Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] Phân tích thiết kế hệ thống quản lý quán Karaoke – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2015, 20:23

1.Nhiệm vụ cơ bản•Cung cấp dịch vụ cho khách hàng: đặt phòng, gọi dịch vụ đồ ăn đồ uống.•Lưu trữ, cập nhật thông tin dịch vụ, khách hàng•In hóa đơn, báo cáo, thống kê.2.Cơ cấu tổ chức•Bộ phận quản lý khách hàng:Cập nhật thông tin khách hàng.Đối chiếu thông tin khách hàng.Phân loại khách hàng.•Bộ phận phòng hát:Kiểm tra thông tin trạng thái phòng, tư vấn phòng cho khách.Lập phiếu đặt phòng.Đối chiếu phiếu đặt phòng, giao phòng cho khách.Cập nhật trạng thái phòng.•Bộ phận dịch vụ:Tiếp nhận yêu cầu gọi dịch vụ.Kiểm tra tình trạng dịch vụCập nhật thực đơn đồ ăn, đồ uống.•Bộ phận thanh toán:Chọn phòng hát thanh toán.Kiểm tra thông tin khách hàng.Tính toán tiền hát, tiền dịch vụ.In hóa đơn thanh toán. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CONG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN KARAOKE Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Tiến HÀ NỘI, 12/2014 1 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN KARAOKE Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Tiến HÀ NỘI, 12/2014 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CONG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN KARAOKE Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hoài Anh Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Tiến HÀ NỘI, 12/2014 2 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN KARAOKE Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hoài Anh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Tiến HÀ NỘI, 12/2014 Lời nói đầu Ngày nay công nghệ thông tin phát triển ngày càng mạnh mẽ. những thành tự của công nghệ thông tin làm thay đổi mọi măt của đời sống xã hội, xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khóa học, kỹ thuật cũng như trong cuộc sống. Nó trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực hoạt động như ứng dụng trong công tác quản lý, nhiên cứu… và đặc biệt trong công tác quản lý nói chung và quản lý quán karaoke nói riêng. Trong thực tế, kinh doanh karaoke là một trong những loại hình thức kinh doanh đầy thử thách. Mặt khách hiện nay các quán karaoke có số lượng thực đơn khá lớn gồm các danh mục đồ ăn, đồ uống…trong một ngày là rất lớn, số lượng khách hàng đến quán karaoke ngày một nhiều. Công việc quản lý quán karaoke đều được làm thử công đó là việc quản lý lưu trữ trên giấy tờ, sổ sách mất thời gian và tốn kém về nhân lực và tài nguyên, việc tính toán, thống kê bằng tay dễ sảy ra sai xót, nhầm lẫn. Do đó yêu cầu cần thiết lúc này là xây dựng một hệ thống quản lý quán karaoke nhằm xóa bỏ những phương pháp lạc hậu, lỗi thời gây tốn kém nhiều mặt và mạng lại hiệu quả cao. 3 Mục lục 4 Chương I. Khảo sát hệ thống I. Mô tả hệ thống 1. Nhiệm vụ cơ bản • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng: đặt phòng, gọi dịch vụ đồ ăn đồ uống. • Lưu trữ, cập nhật thông tin dịch vụ, khách hàng • In hóa đơn, báo cáo, thống kê. 2. Cơ cấu tổ chức • Bộ phận quản lý khách hàng:  Cập nhật thông tin khách hàng.  Đối chiếu thông tin khách hàng.  Phân loại khách hàng. • Bộ phận phòng hát:  Kiểm tra thông tin trạng thái phòng, tư vấn phòng cho khách.  Lập phiếu đặt phòng.  Đối chiếu phiếu đặt phòng, giao phòng cho khách.  Cập nhật trạng thái phòng. • Bộ phận dịch vụ:  Tiếp nhận yêu cầu gọi dịch vụ.  Kiểm tra tình trạng dịch vụ  Cập nhật thực đơn đồ ăn, đồ uống. • Bộ phận thanh toán:  Chọn phòng hát thanh toán.  Kiểm tra thông tin khách hàng.  Tính toán tiền hát, tiền dịch vụ.  In hóa đơn thanh toán. 3. Quy trình xử lý Hiện nay, do nhu cầu giao lưu, giải trí tăng cao, các quán karaoke theo đó cũng được mở ra nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu của một số lượng lớn khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Tất cả các việc như ghi chép, tính tiền, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên làm việc, quản lý phòng hát sẽ được thực hiện một cách nhanh gọn bằng hệ thống quản lý phần mềm. Khi khách hàng có nhu cầu đặt phòng ở quán có thể gọi điện đặt phòng trước hoặc lên website của quán để xem các thông tin của phòng hát: loại phòng, giá giờ hát của phòng… và đăng ký các thông tin. Nhân viên có nhiệm vụ ghi nhận các những thông tin đặt phòng vào phiếu đặt phòng: thông tin về khách hàng, loại phòng, giá phòng, giờ vào và tiền đặt cọc. Và liên lạc lại với khách hàng theo địa chỉ khách hàng đã đăng kí trên 5 website để xác nhận. Khách hàng cũng có thể đặt phòng ngay lúc đến. Khi đặt phòng thì nhân viên sẽ kiểm tra tình trạng các phòng(phòng trống, phòng đã đặt, phòng có khách) để đưa ra thông báo cho việc đặt phòng của khách hàng. Khi lập xong phiếu đặt phòng nhân viên có nhiệm vụ cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, nếu là khách hàng mới nhân viên thêm mới khách hàng vào CSDL. Khi khách hàng đến nhận phòng hát thì nhân viên sẽ đối chiếu thông tin khách hàng, đối chiếu thông tin phòng đặt trên phiếu đặt phòng, thỏa mãn thì giao phòng cho khách. Các dịch vụ đồ ăn, đồ uống trên thực đơn của quán sẽ được lưu trong CSDL gồm: tên đồ, mô tả, đơn giá. Khi khách hàng đăng ký gọi dịch vụ thì nhân viên kiểm tra xem dịch vụ còn hàng không? xác nhận số lượng từng loại và giao cho khách hàng Khi khách hàng trả phòng, nhân viên sẽ dựa vào phiếu đăng ký xem chọn phòng hát cần thanh toán, đối chiếu thông tin khách hàng, kiểm tra dịch vụ đồ khách hàng không dùng trả lại quán trừ trong phiếu sau đó hệ thống tính toán số tiền chi phí phải trả (tiền phòng hát theo giờ, tiền dịch vụ, tiền thuế VAT) rồi xuất ra hóa đơn thanh toán cho khách hàng. Đối với một số khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn đỏ, nhân viên sẽ nhận các thông tin từ khách hàng: tên khai thuế, mã số khai thuế, địa chỉ khai thuế rồi kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin trên để xuất hoá đơn theo yêu cầu khách hàng. Để mang lại cho khách hàng những quyền lợi nhất định thì người quản lý sẽ có trách nhiệm phân loại khách hàng gồm có những khách hàng cũ và những khách hàng mới. Khách hàng cũ khi đến hát sẽ được ưu tiên hơn qua các chương trình khuyến mại, giảm giá của quán. Báo cáo, thống kê thời gian dùng phòng hát, doanh thu các dịch vụ, lợi nhuận theo ngày, tháng, năm. 6 4. Mẫu biểu • Phiếu đặt phòng: Phiếu đặt phòng Số phiếu đặt:…… Tên khách hàng: Số điện thoại: Địa chỉ: Phòng hát: ……… Loại phòng:…………….Giá phòng:……… Giờ vào:…………… Tiền đặt cọc:…………. Người viết phiếu Nhân viên xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) • Hóa đơn thanh toán: • Báo báo, thống kê: 7 Hóa đơn thanh toán Số hóa đơn:…… Tên khách hàng: Số điện thoại: Địa chỉ: Phòng hát: ……… Loại phòng:……………. Giờ vào:……………Giờ ra:…………… STT Tên dịch vụ Đợn giá Số lượng Thành tiền Thống kê Từ ngày:………… Đến ngày:…………… Dịch vụ STT Tên dịch vụ Đợn giá Số lượng Thành tiền II. Mô hình tiến trình nghiệp vụ 1. Định nghĩa ký hiệu sử dụng Bộ phận trong hệ thống Tác nhân tác động Luồng thông tin 8 2. Vẽ mô hình Hình : Mô hình tiến trình nghiệp vụ 9 Chương II. Phân tích hệ thống về chức năng I. Sơ đồ phân rã chức năng 1. Xác định chức năng chi tiết  Xác định tất cả chức năng: 1. Kiểm tra trạng thái phòng 2. Chọn phòng hát 3. Lập phiếu đặt phòng 4. Đối chiếu phiếu đặt phòng 5. Giao phòng hát 6. Cập nhật trạng thái phòng hát 7. Cập nhật thông tin khách 8. Đối chiếu thông tin khách hàng 9. Phân loại khách hàng 10. Kiểm tra tình trạng dịch vụ 11. Chọn dịch vụ 12. Cập nhật danh sách dịch vụ 13. Chọn phòng hát thanh toán 14. Kiểm tra thông tin khách hang 15. Tính toán tiền hát 16. Tình toán tiền dịch vụ 17. In hóa đơn thanh toán  Loại bỏ chức năng trùng lặp: 1. Chọn phòng hát 2. Cập nhật trạng thái phòng 3. Giao phòng hát 4. Cập nhật thông tin khách hàng 5. Phân loại khách hàng 6. Chọn dịch vụ 7. Cập nhật danh sách dịch vụ 8. Chòn phòng hát thanh toán 9. In hóa đơn thanh toán 10 […]… thêm mới thông tin vào hệ thống Hình : Mô tả tiến trình cập nhật thông tin khách 5 Tiến trình phân loại khách hàng Đầu vào: DS khách hàng Đầu ra: DS khách hàng đã phân loại 21 Nội dung xử lý: Dựa vào tiêu chí của quán phân loại khách hàng mới, khách quen sau đó sử dụng tiến trình cập nhật khách hàng để cập nhật phân loại khách hàng 6 Tiến trình chọn dịch vụ Đầu vào: Yêu cầu gọi dịch vụ DS dịch vụ Đầu… thông tin khách hàng (5 )Phân loại khách hàng (4)Chọn dịch vụ (5)Cập nhật danh sách dịch vụ (6)Chọn phòng hát thanh toán (7)In hóa đơn thanh toán BP Đặt phòng BP quản lý khách hàng BP dịch vụ Quản lý quán Kraoke BP Thanh toán 3 Vẽ sơ đồ Quản lý quán Karaoke Quản lý khách hàng Phòng hát Dịch vụ Thanh toán Cập nhật thông tin khách hàng Chọn phòng Chọn dịch vụ Chọn phòng hát thanh toán Phân loại khách hàng… Kiểu dữ liệu C(10) C(10) N(2) N(10) N(2) Diễn giải Mã phòng Tên phòng hát Loại phòng hát Giá phòng hát Trạng thái phòng Chương IV Thiết kế hệ thống I Thiết kế tổng thể 1 Phân định công việc giữa người và máy • Phòng hát Hình : Mô tả phân định công việc giữa người và máy tiến trình phòng hát 36 … vụ trả lại tình toán tiền dịch vụ trừ tiền đặt phòng rồi in phiếu hóa đơn thanh toán giao cho khách hàng Kết thức tiến trình khách hàng có được hóa đơn Hình : Mô tả tiến trình in hóa đơn 26 Chương III Phân tích hệ thống về dữ liệu I ER mở rộng 1 Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính Dựa vào mẫu biểu xác định kiểu thực thể và thuộc tính: 1) Phiếu đặt phòng(Số phiếu đặt, tên KH, địa chỉ, sđt KH, tên… nhật thông tin khách hàng Chọn phòng Chọn dịch vụ Chọn phòng hát thanh toán Phân loại khách hàng Cập nhật trạng thái phòng Cập nhật danh sách dịch vụ In hóa đơn thanh toán Giao phòng hát Hình : Sơ đồ phân rã chức năng 11 II 1 Sơ đồ luồng dữ liệu Kí hiệu sử dụng Tiến trình Luồng dữ liệu Kho dữ liệu Tác nhân ngoài Tác nhân trong 2 DFD mức khung cảnh Hình : DFD mức khung cảnh 12 3 DFD mức đỉnh Hình :

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Phân tích thiết kế hệ thống quản lý quán Karaoke – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý quán Karaoke, Phân tích thiết kế hệ thống quản lý quán Karaoke, Chương I. Khảo sát hệ thống, Cơ cấu tổ chức, Chương II. Phân tích hệ thống về chức năng, Kí hiệu sử dụng, III. Đặc tả chức năng chi tiết, Chương III. Phân tích hệ thống về dữ liệu, Chương IV. Thiết kế hệ thống, Phân định công việc giữa người và máy, Thiết kế tiến trình hệ thống, Đặc tả bảng dữ liệu, Thiết kế màn hình nhập liệu, Thiết kế báo cáo

Hy vọng thông qua bài viết Phân tích thiết kế hệ thống quản lý quán Karaoke . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button