nhân lực thuộc chức năng chính của nhà quản trị. Các nhà quản trị vai trò đề ra các đường lối, chủ trương, chính sách tính chất định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp, do đó nhà quản trị phải là người biết nhìn xa trông rộng, trình độ chuyên môn cao. Người thực hiện các đường lối chính sách mà các nhà quản trị đề ra là các nhân viên thừa hành, kết quả công việc tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của nhân viên. Vì vậy thể nói rằng: “ mọi quá trình quản suy cho cùng cũng là quản con người”. Quản nguồn nhân lực góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của cả xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho người lao động hưởng thành quả do họ làm ra. Quản nguồn nhân lực vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu, chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quản nguồn nhân lực gắn liền với mọi tổ chức. Bất kì một quan tổ chức nào cũng cần phải bộ phận nhân sự. Quản nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản lý, nó gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản nào cũng nhân viên dưới quyền vì thế đều phải quản nhân sự. Cung cách quản nhân sự tạo ra bầu không khí văn hóa cho một doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. – Trong vai trò dịch vụ, phòng quản nhân sự tổ chức việc tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, phúc lợi và thực thi các chính sách khác đối với người lao động trong doanh nghiệp. Đối với những việc thể và cần giao cho cấp quản tự thực hiện ( theo qui định phân cấp quản ), phòng quản nhân sự góp ý kiến và tạo điều kiện để làm đúng qui định với hiệu quả cao. Phòng quản nhân sự thống nhất quản hồ sơ nhân sự, quản quĩ lương, bảo hiểm y tế xã hội, khen thưởng và kỷ luật, an toàn lao động. – Trong vai trò kiểm tra, phòng quản nhân sự theo dõi việc thực hiện các thể chế về nhân sự, kịp thời phát hiện những sai sót báo cáo giám đôc, xử trách nhiệm, giải quyết các khiếu nại và tranh chấp về lao động. Qua kiểm tra, giúp giám đốc nắm thực trạng đội ngũ để phương hướng, biện pháp chấn chỉnh, phát triển nguồn nhân lực và kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật pháp và chính sách liên quan đến người lao động. – Trong vai trò thể chế, phong quản nhân sự nghiên cứu nắm vững các chính sách và chế độ chung của Nhà nước liên quan đến con người, đồng thời xây dựng các qui định hợp thức của riêng doanh nghiệp( điều lệ, quy chế,tiêu chuẩn, định mức …). Chuẩn bị các văn bản để giám đốc quyết định và truyền đạt tới các cấp quản để thi hành, bao gồm chiến lược phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch thực hiện và các quyết định đơn nhất để xử từng vấn đề. – Trong vai trò tư vấn, phòng quản nhân sự chỉ dẫn cho các cấp quản vận dụng thể chế để xử cụ thể từng tình huống về nhân sự. Sự chỉ dẫn đó mang tính nghiệp vụ, đồng thời là những lời khuyên đối với cấp quản bên dưới. Khi cần can thiệp để ngăn chặn việc làm sai trái , phải sử dụng quyền hạn của giám đốc. 3. Mục tiêu của quản nguồn nhân lực Quản nguồn nhân lưc là một phần của khái niệm lập kế hoạch và quản tổng thể của các công ty tham gia dự án QLNT: QLNNL: là một hoạt động quan trọng của kế hoạch phét triển công ty của các công ty tham gia dự án QLNT. Bất kỳ một thay đổi nào trong công tác QLNNL phải được phản ánh đầy đủ trong kế hoạch phát triển trung hạn của công ty. Trọng tâm của QLNNL đòi hỏi phải làm tốt công tác dự báo và lập kế hoạch:  Đủ người và đúng người  Đúng chỗ  Đúng lúc và chi phí hợp Nhăm thực hiện công tác đem lại lợi ích cho cả công ty và cá nhân người lao động . Quản nguồn nhân lực phải đảm bảo các công ty QLNT và toàn bộ các bộ phận trong công ty ( các quy trình, các phòng ban, cán bộ nhân viên v v….) cùng phối hợp trong công việc dể đật được những kết quả đã xác định trong kế hoạch phát triển công ty. Để được điều này, ban lãnh đạo các công ty tham gia dự án QLNT cần liên tục thực hiện các hoạt động định kỳ sau:  Xác định và sắp xếp ưu tiên cho các kết quả mong muốn đạt được của công ty.  Theo dõi và đánh giá tiến độ đạt được để thực hiện đánh giá  Trao đổi ý kiến phản hồi giữa các cán bộ chủ chốt liên quan  Đưa ra các biện pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện công việc khi cần thiết (hay nói cách khác là “các hoạt động chấn chỉnh”) 4. Nội dung của quản nguồn nhân lực: 4.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực : 4.1.1. Khái niệm về chiến lược nguồn nhân lực: Chiến lược nguồn nhân lực là một kế hoạch tổng thể được tổ chức lựa chọn và theo đuổi để đảm bảo thu hút và sử dụng con người hiệu quả nhằm hoàn thành sứ mệnh của tổ chức. Lập chiến lược nguồn nhân lực là một quá trình thiết lập hoặc lựa chọn chiến lược nguồn nhân lực và các chương trình hoặc các nguồn lực để thực hiện chiến lược đã đề ra. 4.1.2. Vai trò của lập chiến lược nguồn nhân lực: Lập chiến lược nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong quản nguồn nhân lực của một tổ chức, thể hiện ở những điểm bản sau: – Lập chiến lược nguồn nhân lực khuyến khích các hành vi quản mang tính chủ động đón đầu hơn là bị động phản ứng. Lập chiến lược nguồn nhân lực buộc những người quản phải chủ động nhìn về phía trước, dự đoán tổ chức sẽ phát triển đến đâu và họ phải sử dụng nguồn nhân lực như thế nào nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra của tổ chức. – Lập chiến lược nguồn nhân lực giúp tổ chức phát triển mục tiêu chiến lược. Để thực hiện một mục tiêu chiến lược nào đó, tổ chức sẽ theo đuổi một chiến lược nguồn nhân lực nhất định để thuê, sa thải, đào tạo, khen thưởng, động viên nhân lực trong tổ chức. – Lập chiến lược nguồn nhân lực giúp tổ chức kiểm tra tính phê phán và quyết định xem các hoạt động, các chương trình trong tổ chức nên tiếp tục hay không ? Tuy vậy, điều này chỉ thể đạt được khi lập chiến lược là một quá trình liên tục và linh hoạt hơn là một thủ tục cứng nhắc. – Lập chiến lược giúp xác định được các hội và các hạn chế của nguồn nhân lực; khoảng cách giữa hoàn cảnh hiện tại và viễn cảnh tương lai về nguồn nhân lực của tổ chức. – Lập chiến lược nguồn nhân lực khuyến khích sự tham gia của những nhà quản trực tuyến. Giống như tất cả các hoạt động quản khác, lập chiến lược nguồn nhân lực sẽ ít giá trị trừ khi các nhà quản trực tuyến liên quan một cách tích cực vào quá trình này. – Một chiến lược nguồn nhân lực tốt sự liên quan đến mọi cấp trong tổ chức thể giúp tổ chức tạo ra triển vọng tốt đẹp, tăng trưởng nhanh, uy tín cao và tăng cường hợp tác với các tổ chức khác. 4.2. Công tác định biên trong quản nguồn nhân lực: Công tác định biên là một trong những hoạt động thể nói là quan trọng nhất đối với các nhà quản nguồn nhân lực; nó quyết định đến quá trình xây dựng nguồn nhân lực của một tổ chức, doanh nghiệp nhất định. Chỉ làm tốt công tác này thì mới thể giúp cho các nhà quản nguồn nhân lực được đội ngũ lao động tốt nhất, hiệu quả nhất, trong đó công tác định biên trong quản nguồn nhân lực bao gồm các công việc sau: Công tác tuyển mộ lao động, lựa chọn lao động, làm hòa nhập lao động, lưu chuyển lao động trong tổ chức. 4.2.1. Công tác tuyển mộ nguồn nhân lực: Tuyển mộ nhân lực là một tiến trình nhằm thu hút những người khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến nộp đơn xin việc và tìm việc làm tại tổ chức của mình. Để hiệu quả, quá trình tuyển mộ lao động nên theo sát các chiến lược và các kế hoạch nguồn nhân lực chỉ ra số lượng nhân lực còn thiếu để đáp ứng kế hoạch mở rộng của tổ chức. Nguồn thông tin này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức tuyển mộ của tổ chức đó. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, các nỗ lực tuyển mộ chỉ nên tập trung vào những người nộp đơn xin việc những điều kiện bản tối thiểu. Các điều kiện bản tối thiểu. Các điều kiện bản tối thiểu này phải được xác định nhờ kỹ thuật phân tích xác định yêu cầu và đặc điểm của công việc cần tuyển mộ. Thông tin tuyển mộ nên được thông báo một cách rộng rãi nhằm thu hút được những người khả năng do một số người năng lực thực sự nhưng họ không biết về thông tin tuyển mộ hoặc không điều kiện để nộp đơn. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc tuyển mộ nguồn nhân lực: * Yếu tố bên trong: – Uy tín của công ty – Quảng cáo và các mối quan hệ xã hội – Các chính sách nhân sự, bầu không khí văn hóa của công ty – Chi phí tuyển mộ * Yếu tố bên ngoài: – Các điều kiện về thị trường lao động – Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác – Các xu hướng kinh tế – Thái độ của xã hội đối với một số ngành nghề nhất định. 4.2.2. Công tác hòa nhập người lao động: Làm hòa nhập người lao động là một quá trình được thiết kế để giúp đỡ những nhân viên mới thích nghi và phù hợp với bộ phận hay tổ chức mà họ sẽ làm việc. Thường thì làm hòa nhập người lao động là một hoạt động phi chính thức và hầu như không được lập kế hoạch hay lập kế hoạch rất sơ sài. Nhưng để các nhân viên mới hoạt động hiệu quả cần phải coi trọng công tác này là chính thức. Không các chương trình làm hòa nhập nhân viên mới thể hiểu sai về sứ mệnh của tổ chức, các mối quan hệ trong tổ chức và thể thu nhận các quan điểm thiên lệch về mục đích công việc trong tổ chức. Công tác hòa nhập cho người lao động nhằm mục đích tạo điều kiện giúp đỡ nhân viên mới để giúp họ thể: Hiểu rõ hơn về nơi mà họ đang công tác, hiểu rõ hơn về công việc của mình và các mục tiêu chiến lược phát triển của doanh nghiệp.Tạo tâm thiện cảm đối với nơi làm việc của mình là bước đầu để hiểu rõ hơn về công ty và một bộ phận của công ty. Giúp cho nhân viên mới cảm thấy sự thân thiện, chào đón … Từ đó giúp cho nhân viên mới này bắt đầu một công việc một cách nhanh chóng hơn, hòa nhập hơn vào hoạt động của công ty. 4.2.3. Công tác lưu chuyển nguồn nhân lực: Lưu chuyển nhân lực là một nghệ thuật di chuyển lao động từ một công việc đã được giao nhiệm vụ trước đó. Việc lưu chuyển nhân lực liên quan đến lưu chuyển nội bộ và đề bạt; và các hoạt động khác như sa thải lao động, nghỉ hưu, chết, kết thúc hợp đồng hay xin nghỉ việc. – Vấn đề đề bạt nguồn nhân lực: Đề bạt nguồn nhân lực là quá trình lưu chuyển nhân lực lên một vị trí hoặc cấp cao hơn, kèm theo đó họ sẽ gánh trách nhiệm lớn hơn, đồng thời được trả lương cao hơn và công việc mới này sẽ phù hợp với khả năng của người được đề bạt. […]… % Nguồn: Bản báo cáo Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam ViNaMilk 2 Thực trạng quản nguồn nhân lực trong công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk 2.1 Thực trạng công tác lập chiến lược nguồn nhân lực Từ sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của tổ chức thì bộ phận quản đã xác định mục tiêu của nguồn nhân lực đó là đầu tư đào tạo nguồn nhân lực tri thức cao Với chiến lược phát triển của ngành sữa hiện nay, Công Ty Sữa Vinamilk. .. cho cán bộ công nhân viên trong tổ chức hăng say lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động đồng thời làm tăng uy tin cho tổ chức lên… CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK VIỆT NAM 1 Khái quát chung về công ty cổ phần sữa vinamilk 1.1 Giới thiệu về công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk Tiền thân là công ty sữa, café Miền Nam thuộc tổng công ty thực phẩm,… Doanh Sữa Bình Định Liên doanh này tạo điều kiện cho công ty thâm nhập thành công thị trường miền trung Việt Nam Tháng 11 năm 2003, đánh dấu mốc quan trọng là chính thức đổi thành Công Ty Cổ Phần đổi tên thành “ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Sau đó, công ty thực hiện việc thâu tóm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Namcông Ty Cổ Phần Sữa Sài Gòn, tăng vốn điều lệ đăng ký của công ty lên con số 1.590 tỷ đồng Công. .. Sữa Vinamilk tạo điều kiện hội cho người lao động, đồng thời đào tạo ra nhiều cán bộ giỏi cho công ty 2.3 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực của Công Ty Sữa ViNaMilk Công ty đặt mục tiêu đầu tư đào tạo nguồn nhân lực trí thức cai Một số hoạt động đào tạo Công Ty đã và đang thực hiên:  Công ty đã và đang chuẩn bị cho nguồn nhân lực trình độ cao trong tương lai bằng cách gửi con em cán bộ, công nhân. .. muốn của nhân viên tương hợp với nhau để đạt được những mục tiêu đã đề ra Tuy nhiên để thực sự mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty thì cần sự quản tốt Chính vì vậy Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk đã và đang rất quan tâm tới công tác quản nguồn nhân lực và xác định nguồn nhân lực giỏi là lợi thế cạnh tranh hàng đầu Đó cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho Công ty trở thành một trong. .. động hóa quy trình công nghệ và sản xuất; máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm; quản trong ngành sữa Vinamilk đội ngũ quản hùng mạnh, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm đã gắn bó với Công Ty từ khi Vinamilk còn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Nhờ sự dẫn dắt của đội ngũ quản này, Vinamilk đã được nhiều thành công như lọt vào danh sách một trong 10 công ty đạt giải hàng Việt Nam chất lượng cao… cấu bộ máy công ty 1.3.1 Mô hình tổ chức công ty Bảng 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức và quản của Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam ViNa Milk 1.3.2 Nhiệm vụ của phòng nhân sự  Điều hành và quản các hoạt động hành chính và nhân sự của toàn bộ công ty  Thiết lập và đề ra các kế hoạch và chiến lược để phát triển nguồn nhân lực  Tư vấn cho ban giám đốc điều hành các hoạt động hành chính nhân sự  Làm việc… 1.590 tỷ đồng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập trên sở quyết định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003 Trước ngày 1 tháng 12 năm 2003, Công ty là doanh nghiệp… dụng lao động, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tạo động lực cho người lao động Tuy nhiên, các công tác này đôi khi vẫn chưa thực sự hiệu quả, chưa được thực hiện một cách triệt để Điều này đòi hỏi đội ngũ quản nhân lực phải giám sát việc thực hiện công tác này một cách tốt hơn nữa CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK 1 Chú trọng… Nhà máy sữa thống nhất + Nhà máy sữa trường thọ + Nhà máy café biên hòa + Nhà máy Bột Bích Chi và Lubico Một năm sau đó (1978) công ty được chuyển cho Bộ công nghiệp thực phẩm quản công ty đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp sữa café và bánh kẹo I và đến năm 1992 được đổi tên thành công ty sữa Việt Nam thuộc sự quản trực tiếp của Bộ Công Nghiệp nhẹ Năm 1996, liên doanh với Công Ty Cổ Phần Đông . TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK VIỆT NAM 1. Khái quát chung về công ty cổ phần sữa vinamilk 1.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk Tiền thân là công ty sữa, . Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam . Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam. Do. 100 % Nguồn: Bản báo cáo Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam ViNaMilk 2. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk 2.1. Thực trạng công tác lập chiến lược nguồn nhân lực

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam, Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam, Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam

Hy vọng thông qua bài viết Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button