[Download] NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA – Tải về File Docx, PDF

NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA
Nội dung Text: NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

Download


Theo Ủy ban Quốc tế về Biến đổi khí hậu (IPCC), Việt Nam là một trong năm nước chịu
tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. Nhà ở được xem là một trong bốn lĩnh vực dễ bị
tổn thương nhất do biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Hiện nay,
tại các đô thị, việc thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai thông qua giải
pháp quy hoạch, thiết kế và xây dựng nhà ở vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là ở những…

Bạn đang xem: [Download] NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA File Docx, PDF về máy

NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

 1. Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc:

  NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

  RESILIENT HOUSING TO CLIMATE CHANGE IN THE CONTEXT OF URBANIZATION

  Quy chế & Thể lệ Cuộc thi

 2. Mục Lục

  1 GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………. 3

  2 ĐIỀU KIỆN DỰ THI ……………………………………………………………………………….. 3

  3 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ………………………………………………………………………… 4

  4 HỒ SƠ DỰ THI …………………………………………………………………………………….. 5

  5 HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ…………………………………………………………………………… 7

  6 CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG ………………………………………………………………………… 7

  7 QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TÀI SẢN …………………………………………………………… 8

  8 LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CUỘC THI …………………………………………………………. 8

  9 PHƯƠNG THỨC NỘP TÁC PHẨM DỰ THI ……………………………………………. 8

  10 THẮC MẮC VÀ GIẢI ĐÁP……………………………………………………………………… 8

  11 QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN/NHÓM ĐOẠT GIẢI…… 9

  2

 3. 1 GIỚI THIỆU

  Theo Ủy ban Quốc tế về Biến đổi khí hậu (IPCC), Việt Nam là một trong năm nước chịu
  tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. Nhà ở được xem là một trong bốn lĩnh vực dễ bị
  tổn thương nhất do biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Hiện nay,
  tại các đô thị, việc thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai thông qua giải
  pháp quy hoạch, thiết kế và xây dựng nhà ở vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là ở những vùng
  ven đô và các khu vực dễ tổn thương (gần sông, gần biển,…), nơi tập trung phần lớn các
  hộ nghèo và thu nhập thấp.

  Trong bối cảnh đô thị hóa và toàn cầu hóa, thách thức cho nhà ở tại các vùng này sẽ lớn
  hơn, trong đó, ngôi nhà không chỉ cần có khả năng giảm thiểu các tác động của khí hậu ở
  mức thấp nhất mà còn mang lại những lợi ích lâu dài về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi
  trường cho người dân và cộng đồng. Do điều kiện kinh tế hạn hẹp cũng như kiến thức hạn
  chế về thiên tai và biến đổi khí hậu, việc xây dựng nhà ở của người dân thu nhập thấp tại
  các khu vực ven đô và các vùng dễ tổn thương vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trước thiên tai
  và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ với sự du nhập ồ ạt của các
  kiến trúc mới, vật liệu và kỹ thuật xây dựng mới đã và đang làm thay đổi đáng kể các nhu
  cầu và thị hiếu người dân về nhà ở tại địa phương.

  Cuộc thi này ra đời nhằm tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho nhà ở nhằm thích ứng với
  biến đổi khí hậu và phù hợp với những thay đổi tại địa phương do quá trình đô thị hóa tạo
  ra. Khu vực thiết kế tập trung tại các vùng dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu gây ra
  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhóm đối tượng hướng đến là các hộ nghèo và thu nhập
  thấp đang sinh sống tại các khu vực đó. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tìm
  ra các mô hình nhà ở tiêu biểu vừa thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, vừa phù hợp với quá
  trình đô thị hóa tại Đà Nẵng.

  2 ĐIỀU KIỆN DỰ THI

  2.1 Đối tượng dự thi: Đây là cuộc thi dành cho các cá nhân/nhóm quan tâm đến lĩnh vực
  nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam (Kiến trúc sư,
  kỹ sư, sinh viên ngành kiến trúc & xây dựng, những cá nhân/nhóm đang công tác trong
  ngành xây dựng).

  2.2 Đơn vị tổ chức: Viện Quy hoạch – Xây dựng Thừa Thiên Huế phối hợp với Khoa Kiến
  trúc, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Viện Chuyển đổi Môi trường & Xã hội
  (ISET) thông qua sự điều phối của Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Huế.

  2.3 Đơn vị tài trợ: Mạng lưới Tri thức Khí hậu & Phát triển (CDKN).

  Page 3 of 9

 4. 3 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

  Tất cả các tác phẩm dự thi phải hội đủ những điều kiện sau đây:

  3.1 Chi phí xây dựng: Không vượt quá 10.000 USD; Phù hợp với bối cảnh ở địa bàn Thành
  phố Đà Nẵng đặc biệt là các vùng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu (như ven đô, ven
  biển, các khu tái định cư).

  3.2 Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu:

  Theo thống kê, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các cơn bão,
  lũ, và lụt tại khu vực miền Trung những năm gần đây, điển hình là cơn bão Xăng-sane
  năm 2006 và Ketsana năm 2009. Do địa thế sát biển, Đà Nẵng là một trong những thành
  phố chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu, đặc biệt là bão và lụt. Do vậy, thiết kế
  cần đảm bảo khả năng chống chịu được gió bão cấp 12. Đối với những vùng chịu tác động
  đồng thời của bão và lụt, thiết kế cần tính đến khả năng chống chọi với gió bão cấp 12 và
  mức lụt cao nhất trong trận lụt lịch sử năm 1999.

  3.3 Tính bền vững với môi trường:

  Thiết kế phải đảm bảo hai tiêu chí:
  Bảo vệ môi trường tự nhiên: Việc xây dựng ngôi nhà phải tính đến việc giảm thiểu tác
  động đến môi trường tự nhiên (đất, nước, không khí, cây xanh) ở mức thấp nhất.

  Thân thiện với khí hậu địa phương: Thiết kế phải phù hợp với các điều kiện khí hậu
  nhiệt đới nóng ẩm tại khu vực Đà Nẵng nhằm mang lại tiện nghi nhiệt cho người sử dụng
  và khai thác tối đa các nguồn năng lượng tự nhiên sẵn có (gió, ánh sáng, nước mưa) cho
  công trình.

  3.4 Sử dụng vật liệu và nhân công địa phương:

  Vật liệu và nhân công tại địa phương nên được khai thác tối đa cho quá trình xây dựng.
  Việc này hướng đến tính hiệu quả kinh tế cho việc xây dựng nhà ở và tạo ra cơ hội sinh kế
  (việc làm) cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, việc sử dụng tối đa các nguồn lực địa
  phương (tại chỗ) sẽ hạn chế việc ‘nhập khẩu’ vật liệu, thiết bị và nhân công từ bên ngoài,
  góp phần giảm thiểu nguồn khí thải độc hại ra môi trường do quá trình vận chuyển tạo ra
  và giảm đáng kể giá thành xây dựng.

  3.5 Kỹ thuật xây dựng:

  Thiết kế của mỗi ngôi nhà phải đơn giản, dễ dàng cho công tác xây dựng và việc nhân rộng
  sau này.

  Thiết kế phải tuân theo các chỉ giới quy hoạch và chỉ giới xây dựng, các quy định và tiêu
  chuẩn xây dựng tại địa phương.

  Thiết kế của mỗi ngôi nhà phải xem xét yêu cầu về bảo trì ở mức tối thiểu và có thể do thợ
  hoặc chính chủ nhà thực hiện, với thao tác đơn giản và giá cả phải chăng.

  Page 4 of 9

 5. 3.6 Phù hợp với văn hóa địa phương:

  Việc tổ chức không gian trong và ngoài nhà phải phù hợp với văn hóa, lối sống, sinh hoạt,
  và phong tục tập quán của gia đình, đáp ứng những thay đổi về sinh kế và phương thức sản
  xuất của gia đình do quá trình đô thị hóa mang lại.

  Hình thức ngôi nhà cần được nghiên cứu kỹ nhằm thỏa mãn thị hiếu thẩm mỹ của người
  dân và cộng đồng. Kết cấu ngôi nhà và vật liệu sử dụng phải phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ
  và văn hóa của người dân. Tránh sử dụng các hình thức kiến trúc, kết cấu, và vật liệu xây
  dựng có thể dẫn đến việc xung đột văn hóa sau này.

  4 HỒ SƠ DỰ THI

  4.1 Cuộc thi dành cho các cá nhân hoặc nhóm, mỗi cá nhân/nhóm dự thi chỉ có thể nộp một
  (01) phương án thiết kế.

  4.2 Tất cả các tác phẩm dự thi phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và bao gồm các phần sau:

  4.2.1 Vòng 1 – vòng sơ loại: Ý tưởng thiết kế
  Tất cả các hồ sơ thiết kế sẽ không được hỗ trợ kinh phí. Thí sinh sẽ gửi đến Hồ sơ đến Viện
  Quy hoạch Xây dựng Thừa Thiên Huế hoặc Khoa Kiến Trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
  thông qua Email dạng file pdf (bên dưới).

  Hồ sơ thiết kế bao gồm:

  Bản vẽ thiết kế khổ giấy A1 theo chiều ngang.

  Một (01) báo cáo thiết kế bao gồm:

  Mô tả phương án thiết kế với kích thước phông chữ tối thiểu là mười ba (13) và
  không dài quá hai (2) trang A4.
  Mô tả khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa.
  Bảng khái toán giá cả vật liệu và chi phí xây dựng.
  Thuyết minh các bước thực hiện: Mô tả chi tiết các bước thực để thể hiện
  ý tưởng này.

  4.2.2 Vòng 2 – vòng chung kết: Hoàn thiện ý tưởng thiết kế
  Mười (10) hồ sơ thiết kế sẽ được chọn từ vòng 01 sẽ được hỗ trợ kinh phí là tối đa hai (2)
  triệu đồng/ phương án.

  Hồ sơ thiết kế bao gồm:

  a) Hai (2) bản vẽ khổ A1 theo chiều ngang, in màu.

  Page 5 of 9

 6. b) Một (1) báo cáo thiết kế bao gồm:

  Mô tả phương án thiết kế với kích thước phông chữ mười ba (13), font Times New
  Roman và không dài quá mười (10) trang A4.

  Mô tả khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa.

  Ước tính giá cả vật liệu và chi phí xây dựng.

  Liệt kê chi tiết các loại vật liệu cho từng hạng mục: nền móng, tường, mái nhà, nước,
  thiết bị vệ sinh, nhà bếp, năng lượng sử dụng, hệ thống điện và cửa ra vào/ cửa sổ

  c) Nội dung của hai bản vẽ A1 bao gồm:

  Mặt bằng vị trí (với tỷ lệ 1:500-1:1000)

  Mặt bằng tổng thể ( tỉ lệ 1:200)

  Mặt bằng các tầng (của từng phương án, với tỉ lệ 1:50)

  Mặt đứng và mặt cắt (1:50)

  Các chi tiết (tỉ lệ 1:20)

  Các phối cảnh

  Mô hình (nếu có: được hỗ trợ thêm 500 ngàn đồng tiền làm mô hình, với tỷ lệ 1/20)

  Mô tả các vấn đề liên quan tới kỹ thuật xây dựng độ bền vững chống lại tác động của
  thời tiết.

  d) Một đĩa CD bao gồm:

  Bản vẽ autoCAD, tất cả các hình ảnh và ảnh chụp được thể hiện trên bản vẽ và trong
  báo cáo thiết kế (tối thiểu là 300 dpi với kích thước khổ A3, dưới dạng jpeg/tiff có
  độ phân giải cao).

  Ảnh của các cá nhân dự thi (mỗi ảnh có độ phân giải tối thiểu là 200 dpi với kích
  thước khổ A5).

  Tập tin văn bản của các đoạn tiết mô tả trong bản vẽ và báo cáo thiết kế.

  Ảnh chụp lại các bản vẽ khổ A1 (độ phân giải tối thiểu là 300 dpi với kích
  thước khổ A3).

  Page 6 of 9

 7. 5 HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

  5.1 Hội Đồng đánh giá của cuộc thi bao gồm các thành viên sau đây:

  • Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (PGS.TS. KTS. Đỗ Hậu)
  • Viện Quy hoạch và Xây dựng Thừa Thiên Huế (TS. KTS. Đặng Minh Nam)
  • Khoa Kiến Trúc, Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng (KTS. Võ Thành Nghĩa)
  • Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Miền Trung (Ths. Nguyễn Thanh Bình)
  • Cty CP TV XD Công nghiệp và Đô thị VN tại Đà Nẵng (KTS. Hồ Phước Phương)
  • Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng – Chủ nhiệm CLB KTS trẻ (Ths. Tô Hùng)
  • ISET Việt Nam (TS. Trần Văn Giải Phóng)

  5.2 Quyết định của Ban giám khảo là cuối cùng và các bên liên quan không thể đàm phán,
  tranh chấp, yêu cầu xem xét lại hoặc thách thức bằng bất kỳ hình thức hoặc phương tiện
  nào. Hội Đồng đánh giá có quyền tuyệt đối trong việc quyết định rút lại giải thưởng.

  5.3 Các Hồ sơ sau khi nộp sẽ trải qua 2 vòng xét chọn của Hội đồng đánh giá:

  • Vòng 1- vòng sơ loại: 10 phương án xuất sắc đáp ứng các tiêu chí của Cuộc thi sẽ
  được chọn lựa để vào vòng 2.
  • Vòng 2 – vòng chung kết: các thí sinh/nhóm có hồ sơ được vào vòng 2 sẽ được ban tổ
  chức mời đến trình bày thêm về những thông tin liên quan, hay ý tưởng thiết kế của
  nhóm mình. Phần trình bày 15 phút và Ban giám khảo sẽ phản biện 15 phút cho mỗi Hồ
  sơ thiết kế. Sau đó Ban giám khảo sẽ chọn 5 Hồ sơ xuất sắc nhất để trao giải thưởng.

  6 CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  6.1 Các giải thưởng bao gồm:
  • 1 Giải nhất trị giá 10 triệu đồng
  • 1 Giải nhì trị giá 6 triệu đồng
  • 1 Giải ba trị giá 3 triệu đồng
  • 2 Giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/ giải

  6.2 Chỉ các cá nhân/ nhóm đoạt giải sẽ được thông báo bằng email.

  Page 7 of 9

 8. 7 QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TÀI SẢN

  7.1 Tất cả các hồ sơ và phương án dự thi đều là tài sản của dự án Nhà chống bão (Sheltering
  from a gathering storm) do Mạng lưới Tri thức Khí hậu & Phát triển (CDKN) tài trợ thông
  qua điều phối của Trường Đại học Kinh tế Huế, và sẽ không được hoàn trả lại cho các cá
  nhân/ nhóm dự thi. Các đơn vị tổ chức có quyền giữ lại và sử dụng nội dung của các hồ sơ
  dự thi cho các mục đích triển lãm, xuất bản và lưu trữ.

  7.2 Các cá nhân/ nhóm dự thi đồng ý để các đơn vị tổ chức thực hiện sao chép toàn bộ hoặc một
  phần các nội dung nằm trong các hồ sơ dự thi và không phải thanh toán lệ phí cho người
  nắm giữ quyền xuất bản hoặc quyền tác giả.

  8 LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CỦA CUỘC THI

  8.1 Thông báo phát động cuộc thi Ngày 1/03/2013

  8.2 Hạn nộp Hồ sơ phương án dự thi Ngày 30/03/2013

  8.3 Công bố phương án vào vòng 2 giải Ngày 10/04/2013
  8.4 Nộp bài chấm vòng 2 Ngày 15/05/2013
  8.5 Lễ công bố trao giải Ngày 30/05/2013

  9 PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ DỰ THI

  Các cá nhân/ nhóm gửi Hồ sơ phương án dự thi thiết kế kiến trúc Nhà ở thích ứng với
  biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa, bằng cách gửi email tới BTC tại địa chỉ
  cuocthithietke2013@gmail.com; hạn chót vào ngày 30 tháng 03 năm 2013, nội dung bao gồm
  họ tên cá nhân/ nhóm dự thi, tên trường đại học, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email và
  phương án dự thi.

  10 THẮC MẮC VÀ GIẢI ĐÁP

  Các cá nhân/ nhóm có nhu cầu được giải đáp các thắc mắc về quy chế và thể lệ cuộc thi
  có thể gửi thư điện tử đến cuocthithietke2013@gmail.com. Tiêu đề của thư điện tử xin ghi
  rõ Nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa. Chỉ khi email trên
  được xác nhận bởi BTC cuộc thi thì các thắc mắc sẽ được giải đáp một cách chính thức.

  Page 8 of 9

 9. 11 QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CÁ NHÂN/ NHÓM ĐOẠT GIẢI

  11.1 Các cá nhân/ nhóm tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc Nhà ở thích ứng với biến
  đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa phải chấp nhận vô điều kiện các điều khoản ghi rõ
  trong Văn Bản về quy chế và thể lệ cuộc thi.

  11.2 Các cá nhân/ nhóm dự thi không được phép xuất bản các tác phẩm dự thi (dù là
  một phần hay toàn bộ) trước khi quyết định cuối cùng của Hội Đồng đánh giá được đưa ra
  thông báo chính thức.

  11.3 Các cá nhân/ nhóm đoạt giải của cuộc thi có thể được yêu cầu tham gia vào các
  cuộc phỏng vấn báo chí, triển lãm công cộng và các buổi hội thảo thuyết trình ý tưởng
  thiết kế. Việc từ chối không tham gia vào những sự kiện này có thể là cơ sở cho việc thu
  hồi và tước giải thưởng.

  11.4 Các phương án thiết kế đoạt giải sẽ được công bố trong lễ trao giải và các phương
  tiện truyền thông khác, có thể kèm theo hình ảnh và bài phỏng vấn.

  11.5 Văn bản này là sản phẩm từ một dự án tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế của Anh
  quốc (DFID) và Tổng cục Hợp tác Quốc tế Hà Lan (DGIS) cho các nước đang phát triển
  thông qua Mạng lưới Tri thức Khí hậu & Phát triển (CDKN). DFID, DGIS và CDKN
  không chịu tránh nhiệm về những quan điểm và thông tin thể hiện trong văn bản này.

  Page 9 of 9

Download tài liệu NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA File Docx, PDF về máy