Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Phân tích mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2018, 16:58

NHÓM 01 02 Võ Sơn Tùng Nguyễn Đức Thành 03 Nguyễn Ngọc 04 Phạm Duy Phúc 05 Nguyễn Tuấn Anh BOSS TS Vũ Thị Lan CHỦ ĐỀ:Phân tích mối quan hệ tưởng tượng Rút kết luận phạm cần thiết Phân tích mối quan hệ nhận thức cảm tính nhận thức tính NỘI DUNG CH ÍNH Phân tích mối quan hệ tưởng tượng từ rút kết luận phạm cần thiết Phân tích mối quan hệ nhận thức cảm tính nhận thức tính Phần 1: Phân tích mối quan hệ tưởng tượng Rút kết luận phạm cần thiết I Định nghĩa trình tâm phản ánh cách gián tiếp khái quát thuộc tính chất, mối liên hệ quan hệtính quy luật vật tượng mà trước mà ta chưa biết Đặc điểm Tính có vấn đề Quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính Đặc điểm Tính gián tiếp Liên hệ chặt chẽ với Tính trừu tượng ngơn ngữ khái qt 2.1 Tính có vấn đề Muốn kích thích cần có điều kiện: Gặp hồn cảnh, tình có vấn đề Cá nhân phải nhận thức đầy đủ hồn cảnh có vấn đề easy What? 2.2 Tính gián tiếp Tính gián tiếp trước hết thể việc người sử dụng ngơn ngữ để Tính gián tiếp thể chỗ trình người sử dụng cơng cụ phương tiện (như đồng hồ nhiệt kế, máy móc,…) để nhận thức đối tượng mà trực tiếp tri giác chúng 2.3 Tính trừu tượng khái quát – trừu tượng khỏi vật, tượng thuộc tính cá biệt -Tư khái quát vật, tượng riêng lẻ khác có chung thuộc tính chất thành nhóm, phạm trù 2.4 Liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ – Sở dĩ mang tính có vấn đề , tính gián tiếp, tính trừu tượng khái qt gắn chặt với ngôn ngữ ngôn ngữ có mối quan hệ mật thiết với ngữ Ngơn Vd: Nếu khơng có ngơn ngữ khơng có cơng thức tốn học khơng hiểu biết tự nhiên – làm cho ngôn ngữ người phong phú sâu sắc Vd: Càng ngày ngôn ngữ người phong phú, có ngơn ngữ ngơn ngữ lập trình Pascal, C++, Java,… 2.5 quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính Tham gia cung cấp nguyên liệu cho Nhận thức cảm tính Làm cho nhận thức cảm tính phong phú mang chất lượng – X.L.Rubinstein- nhà tâm học Xô Viết viết:” Nội dung cảm tính trừu tượng, tựa hồ làm thành chỗ dựa cho duy” – Lênin nói:” khơng có cảm giác khơng có trình nhận thức cả” Các loại Xét theo phương diện -Tư trực quan hành động lịch sử -Tư trực quan hình tượng -Tư trừu tượng Xét theo phương thức giải vấn đề -Tư thực hành -Tư hình ảnh -Tư luận Theo mức độ sáng tạo -Tư angorit -Tư sáng tạo 6.5 Điển hình hóa • Tạo hình ảnh cách xây dựng thuộc tính, đặc điểm điển hình nhân cách đại diện cho giai cấp, lớp người… • Ví dụ: Trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”, nhà văn Tơ Hồi xây dựng nhân vật Mỵ điển hình cho người phụ nữ miền núi bị áp bức, bóc lột 6.6 Loại suy • Là cách tạo hình ảnh sở mơ phỏng, bắt chước chi tiết, phận vật có thực • Ví dụ: Từ hình ảnh chim, người sáng tạo máy bay,… “Chiếc máy bay anh em nhà Wright  gồm Orville Wright Wilbur Wright  sáng chế cất cánh vào  ngày 17 tháng 12 năm 1903” III Sự giống khác tưởng tượng Giống Mức độ nhận thức tính Nảy sinh xuất tình có Q trình tâm vấn đề Giống Phản ánh gián Có mối liên hệ mật tiếp thiết với NTCT Phản ánh thuộc tính chất, mối liên hệ mang tính QL Khác Tưởng tượng Dữ kiện, tài liệu rõ ràng, sáng tỏ Dữ kiện, tài liệu không rõ ràng,  Hồn cảnh có vấn đề sáng tỏ (Bất định) Nội dung Vạch thuộc tính chất, Phản ánh mới, chưa biết phản ánh mối liên hệ, quan hệtính quy cách xây dựng lên luật hàng loạt vật tượng hình ảnh sở sở khái niệm biểu tượng có Khái niêm, phán đốn, suy Biểu tượng mới, sáng tạo Kết IV Kết luận phạm  Trong dạy học, ta cần:  + Tìm hiểu trình độ nhận thức học sinh, nêu câu hỏi phù hợp không dễ hay khó  + Thường xuyên đưa học sinh vào tình có vấn đề  + Xây dựng cho học sinh tính hồi nghi khoa học, ln đặt câu hỏi trước vấn đề học  + Có biện pháp kích thích nhu cầu học tập nhu cầu tìm kiếm, giải nhiệm vụ học tập  Phần 2: Nhận thức cảm tính nhận thức tính I Khái niệm Nhận thức trình tâm phản ánh thực khách quan thân người thông qua giác quan dựa kinh nghiệm hiểu biết thân Nhận thức cảm tính mức độ nhận thức đầu tiên, thấp người Trong người phản ánh thuộc tính bên ngồi, trực tiếp tác động đến giác quan họ Nhận thức cảm tính bao gồm: cảm giác tri giác ận thức Nhận thức tính mức độ nhận thức cao người, người phản ánh thuộc tính bên trong, mối quan hệtính quy luật thức khách quan cách gián tiếp Nhận thức tính thể qua hình thức khái niệm,phán đốn ,suy luận Mối quan hệ nhận thức cảm tính nhận thức tính Giống nhau: Đều q trình phản ánh biện chứng thực khách quan vào óc người, có tính tích cực, động, sáng tạo, sở thực tiễn Khác Nhận thức cảm tính -Là giai đoạn q trình nhận thức Đó giai đoạn Nhận thứctính người sử dụng giác quan để tác động vào vật nhằm nắm bắt -Là giai đoạn phản ánh gián tiếp trừu tượng, khái quát vật, vật thể qua hình thức khái niệm, phán đốn, suy luận.    Đặc điểm Đặc điểm:  – Phản ánh trực tiếp đối tượng giác quan chủ thể nhận – Là trình nhận thức gián tiếp vật, tượng.  thức.  – Là trình sâu vào chất vật, tượng.  – Phản ánh bề ngoài, phản ánh tất nhiên ngẫu nhiên, – Nhận thức cảm tính tính khơng tách bạch mà ln có mối chất không chất.  quan hệ chặt chẽ với nhau.  Giai đoạn có tâm động vật.  Khơng có nhận thức cảm tính khơng có nhận thức tính Hạn chế chưa khẳng định mặt, mối Khơng có nhận thức tính khơng nhận thức chất thật liên hệ chất, tất yếu bên vật Để khắc phục, nhận vật thức phải vươn lên giai đoạn cao hơn, giai đoạn tính.  Tình 1: Sinh viên chăm nghe giảng lớp ngồi cửa có bạn nữ xinh đẹp học muộn bước vào lớp Nhiều học sinh nam nhiên tập trung hướng ánh mắt phía bạn nữ sau bàn tán Hãy cho biết tình miêu tả trình nhận thức nào? Đáp án: Tình thể q trình nhận thức cảm tính Sinh viên nam chăm nghe giảng bạn nữ vào tác động vào giác quan thị giác sinh viên nam Gây tập trung cho sinh viên Tình 2: Sinh viên cuối tháng hết tiền ăn, tiền tiêu đến tuần đến hạn nhận tiền nhà gửi Vấn đề đặt cho sinh viên sống qua tuần chờ đến ngày nhà gửi tiền cho sinh viên A bắt tay vào việc tìm cách giải vấn đề Sau tham khảo ý kiến bạn cộng thêm kinh nghiệm thân qua lần hết tiền trước đây, A tìm số phương pháp: • • • • • • Vay tiền bạn sống tạm tuần, sau nhận tiền gửi lại Ăn chịu Báo gia đình gửi tiền sớm Sinh viên A bắt đầu kiểm tra xem phương án thực được: Đầu tiên hỏi thăm bạn vay tiền cuối tháng hết tiền nên vay được, Tiếp theo hỏi cô chủ quán ăn chịu cô chủ quán ko bán Cuối điện nhà nói với gia đình gia đình đồng ý gửi sớm hơn, gửi thường lệ – vấn đề A giải vấn đề lại nảy sinh với số tiền chi tiêu tháng sau nào? trình lại bắt đầu Trả lời: Tình thể trình sinh viên A Trước hết nhận thức vấn đề, hết tiền ăn, tiền tiêu từ sinh viên đưa giả thuyết để giải vấn đề, phương án sinh viên Sau đến kiểm tra giả thuyết Nếu khơng thể giải vấn đề lại dùng giả thuyết khác đến vấn đề giải Trò chơi: Có tên tội phạm xếp đứng bậc cầu thang Họ hướng mặt hướng có tường ngăn cách tên nhân số với người lại Dữ liệu câu đố cho độc giả bao gồm: – nhân nhìn thấy nhân nhân nhìn thấy nhân nhân khơng thể nhìn thấy người khác – nhân khơng thể nhìn thấy người khác Những tên nhân đội mũ cai cho biết có mũ màu đen mũ màu trắng Ban đầu, người nhân khơng biết đội mũ màu Họ u cầu nói to lên màu sắc mũ đeo biết chắn Ngồi ra, nhân khơng phép xoay người, di chuyển, nói chuyện với bỏ mũ xuống Vậy theo bạn, người nói màu sắc mũ đeo? Cảm ơn bạn lắng nghe

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Phân tích mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính., Phân tích mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.

Hy vọng thông qua bài viết Phân tích mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button