[Download] Phân tích cơ sở khoa học của quá trình phân công và hiệp tác lao động? Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác lao động trong Công ty – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2016, 20:52

Download

Đề tài: Phân tích cơ sở khoa học của quá trình phân công và hiệp tác lao động? Các nhà quản trị nhân sự đã vận dựng những nội dung này để tổ chức quá trình lao động ở Việt Nam như thế nào? Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác lao động trong Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên.Nội dung:I. Cơ sở lý thuyếtii. Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác lao động trong công ty khách sạn kim liêniii. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân công và hiệp tác lao động tại công ty khách sạn kim liên CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN Nhóm: 02 gvhd: Đề tài: Phân tích sở khoa học trình phân công hiệp tác lao động? Các nhà quản trị nhân vận dựng nội dung để tổ chức trình lao động Việt Nam nào? Thực trạng trình phân công hiệp tác lao động Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên Nội dung: I Cơ sở lý thuyết ii Thực trạng trình phân công hiệp tác lao động công ty khách sạn kim liên iii Giải pháp nhằm nâng cao hiệu phân công hiệp tác lao động công ty khách sạn kim liên i Cơ sở lý thuyết Phân công lao động gì? Hiệp tác lao động gì? i Cơ sở lý thuyết Chức Hình thức phân công Công nghệ Độ phức tạp công việc i Cơ sở lý thuyết Hình thức Hợp tác lao động Không gian Toàn xí nghiệp Bộ phận phòng ban, phân xưởng, phân đội Thời gian Giữa người lao động với tổ sản xuất 1.3 sở khoa học phân công hiệp tác lđ Tâm lý học với phân công hiệp tác lao động Đặc điểm tâm lý chung người lao động Giới hạn tâm lý với phân công hiệp tác lao động 1.4 mối liên hệ phân công hợp tác lao động với hoạt động khác doanh nghiệp Phân tích công việc Kế hoạch hóa Phân công hiệp tác lao động lao động Đào tạo phát triển Tuyển dụng Ii Thực trạng trình phân công hiệp tác lao động Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên  Lịch sử hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức 2.2 Thực trạng trình phân công hiệp tác công ty khách sạn du lịch Kim Liên  a, Trong công tác tuyển dụng nhân lực Đối với vị trí quản đốc khách sạn có số yêu Đối với nhân viên phục vụ phòng, tính chất cầu sau: người trực tiếp sản xuất chịu công việc phục vụ đòi hỏi cẩn thận, tỉ mỉ nên trách nhiệm trước giám đốc điều hành khách sạn Đối với phó quản đốc tiêu chí để tuyển đa số lao động tuyển dụng nữ Tuy công việc nhà phòng quản lý Lãnh dụng tương đối giống với quản đốc yêu cầu nhiên công ty tuyển dụng số lao động đạo tốt công tác tư tưởng, giáo dục trị, tổ kỹ kinh nghiệm thấp nhiên nam để đảm nhận số công việc mà chức thực quản lý lao động, kế hoạch sản đảm bảo người phó quản đốc đảm lao động nữ khó làm trực xuất kinh doanh nhà phòng có nhiệm vụ nhận số công việc quản đốc vắng phòng vào ban đêm, mang vác, xếp đồ đạc, báo cáo đề xuất hoạt động để thực hành lý khách hàng hay thay mục tiêu thời gian lao động nữ họ nghỉ chế độ thai sản  Có thể thấy công tác tuyển dụng thực tốt hỗ trợ cho phân công hiệp tác lao động khách sạn 2.2 Thực trạng trình phân công hiệp tác công ty khách sạn du lịch Kim Liên b, Bố trí sử dụng nhân lực Để tránh đơn điệu lao động công ty khách sạn du lịch Kim Liên tiến hành cấu tổ chức máy để nhân lực công ty từ Ban Giám Đốc trở xuống với chuyên môn hóa sâu công việc 2.2 Thực trạng trình phân công hiệp tác công ty khách sạn du lịch Kim Liên c Tạo động lực cho người lao động: Nhà quản lý khách sạn Kim Liên quan tâm thông cảm biết động viên khích lệ nhân viên hợp tình hợp lý thông qua cử chỉ, lời nói hình thức trả lương, thưởng cho nhân viên theo nguyên tắc trả lương ngang cho người lao động Điề làm cho nhân viên cảm thấy đối xử công bằng, cảm thấy thoải mái đặ biệt gắn kết nhân viên công việc chặt chẽ, mang lại hiệu cao công việc, tượng người tỵ lạnh với người làm công việc nhau, lực nhau, hiệu công việc mà tiền lương lại chênh lệch 2.2 Thực trạng trình phân công hiệp tác công ty khách sạn du lịch Kim Liên d, Phân công hiệp tác với đào tạo phát triển nhân lực – Tại phận phục vụ phòng khách sạn, nhân viên phục vụ đảm nhận công việc như: phận lễ tân, phận lau dọn, phận trực ban Tuy nhiên, tất nhân viên đào tạo hướng dẫn số công việc có liên quan khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn giúp họ phát triển thêm số kỹ nghề nghiệp Ví dụ nhân viên phận lễ tân có nhiệm vụ đón tiếp khách hàng đào tạo hướng dẫn họ công việc xếp, trang trí phòng khách sạn Nếu phận phục vụ phòng thiếu người, công ty phân công số nhân viên lễ tân đảm nhiệm thêm công việc nhân viên phục vụ phòng – Vị trí phó quản đốc khách sạn có đủ kiến thức kỹ nắm vai trò quản lý nhân viên cấp công ty tiến hành đào tạo hướng dẫn quản đốc khách sạn để quản đốc khách sạn vắng mặt phó quản đốc đảm nhiệm công việc quản đốc báo cáo tình hình nơi quản lý chịu trách nhiệm trước ban giám đốc thời gian làm thay quản đốc  Công tác đào tạo giúp công ty có phân công hiệp tác lao động hợp lý, giúp cân lực lượng lao động để giải công việc công ty 2.3 Hiệu phân công hiệp tác lao động công ty khách sạn du lịch Kim Liên  Ưu điểm:  – Tăng hiệu suất lao động, chất lượng hoàn thành công việc cá nhân, nhân viên, hoàn thành mục tiêu chung doanh nghiệp  – Góp phần tạo gắng kết giũa thành viên nói riêng, gắn bó lâu dài nhân viên với doanh nghiệp nói chung  – Ban lãnh đạo, cán quản lý sử dụng tốt yếu tố tâm lý để kích thích, thúc đẩy hiệu làm việc phần thưởng vật chất lẫn tinh thần qua chương trình thi đua khen thưởng dựa mức hoàn thành công việc 2.3 Hiệu phân công hiệp tác lao động công ty khách sạn du lịch Kim Liên Hạn chế: – Mặc dù cán quản lý ý đến yếu tố tâm lý trình phân công, hiệp tác lao động mang lại lợi ích không nhỏ, chưa sâu, sát vào tâm lý, tinh thần thành viên giai đoạn, thời điểm 2.3 Hiệu phân công hiệp tác lao động công ty khách sạn du lịch Kim Liên – Khách Sạn chưa sửa dụng đến công cụ tâm lý để tim hiểu, đánh giá tâm lý nhân viên công ty Bởi công ty người, nên tính cách người tác động lớn đến suy nghĩ, hành động tổ chức môi trường làm việc Đầu tư vào việc sử dụng số công cụ tâm lý phù hợp giúp doanh nghiệp hiểu tính cách tự nhiên người dựa kết nhà quản lý nhân có chương trình để giúp người phát triển thân tốt iii Giải pháp nâng cao hiệu phân công hiệp tác lao động công ty khách sạn kim liên – Cần có hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu sâu, sát vào tâm lý, tinh thần thành viên giai đoạn, thời điểm để hoạt động phân công hiệp tác lao động đạt kết tốt – Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, cụ thể hơn, tránh việc đánh giá mang tính chủ quan, cảm tính, chưa sâu sát vào tâm lý, thái độ làm việc hiệu nhân viên iii Giải pháp nâng cao hiệu phân công hiệp tác lao động công ty khách sạn kim liên – Xây dựng sách lương thưởng, khuyến khích nhân viên hấp dẫn phù hợp theo chức danh công việc cụ thể, tạo nhiều hội thăng tiến công việc – Ban quản lý có trách nhiệm giao nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ nhân viên, đồng thời hỗ trợ phối hợp thực hiện, tránh lãng phí công việc – Điều chỉnh lại định mức lao động phận để phân công hiệp tác lao động khoa học hợp lí, tránh dư thừa hay thiếu hụt nhân lực Cảm ơn cô bạn lắng nghe Nhóm: 02 […]… cho sự phân công và hiệp tác lao động trong khách sạn 2.2 Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác công ty khách sạn du lịch Kim Liên b, Bố trí và sử dụng nhân lực Để tránh sự đơn điệu trong lao động thì công ty khách sạn du lịch Kim Liên đã tiến hành cơ cấu tổ chức bộ máy để mỗi nhân lực trong công ty từ Ban Giám Đốc trở xuống với sự chuyên môn hóa sâu trong công việc 2.2 Thực trạng quá trình phân. .. sạn để khi quản đốc khách sạn vắng mặt thì phó quản đốc có thể đảm nhiệm các công việc của quản đốc như báo cáo tình hình tại nơi mình quản lý và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc trong thời gian làm thay quản đốc  Công tác đào tạo sẽ giúp công ty có sự phân công và hiệp tác lao động hợp lý, giúp cân bằng lực lượng lao động để giải quyết các công việc của công ty 2.3 Hiệu quả của phân công và hiệp. .. yếu tố tâm lý để kích thích, thúc đẩy hiệu quả làm việc bằng các phần thưởng vật chất lẫn tinh thần qua các chương trình thi đua khen thưởng dựa trên mức hoàn thành công việc 2.3 Hiệu quả của phân công và hiệp tác lao động trong công ty khách sạn du lịch Kim Liên Hạn chế: – Mặc dù các cán bộ quản lý đã chú ý đến yếu tố tâm lý trong quá trình phân công, hiệp tác lao động và cũng mang lại những lợi ích… nhưng vẫn chưa đi sâu, đi sát vào tâm lý, tinh thần của từng thành viên trong từng giai đoạn, từng thời điểm 2.3 Hiệu quả của phân công và hiệp tác lao động trong công ty khách sạn du lịch Kim Liên – Khách Sạn vẫn chưa sửa dụng đến các công cụ tâm lý để tim hiểu, đánh giá tâm lý của các nhân viên trong công ty Bởi công ty là con người, nên tính cách con người tác động lớn đến suy nghĩ, hành động của. .. liên – Xây dựng chính sách lương thưởng, khuyến khích nhân viên hấp dẫn và phù hợp theo từng chức danh và công việc cụ thể, tạo nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc – Ban quản lý có trách nhiệm giao nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ các nhân viên, đồng thời hỗ trợ phối hợp thực hiện, tránh lãng phí công việc – Điều chỉnh lại định mức lao động của các bộ phận để phân công và hiệp tác lao động khoa học và hợp… động của tổ chức và cả môi trường làm việc Đầu tư vào việc sử dụng một số công cụ tâm lý phù hợp có thể giúp doanh nghiệp hiểu được tính cách tự nhiên của con người và dựa trên kết quả này các nhà quản lý nhân sự sẽ có các chương trình để giúp mọi người phát triển bản thân tốt hơn iii Giải pháp nâng cao hiệu quả phân công và hiệp tác lao động tại công ty khách sạn kim liên – Cần có những hoạt động nghiên… mái hơn và đặ biệt gắn kết giữa các nhân viên trong công việc càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao trong công việc, không có hiện tượng người này tỵ lạnh với người kia do cùng làm công việc như nhau, năng lực như nhau, hiệu quả công việc như nhau mà tiền lương lại chênh lệch nhau 2.2 Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác công ty khách sạn du lịch Kim Liên d, Phân công hiệp tác với đào tạo và phát… sát vào tâm lý, tinh thần của từng thành viên trong từng giai đoạn, từng thời điểm để hoạt động phân công và hiệp tác lao động đạt kết quả tốt hơn – Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, cụ thể hơn, tránh việc đánh giá mang tính chủ quan, cảm tính, chưa đi sâu đi sát vào tâm lý, thái độ làm việc và hiệu quả của nhân viên iii Giải pháp nâng cao hiệu quả phân công và hiệp tác lao động tại công ty. .. đa số lao động được tuyển dụng là nữ Tuy mọi công việc ở nhà phòng mình quản lý Lãnh dụng tương đối giống với quản đốc nhưng yêu cầu nhiên công ty vẫn tuyển dụng một số lao động đạo tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, tổ về kỹ năng hoặc kinh nghiệm sẽ thấp hơn tuy nhiên nam để có thể đảm nhận một số công việc mà chức thực hiện và quản lý lao động, kế hoạch sản vẫn đảm bảo được người phó quản. .. phân công và hiệp tác công ty khách sạn du lịch Kim Liên c Tạo động lực cho người lao động: Nhà quản lý ở khách sạn Kim Liên luôn quan tâm thông cảm và biết động viên khích lệ nhân viên của mình hợp tình hợp lý thông qua các cử chỉ, lời nói và bằng hình thức trả lương, thưởng cho nhân viên của mình theo nguyên tắc trả lương ngang nhau cho người lao động Điề này làm cho nhân viên cảm thấy được đối xử công .. .Đề tài: Phân tích sở khoa học trình phân công hiệp tác lao động? Các nhà quản trị nhân vận dựng nội dung để tổ chức trình lao động Việt Nam nào? Thực trạng trình phân công hiệp tác lao động Công. .. tác lao động công ty khách sạn kim liên i Cơ sở lý thuyết Phân công lao động gì? Hiệp tác lao động gì? i Cơ sở lý thuyết Chức Hình thức phân công Công nghệ Độ phức tạp công việc i Cơ sở lý thuyết… ty Khách sạn Du lịch Kim Liên Nội dung: I Cơ sở lý thuyết ii Thực trạng trình phân công hiệp tác lao động công ty khách sạn kim liên iii Giải pháp nhằm nâng cao hiệu phân công hiệp tác lao động

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Phân tích cơ sở khoa học của quá trình phân công và hiệp tác lao động? Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác lao động trong Công ty – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Phân tích cơ sở khoa học của quá trình phân công và hiệp tác lao động? Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác lao động trong Công ty, Phân tích cơ sở khoa học của quá trình phân công và hiệp tác lao động? Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác lao động trong Công ty, Phân tích cơ sở khoa học của quá trình phân công và hiệp tác lao động? Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác lao động trong Công ty, i. Cơ sở lý thuyết, 3 cơ sở khoa học của phân công và hiệp tác lđ

Hy vọng thông qua bài viết Phân tích cơ sở khoa học của quá trình phân công và hiệp tác lao động? Thực trạng quá trình phân công và hiệp tác lao động trong Công ty . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.