[Download] Quan điểm lịch sử cụ thể đối với công cuộc đổi mới kinh tế ở VN hiện nay – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 07:31

Download

Quan điểm lịch sử cụ thể đối với công cuộc đổi mới kinh tế ở VN hiện nay Tiểu luận Triết học A.Đặt Vấn ĐềBớc vào thiên niên kỷ mới, loài ngời đã và đang có những b-ớc tiến quan trọng trong công cuộc trinh phục thế giới. Những thành tựu trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật nói riêng và trong mọi mặt của đời sống xã hội nói chung đã nâng dần loài ngời lên một tầm cao mới. Trong sự chuyển biến mạnh mẽ đó, Việt Nam chúng ta cũng không ngừng biến đổi vận động. Tính đến nay nớc ta đã thực hiện công cuộc đổi mới đợc hơn một thập kỷ, bên cạnh những thành tựu đã đạt đợc, những vấn đề của nền kinh tế luôn đặt ra những thách thức cho các nhà kinh tế. So với thế giới, nớc ta vẫn là một nớc nghèo, nền kinh tế còn yếu kém, chậm phát triển, những tàn d của nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp vẫn còn tồn tại đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế chúng ta phải nghiên cứu tìm ra hớng đi đúng đắn cho nền kinh tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nớc, phù hợp với khu vực thế giới và thời đại. Điều đó cũng có nghĩa là phải phân tích các yếu tố kinh tế trong tổng thể các mối quan hệ, trong sự vận động, phát triển không ngừng. Do vậy việc vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể của triết học Mác – Lênin vào qúa trình đối mới kinh tế Việt Nam là rất cần thiết.Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình đối mới kinh tế Việt Nam sẽ giúp cho nền kinh tế nớc ta có đợc hớng đi đúng đắn. Vì vậy, trong bài viết tiểu luận triết học của mình em đã chọn đề tài: Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế Việt Nam hiện nay.1Tiểu luận Triết học Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn hẹp sẽ không tránh khỏi nhiều sai xót. Do vậy, em kính mong nhận đợc sự góp ý và hớng dẫn của các thầy cô trong khoa để bà viết của em có kết quả tốt hơn.Hà Nội, tháng 3 năm 2005Sinh viên: Đỗ Hoàng Anh Tuấn2Tiểu luận Triết học B. Nội dungI. Quan điểm lịch sử cụ thể1. Cơ sở khách quan của quan điểm lịch sử cụ thểNguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là cơ sở hình thành quan điểm lịch sử cụ thể. Mọi sự vật hiện tợng của thế giới đều tồn tại, vận động và phát triển trong những điều kiện không gian và thời gian cụ thể xác định. Điều kiện không gian và thời gian có ảnh hởng trực tiếp tới tính chất, đặc điểm của sự vật. Cùng một sự vật nhng nếu tồn tại trong những điều kiện không gian và thời gian cụ thể khác nhau thì tính chất, đặc điểm của nó sẽ khác nhau, thậm trí có thể làm thay đổi hòan toàn bản chất của sự vật.2. Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thểQuan điểm lịch sử có 3 yêu cầu:Thứ nhất: Khi phân tích xem xét sự vật, hiện tợng phải đặt nó trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể của nó, phải phân tích xem những điều kiện không gian ấy có ảnh hởng nh thế nào đến tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tợng. Phải phân tích cụ thể mọi tình hình cụ thể ảnh hởng đến sự vật, hiện tợng.Thứ hai: Khi nghiên cứu một lý luận, một luận điểm khoa học nào đó cần phải phân tích nguồn gốc xuất xứ, hoàn cảnh làm nảy sinh lý luận đó. Có nh vậy mới đánh giá đúng giá trị và hạn chế của lý luận đó. Việc tìm ra điểm mạnh và điểm yếu có tác dụng trực tiếp đến quá trình vận dụng sau này.3Tiểu luận Triết học Thứ ba: Khi vận dụng một lý luận nào đó vào thực tiễn phải tính đến điều kiện cụ thể của nơi đợc vận dụng. Điều kiện này sẽ ảnh hởng trực tiếp đến kết quả của sự vận dụng đó.3. Tại sao phải vận dụng quan điểm lịch sử vào quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam? Trớc tiên cần phải khẳng định rằng KTTT định hớng XHCN cũng là một dạng vật chất. Nền kinh tế Việt Nam là một dạng vật chất xã hội theo sự phân loại của triết học Mác-Lênin. Chính vì thế nền KTTT định hớng XHCN Việt Nam cũng tồn tại, vận động và phát triển theo những nguyên lý, quy luật của triết học Mác-Lênin, mà cụ thể là trong những điều kiện không gian thời gian theo quan điểm lịch sử cụ thể.Sự ra đời và phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hơn 10 năm qua đã góp phần thay đổi bộ mặt đất nớc, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên đó cha phải là cái đích cuối cùng của Đảng ta và nhân dân ta, bởi nền kinh tế nớc ta vẫn còn chậm phát triển. Khi chúng ta vừa chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, từ một nền kinh tế yếu kém lạc hậu với hệ thống sản xuất, hệ thống quảnkinh tế với những cán bộ mang nặng t tởng ỷ lại sang nền KTTT năng động, do đó khó có thể tránh khỏi những vấp váp sai lầm. Thêm nữa, thời điểm chúng ta bắt đầu đổi mới, chuyển sang nền KTTT là quá muộn so với các nớc trên thế giới và khu vực khi mà các nớc t bản nh Mỹ, Nhật, Tây Âu, .đã tiến hành cơ chế thị trờng và phát triển vợt xa ta mấy trăm năm. Nhờ sử dụng triệt để KTTT, CNTB đã đạt đợc 4Tiểu luận Triết học những thành tựu về kinh tế – xã hội, phát triển lực lợng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, quản lý xã hội đã đạt đợc những thành tựu về văn minh hành chính, văn minh công cộng, con ngời nhậy cảm tinh tế với khả năng sáng tạo .và có cả những tiêu cực: sự gay gắt dẫn đến tình trạng cá lớn nuốt cá bé sự phân cách giàu nghèo ngày càng lớn, ô nhiễm môi trờng, tài nguyên cạn kiệt, tệ nạn xã hội .Tuy nhiên, là nớc đi sau và theo CNXH, chúng ta có cơ hội kế thừa và phát triển những thành tựu của nhân loại mà trớc hết là sử dụng văn minh cuả KTTT, loại bỏ những khuyết tật của nó để xây dựng CNXH có hiệu quả hơn.Chính vì những lẽ đó, chúng ta cần phải vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào việc nghiên cứu quá trình xây dựng nền KTTT định hớng XHCN Việt Nam.II. Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa dới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể1. Những điều kiện cụ thể ảnh hởng đến quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩaa. Những điều kiện trong nớcĐầu tiên chúng ta cần tìm hiểu xuất phát điểm về kinh tế của nớc ta khi bắt đầu đổi mới. Bức tranh chung của kinh tế Việt Nam năm trớc đổi mới là tăng trởng thấp 3,7%/năm, làm không đủ ăn và dựa vào nguồn viện trợ bên ngoài rất lớn. Thu nhập quốc dân trong nớc, sản xuất chỉ đáp ứng đợc 80-90% thu nhập quốc dân sử dụng. Đến năm 1985 tỷ trọng thu từ bên ngoài chiếm 10,2% thu 5Tiểu luận Triết học nhập quốc dân sử dụng, nợ nớc ngoài lên tới 8,5 tỷ rúp và 1,9 tỷ USD. Cũng vào các năm đó nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng khoảng trầm trọng, siêu lạm phát mức 774,7% vào năm 1986 kéo theo giá cả leo thang và vô phơng kiểm soát.Sự tàn phá của chiến tranh và nền kinh tế bao cấp yếu kém kéo dài đã để lại nhiều hậu quả nặng nề: cơ sở vật chất thấp kém với nền KH – CN, kỹ thuật lạc hậu, hầu hết các hệ thống máy móc trong các xí nghiệp đều do Liên Xô giúp đỡ từ trong chiến tranh nên năng suất thấp, chất lợng kém. Điều kiện địa lý cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hởng mạnh mẽ đến nền kinh tế. Về địa hình, nớc ta trải dài trên nhiều vĩ tuyến, bề ngang hẹp, địa hình phức tạp mang đậm nét của sự phân dị sâu sắc về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. Các đặc điểm này chi phối sự phân công lao động xã hội theo lãnh thổ và phát triển các vùng kinh tế. Nằm Tây Thái Bình Dơng và Đông Nam á, khu vực phát triển cao, ổn định, nơi cửa ngõ của giao lu quốc tế, Việt Nam có nhiều khả năng để phát triển nhiều loại hình kinh tế khác nhau dựa trên những lợi thế về vận tải biển, dịch vụ viễn thông, du lịch. Tài nguyên khoáng sản phân bố không đều trên các vùng, ngay mỗi vùng cũng phân tán và thiếu đồng bộ không gắn với nhau gây khó khăn cho việc khai thác sử dụng chúng và ảnh h-ởng đến việc bố chí kinh tế của các vùng. Về dân số, nớc ta có dân số đông, nguồn lao động dồi dào nhng phân bố cũng không đồng đều. 6Tiểu luận Triết học Về chế độ chính trị: Quan hệ giữa kinh tế và chính trị là một trong những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới Việt Nam. Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin thì kinh tế quyết định chính trị chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế, chính trị không phải là mục đích mà chỉ là phơng tiện để thực hiện mục đích kinh tế. Lênin đã chỉ rõ: để thoả mãn những lợi ích kinh tế thì quyền lực chính trị chỉ đợc sử dụng làm phơng tiện đơn thuần. Khẳng định đó của Lênin không có nghĩa là phủ nhận vai trò quyết định của kinh tế đối với chính trị mà muốn nhấn mạnh tác động của chính trị đối với kinh tế. Vấn đề kinh tế không thể tách rời vấn đề chính trị mà nó đợc xem xét giải quyết theo một lập trờng chính trị nhất định. Nh vậy chúng ta có thể khẳng định rằng kinh tế và chính trị thống nhất biện chứng với nhau trên nền tảng quyết định của kinh tế. Sau khi miền Bắc giải phóng và từ sau năm 1975 thống nhất đất nớc, cả nớc ta đã kiên quyết đi theo con đờng XHCN – đây là lựa chọn tất yếu và đúng đắn. Tuy nhiên, vì không qua giai đoạn TBCN, chúng ta đã gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ trong công cuộc xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh. Thêm vào đó, khi ta đang trong tình trạng ban đầu của công cuộc đổi mới, một giai đoạn quan trọng mà chính trị là yếu tố định hớng dẫn đờng thì CNXH Liên Xô và các nớc Đông Âu sụp đổ hàng loạt đã gây nhiều hoang mang cho Đảng và nhân dân ta. Điều này cũng chứng tỏ rằng đang có rất nhiều thế lực phản động không ngừng tìm cách phá hoại, lật đổ chế độ CNXH nớc ta.b. Những điều kiện thế giới và khu vực7Tiểu luận Triết học Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, mặc dù thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp nhng hoà bình và hợp tác là xu thế chủ đạo, là đòi hỏi bức xúc của các dân tộc và các quốc gia. Các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đạt đợc những bớc tiến vợt bậc đặc biệt trong lĩnh vực tin học, viễn thông, sinh học, vật liệu mới và năng lợng mới đang đẩy mạnh quá trình quốc tế hoá cao độ các lực lợng sản xuất dẫn đến sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu sắc. Nh vậy có nghĩa là ngày nay, không một nền kinh tế nào có thể đứng tách ra khỏi cộng đồng quốc tế. Tình hình đó đòi hỏi một sự hợp tác ngày càng rộng tạo nên thế tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nớc dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển. Trong lịch sử phát triển của xã hội có lẽ cha bao giờ có một sự hợp tác để phát triển rộng rãi đan xen lồng ghép và nhiều tầng lớp nh hiện nay với sự hình thành nhiều tổ chức kinh tế nh ASEAN (Hiệp hội các nớc Đông Nam á), WTO (tổ chức thơng mại thế giới) AFTA, EU, .Đối với các khu vực, Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam á, Châu á Thái Bình Dơng, một khu vực đợc coi là có nền kinh tế năng động và có tốc độ tăng trởng cao nhất thế giới trong những năm gần đây. Hầu hết các nớc trong khu vực nh Singapore, Thái Lan, Inđônêsia đều đã tiến hành nền KTTT đợc mấy thập kỷ và một số nớc đã trở thành các nớc công nghiệp mới (NIC).Nh vậy thế giới và khu vực đã phát triển vợt ta khá xa về mọi mặt đặc biệt là về kinh tế. Vì thế đã đặt ra cho Việt Nam nhiều 8Tiểu luận Triết học thách thức trong qúa trình phấn đấu xây dựng và cải tiến nền KTTT định hớng XHCN. 2. Thực trạng quá trình xây dựng nền KTTT định hớng XHCN Việt Nam dới tác động của những điều kiện cụ thể2.1 Giai đoạn 1986 – 1991Đây là giai đoạn đầu chúng ta chuyển sang nền KTTT. Do cha nhận thức đợc đầy đủ những yếu tố cụ thể ảnh hởng đến nền kinh tế nên ta đã có một số chính sách cha đúng.Một chính sách sai lầm trong giai đoạn này là tập trung công nghiệp hoá – hiện đại hoá theo hớng u tiên cho công nghiệp nặng. Đây là một sai lầm nghiêm trọng đã làm mất rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều tiền bạc bởi lúc này với xuất phát điểmkinh tế rất thấp, cơ sở vật chất, công nghệ còn quá lạc hậu thêm vào đó là thiếu vốn và thiếu đội ngũ các nhà khoa học tài giỏi.Trong khi đó ta có đầy đủ điều kiện để phát triển công nghiệp nhẹ. Sự khéo léo cần của ngời dân Việt Nam, sự u đãi của thiên nhiên khí hậu tạo nên một danh mục nông sản đa dạng phong phú và nhiều loại hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Với những điều kiện đó ta hoàn toàn có thể phát triển những ngành công nghiệp nhẹ mà chỉ cần ít vốn nh công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ mỹ nghệ, .Chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nhng trong giai đoạn này lợng hàng hoá của chúng ta còn ít và chất lợng còn cha tốt. Chính vì thế, hàng hoá sản xuất ra không có sức cạnh 9Tiểu luận Triết học tranh trên thị trờng vì số lợng hàng hoá ít nên phần lớn vẫn phải nhập khẩu và cha xuất khẩu đợc hàng hoá ra thị trờng thế giới.Với điều kiện địa lý địa hình phức tạp, hệ thống giao thông vận tải yếu kém nh trên cha có những chính sách phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng, từng miền, chúng ta đã rơi vào tình trạng đầu t phát triển kinh tế tràn lan, không tập trung, gây nên sự bất hợp lý giữa các vùng.Cơ cấu giữa các thành phần kinh tế cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Trong giai đoạn này các thành phần kinh tế mới nh kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản Nhà nớc cha phát triển, chủ yếu vẫn là thành phần kinh tế Nhà nớc. Nguyên nhân của vấn đề này là do ta vẫn còn chậm đổi mới các hình thức sở hữu t liệu sản xuất đã có trong nền kinh tế bao cấp và cha có đợc những chính sách phù hợp để kinh tế t bản t nhân và t bản Nhà nớc phát triển.Tóm lại, trong giai đoạn này mặc dù đã đạt đợc một số thành tựu, nền kinh tế đã từng bớc ổn định và phát triển, các cơn sốt do hậu quả của cơ chế quan liêu bao cấp đã dần dà vơi đi nhng nền kinh tế Việt Nam vẫn cha bớc hẳn ra sự khủng hoảng của những năm trớc đổi mới.2.2Giai đoạn 1991 đến nayGiai đoạn này, do đã dần điều chỉnh phù hợp với những điều kiện, nhân tố cụ thể ảnh hởng đến nền KTTT nên kinh tế Việt Nam đã đạt đợc một số thành tựu đáng kể:Điều đầu tiên cần nói đến là tốc độ tăng trởng kinh tế cao và tơng đối ổn định. Giai đoạn 1986 – 1990, GDP tăng trung bình 10[…]… điểm lịch sử cụ thể 31- Cơ sở khách quan của quan điểm lịch sử cụ thể 32- Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thể. 33- Tại sao phải vận dụng quan điểm lịch sử vào quá trình xây dựng nền KTTT định hớng xhcn Việt Nam.4II.Quá trình xây dựng nền KTTT định hớng XHCN dới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể. 51-Những điều kiện cụ thể ảnh hởng đến quá trình xây dựng nền KTTT định hớng XHCN.52- Thực… độ chính trị: Quan hệ giữa kinh tế và chính trị là một trong những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới Việt Nam. Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin thì kinh tế quyết định chính trị chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế, chính trị không phải là mục đích mà chỉ là phơng tiện để thực hiện mục đích kinh tế. Lênin đà chỉ rõ: để thoả mÃn những lợi ích kinh tế thì quyền lực… hết là sử dụng văn minh cuả KTTT, loại bỏ những khuyết tật của nó để xây dựng CNXH có hiệu quả hơn.Chính vì những lẽ đó, chúng ta cần phải vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào việc nghiên cứu quá trình xây dựng nền KTTT định hớng XHCN Việt Nam.II. Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa dới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể 1. Những điều kiện cụ thể ảnh hởng đến… mà cụ thể là trong những điều kiện không gian thời gian theo quan điểm lịch sử cụ thể. Sự ra đời và phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hơn 10 năm qua đà góp phần thay đổi bộ mặt đất nớc, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên đó cha phải là cái đích cuối cùng của Đảng ta và nhân dân ta, bởi nền kinh tế nớc ta vẫn còn chËm ph¸t triĨn. Khi chóng ta võa chun tõ nỊn kinh tế tập trung quan. .. phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng, từng miền, chúng ta đà rơi vào tình trạng đầu t phát triển kinh tế tràn lan, không tập trung, gây nên sự bất hợp lý giữa các vùng.Cơ cấu giữa các thành phần kinh tế cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Trong giai đoạn này các thành phần kinh tế mới nh kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản Nhà nớc cha phát triển, chủ yếu vẫn là thành phần kinh tế Nhà nớc…. sử dụng làm phơng tiện đơn thuần. Khẳng định đó của Lênin không có nghĩa là phủ nhận vai trò quyết định của kinh tế đối với chính trị mà muốn nhấn mạnh tác động của chính trị đối với kinh tế. Vấn đề kinh tế không thể tách rời vấn đề chính trị mà nó đợc xem xét giải quyết theo một lập trờng chính trị nhất định. Nh vậy chúng ta có thể khẳng định rằng kinh tế và chính trị thống nhất biện chứng với. .. Âu, đà tiến hành cơ chế thị trờng và phát triển vợt xa ta mấy trăm năm. Nhờ sử dụng triệt để KTTT, CNTB đà đạt đợc 4 TiĨu ln TriÕt häc C. kÕt lnVíi viƯc ¸p dơng quan điểm lịch sử cụ thể vào công cuộc đổi míi kinh tÕ ë ViƯt Nam, chóng ta ®· cã đợc một nền kinh tế thị tr-ờng năng động, một nền kinh tế theo định hớng XHCN với những thành tựu hết sức to lớn: Nhịp độ bình quân hàng năm về sản phẩm… của những năm trớc đổi mới. 2.2Giai đoạn 1991 đến nay Giai đoạn này, do đà dần điều chỉnh phù hợp với những điều kiện, nhân tố cụ thể ảnh hởng đến nền KTTT nên kinh tế Việt Nam đà đạt đợc một số thành tựu đáng kể:Điều đầu tiên cần nói đến là tốc độ tăng trởng kinh tế cao và tơng đối ổn định. Giai đoạn 1986 – 1990, GDP tăng trung bình 10 Tiểu luận Triết học nhập quốc dân sử dụng, nợ nớc ngoài… CNXH Liên Xô và các nớc Đông Âu sụp đổ hàng loạt đà gây nhiều hoang mang cho Đảng và nhân dân ta. Điều này cũng chứng tỏ rằng đang có rất nhiều thế lực phản động không ngừng tìm cách phá hoại, lật đổ chế độ CNXH nớc ta.b. Những ®iỊu kiƯn thÕ giíi vµ khu vùc7 Tiểu luận Triết học Mục lục TrangA. Đặt vấn đề1Nội dung 3I. Quan điểm lịch sử cụ thể 31- Cơ sở khách quan của quan điểm lịch. .. nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩaa. Những điều kiện trong nớcĐầu tiên chúng ta cần tìm hiểu xuất phát điểm về kinh tế của nớc ta khi bắt đầu đổi mới. Bức tranh chung của kinh tế Việt Nam năm trớc đổi mới là tăng trởng thấp 3,7%/năm, làm không đủ ăn và dựa vào nguồn viện trợ bên ngoài rất lớn. Thu nhập quốc dân trong nớc, sản xuất chỉ đáp ứng đợc 80-90% thu nhập quốc dân sử dụng. . 3I. Quan điểm lịch sử cụ thể3 1- Cơ sở khách quan của quan điểm lịch sử cụ thể 32- Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thể. 33- Tại sao phải vận dụng quan điểm. luậnVới việc áp dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam, chúng ta đã có đợc một nền kinh tế thị tr-ờng năng động, một nền kinh

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Quan điểm lịch sử cụ thể đối với công cuộc đổi mới kinh tế ở VN hiện nay – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Quan điểm lịch sử cụ thể đối với công cuộc đổi mới kinh tế ở VN hiện nay, Quan điểm lịch sử cụ thể đối với công cuộc đổi mới kinh tế ở VN hiện nay, Quan điểm lịch sử cụ thể đối với công cuộc đổi mới kinh tế ở VN hiện nay, Cơ sở khách quan của quan điểm lịch sử cụ thể Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thể, Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng x ã, Một số giải pháp nhằm xây dựng nền KTTT theo định hớng XHCN

Hy vọng thông qua bài viết Quan điểm lịch sử cụ thể đối với công cuộc đổi mới kinh tế ở VN hiện nay . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.