Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo – Tải về File Word, PDF

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo
Nội dung Text: Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo


Tài liệu “Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo” giúp bạn nắm bắt vai trò, nhiệm vụ của lễ tân khách sạn, nhận đặt buồng, đón tiếp và làm thủ tục nhập khách sạn, phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn, làm thủ tục thanh toán và tiễn khách, quản lý lễ tân.

Bạn đang xem: [Download] Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo File Word, PDF về máy

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo

 1. NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Nha Trang – 2011

 2. CHƯƠNG I
  VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA LỄ TÂN KHÁCH SẠN

  I. Vai trò, nhiệm vụ của lễ tân khách sạn
  1. Vai trò
  Lễ tân được ví như: “Trung tâm thần kinh” của khách sạn. Tại đây khách đ ến đ ặt

  buồng, đăng ký khách sạn, trao đổi thông tin, trả buồng, thanh toán… Mọi hoạt động
  của khách sạn đều có liên quan tới lễ tân. Lễ tân cũng là nơi thu nh ận thông tin và
  chuyển phát mọi thông tin tới các bộ phận khác trong khách sạn.
  Lễ tân là đại diện cho khách sạn, là “người bán hàng”, cung cấp mọi thông tin v ề d ịch

  vụ của khách sạn cho khách. Bộ phận lễ tân còn là bộ phận đầu tiên ti ếp xúc v ới
  khách, tạo ra những ấn tượng ban đầu cho khách về chất lượng phục vụ của khách
  sạn.
  Lễ tân là nơi tiếp nhận, giải quyết mọi kêu ca phàn nàn của khách và là b ộ ph ận n ắm

  rõ mọi thị hiếu, sở thích của khách hàng.
  Lễ tân đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ban giám đốc vạch ra các chiến lược để

  hoàn thiện sản phẩm và thị trường.

  2. Nhiệm vụ cơ bản của lễ tân khách sạn
  • Quảng cáo, bán buồng và các dịch vụ khác của khách sạn.
  • Nhận đặt buồng và bố trí buồng cho khách.
  Đón tiếp khách và làm thủ tục nhập buồng khách sạn (check – in).

  • Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận khác ph ục vụ khách trong th ời gian l ưu trú t ại
  khách sạn.
  Thanh toán và tiễn khách (check – out).

  • Tham gia vào công tác marketing của khách sạn.

  2

 3. II. Chức năng của lễ tân khách sạn
  Mỗi khách sạn có một cơ cấu tổ chức lễ tân khác nhau, nhưng nhìn chung một bộ phận lễ
  tân phổ biến thường có các bộ phận sau:
  • Bộ phận đặt buồng (Reservation)
  • Bộ phận đón tiếp (Reception)
  • Bộ phận thu ngân (Cashier & Night Auditor)
  • Bộ phận tổng đài (Switchboard Operator)
  • Bộ phận quan hệ với khách (Guest Relation)
  Trong các khách sạn nhỏ, một nhân viên lễ tân có thể đảm nhiệm hai hoặc nhi ều công
  việc khác nhau.

  3

 4. 4
 5. III. Nhiệm vụ cơ bản của các chức danh trong bộ phận lễ tân
  1. Trưởng lễ tân
  • Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bộ phận lễ tân.
  Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận lễ tân.

  • Điều phối mọi hoạt động của bộ phận lễ tân.
  • Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động c ủa các nhân viên trong b ộ
  phận.
  • Tham gia tuyển chọn nhân sự cho bộ phận lễ tân.
  • Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ lễ tân cho nhân viên.
  • Tối đa hóa công suất sử dụng buồng và doanh thu cho khách sạn.
  • Tham gia các hoạt động marketing của khách sạn.
  • Phối hợp với các bộ phận khác trong khách sạn.
  • Giải quyết phàn nàn của khách.
  Chào đón khách và khách đoàn quan trọng.

  Chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các quy định của khách sạn và các văn bản

  pháp luật hiện hành liên quan đến công việc của bộ phận lễ tân.
  • Tham gia xử lý các trường hợp khẩn cấp xảy ra trong khách sạn.

  2. Trợ lý trưởng lễ tân
  Trợ lý trưởng lễ tân giúp việc cho trưởng lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  3. Nhân viên tiếp tân (receptionist)
  Nhân viên tiếp tân là người tiếp đón khách và làm th ủ t ục nh ập bu ồng cho khách (check –
  in). Nhiệm vụ chính của nhân viên tiếp tân gồm:
  Quản lý hồ sơ đăng ký khách.

  • Đón tiếp khách đến khách sạn.
  • Làm thủ tục nhập khách sạn cho khách (check in).
  • Tiếp nhận và phối hợp xử lý các yêu cầu của khách.
  • Bán buồng cho khách vãng lai.
  • Cung cấp thông tin và quảng cáo bán các dịch vụ trong khách sạn.
  Áp dụng các kỹ năng bán để tăng doanh thu cho khách sạn.

  • Thông tin cho các bộ phận khác của khách sạn về tình hình khách lưu trú để cùng phối
  hợp phục vụ khách (khách đến, khách đi, khách VIP…)
  • Bảo quản chìa khoá, két đựng tư trang quý của khách.

  5

 6. • Thực hiện các quy định về an ninh an toàn của khách sạn.
  Phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp.

  • Giữ gìn ngăn nắp và sạch sẽ khu làm việc của mình.

  4. Nhân viên nhận đặt buồng (reservationist)
  Nhân viên nhận đặt buồng đảm nhiệm công việc nhận đặt buồng trước c ủa khách.
  Nhiệm vụ cơ bản của nhân viên đặt buồng gồm:
  Tiếp nhận các yêu cầu đặt buồng và thông tin kịp thời về buồng của khách s ạn cho

  khách.
  Quản lý hồ sơ đặt buồng.

  • Cập nhật thông tin đặt buồng.
  Xác nhận đặt buồng cho khách.

  Thực hiện yêu cầu huỷ và sửa đổi đặt buồng của khách.

  Chuyển các thông tin và hồ sơ đặt buồng cho nhân viên tiếp tân.

  Lập báo cáo về tình hình đặt buồng.

  Lập danh sách khách dự định đến khách sạn (expected arrival list).

  • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký khách.
  Kết hợp với bộ phận marketing để bán buồng.

  Tối đa hoá công suất sử dụng buồng, giá bán và doanh thu cho khách sạn.

  5. Nhân viên trực điện thoại (operator)
  Nhân viên trực điện thoại là người tiếp nhận và xử lý các yêu cầu c ủa khách qua đi ện
  thoại. Nhiệm vụ cơ bản của nhân viên trực điện thoại gồm:
  • Trả lời các cuộc điện thoại gọi đến khách sạn và chuy ển điện tho ại lên buồng cho
  khách.
  • Nhận và chuyển nhắn tin cho khách.
  • Cung cấp thông tin về các dịch vụ trong và ngoài khách sạn cho khách.
  • Giúp khách thực hiện các cuộc điện thoại gọi ra ngoài khách sạn.
  • Cài đặt và kiểm tra báo thức khách.
  • Ghi chép lại các cuộc điện thoại đường dài và quốc tế của khách, chuyển hoá đơn
  dịch vụ điện thoại cho nhân viên thu ngân hàng ngày.
  • Biết cách xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

  6. Nhân viên thu ngân

  6

 7. Nhân viên thu ngân là người chịu trách nhiệm giao dịch tài chính v ới khách t ại khách s ạn.
  Công việc cụ thể gồm:
  Cập nhật các chi tiêu và ứng thêm của khách vào tài khoản của khách (guest folio).

  Làm thủ tục trả buồng cho khách (check out).

  • Đổi tiền cho khách.
  • Cân đối các tài khoản của khách khi hết ca.
  Quản lý tiền quỹ giao dịch (cash float) của bộ phận thu ngân.

  Chuẩn bị trước hồ sơ thanh toán cho khách.

  Lưu thông tin về khách đã lưu trú (guest history).

  Bảo quản và nộp tiền (cash, traveller check, credit sales slips,..) đã thu.

  Lập báo cáo doanh thu.

  7. Nhân viên kiểm toán đêm (Night Auditor)
  Nhân viên kiểm toán đêm là người kiểm tra việc cập nh ật chi tiêu và ứng thêm c ủa khách
  vào các tài khoản và lập báo cáo doanh thu trong ngày; chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động
  tại bộ phận lễ tân vào ca đêm.
  Công việc của nhân viên kiểm toán đêm gồm:
  Kiểm tra và chỉnh sửa (balance account) các khoản chi tiêu và ứng thêm của khách đã

  được cập nhật trong ngày.
  Nhập các khoản chi tiêu và ứng thêm của khách chưa được cập nhật trong ngày.

  Cân đối doanh thu với báo cáo của bộ phận thu ngân.

  Lập danh sách khách chi tiêu quá giới hạn.

  Lập các báo cáo về doanh thu buồng, công suất buồng và các số liệu thống kê khác.

  Hỗ trợ công việc chuẩn bị trước hồ sơ thanh toán cho ca sáng hôm sau.

  Hỗ trợ làm thủ tục cho khách đến và trả buồng muộn.

  8. Nhân viên quan hệ khách hàng (guest relation officer)
  Nhân viên quan hệ khách hàng là người chăm sóc khách; hỗ trợ công vi ệc đón và ti ễn
  khách.
  Công việc cơ bản của nhân viên quan hệ khách hàng gồm:
  Hỗ trợ việc đón và tiễn khách.

  Hỗ trợ chuẩn bị trước hồ sơ đăng ký khách sạn cho khách đoàn và khách quan trọng.

  • Kiểm tra buồng dành cho khách quan trọng.
  • Cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách.

  7

 8. • Cung cấp cho khách một số dịch vụ theo yêu cầu:
  + Tham quan du lịch
  + Gửi thư, bưu phẩm, fax, nhắn tin; mua báo, tạp chí nước ngoài
  + Đặt buồng, bàn ăn, dịch vụ khác trong và ngoài khách sạn
  + Thuê xe, đặt vé xem ca nhạc, thể thao,..
  + Đặt vé máy bay và khẳng định lại vé máy bay cho khách.
  Phối hợp với nhân viên hàng không nhận lại hành lí bị thất lạc của khách.

  Phối hợp giải quyết các phàn nàn của khách.

  Quan tâm, chăm sóc, tham khảo ý kiến của khách về dịch vụ của khách sạn.

  Chuẩn bị quà sinh nhật cho khách.

  IV. Yêu cầu đối với nhân viên lễ tân.

  1. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.
  Có nghiệp vụ lễ tân.

  Có khả năng giao tiếp với khách và kỹ năng bán hàng.

  Nắm vững các quy định pháp lý liên quan đến khách và khách sạn.

  Nắm vững quy định của khách sạn.

  • Có kiến thức cơ bản về kế toán, thanh toán, thống kê, marketing và hành chính văn
  phòng.
  • Biết rõ các danh thắng, điểm du lịch của địa phương, các dịch vụ phục vụ khách trong
  và ngoài khách sạn.
  • Nắm được một số quy tắc về ngoại giao, lễ nghi, phong tục tập quán, tâm lý khách
  của một số quốc gia (thị trường chính của khách sạn)
  Có kiến thức cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội (lịch sử, văn hoá, địa lý…)

  an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường,..

  2. Yêu cầu về ngoại ngữ và vi tính.
  Ngoại ngữ:

  Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ với khách, cụ thể là:
  • Đối với khách sạn 1-2 sao: biết tối thiểu 1 ngoại ngữ – ti ếng Anh b ằng C tr ở lên (giao
  tiếp được).
  • Đối với khách sạn 3 sao: biết thông thạo tối thiểu 1 ngoại ngữ (tiếng Anh).
  • Đối với khách sạn 4 sao: biết 2 ngoại ngữ: 1 ngoại ngữ thông th ạo (tiếng Anh) và 1
  ngoại ngữ bằng C trở lên (giao tiếp được).
  8

 9. • Đối với khách sạn 5 sao: biết thông thạo 2 ngoại ngữ (trong đó 1 ngo ại ng ữ ti ếng
  Anh).
  Vi tính:

  Có khả năng sử dụng vi tính phổ thông và chuyên ngành lễ tân.

  3. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp
  • Thật thà, trung thực.
  • Năng động, nhanh nhẹn, tháo vát và linh hoạt trong cách xử lý các tình huống.
  Siêng năng, tỉ mỉ, làm việc chính xác và hiệu quả.

  Cởi mở, hiếu khách, thân ái, lịch sự, tôn trọng và nhiệt tình giúp đỡ khách.

  Có tính đồng đội, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các nhân viên khác.

  4. Yêu cầu về hình thức thể chất
  Có sức khoẻ tốt.

  • Ngoại hình cân đối.
  Hình thức ưa nhìn.

  Có kỹ năng giao tiếp.

  • Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.

  V. Hoạt động của bộ phận lễ tân qua các giai đoạn phục vụ khách
  Quá trình phục vụ khách được chia làm 4 giai đoạn:
  • Trước khi khách tới khách sạn.
  • Khách tới và làm thủ tục nhập khách sạn.
  • Khách lưu trú và sử dụng các dịch vụ của khách sạn.
  • Khách làm thủ tục thanh toán, trả buồng và rời khách sạn.

  9

 10. Các giai đoạn phục vụ khách và các công việc liên quan tới bộ phận lễ tân:

  Các giai đoạn Nhiệm vụ của bộ phận lễ tân

  Trước khi khách đến Nhận đặt buồng

  Mở tài khoản của khách
  Đón tiếp và làm thủ tục nhập
  (Guest folio)
  Khách đến khách sạn (check-in)

  Cập nhật các khoản chi
  tiêu và ứng thêm của
  Cung cấp dịch vụ cho khách khách
  Trong thời gian lưu trú (occupancy)
  Lưu trú
  Kiểm tra chi tiêu quá
  giới hạn của khách

  Làm thủ tục trả buồng và tiễn
  khách (check-out) Thanh toán
  Khách rời khách sạn

  10

 11. 1. Giai đoạn trước khi khách tới khách sạn.
  Khách lựa chọn khách sạn để lưu trú và tiến hành công việc đặt buồng trước. Vi ệc lựa
  chọn khách sạn của khách xuất phát từ nhiều yếu tố như ấn tượng tốt đẹp t ừ nh ững l ần
  nghỉ trước, thông tin quảng cáo của khách sạn, lời giới thiệu của bạn bè, người thân, v ị trí,
  uy tín của khách sạn… Đôi khi việc quyết định chọn khách sạn của khách còn do s ự thuận
  tiện khi đặt buồng và sự miêu tả hấp dẫn về khách s ạn, trang thi ết b ị, giá bu ồng có s ức
  thuyết phục của nhân viên đặt buồng. Ngoài ra, khi lựa chọn khách s ạn khách còn b ị tác
  động bởi thái độ, phong cách, khả năng về chuyên môn và giao tiếp của nhân viên đặt
  buồng.
  Muốn gây được ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho khách, nhân viên đặt buồng ph ải có
  khả năng ứng xử nhanh đáp ứng chính xác các yêu cầu đặt buồng của khách và cần có kỹ
  năng giao tiếp, bán hàng tốt.
  Nếu đặt buồng được chấp nhận, nhân viên đặt buồng ti ến hành l ập phi ếu đ ặt bu ồng
  cho khách. Các dữ liệu thu thập được trong suốt quá trình nh ận đ ặt bu ồng s ẽ giúp cho vi ệc
  chuẩn bị đón khách được tốt: lập hồ sơ đăng ký khách, bố trí buồng, xác định giá buồng và
  chuẩn bị các điều kiện khác.

  2. Giai đoạn khách tới khách sạn.
  Các hoạt động trong giai đoạn khách tới khách sạn bao gồm: đón tiếp, làm th ủ tục

  nhập khách sạn (check-in) và cung cấp thông tin cho khách. Khi khách t ới khách s ạn
  sẽ hình thành mối quan hệ kinh doanh giữa khách và khách sạn thông qua bộ ph ận
  lễ tân. Nhân viên tiếp tân phải xác định được tình trạng đ ặt bu ồng c ủa khách tr ước
  khi tiến hành làm thủ tục đăng ký cho khách.
  • Những công việc chuẩn bị trước khi khách tới có thể được th ực hiện đối v ới khách
  đã đặt buồng trước. Nhân viên đón tiếp dựa vào các thông tin từ phiếu đặt buồng
  như: số lượng buồng, loại buồng, thời gian lưu trú, các yêu cầu đặc biệt về vị trí
  của buồng, trang thiết bị phụ trợ để chuẩn bị hồ sơ đăng ký trước và phân buồng
  cho khách. Việc chuẩn bị hồ sơ trước cho khách càng tốt thì vi ệc đăng ký khách
  càng nhanh và chính xác.
  Nhân viên tiếp tân phải cung cấp đầy đủ thông tin về các dịch vụ trong khách sạn

  và lưu ý khách về các quy định của khách sạn.
  Nhân viên tiếp tân hoàn tất hồ sơ khách để làm thủ tục khai báo tạm trú cho khách.

  • Nhân viên thu ngân mở tài khoản cho khách.

  3. Giai đoạn khách lưu trú tại khách sạn
  Bộ phận lễ tân đại diện cho khách sạn tiếp xúc, trực tiếp và phối h ợp với các bộ

  phận khác cung cấp các dịch vụ phục vụ khách.

  11

 12. Nhiệm vụ chính của lễ tân trong giai đoạn này là làm hài lòng khách, khuy ến khích

  khách sử dụng nhiều dịch vụ của khách sạn.
  Giai đoạn này đóng vai trò quyết định để khách quay trở lại hoặc giới thiệu với bạn

  bè, người thân tạo ra nguồn khách tiềm năng cho khách sạn.

  4. Giai đoạn khách thanh toán, trả buồng và rời khách sạn
  Các hoạt động trong giai đoạn này gồm: làm thủ tục trả buồng và thanh toán cho
  khách (check-out); lưu hồ sơ khách. Các công việc này do nhân viên thu ngân th ực hi ện.
  Muốn cho công việc thanh toán nhanh chóng và chính xác nhân viên thu ngân ph ải c ập nh ật
  chính xác các khoản thu chi hàng ngày của khách và chuẩn bị hồ s ơ thanh toán. Vi ệc chu ẩn
  bị tốt hồ sơ thanh toán trước cho khách sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi của khách, góp phần
  làm hài lòng khách và khuyến khích khách quay trở lại khách sạn trong tương lai.

  12

 13. CHƯƠNG II
  NHẬN ĐẶT BUỒNG

  I. Khái quát chung
  Nhận đặt buồng là sự thoả thuận giữa khách sạn với khách về việc dành cho khách số
  lượng buồng, loại buồng kèm theo các yêu cầu đặc biệt (nếu có) vào thời gian cụ thể.
  Mục đích của việc nhận đặt buồng:
  – Việc nhận đặt buồng giúp cho khách sạn nắm được số lượng khách vào một thời
  điểm cụ thể trong tương lai để lên kế hoạch đón tiếp khách , tối đa hoá công suất và doanh thu
  buồng.
  – Việc nhận đặt buồng tốt sẽ giúp cho khách sạn ch ủ động trong vi ệc đón ti ếp và
  thoả mãn nhu cầu của khách cũng như phân công, bố trí và đi ều ph ối hoạt đ ộng trong khách
  sạn. Ngược lại, việc nhận đặt buồng không tốt sẽ làm giảm công suất sử dụng buồng và
  doanh thu của khách sạn, thậm chí còn tạo ấn tượng xấu cho khách.
  Việc nhận đặt buồng gồm các công việc sau:
   Tiếp nhận yêu cầu đặt buồng.
   Xác định khả năng đáp ứng.
   Thoả thuận đặt buồng với khách.
   Ghi nhận các thông tin đặt buồng.
  Xác nhận đặt buồng với khách.

   Lưu giữ các hồ sơ đặt buồng.

  II. Các nguồn khách đặt buồng.

  1. Nguồn khách trực tiếp
  Là khách (khách lẻ hoặc khách đoàn) trực tiếp liên hệ đặt buồng với khách sạn. Đối
  tượng khách này thường sử dụng các hình thức đặt buồng sau:
  + Bằng lời:
   Trực tiếp đến khách sạn.
   Gọi điện thoại.
  + Bằng văn bản:
   Gửi thư tín, fax, thư điện tử (e-mail)
  Qua hệ thống đặt buồng trực tuyến.

  2. Nguồn khách gián tiếp (qua các đại lý trung gian)
  Là khách đặt buồng qua các đại lý trung gian như:
  13

 14.  Đại lý du lịch.
   Hãng lữ hành.
   Hãng hàng không.
  Trung tâm thông tin du lịch.

  Văn phòng đại diện nước ngoài, sứ quán…

  Một số hình thức bán buồng linh hoạt sau:
   Khách sạn dành một số lượng buồng cho các hãng (Allotment)
  Khách sạn dành một lượng buồng nhất định để các đại lý du lịch, hãng lữ hành và hãng
  hàng không… chủ động bán buồng cho khách mà không cần yêu cầu đặt buồng trước. Sau
  khi đã bán buồng cho khách được, hãng mới khẳng định việc đặt buồng với khách sạn.
  Nếu các hãng này không bán hết số lượng buồng mà khách sạn đã dành cho hãng trong một
  khoảng thời gian nhất định theo thoả thuận thì hãng không phải nộp bất cứ một khoản tiền
  nào.
   Khách sạn cho phép các hãng bán buồng không hạn chế về số lượng (Free Sale)
  Khách sạn cho phép một số hãng du lịch, văn phòng trung tâm đặt buồng… được bán
  buồng của mình không hạn chế về số lượng nhưng sẽ quy định trong một th ời gian, thời
  điểm nhất định. Khi cần khách sạn vẫn có thể thay đổi hoặc yêu cầu ngừng bán.

  3. Nguồn khách qua các hệ thống đặt buồng trung tâm
  Hệ thống đặt buồng trung tâm thường được thiết lập giữa các khách sạn trong cùng
  một tập đoàn hoặc các tập đoàn khách sạn khác nhau nh ằm m ục đích t ạo thu ận l ợi cho
  khách hàng trong việc đặt buồng khách sạn, khuyến khích khách hàng s ử dụng s ản ph ẩm
  của các khách sạn trong cùng hệ thống.
  Hệ thống đặt buồng trung tâm tiếp nhận các yêu cầu đặt buồng của khách hàng và
  phân bổ cho các khách sạn trong hệ thống của mình. Khách hàng đ ược cung c ấp các s ố đi ện
  thoại miễn phí (toll free) của hệ thống nên có thể dễ dàng tiếp cận khách sạn.
  Nhờ hệ thống đặt buồng trung tâm các khách sạn tăng kh ả năng thu hút khách và ti ết
  kiệm được chi phí quảng cáo.
  Hiện nay, trên thế giới có một số hệ thống đặt buồng cho các hãng hàng không và
  khách sạn. Một trong số đó là GDS (Global Distribution Systerm), hệ thống này rất phổ biến,
  được nhiều khách sạn và hãng hàng không sử dụng.

  III. Các loại đặt buồng

  1. Đặt buồng có đảm bảo (Guaranteed reservation)
  Đặt buồng có đảm bảo là sự thoả thuận giữa khách sạn và khách v ề vi ệc đ ặt bu ồng,
  trong đó khách sạn có trách nhiệm giữ buồng cho khách t ới th ời đi ểm tr ả bu ồng (check-out)

  14

 15. của ngày hôm sau ngày khách định đến (trừ những thỏa thuận đặc biệt). Nếu khách không
  sử dụng buồng và không báo huỷ theo quy định của khách sạn thì khách phải bồi thường cho
  khách sạn một đêm tiền buồng nhân với số lượng buồng đã đặt.
  Các hình thức đảm bảo cho đặt buồng gồm:
  Thanh toán trước toàn bộ tiền buồng.

  Đặt cọc.

   Thẻ tín dụng.
  Tài khoản của các công ty có hợp đồng với khách sạn…

  2. Đặt buồng không đảm bảo (Non- guaranteed reservation)
  Đặt buồng không đảm bảo là việc đăng kí giữ chỗ trước mà khách sạn chỉ giữ buồng cho
  khách tới một thời điểm nhất định tuỳ theo quy định của t ừng khách s ạn (th ường là 18.00 h)
  của ngày khách định đến. Sau giờ đó nếu khách không tới, khách sạn có quy ền bán buồng
  cho khách khác

  15

 16. Sơ đồ tổng hợp các hoạt động nhận đặt buồng khách sạn

  Tiếp nhân
  yêu cầu đặt

  Xác định khả
  năng đáp ứng

  Có Không Từ chối và
  Thoả thuận và
  Chấp nhận hẹn dịp
  thuyết phục khách khác

  Nhập thông tin Lập danh
  đặt buồng sách khách
  chờ

  Xác nhận lại
  thông tin đặt

  Kết thúc và lưu
  thông tin đặt

  Nhận khẳng
  S ử a đổ i Huỷ bỏ
  định lại từ khách

  Tổng hợp tình hình
  khách đến hàng ngày
  chuyển cho bộ phận
  đón tiếp

  16

 17. IV. Quy trình nhận đặt buồng khách sạn

  1. Nhận đặt buồng qua điện thoại

   Bước 1: Chào khách và gợi ý giúp đỡ

   Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu đặt buồng
  Khi nhận yêu cầu đặt buồng của khách (trực tiếp hoặc gián ti ếp), nhân viên nh ận đ ặt
  buồng phải ghi nhận đầy đủ những thông tin sau:
  Tên đầy đủ của người đặt buồng.

  • Ngày giờ đến và số đêm lưu trú.
  Loại buồng và số lượng buồng.(upselling)

  • Số lượng khách
  • Các yêu cầu đặc biệt của khách (nếu có).
  • Giá buồng

   Bước 3: Xác định khả năng đáp ứng của khách sạn
  Sau khi nắm được nhu cầu đặt buồng của khách, nhân viên đặt buồng ph ải ki ểm tra
  xem số lượng buồng và loại buồng còn trống của khách sạn có đáp ứng được yêu cầu của
  khách hay không?
  Nhân viên nhận đặt buồng cần kiểm tra các dữ li ệu v ề tình hình bu ồng tr ống c ủa
  khách sạn qua các biểu bảng, máy vi tính để xác định kh ả năng ti ếp nh ận đ ặt bu ồng và
  được tính theo công thức sau:
  + Tổng số buồng của khách sạn
  Trừ đi (-)
  – Số buồng không thể đón khách (out of order)
  – Số buồng đang có khách ở
  – Số buồng đã được đặt trước

  Bằng Số buồng còn có thể bán
  =

  Tuy nhiên, để tối đa hoá công suất bán buồng, khách s ạn có th ể nh ận s ố bu ồng đ ặt tr ước
  nhiều hơn so với số buồng thực trống (Overbook). Vì trong nhiều trường hợp khách báo hu ỷ
  đột xuất, không đến hoặc trả sớm hơn dự định.
  – Thông báo cho khách biết tình trạng buồng.
  17

 18. Ví dụ: Sơ đồ mật độ buồng theo tháng cho các loại buồng

  Từ ngày 1 đến 31 tháng năm 2000
  Số
  Loại Số
  lượng
  1 2 3 4 ……………………….. 29 30 31
  buồng buồng
  buồng
  …..

  20 101 x

  19 102 x x

  18 103 x x
  A
  x
  … x x

  3 208

  2 209 x x

  1 210 x

  14 222

  13 223

  3 308

  2 309

  1 310

  12 321

  11 322

  10 323

  18

 19. C …

  3 408

  2 409

  1 410

   Bước 4: Thoả thuận và thuyết phục việc đặt buồng với khách
  – Nếu khách sạn có khả năng đáp ứng theo yêu cầu của khách : Nhân viên thông báo lại
  cho khách, thoả thuận về giá buồng, các dịch vụ kèm theo và các yêu cầu đặc biệt khác.
  Khi thoả thuận về giá, nhân viên đặt buồng cần nắm vững h ệ th ống giá bu ồng và các
  chính sách về giá của khách sạn đối với từng loại đối tượng khách. Nhân viên nên sử dụng 1
  trong 3 phương pháp bán buồng sau:
  Giới thiệu để hướng khách lựa chọn loại buồng giá trung bình (Middle choice)

  Nhân viên giới thiệu cho khách 2-3 loại giá buồng của khách sạn và hỏi khách ch ọn
  loại nào. Khách hàng sẽ có khuynh hướng chọn loại giá buồng ở giữa.
  Phương pháp này là cách bán buồng dễ thực hiện và có hiệu qu ả đ ể h ướng khách
  hàng thuê buồng với mức giá trung bình, tránh khách lựa chọn buồng có mức giá thấp. Khách
  không cảm thấy bị áp lực từ phía nhân viên mà họ cảm thấy họ tự quyết định lựa chọn.
  Nhân viên nên áp dụng phương pháp này với đối tượng khách đi theo nhóm, gia đình,..
  Giới thiệu từ loại buồng giá cao trở xuống (Top down)

  Nhân viên giới thiệu với khách từ loại buồng có mức giá cao nh ất v ới s ự mô t ả nh ững
  tiện nghi trang thiết bị có trong buồng. Có thể có 2 khả năng xảy ra:
  – Khách đồng ý thuê buồng với mức giá cao đó.
  – Khách không đồng ý mức giá cao nhất. Nhân viên sẽ giới thiệu ti ếp loại bu ồng có
  giá thấp hơn (theo nguyên tắc từ cao xuống thấp) cho đến khi khách đưa ra quy ết đ ịnh lựa
  chọn buồng.
  Nhân viên nên áp dụng phương pháp này với đối tượng khách chưa biết về các loại
  buồng của khách sạn và có khả năng thanh toán cao nh ư: khách th ương gia, khách đi h ưởng
  tuần trăng mật,…
  Giới thiệu từ loại buồng với mức giá yêu cầu lên loại cao h ơn (upselling-bottom

  up)
  Khi khách đã chọn một loại buồng, nhân viên lễ tân khéo léo g ợi ý khách thuê bu ồng lo ại
  giá cao hơn. Chẳng hạn như: “Chỉ thêm 15 đô la ông s ẽ có đ ược bu ồng có t ầm nhìn đ ẹp
  hơn”.
  – Nếu khách sạn không có khả năng đáp ứng theo yêu cầu của khách:

  19

 20. Nhân viên nhận đặt buồng nên khéo léo gợi ý cho khách ph ương án thay đ ổi (lo ại
  buồng, ngày đến…). Trong trường hợp khách không đồng ý, nhân viên nhận đặt buồng lịch
  sự xin lỗi khách và đưa tên khách vào “Danh sách khách ch ờ” n ếu khách đ ồng ý; l ưu l ại các
  yêu cầu đặt buồng và địa chỉ liên hệ với khách. Nếu khách không ch ấp nh ận thì c ảm ơn và
  hẹn một dịp khác.
  Nhân viên có thể từ chối nhận đặt buồng đối với nh ững khách có tên trong s ổ đen c ủa
  khách sạn (ví dụ: trước đây đã vi phạm nội quy của khách sạn, không có kh ả năng thanh
  toán hoặc hành nghề mãi dâm…)
  * Danh sách khách chờ (Waiting list)
  Danh sách khách chờ là bản liệt kê tên, địa chỉ liên lạc và các thông tin cần thi ết c ủa
  những khách đặt buồng mà khách sạn chưa đáp ứng được tại thời điểm đó.
  Nhân viên đặt buồng sẽ thông báo cho khách ngay khi khách s ạn có th ể đáp ứng đ ược
  những yêu cầu để nhận lại đặt buồng của khách.

   Bước 5: Nhập các thông tin đặt buồng
  Sau khi đã thoả thuận với khách, nhân viên nhận đặt buồng tiến hành nh ập các thông tin
  đặt buồng theo quy định của khách sạn.
  * PhiÕu ®Æt buång (Reservation form)
  Tại mỗi kh¸ch s¹n, phiÕu ®Æt buång ®îc thiÕt kÕ kh¸c nhau, nhng bao gåm c¸c
  néi dung chñ yÕu sau:
  * Th«ng tin vÒ kh¸ch:
  – Tªn đÇy ®ñ cña kh¸ch lu tró
  – Địa chỉ liªn hệ (số điện thoại, số fax, email,…), tªn c«ng ty.
  – Tªn ngêi ®Æt buồng, địa chỉ liên hệ.
  * Yªu cÇu cña kh¸ch:
  – Sè buång, lo¹i buång, sè lîng kh¸ch
  – Ngµy, giê ®Õn vµ ®i.
  – Sè hiÖu chuyÕn bay vµ giê ®Õn
  – C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt

  * NÕu kh¸ch ®Æt buång ®¶m b¶o:
  – Tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc ®¶m b¶o c¸ nh©n:
  + TiÒn mÆt
  + SÐc du lÞch
  + ThÎ tÝn dông (lo¹i thÎ, tªn chñ thÎ, sè thÎ, ngµy hÕt h¹n)
  – Tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc ®¶m b¶o cña ®oµn:
  20

Download tài liệu Nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Tài liệu tham khảo File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button