[Download] Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện – Tải về File Docx, PDF

Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện
Nội dung Text: Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

Download


Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1-7-2014 đã giải quyết được nhiều điểm vướng mắc, hạn chế của Luật Đất đai 2003. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ rất nhiều bất cập nhất là các quy định về thu hồi đất. Bài viết này phân tích những bất cập của các quy định pháp luật Việt Nam về thu hồi đất. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thu hồi đất.

Bạn đang xem: [Download] Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện File Docx, PDF về máy

Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

 1. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  16.
  PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THU HỒI ĐẤT
  VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN

  TS Dương Nguyệt Nga(*)
  Huỳnh Ngọc Sơn(**)

  Tóm tắt

  Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1-7-2014 đã giải quyết được nhiều điểm
  vướng mắc, hạn chế của Luật Đất đai 2003. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và các văn
  bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ rất nhiều bất cập nhất là các quy định về thu hồi
  đất. Thu hồi đất là một trong những vấn đề nóng bỏng, gây ra nhiều bức xúc, khiếu
  kiện, tranh chấp nhất hiện nay. Trong những năm qua, liên tiếp có các xung đột xảy
  ra giữa chính quyền và người dân trong việc thu hồi đất tại các địa phương như: Tiên
  Lãng, Hải Phòng; Văn Giang, Hưng Yên; Dương Nội và gần đây nhất là tại xã Đồng
  Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội… Bài viết này phân tích những bất cập của các quy định
  pháp luật Việt Nam về thu hồi đất. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện
  pháp luật Việt Nam về thu hồi đất.

  Từ khóa: thu hồi đất; bồi thường về đất; hỗ trợ, tái định cư.

  (*)
  Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Email: ngadn71@gmail.com
  (**)
  Học viên cao học Công an tỉnh Hòa Bình

  193

 2. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  1. NHỮNG ĐIỂM MỚI, TIẾN BỘ CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VỀ THU
  HỒI ĐẤT
  Luật Đất đai 2013 đã quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để sử dụng đất
  vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển
  kinh tế, xã hội; thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc
  sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển
  khai trên thực tế, đồng thời khắc phục tình trạng tùy tiện trong thu hồi đất. Đối với
  trường hợp đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không
  được đưa vào sử dụng trong mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn
  hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm
  quyền chỉ được phép chấp thuận cho phép chậm tiến độ một lần và chậm không quá
  mười hai tháng. Trường hợp không được chấp thuận cho chậm tiến độ hoặc quá thời
  hạn cho phép được chậm tiến độ nêu trên thì Nhà nước thực hiện thu hồi đất và người
  có đất bị thu hồi do vi phạm sẽ không được thanh toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
  giá trị đã đầu tư vào đất còn lại.

  Quy định Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
  đã được phê duyệt; tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất “sạch”.
  Sau đó, Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an
  ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, giao
  đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; quy định khi
  xây dựng, mở rộng các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị cần phải quy
  hoạch và tổ chức thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng,
  vùng phụ cận để tạo nguồn lực từ đất đai đầu tư cho các công trình này và hỗ trợ người
  có đất bị thu hồi.

  Bổ sung quy định về trường hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng
  mặt bằng đã thỏa thuận được với người có đất bị thu hồi về bồi thường, hỗ trợ, tái định
  cư thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi đấtđược ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho
  thuê đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

  Các dự án đầu tư sử dụng đất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất
  mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư trong nước được nhận chuyển
  nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá
  nhân để có đất thực hiện dự án đầu tư.

  194

 3. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Đổi mới quy định về quản lý quỹ đất đã thu hồi theo hướng giao trách nhiệm này
  cho tổ chức phát triển quỹ đất.

  Bổ sung quy định về cưỡng chế thu hồi đất nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho
  việc cưỡng chế, đồng thời hạn chế sự tùy tiện trong tổ chức thực hiện.

  Sửa đổi thẩm quyền thu hồi đất theo hướng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  quyết định thu hồi đất đối với trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình,
  cá nhân đang sử dụng đất.

  Làm rõ nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo
  hướng người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện quy định thì
  được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu
  hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền; giá đất tính tiền
  bồi thường theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Người sử
  dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ nhằm tổ chức lại sản xuất
  và bảo đảm đời sống. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà
  phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ; khu
  tái định cư tập trung phải bảo đảm có điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bằng
  hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhà nước điều tiết một phần nguồn thu từ đất để thực hiện việc
  hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi; trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước bồi
  thường khi thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định
  của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền
  được bồi thường; việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải
  đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai.

  Quy định cụ thể về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để
  sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát
  triển kinh tế, xã hội; trong đó có quy định về việc bồi thường đất cho cơ sở tôn giáo
  đang sử dụng đất gồm chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo
  riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà
  nước cho phép hoạt động kể cả trường hợp đất do cơ sở tôn giáo nhận chuyển nhượng,
  nhận tặng cho trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã có Giấy chứng nhận quyền sử
  dụng đất hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

  Quy định cụ thể việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối
  với hộ gia đình, cá nhân; tổ chức kinh tế; cộng đồng dân cư. Hộ gia đình, cá nhân đang

  195

 4. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất đối với
  diện tích đất trong hạn mức giao đất, trong hạn mức nhận chuyển quyền và diện tích
  đất do được thừa kế; không được bồi thường về đất mà chỉ được bồi thường chi phí
  vào đất còn lại đối với diện tích đất vượt hạn mức. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất
  do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không phải là đất thuê thì
  được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;

  Bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở.
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và tổ chức thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi
  đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được bố
  trí tái định cư mà tiền bồi thường về đất ở và tài sản gắn liền với đất ở không đủ để
  mua một suất tái định cư tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì được
  Nhà nước hỗ trợ để mua đủ suất tái định cư tối thiểu;

  Bổ sung và làm rõ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp
  không phải là đất ở; đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử
  dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng
  đất mà đất đó không phải là đất thuê thì được bồi thường bằng tiền theo thời hạn sử
  dụng đất còn lại.

  Quy định cụ thể những trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi
  thường về đất, không được bồi thường về tài sản gắn liền với đất, bổ sung quy định về
  bồi thường do bị hạn chế khả năng sử dụng đất và giao cho Chính phủ quy định cụ thể
  nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

  Có chế tài mạnh để xử lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo
  hướng không thanh toán giá trị sử dụng đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà
  nước thu hồi đất…

  2. MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN
  HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THU HỒI ĐẤT
  So với Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Đất đai 2013
  (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) có nhiều điểm mới, quy định cụ thể, đầy đủ
  các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, công tác quản lý
  Nhà nước về đất đai… phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong
  tình hình mới và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện

  196

 5. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi
  hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 01/2017/NĐ-
  CP; một số địa phương do hiểu và áp dụng không thống nhất các quy định của pháp
  luật về thu hồi đất nên lúng túng trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân hoặc
  ban hành các quyếtđịnh hành chính thiếu cơ sở pháp lý dẫn đến tình trạng tranh chấp,
  khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về đất đai do thu hồi đất thời gian qua có chiều hướng tăng
  và diễn biến phức tạp.

  Một số nội dung quy định của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất
  đai 2013 về thu hồi đất chưa thật sự phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013. Cụ
  thể như sau:

  – Thứ nhất, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013, Nhà
  nước quyết định việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Tại khoản 1 Điều
  64 Luật Đất đai 2013 có liệt kê chín trường hợp bị coi là hành vi vi phạm pháp luật về
  đất đai mà đối tượng thực hiện hành vi vi phạm có thể là: Hộ gia đình, cộng đồng dân
  cư; cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
  Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Cơ
  sở tôn giáo (gọi chung là người sử dụng đất), cụ thể:

  “a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công
  nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất
  không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

  b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

  c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

  d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận
  chuyển nhượng, nhận tặng cho;

  đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

  e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà
  người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

  g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt
  vi phạm hành chính mà không chấp hành;

  h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục;

  197

 6. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng
  rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

  i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được
  sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so
  với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa
  đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn
  sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử
  dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian
  này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà
  nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường
  hợp do bất khả kháng”.

  Trong các quy định vừa liệt kê trên, không phải mọi trường hợp vi phạm pháp
  luật về đất đai của người sử dụng đất đều bị Nhà nước thu hồi đất, mà có hai trường
  hợp, sau khi chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ra quyết định xử phạt
  vi phạm hành chính mà đương sự còn vi phạm hoặc không chấp hành quyết định xử
  phạt vi phạm hành chính thì mới bị Nhà nước thu hồi đất, đó là:

  – Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận
  quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không
  đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

  – Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt
  vi phạm hành chính mà không chấp hành.

  Những hành vi bị coi là sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước
  giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, gồm: Chuyển mục đích sử dụng đất
  trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; chuyển mục đích
  sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ
  quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp
  không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không được
  cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông
  nghiệp sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan
  nhà nước có thẩm quyền cho phép. Các hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt vi phạm
  hành chính theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính
  phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, đối với hành vi

  198

 7. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, theo quy định tại điểm
  g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, thì cho đến
  nay quy định này vẫn chưa được thể hiện chi tiết tại Nghị định nào của Chính phủ.
  Điều này chắc chắn sẽ gây ra khó khăn nhất định cho cơ quan thực thi công vụ khi
  phải cần thiết xử lý trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm này.

  – Thứ hai, với trường hợp đối tượng sử dụng đất mà có hành vi vi phạm pháp
  luật về đất đai và theo quy định đủ điều kiện ra quyết định thu hồi đất, vậy sau khi cơ
  quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 66 Luật
  Đất đai 2013 và đã hết thời hạn người vi phạm tự nguyện thi hành quyết định thu hồi,
  nhưng vẫn không tự giác thực hiện quyết định đó, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  có được tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất trong trường hợp người
  sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai không? Bởi theo quy định tại điểm a khoản
  2 Điều 71 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định trường hợp cưỡng chế thu hồi đất để thực
  hiện các dự án đầu tư mà không quy định cưỡng chế đối với trường hợp thu hồi đất
  do vi phạm pháp luật về đất đai, nên đây là vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật
  Đất đai 2013.

  – Thứ ba, việc quy định không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật
  trong trường hợp “người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục hoặcchuyển
  mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật” tại khoản 5
  Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP là chưa phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 64,
  điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 (chỉ quy định trong trường hợp chuyển
  quyền chứ không quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất). Điều này ảnh
  hưởng lớn đến công tác quản lý và sử dụng đất tại địa phương, tạo cơ hội cho các đối
  tượng không thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệpthành đối tượng
  nhận chuyển nhượng bằng cách “chuyển mục đích sử dụng đất”, tạo ra thực trạng
  người không có hoặc thiếu đất canh tác phải vào các thành phố lớn mưu sinh hay xuất
  khẩu lao động… còn người quá nhiều đất lại bỏ hoang không sử dụng, sử dụng không
  đúng mục đích.

  – Thứ tư, Luật Đất đai 2013 quy định việc thu hồi đất theo Điều 61, 62, 64 và
  65 là cần thiết nhằm bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất để phát triển kinh tế
  – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Song, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
  ban bành quyết định thu hồi và tiến hành thu hồi lại gặp nhiều khó khăn do người bị
  thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi hoặc tự nguyện thực hiện quyết định

  199

 8. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  nhưng chậm giao đất theo quy định, nhiều trường hợp khi cơ quan Nhà nước có thẩm
  quyền tổ chức cưỡng chế thì người bị thu hồi đất gây cản trở người thi hành công vụ,
  có trường hợp dùng các biện pháp nguy hiểm (dùng chất nổ, vũ khí nguy hiểm khác
  tấn công người thi hành công vụ) làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người thi
  hành công vụ,… vì họ cho rằng giá đất bồi thường, chính sách trước và sau thu hồi
  đất không tương xứng với thị trường và lợi ích thực tế đất bị thu hồi mang lại. Có thể
  nói, đây là bất cập lớn đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất
  thời gian qua.

  3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU
  HỒI ĐẤT
  Trên cơ cở các hạn chế, bất cập nêu trên, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị nhằm
  hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất như sau:

  Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm rà soát và kịp thời ban hành các
  văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể và thống nhất quy định của pháp luật
  về đối tượng, trường hợp không thu hồi đất (không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử
  dụng đất) đã cấp trái pháp luật.

  Chính phủ bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính đối với “Người sử dụng
  đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước”vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
  định số 102/2014/NĐ-CP nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất trong
  trường hợp “Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị
  xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành”.

  Chính phủ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể trách nhiệm
  pháp lý đối với các trường hợp người bị thu hồi đất không thi hành quyết định thu hồi
  đất nhằm phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng. Đồng thời, đẩy mạnh các
  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về
  thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất khi Nhà nước thu
  hồi đất nhằm giúp họ nhận thức vai trò, trách nhiêm của mình trong việc xây dựng và
  bảo vệ Tổ quốc.

  Các cơ quan nhà nước cần thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các quy định của
  pháp luật về thu hồi đất nhằm kịp thời phát hiện sai sót, bất cập và chồng chéo giữa
  các quy định về thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013 với các văn bản luật chuyên ngành

  200

 9. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  khác như Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động
  sản, Luật Đấu thầu, Luật Xử lý vi phạm hành chính…

  Trên cơ sở Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và
  Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định về khung giá đất của Chính
  phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và quy định điều chỉnh cụ thể về giá đất,
  khung giá đất bằng Thông tư hướng dẫn cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển
  kinh tế – xã hội của mỗi vùng, miền và mức độ đô thị hóa của từng địa phương; đảm
  bảo giá đất, khung giá đất khi Nhà nước thu hồi đất phù hợp với giá đất, khung giá đất
  trên thị trường.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định
  chi tiết thi hành một sổ điều cùa Luật đất đai.
  2. Chính phủ (2014), Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về bồi thường,
  hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  3. Chính phủ (2014), Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm
  hành chính trong lĩnh vực đất đai.
  4. Chính phủ (2017), Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số
  Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
  5. Nguyễn Quang Tuyến (2013), Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi Nhà
  nước thu hồi đất http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/kinhnghiemqt/View_Detail.
  aspx?ItemID=115, 15/4/2013.
  6. Quốc hội (2013), Luật Đất đai 2013.

  201

Download tài liệu Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện File Docx, PDF về máy