[Download] Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất – Tải về File Docx, PDF

Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất

Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất
Nội dung Text: Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất

Download


Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp, nghiên cứu về tiềm năng và thực trạng của ngành logistics ở Đà Nẵng và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển ngành logistics Đà Nẵng hiện nay.

Bạn đang xem: [Download] Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất File Docx, PDF về máy

Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất

 1. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở ĐÀ NẴNG:
  THỰC TRẠNG VÀ
  MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
  Lê Đức Thọ *
  Văn Công Vũ **

  Tóm tắt: Logistics được xem là một trong những ngành mũi nhọn, đưa Đà Nẵng
  vươn lên trở thành trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đà Nẵng
  được kỳ vọng là trung tâm dịch vụ logistics, vì là điểm đầu, đồng thời là điểm cuối,
  trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây. Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài
  liệu thứ cấp, nghiên cứu về tiềm năng và thực trạng của ngành logistics ở Đà Nẵng và
  đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển ngành logistics Đà Nẵng hiện nay.
  Từ khóa: Dịch vụ, logistics, logistics Đà Nẵng.

  Abstract: Logistics is considered as one of the key industries to make Danang rise
  to become an economic center of the Central region – Central Highlands. Da Nang
  is expected to be a logistics service center because it is the starting point and the end
  point on the East-West Economic Corridor. The paper uses the method of collecting
  secondary materials to study the potential and current situation of logistics industry
  development in Da Nang; thereby, proposing a number of solutions to continue
  developing the logistics industry in Da Nang today.
  Keywords: Service, logistics, Da Nang logistics.

  1. Mở đầu được xem là điều kiện cần để Đà Nẵng
  Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính nâng cấp ngành logistics lên một tầm cao
  trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà mới, xứng đáng là cánh cửa hướng Đông
  Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm quan trọng của tuyến Hành lang kinh tế
  2045, nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp phát Đông – Tây.
  triển kinh tế của Đà Nẵng thành “trung Thực tế, ở khu vực ven biển miền
  tâm kinh tế biển, hình thành chuỗi cung Trung đã phát triển 20 cảng biển lớn, nhỏ,
  ứng dịch vụ logistics tại miền Trung” [1]. nhưng tổng sản lượng hàng qua cụm cảng
  Sự phát triển đáng ghi nhận về hạ tầng của toàn vùng chỉ chiếm một thị phần
  giao thông, cảng biển sau hơn 20 năm trở khiêm tốn của cả nước. Nguyên nhân
  thành thành phố trực thuộc Trung ương chính là do mật độ cảng biển dày đặc, nên

  * Giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Tạp chí 54
  ** Giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng. Kinh doanh và Công nghệ
  Số 08/2020

 2. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  nguồn vốn đầu tư dàn trải, quy mô đầu đang được đầu tư đồng bộ,… đã góp phần
  tư nhỏ lẻ, thiếu cầu bến cho tàu trọng tải cho địa phương phát huy các lợi thế về vị
  lớn, đặc biệt là các bến cho tàu container trí địa lý, tạo điều kiện thuận lợi kết nối
  vận hành trên tuyến biển xa. Do vậy, hoạt các vùng miền, đưa Đà Nẵng trở thành
  động của các cảng miền Trung chỉ mang trung tâm dịch vụ cảng biển lớn nhất của
  tính chất gom hàng, rồi vận chuyển đến khu vực trong tương lai. Cảng Đà Nẵng
  các cảng Hải Phòng hoặc TP Hồ Chí Minh là một trong những cảng biển đóng vai
  để xuất dương. trò quan trọng trong hệ thống cảng biển
  Vì vậy, Đà Nẵng từ lâu đã được kỳ Việt Nam, là nhân tố vô cùng quan trọng
  vọng là trung tâm dịch vụ logistics lớn, để phát triển các dịch vụ lgistics. Nó sẽ
  quan trọng, vì nó vừa là điểm đầu, vừa là trở thành điểm giao thương quốc tế quan
  điểm cuối trên tuyến Hành lang kinh tế trọng để hàng hóa khu vực miền Trung,
  Đông – Tây. Tuy nhiên, sự phát triển các Tây Nguyên và cả tuyến Hành lang kinh
  ngành dịch vụ logistics ở Đà Nẵng trong tế Đông – Tây vươn ra thế giới. Đây sẽ
  những năm qua và hiện nay chưa tương là cảng tổng hợp, container, du lịch quốc
  xứng với tiềm năng của thành phố. Vì tế trọng điểm ở khu vực, đồng thời tiếp
  vậy, nghiên cứu vấn đề này nhằm đề xuất chuyển hàng quá cảnh của một số vùng
  các giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ thuộc Lào, Thái Lan hay Myanmar trên
  logistics của Đà Nẵng là việc làm cần Hành lang kinh tế Đông – Tây. Tuyến cao
  thiết, có ý nghĩa thực tế. tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Đà Nẵng –
  2. Nội dung nghiên cứu Huế, khi hoàn thành đi vào hoạt động,
  2.1. Tiềm năng phát triển dịch vụ cùng với tuyến Hành lang kinh tế Đông
  logistics ở thành phố Đà Nẵng – Tây kết nối với cửa khẩu Đắc Ốc, sẽ tạo
  Đà Nẵng nằm ở trung điểm của cả ra sức hút rất lớn không chỉ hàng hóa khu
  nước, là đầu mối giao thông quan trọng vực miền Trung – Tây Nguyên, mà cả của
  về đường bộ, đường sắt, đường thủy Lào, Thái Lan và Myanmar.
  và đường hàng không, là hạt nhân của Về cơ sở vật chất phục vụ phát triển
  vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. dịch vụ logistics, Đà Nẵng có 761 công
  Đà Nẵng hội tụ gần như đầy đủ những ty chuyên hoạt động trên lĩnh vực vận
  yếu tố quan trọng về kết cấu hạ tầng để tải, kho bãi, trong đó có nhiều công ty
  ngành logistics phát triển mạnh mẽ [4]. được đánh giá rất tốt (Bảng 1), gần 60
  Với vị trí chiến lược là điểm cuối của chi nhánh ngân hàng được kết nối giao
  tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, Đà dịch quốc tế và 30 công ty bảo hiểm trong
  Nẵng đã và đang có lợi thế rất lớn để nước và quốc tế “phủ sóng” hầu hết các
  phát triển kinh tế. Ngoài ra, Đà Nẵng lĩnh vực. Hiện ở đây có khoảng 50 trạm
  còn là tâm điểm của các di sản văn hóa phát kết nối với đường dây 500 kV quốc
  thế giới, như phố cổ Hội An, Mỹ Sơn về gia, nguồn cấp nước với tổng công suất
  hướng nam; Cố đô Huế, Phong Nha – đạt trên 200.000m3/ngày và dự kiến năm
  Kẻ Bàng về phía bắc, với hệ thống giao nay sẽ nâng lên gấp đôi [4]. Với hệ thống
  thông đường bộ kết nối với Tây Nguyên hạ tầng đảm bảo như vậy, có thể nói, Đà
  qua Quốc lộ 14B. Nẵng đáp ứng đủ các điều kiện cần cho
  Hạ tầng giao thông tại Đà Nẵng ngày ngành logistics phát triển, lan tỏa khắp
  càng hoàn thiện, hệ thống cảng nước sâu khu vực miền Trung.
  Tạp chí 55
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 08/2020

 3. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Bảng 1. Tổng hợp các dịch vụ logistic được đánh giá cao ở Đà Nẵng hiện nay
  TT Doanh nghiệp dịch vụ Năng lực hoạt động
  Viconship Đà Nẵng – Có hơn 60 đầu kéo container chuyên dụng, gần 10 hecta diện
  1 Dịch vụ logistics tại tích kho, bãi chứa container; cung cấp, tích hợp các giải pháp
  Đà Nẵng, miền Trung logistics như dịch vụ door-to-door, vận chuyển nội địa Bắc
  và Lào Trung Nam, đa phương thức, hàng quá cảnh Lào và quốc tế.
  Chi nhánh CTCP Trang bị đầy đủ phương tiện chuyên dùng, như đội xe vận chuyển
  2 Transimex – Dịch vụ container,… Hệ thống kho bãi mới, hiện đại, thiết kế chống bão
  Logistics tại Đà Nẵng lớn; hệ thống an ninh và camera đạt tiêu chuẩn. Transimex còn
  trang bị đầy đủ các phương tiện xếp dỡ, rút hàng.
  CTCP Logistics Cung cấp các dịch vụ vận tải đa phương tiện về đường biển,
  3 Portserco – Dịch vụ đường sắt, đường hàng không,..; giao vận hàng hóa trong nước
  vận tải tại Đà Nẵng và quốc tế; dịch vụ khai thuế, làm thủ tục hàng hóa xuất nhập
  khẩu; cho thuê, lưu kho, bốc dỡ hàng hóa; vệ sinh, khử mùi
  container, khử trùng hàng hóa theo yêu cầu.
  Cty Tiếp vận viễn Cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế;
  4 dương – Logistic tại mạng lưới các đối tác mở rộng khắp thế giới; luôn cung cấp đầy
  Đà Nẵng đủ các dịch vụ logistics; am hiểu các thủ tục xuất nhập khẩu.
  CTCP Saigonship Chuyên vận tải hàng hóa nội địa và quốc tế với chất lượng cao;
  Đà Nẵng – Dịch vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân có trình độ, giàu kinh
  5 logistics tại Đà Nẵng nghiệm trong lĩnh vực logistics.
  Vosa Đà Nẵng – Dịch Trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện phục vụ nhu cầu công việ;
  vụ logistic ở Đà Nẵng tư vấn xuất nhập khẩu hàng hóa; hỗ trợ dịch vụ làm thủ tục hải
  quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
  Cty TNHH Thương Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển, đường bộ; chuyên
  6 mại và Dịch vụ Đại phục vụ nhu cầu có chất lượng cho khách hàng trong và ngoài
  Dương Container nước.
  CTCP Giao nhận và Hoạt động trong các lĩnh vực đa phương tiện, gồm: Giao nhận
  7 vận tải quốc tế Hải bằng đường hàng không và đường biển; khai thuế hải quan, làm
  Khánh – Vận chuyển thủ tục xuất nhập khẩu và bảo hiểm; vận tải đa phương thức; thu
  hàng hóa tại Đà Nẵng gom hàng lẻ và phân phối.
  CTCP Nhất Phong Phục vụ các gói dịch vụ trên hệ thống xe tải thùng kín 1-12 tấn
  8 Vận – Dịch vụ logistic theo các tuyến: Đà Nẵng – miền Trung, Tây Nguyên, TP HCM
  tại Đà Nẵng – các tỉnh miền Trung, Hà Nội – các tỉnh miền Trung.
  CTCP Vận tải Chuyên cung cấp các dịch vụ vận tải; sở hữu khối lượng lớn máy
  9 đa phương thức móc, đầu kéo và sơ-mi rơ-mooc hiện đại; bốc xếp, vận chuyển các
  Vietranstimex loại hàng hóa và hàng dự án theo hình thức “chìa khóa trao tay”.
  10 CTCP Vận tải PST Cung cấp các dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ logistc; cải
  tạo, sửa chữa phương tiện vận tải và đại lý phân phối hàng hóa.
  CTCP Cảng Đà Nẵng Có thể tiếp nhận tàu chở hàng rời lên đến 45.000 DWT/tàu và
  11 tàu container 2.000 TEUs, tàu khách trên 75.000 GRT; có thể
  đáp ứng ngay mọi yêu cầu của khách hàng logistics.
  (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp do tác giả thực hiện)
  Tạp chí 56
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 08/2020

 4. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Về hạ tầng công nghệ thông tin – viễn sắt, đường hàng không, sử dụng đất và
  thông, Đà Nẵng đã được kết nối trực tiếp phát triển hạ tầng khép kín của thành phố
  với tuyến cáp quang biển quốc tế với tốc và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
  độ 10GBs, sóng Wifi đã phủ khắp thành Mục tiêu tổng thể của Đà Nẵng là phát
  phố. Đà Nẵng chú trọng xây dựng đô thị triển hệ thống hạ tầng logistics đồng bộ,
  bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo liên thông, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu
  hướng phát triển dịch vụ. Đây là những dịch chuyển, xử lý dòng hàng hóa phát
  yếu tố thuận lợi để Đà Nẵng phát triển sinh của thành phố, các tỉnh lân cận và
  lĩnh vực logistics, mở ra hướng đi mới một phần lượng hàng hóa từ hành lang
  cho các nhà đầu tư [4]. kinh tế Đông – Tây. Liên Chiểu được xác
  Như vậy, với vị trí phân bố, điều định là cảng cửa ngõ của chuỗi cung ứng
  kiện kinh tế – xã hội, tiềm năng kinh tế, dịch vụ logistics trong các nước ASEAN
  định hướng phát triển của mình, Đà Nẵng và các nước châu Á – Thái Bình Dương.
  có nhiều thuận lợi để phát triển dịch vụ Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển
  logistics trong thời gian tới. cho dịch vụ logistics trên địa bàn Đà
  2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ Nẵng là 13.695 tỷ đồng. Nguồn vốn phát
  logistic ở Đà Nẵng triển các trung tâm logistics do UBND
  Quan điểm và mục tiêu của thành thành phố kêu gọi đầu tư. Nguồn vốn cải
  phố Đà Nẵng là phát triển Đà Nẵng theo thiện kết nối giao thông đường bộ, nút
  hướng hiện đại và thông minh mang tầm giao thông thuộc địa phương quản lý do
  quốc tế và có bản sắc, lấy người dân làm ngân sách địa phương tài trợ. Trung ương
  trung tâm, trong đó chất lượng cuộc sống đầu tư tuyến đường sắt kết nối cảng Liên
  của người dân phải đạt mức cao. Theo đó, Chiểu với ga hàng hóa Kim Liên mới và
  Đà Nẵng cần phải tập trung vào ba trụ cột các tuyến đường bộ thuộc Trung ương
  chính là: du lịch, công nghiệp công nghệ quản lý.
  cao và kinh tế biển. Bên cạnh ưu tiên phát Tổng diện tích đất được huy đông
  triển du lịch và công nghệ thông tin, Đà ước khoảng 312 ha. UBND thành phố Đà
  Nẵng đang bồi đắp các nguồn lực cho sự Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy
  phát triển của ngành logistics, dựa vào mô trung tâm logistics chính và số lượng
  việc huy động các nguồn lực của xã hội, trung tâm logistics vệ tinh, phù hợp với
  của các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Đà từng thời kỳ, với tổng diện tích sử dụng
  Nẵng quyết tâm trở thành một trung tâm 20 ha tại các xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn
  kinh tế biển, hình thành chuỗi cung ứng thuộc huyện Hòa Vang, giao Công ty Cổ
  dịch vụ logistics tại miền Trung, rà soát phần Cảng Đà Nẵng thực hiện các bước
  lại quy hoạch phát triển không gian đô thị xây dựng cơ bản tiếp theo.
  thông minh, bền vững. Tháng 7/2018, Hội Về quy mô, trung tâm logistics Đà
  đồng Nhân dân thành phố đã ban hành Nẵng sẽ bao gồm Trung tâm logistics
  Nghị quyết về quy hoạch phát triển kết cấu cảng Liên Chiểu, Trung tâm logistics Hòa
  hạ tầng, dịch vụ logistics đến năm 2030, Nhơn, Trung tâm logistics ga hàng hóa
  tầm nhìn 2050, với mục tiêu xây dựng hệ Kim Liên mới, Trung tâm logistics cảng
  thống trung tâm logistics gắn kết hợp lý hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm
  với phát triển thương mại, công nghiệp, logistics công nghiệp Khu công nghệ cao,
  giao thông đường bộ, đường thủy, đường các trung tâm logistics nhỏ lẻ và các kho
  Tạp chí 57
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 08/2020

 5. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  bãi khác. Đồng thời, Đà Nẵng cũng tập nghiệm và trình độ chuyên môn. Về tính
  trung quy hoạch, cải thiện hệ thống giao thân thiện (thủ tục hải quan, quy trình
  thông kết nối, xây dựng mới một đường kiểm hàng hóa, giấy phép,…) của nhân
  sắt khổ đơn, lồng kết nối trực tiếp ga hàng viên, sở ngành quản lý, kiểm soát dịch
  hóa đường sắt Kim Liên với Trung tâm vụ logistics chỉ được xếp hạng C trong hệ
  logistics cảng Liên Chiểu và xây dựng thống dịch vụ công ở địa phương.
  tuyến đường bộ kết nối cảng Liên Chiểu 2.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm
  với quốc lộ 1 phía nam hầm Hải Vân. phát triển logistic ở Đà Nẵng trong điều
  Dự kiến lượng xử lý luồng hàng hóa kiện hiện nay
  qua cảng biển của trung tâm logistics trên Một là, tuyên truyền, nâng cao
  địa bàn thành phố đến 2020 sẽ là 25%,, nhận thức về tầm quan trọng của dịch
  năm 2025 – 30%, năm 2030 – 35% và vụ logistics đối với sự phát triển của đất
  năm 2050 – 55%. Đối với luồng hàng hóa nước, hoàn thiện chính sách, pháp luật về
  qua cảng hàng không trong thời gian đó dịch vụ logistics.
  tương ứng là 10%, 15%, 20%, và 40%. Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về
  Luồng hàng hóa qua đường sắt dự kiến quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ngành
  năm 2030 là 20% và năm 2050 là 40%. dịch vụ logistics đến năm 2030 tầm nhìn
  Trung tâm logistics có khả năng cung cấp 2050 [3]. Nghị quyết xác định ưu tiên thu
  một số dịch vụ cạnh tranh trao đổi hàng hút đầu tư vào các cơ sở logistics nhằm
  hóa quốc tế trung chuyển trên hành lang lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, đạt hiệu
  kinh tế Đông – Tây vào ra cảng biển Đà quả cao, đơn giản hóa các thủ tục, tránh
  Nẵng, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ chồng chéo nhiệm vụ quyền hạn giữa các
  logistics tại miền Trung với vai trò trung cơ quan liên quan. Thành phố cần rà soát
  tâm của Đà Nẵng như tinh thần Nghị quy định phân công, phân cấp công tác
  quyết 43 của Bộ Chính trị đã nêu. quản lý hoạt động logistics trên địa bàn,
  Tuy nhiên, hoạt động logistics ở Đà đảm bảo rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả, tránh
  Nẵng đến nay vẫn chưa phát triển tương tình trạng chồng chéo, thiếu trách nhiệm,
  xứng với tiềm năng hiện có, phạm vi hoạt ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư,
  động chỉ gói gọn trong nước và các nước sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  trong khu vực. Các dịch vụ hoạt động ở Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch
  mảng đầu tư này còn rất manh mún, đơn phân khu và các quy hoạch ngành cũng
  lẻ, chưa tạo được tính liên kết tạo chuỗi như các kế hoạch triển khai quy hoạch
  dịch vụ giữa các doanh nghiệp, chủ yếu để bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ,
  chỉ là giao nhận vận tải cơ bản, chịu chi giải pháp đảm bảo đồng bộ về kết cấu hạ
  phí cao, phụ thuộc chỉ định dịch vụ của tầng, cơ cấu sản xuất phù hợp với mục
  các tổ chức kinh tế nước ngoài với tỷ lệ tiêu, nhiệm vụ phát triển hạ tầng và dịch
  dịch vụ chưa đến 30%; phạm vi hoạt động vụ logistics, tích hợp sâu dịch vụ logistics
  còn nhỏ hẹp (nội địa hoặc một vài nước trong chiến lược phát triển ngành.
  trong khu vực). Nâng cao nhận thức của người lao
  Các doanh nghiệp kinh doanh trong động để đáp ứng yêu cầu phát triển doanh
  lĩnh vực logistics vừa yếu, vừa thiếu, từ nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thể
  tài chính đến cơ hội kinh doanh, đặc biệt hiện qua thái độ tích cực, hành vi đúng đắn
  thiếu trầm trọng nguồn nhân lực có kinh với công việc và các quan hệ xã hội khác.
  Tạp chí 58
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 08/2020

 6. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Hai là, phát triển logistics phải gắn Ba là, đào tạo, nâng cao chất lượng
  với nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực logistics.
  cần đầu tư lớn vào thiết bị, phương tiện Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt,
  cũng như công nghệ hiện đại phục vụ cho bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp
  ngành logistics. 4.0 diễn ra mạnh mẽ với những bứt phá
  Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, kết nối
  trung tâm logistics có quy mô phù hợp vạn vật,… đang thay đổi toàn bộ viễn
  trên các tuyến đường vành đai thành phố, cảnh ngành logistics toàn cầu. Lĩnh vực
  kết nối các đầu mối gom hàng, các kho logistics thế giới sẽ chuyển dịch trọng
  tập kết, phân phối hàng tại các khu vực tâm về các thị trường đang phát triển
  tập trung sản xuất nông nghiệp, công tại châu Á. Đầu tư vào công nghệ và
  nghiệp, khu công nghiệp; chú trọng phát con người sẽ là yếu tố quyết định cho
  triển hệ thống kho bãi, kho bãi chuyên sự phát triển lĩnh vực logistics trong
  dụng. Quan điểm quy hoạch là, hệ thống tương lai. Đây là những yếu tố mà các
  Trung tâm logistics gắn kết hợp lý với cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và
  quy hoạch phát triển thương mại, công doanh nghiệp dịch vụ logistics Đà Nẵng
  nghiệp, giao thông, quy hoạch sử dụng cần tính đến trong kế hoạch phát triển
  đất và quy hoạch phát triển hệ thống kết logistics thời gian tới.
  cấu hạ tầng khác của Đà Nẵng và khu Các trường đại học mặc dù đã xây
  vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Đồng dựng chương trình đào tạo về logistics
  thời, cần đảm bảo dành quỹ đất đủ để bố và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các
  trí phát triển các khu chức năng, đáp ứng khoa quản trị kinh doanh, kinh tế vận
  khả năng khai thác lâu dài. tải,… nhưng chủ yếu đào tạo kiến thức
  Đà Nẵng phải tiếp tục đầu tư xây cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương, vận
  dựng kết cấu hạ tầng giao thông, kho tải. Vì vậy, để phát triển nguồn nhân lực
  tàng, bến bãi, công nghệ thông tin, cung hiệu quả cho ngành dịch vụ logistics
  cấp điện, nước. Bên cạnh nguồn vốn đầu Việt Nam, trước hết, Chính phủ cần có
  tư công từ ngân sách nhà nước, cần có định hướng rõ ràng hơn cho sự phát triển
  cơ chế, chính sách hợp lý, hấp dẫn đa của ngành dịch vụ logistics. Cùng với
  dạng hóa nguồn vốn đầu tư, thu hút các đó, tăng cường phối hợp giữa các bộ,
  doanh nghiệp logistics lớn trong nước và ban, ngành có liên quan để có thể phân
  quốc tế trực tiếp góp vốn xây dựng trung định khả năng và trách nhiệm mỗi bên
  tâm logistics. Để đảm bảo hiệu quả quá trong phát triển ngành dịch vụ logistics,
  trình vận chuyển hàng hóa và cải thiện trong đó có việc phát triển nguồn nhân
  chất lượng, Đà Nẵng cần xây dựng chuỗi lực logistics. Bên cạnh sự hỗ trợ đào tạo
  cung ứng lạnh và áp dụng hệ thống quản từ phía các hiệp hội, tổ chức, các trường
  lý đội xe vận tải, bao gồm máy đo tốc đại học, thì các doanh nghiệp logistics
  độ công nghệ số sử dụng GPS và mạng cần có chính sách đào tạo và xây dựng
  Internet; cắt giảm các thủ tục giấy tờ liên đội ngũ nhân viên, phát huy sức mạnh
  quan đến kê khai hải quan; đào tạo về an của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  toàn nghiệp vụ, kỹ năng mềm và đạo đức một cách tối ưu, giúp doanh nghiệp phát
  nghề nghiệp cho lái xe. triển bền vững và lâu dài.

  Tạp chí 59
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 08/2020

 7. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Bốn là, nâng cao vai trò và trình độ để hình thành mạng lưới đào tạo nguồn
  của đội ngũ quản lý logistics. nhân lực cho doanh nghiệp logistics (bao
  Tăng cường công tác quản lý, kiểm gồm cả đào tạo tại chỗ).
  tra, kiểm soát thị trường và hoạt động kinh Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các
  doanh dịch vụ logictics trong các khâu trung tâm logistics có quy mô phù hợp
  lưu thông, vận chuyển, phân phối, dự trữ trên các tuyến đường vành đai thành phố,
  hàng hóa; kết hợp kiểm tra với hướng dẫn kết nối các đầu mối gom hàng, các kho tập
  doanh nghiệp hoàn thiện các quy trình, kết, phân phối hàng tại các khu vực tập
  điều kiện kinh doanh đảm bảo các quy trung sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp.
  chuẩn, tiêu chuẩn quy định; xử lý nghiêm Chú trọng phát triển hệ thống kho bãi,
  minh và kịp thời các vi phạm theo đúng kho bãi chuyên dụng. Định hướng phát
  quy định pháp luật để xây dựng thị trường triển hạ tầng dịch vụ logistics trên địa bàn
  kinh doanh dịch vụ logistics lành mạnh Đà Nẵng theo nguyên tắc dành quỹ đất và
  và hiệu quả, góp vai trò quan trọng thúc phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực để
  đẩy sản xuất kinh doanh tăng trưởng. xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng
  Bố trí sử dụng nguồn nhân lực vào logistics; Thúc đẩy tăng cường hợp tác
  các phòng chuyên môn theo đúng ngành giữa các doanh nghiệp logistics, doanh
  nghề đào tạo và phù hợp với năng lực của nghiệp sử dụng dịch vụ logistics trên
  họ; rà soát, đánh giá lại toàn bộ đội ngũ địa bàn và trong cả nước, với các doanh
  cán bộ, nhân viên trên mọi lĩnh vực như nghiệp, tổ chức quốc tế, tạo dựng lợi thế
  giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn, cạnh tranh riêng biệt về dịch vụ logistics
  nghiệp vụ và kỹ năng lao động. Phát triển cho các doanh nghiệp logistics nội địa và
  trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt các giải pháp về nguồn nhân lực. Tạo điều
  động logistics: Nâng cao trình độ chuyên kiện phát huy vai trò các hiệp hội ngành
  môn, tay nghề, tạo điều kiện cho người nghề liên quan đến dịch vụ logistics. Cần
  lao động học tập, làm việc tích lũy kiến tiếp tục duy trì tốt việc thu hút đầu tư
  thức, kinh nghiệm từ thực tiễn; ứng dụng trong và ngoài nước, tạo nguồn hàng ổn
  khoa học, công nghệ trong việc thực hiện định cho dịch vụ logistics.
  các quy trình, thủ tục hải quan; xác định 3. Kết luận
  rõ mục tiêu đào tạo, xây dựng kế hoạch Đà Nẵng, với kỳ vọng là điểm nhấn
  đào tạo. ngành dịch vụ logistics, sẽ trở thành vị
  Năm là, tăng cường liên kết với các trí “đắc địa” của điểm cuối ra Thái Bình
  địa phương và khu vực trong phát triển Dương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông
  logistics. – Tây. Đó cũng là bước đệm để Đà Nẵng
  Tăng cường hợp tác, liên kết với các phát huy hết tiềm năng lợi thế của ngành
  địa phương lân cận trong vùng kinh tế logistics, tạo đà phát triển kinh tế cho Đà
  trọng điểm miền Trung, với các tỉnh,/thành Nẵng và khu vực miền Trung. Thành phố
  trong nước và phối hợp với các viện, các hiện đang có chủ trương sẽ đẩy mạnh
  trường đại học, xây dựng chương trình, tổ phát triển loại hình dịch vụ logistics, trở
  chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức thành trung tâm logistics lớn của khu vực
  về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước, và cả nước trong tương lai. Trước mắt, Đà
  doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa các Nẵng cam kết tiếp tục cải thiện hơn nữa
  viện, các trường đại học, các doanh nghiệp nhằm hoàn thiện chính sách quản lý, tạo
  Tạp chí 60
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 08/2020

 8. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  dựng một môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại và đồng bộ hơn để đáp ứng các
  ngày một năng động và hiệu quả hơn; tiếp yêu cầu phát triển của ngành logistics của
  tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng Đà Nẵng trong tương lai./.

  Tài liệu tham khảo

  [1]. Bộ Chính trị (2019), Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính
  trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
  2045, Hà Nội, http://tulieuvankien.dangcongsan.vn.
  [2]. Hoài Thanh (2018), “Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng
  logistics đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, https://baodautu.vn.
  [3]. Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng (2018), “Nghị quyết về quy hoạch
  phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ logistics đến năm 2030, tầm nhìn 2050”, Đà Nẵng.
  [4]. Lưu Thảo Ly (2018), “Logistics Đà Nẵng: Sức mạnh lan tỏa vùng kinh tế
  trọng điểm miền Trung”, https://baomoi.com.

  Ngày nhận bài: 07/02/2020

  Tạp chí 61
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 08/2020

Download tài liệu Phát triển dịch vụ logistics ở Đà Nẵng: Thực trạng và một số đề xuất File Docx, PDF về máy