[Download] những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1 – Tải về File Docx, PDF

những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1

những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1
Nội dung Text: những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1

Download


(bq) phần 1 cuốn sách “kinh tế vĩ mô” cung cấp cho người học các kiến thức: các thuật ngữ kinh tế vĩ mô – tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi xuất và giá trị hiện tại; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế – có đe dọa việc làm ở hoa kỳ không. mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1 – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1 File Docx, PDF về máy

những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1

Download tài liệu những chủ đề kinh tế học hiện đại – kinh tế vĩ mô: phần 1 File Docx, PDF về máy