[Download] project management: part 1 – Tải về File Docx, PDF

project management: part 1

project management: part 1
Nội dung Text: project management: part 1

Download


(bq) part 1 book “project management” has contents: about projects and project management, about projects and project management, defining your project, building and maintaining an effective team, an overview of planning and estimating.

Bạn đang xem: [Download] project management: part 1 – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu project management: part 1 File Docx, PDF về máy

project management: part 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: project management: part 1

Download tài liệu project management: part 1 File Docx, PDF về máy