[Download] NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 15:57

Download

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng I Ngân hàng thơng mại hoạt động tín dụng ngân hàng I.Ngân hàng thơng mại 1.Sự hình thành phát triển Ngày nay ,các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng các mầm mống của sự ra đời của ngân hàng đã xuất hiện cùng lúc với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài ngời .Rất nhiều di tích tài liệu tìm đợc cho thấycác hoạt động ngân hàng sơ khai đã ra đời từ 3-4 ngàn năm trớc công nguyên .Khi đó, sự phát triển của nền sản xuất, phân công lao động xã hội dẫn tới sự phát triển của hoạt động trao đổi, bắt đầu từ sự trao đổi trực tiếp hàng hoá cho đến sự trao đổi qua sự trung gian của tiền tệ. Sự xuất hiện của tiền tệ trong điều kiện có sự phân tán của sản xuất, sự tồn tại của nhiều vùng lãnh thổ khác nhau dẫn tới có nhiều loại tiền tệ khác nhau, điều này khiến cho các khó khăn trong trao đổi, bảo quản tiền tệ nảy sinh. Để loại bỏ khó khăn này, có một số thơng gia chuyển từ việc buôn bán hàng hoá sang buôn bán, bảo quản chuyển đổi tiền tệ giữa các vùng. Những tổ chức chuyên nghề kinh doanh tiền tệ dần dần ra đời để đáp ứng những chức năng riêng biệt do lu thông tiền tệ đòi hỏi . Nghiệp vụ đầu tiên của các tổ chức này là thực hiện việc đổi các loại tiền tệ khác nhau ra vàng, bạc ngợc lại giữa các vùng, giữa các nớc để phục vụ cho quan hệ giao lu hàng hoá. Chính nghiệp vụ này đã kéo theo sự ra đời của các nghiệp vụ khác mà các tổ chức chuyên doanh tiền tệ nói ở trên thực hiện gồm từ nhận tiền gửi, bảo quản trong thời gian chờ thanh toán ,thực hiện việc chi trả hộ. Việc giữ hộ, thanh toán hộ khách hàng, đặc biệt các khách hàng của cùng một tổ chức kinh doanh tiền tệ, dẫn tới sự nhận thức về tính không lu chuyển Trang 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của tiền gửi trong két do đó dẫn tới việc các tổ chức này phát hành các chứng phiếu (giấy nhận nợ) làm phơng tiện thanh toán thay cho tiền .(Thực ra, các chứng phiếu này, lúc đầu, là những biên lai xác nhận quyền sở hữu số tiền đã gửi để làm căn cứ rút tiền sau đó nó đợc sử dụng trong mua bán ,thanh toán với số tiền gửi là vật bảo đảm ) Hoạt động thanh toán bằng chứnh phiếu đó tạo ra một lợng tiền(vàng) tồn đọng trong két với tính ổn định nhất định , điều này nảy sinh nhu cầu sử dụng nó. Trong khi đó, có nhiều thơng gia cần tiền để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó , các tổ chức kinh doanh tiền tệ này mở rộng thêm hoạt động cho vay. Đây là một sự kiện quan trọng tong việc chuyển những tổ chức hoạt động dịch vụ tiền tệ thuần tuý thành những tổ chức ngân hàng chuyên doanh trên lĩnh vực tiền tệ_tín dụng. Theo thời gian, các tổ chức chuyên doanh tiền tệ dần dần phát triển thêm nhiều nghiệp vụ khác nh : Thực hiện phơng pháp bù trừ trong thanh toán, chuyển nh- ợng; Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh ; áp dụng nghiệp vụ chiết khấu thơng phiếu v. v đến thế kỷ 15 , có 2 tổ chức đ ợc xem nh là một ngân hàng thực sự theo quan điểm ngày nay ra đời, đó là Banca di Barcelone(1401) Banca di Valencia(1409). Từ thế kỉ 15 đến thế kỉ 18, xuất hiện nhiều tổ chức Ngân hàng lớn thực hiện nhiều nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ đặc biệt là đã cho ra đời loại tín phiếu chứng nhận về tiền gửi đợc dùng để thanh toán, chi trả gần giống nh giấy bạc ngày nay. Cùng với sự phất triển của sản xuất, lu thông hàng hoá, hệ thống ngân hàng ngày càng phát triển dẫn tới sự phân hoá do những cản trở mà nó tạo ra cho qua trình giao lu hàng hoá nói riêng phát triển kinh tế nói chung. Đó là khoảng từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20. Từ năm 1609 đến 1694, các ngân hàng đều có quyền tạo ra những tờ giấy bạc có hiệu lực pháp lý nh nhau trong lu thông, tình trạng đợc phát hành tiền đó bị lợi dụng. Trong nền kinh tế các nớc lúc bấy giờ có nhiều ngân hàng, mỗi ngân hàng đều phát hành giấy bạc của mình, làm cho trong nớc có nhiều loại giấy bạc khác nhau, gây cản trở cho việc lu thông phát triển kinh tế. Nhà nớc đã can thiệp vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng bằng cách ban hành các đạo luật để hạn chế số lợng các ngân hàng đuựơc phép phát hành tiền. Chỉ sau khi chính phủ giới hạn quyền phát hành về một Trang 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngân hàng vào cuối thế kỷ 18, khỏang cách giữa các ngân hàng bắt đầu phát sinh : Đó là chỉ có một ngân hàng đợc phép phát hành tiền gọi là ngân hàng phát hành các ngân hàng còn lại không đợc phép phát hành tiền là các ngân hàng trung gian, trong đó chủ yếu là các ngân hàng thơng mại. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phần lớn các nớc đã thực hiện cơ chế một ngân hàng độc quyền phát hành tiền nhng các ngân hàng này, do điều kiện lịch sử của sự hình thành của nó, vẫn thuộc quyền sở hữu t nhân. Điều này không cho phép nhà nớc can thiệp một cách thờng xuyên vào các hoạt động kinh tế thông qua các tác động của tiền tệ, đặc biệt khi mà khủng hoảng kinh tế_ngời bạn đờng của chủ nghĩa t bản _ngày càng mạnh, phá hoại ngày càng sâu sắc, chu kỳ ngày càng ngắn dần thì yêu cầu nhà nớc tăng cờng hơn nữa sự can thiệp vào lĩnh vực kinh tế. Ngoài việc điều tiết kinh tế qua hệ thống luật pháp, chính sách thuế, nhà nớc thấy cần thiết phải nắm lấy phơng tiện cơ bản của kinh tế thị trờng là tiền tệ để góp phần giải quyết tình trạng bất ổn của nền kinh tế. Muốn vậy, khâu cơ bản là phải nắm lấy ngân hàng phát hành để qua đó điều tiết kinh tế vĩ mô. Có nhiều hình thức nắm quyền điều hành các ngân hàng phát hành tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng nớc. Ví dụ nh quốc hữu hoá (ở hầu hết các nớc), nhà nớc nắm cổ phần chủ yếu(Nhật), công ty cổ phần t nhân với cơ quan lãnh đạo do tổng thống đề cử thợng viên bổ nhiệm (Mỹ). Cho đến nửa sau thế kỉ 20, hệ thống ngân hàng ngày càng giống với cái mà ngày nay chúng ta đang quan sát đợc ở hầu hết các nớc. Đó là sự phân cấp thành 2 cấp : Ngân hàng trung ơng các ngân hàng trung gian, trong đó chủ yếu là các ngân hàng thơng mại. 2. Khái niệm ngân hàng thơng mại Trong hệ thống tài chính, các trung gian tài chính gồm nhiều định chế khác nhau đợc gọi tên khác nhau theo từng nớc. Việc phân loại các tổ chức này tổ chức tín dụng hay ngân hàng trung gian_ có thể dựa vào mục đích hoạt động của nó trên thị trờng tài chính, dựa vào sự khác nhau trong tài sản có dựa vào sự kết hợp giữa các tiêu thức này. Nhìn chung, ngời ta có thể phân loại các tổ chức này thành 4 loại chính: -Ngân hàng thơng mại -Ngân hàng đầu t hay ngân hàng phát triển Trang 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp -Ngân hàng đặc biệt -Ngân hàng có mục đích xã hội Trong đó, hệ thống ngân hàng thơng mại chiếm một vị trí quan trọng nhất về quy mô tài sản, thành phần nghiệp vụ về sự sâu rộng của đối tợng đầu t. Tuy nhiên, để có một định nghĩa thống nhất về một ngân hàng thơng mại một điều khó khăn. Có tình trạng đó là do ngân hàng thơng mại có các hoạt động rất rộng thờng xuyên thay đổi, do sự đan xen về nghiệp vụ của các tổ chức ngân hàng khác do luật pháp mỗi nớc quy định một cách khác nhau. Do đó, trong mục này, một số quan điểm khác nhau về ngân hàng thơng mại đợc đa ra để cung cấp phác hoạ mang tính định vị một ngân hàng thơng mại là gì. Căn cứ vào mục đích tính chất hoạt động, Ngân hàng đợc coi nh là tổchúc thờng xuyên nhận của công chúng dới hình thức kí thác hay hình thức khác các khoản tiền mà các tổ chức này dùng cho chính họ vào cho vay, chiết khấu bảo lãnh . Căn cứ vào đối tợng hoạt động, Ngân hàng đợc coi nh là tổ chức thực hiện các nghiệp vụ nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề thơng mại các giá trị địa ốc, các phơng tiện tín dụng hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo lãnh v.v Theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam, “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng đợc phép thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng các hoạt động kinh doanh khác có liên quan.” Trong đó, “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp đợc thành lập theo quy định của luật này các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.” “Hoạt động ngân hànghoạt động kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung thờng xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán”. Mặc dù có nhiều cách thể hiện khác nhau nhng qua phân tích ta dễ dàng nhận thấy hoạt động của ngân hàng thơng mại bao gồm 3 lĩnh vực :Nghiệp vụ nợ (Huy động vốn), nghiệp vụ có(cấp tín dụng), nghiệp vụ trung gian(dịch vụ thanh toán, đại lí, t vấn, thông tin v.v ).3 lĩnh vực hoạt động này quan hệ mật thiết với nhau: Có huy động đợc vốn thì mới có nguồn cho vay, cho vay có hiệu Trang 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp quả thì mới có khả năng huy động đợc nhiều vốn; để cho vay, huy động vốn tốt thì ngân hàng phải làm tốt nghiệp vụ trung gian.v.v Các ngân hàng thơng mại đợc tách ra thành một hệ thống riêng khỏi hệ thống ngân hàng trung gian hay tổ chức tín dụng do một số lí do đặc biệt. Trong đó đặc biệt phải kể đến lí do tổng tài sản có của nó luôn luôn là khối lợng lớn nhất trong toàn bộ ngân hàng trung gian với khối lợng séc mà nó có thể tạo ra là một bộ phận quan trọng trong tổng cung M1 của nền kinh tế là một bộ phận có thể vợt qua đợc sự kiểm soát khối lợng tiền một cách thông thờng của ngân hàng trung ơng. 3. Chức năng vai trò của ngân hàng thơng mại 3.1. Chức năng của ngân hàng thơng mại Nhìn chung, hệ thống ngân hàng thơng mại với vị trí quan trọng của nó trong nền kinh tế có một số chức năng đợc thừa nhận rộng rãi nh sau 3.1.1. Chức năng trung gian tín dụng. Trong quá trình sản xuất tái sản xuất xã hội, do đặc điểm tuần hoàn vốn nên đã thờng xuyên xuất hiện tợng tạm thời thừa vốn ở các cá nhân, tổ chức này trong khi ở các tổ chức, cá nhân khác lại có nhu cầu vốn để bổ sung cho đời sống, sản xuất, kinh doanh. Hiện tợng thừa vốn phát sinh do có sự chênh lệch về thời gian, số lợng giữa các khoản thu nhập chi tiêu ở các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên quá trình tái sản xuất lại là liên tục. Do đó thị trờng tài chính giữ vai trò chuyển giao nguồn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn để đảm bảo quá trình tái sản xuất đợc liên tục, hiệu quả. Trong đó, các ngân hàng thơng mại chiếm vị trí chủ chốt, hoạt động nh một chiếc cầu nối liền khả năng cung ứng với nhu cầu vốn tiền tệ trong nền kinh tế. Các ngân hàng thơng mại, với t cách trung gian tín dụng, huy động các nguồn tiền nhàn rỗi, phân tán trong nền kinh tế chuyển giao nguồn vốn tập trung này tới những nơi cần vốn để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống .Trong quá trình này, các ngân hàng thơng mại với sự tinh thông nghiệp vụ ,đầy đủ thông tin các mối quan hệ truyền thống đã tiết kiệm đợc nhiều chi phí tìm kiếm nguồn vốn, giảm rủi ro, do đó thúc đẩy hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế . 3.1.2. Chức năng trung gian thanh toán. Trang 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kể từ khi hình thành trong suốt quá trình phát triển, các ngân hàng thơng mại luôn phát triển hoạt động quản lý tiền gửi của khách hàng thực hiện thanh toán hộ cho khách hàng qua tài khoản tiền gửi bằng các phơng tiện thanh toán nh là séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, v.v Hoạt động này chiếm một vị trí ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế bởi vì khi mà nền kinh tế ngày càng phát triển, việc thanh toán bằng tiền mặt giữa các cá nhân tổ chức dẫn tới có những phiền toái trong chuyển giao, tiếp nhận đòi hỏi một khối lợng tiền mặt khổng lồ trong lu thông, vòng quay của tiền thấp dẫn tới sản xuất sút giảm. Thực hiện chức năng trung gian thanh toán,các ngân hàng thơng mại quản lý tài khoản của khách hàng, quan hệ chặt chẽ với nhau phát hành các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện việc thanh toán theo lệnh của khách hàng, đảo bảo việc thanh toán đợc nhanh chóng, giảm bớt khối lợng tiền trong lu thông tiết kiệm đợc chi phí lu thông thuần tuý. Chức năng trung gian thanh toán gắn bó chặt chẽ, hữu cơ với chức năng trung gian tín dụng: ngân hàng dùng số tiền gửi của ngời này để cho ngời khác vay trong khi đảm bảo hoạt động thanh toán cho họ. 3.1.3. Chức năng tạo tiền Sự phát triển của hoạt động tín dụng gắn liền với mở rộng hoạt đông thanh toán không dùng tiền mặt dẫn tới sự ra đời của chức năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng thơng mại. Khả năng tạo tiền là khả năng biến đổi một số tiền gửi ban đầu tại một ngân hàng thơng mại thành một khoản tiền lớn hơn rất nhiều khi thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, cho vay qua nhiều ngân hàng. Với một khoản tiền gửi ban đầu, với các điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo tiền mà lý thuyết tạo tiền chỉ ra, một ngân hàng thơng mại vừa đảm bảo thanh toán hộ cho khách hàng vừa cho vay số tiền đó khoản tiền đó trở thành tiền gửi ở một ngân hàng khác lại tiếp tục đợc cho vay dần dần tạo ra một khoản tiền lớn hơn rất nhiều số tiền ban đầu. Khả năng tạo tiền bị giới hạn bởi số nhân tiền tệ_một công thức kết quả quan trọng của lý thuyết tạo tiền. Chức năng này là rất quan trọng. Một mặt, khối lợng tiền tạo ra sẵn sàng cung ứng cho nhu cầu thanh toán bởi vì ngời ta cá thể phát séc để rút tiền từ tài khoản tiền gửi của họ, séc này đợc sủ dụng làm phơng tiện thanh toán thay thế cho tiền trong việc mua bán hàng hoá chi Trang 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trả các dịch vụ kinh tế khác. Mặt khác, mức tăng trởng của kinh tế dựa trên cơ sở khối lợng tiền đợc tạo ra chứ không phải là số tiền gửi ban đầu, do đó chức năng này tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanhđợc trôi chảy. Đồng thời, chức năng này rất quan trọng cho thực thi chính sách tiền tệ quốc gia bởi vì cơ chế tạo tiền phải dựa trên tiền trung ơng mà qua đó tiền “bút tệ” đợc nảy sinh để tạo ra khối lợng tiền lớn hơn.Việc điều tiết tiền trung ơng dẫn tới tăng, giảm mức cung tiền phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế từng thời kỳ. 3.2. Vai trò của ngân hàng thơng mại. Vai trò của ngân hàng thơng mại là sự vận dụng các chức năng của nó vào thực tiễn nó thay đổi cùng với sự phát triển kinh tế_xã hội phụ thuộc vào các hoạt động chủ quan của các cơ quan quản lý nhà nớc. 3.2.1. Vai trò thực thi chính sách tiền tệ quốc gia . Chính sách tiền tệ quốc gia cần phải sử dụng các công cụ nh lãi suất, dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, thị trờng mở, hạn mức tín dụng mà các ngân hàng th – ơng mại chịu tác động trực tiếp đóng vai trò cầu nối trong việc chuyển tiếp các tác động của chính sách tiền tệ đến khu vực phi ngân hàng đến nền kinh tế. Việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khiến các ngân hàng vì lợi ích của mình mà phản ứng bằng các chính sách phù hợp đối với nền kinh tế từ đó khiến cho các mục tiêu của chính sách tiền tệ đợc thực hiện. Mặt khác, qua các ngân hàng thơng mại mà các tổ chức, cá nhân, nền kinh tế phản ánh đợc tình hình sản lợng, giá cả, việc làm v.v về cho ngân hàng trung ơng để có thể xây dựng đợc chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình cụ thể. 3.2.2. Vai trò góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô qua hoạt động tạo tiền . Ngân hàng trung ơng có chức năng điều tiết kinh tế vĩ mô nó thực hiện chủ yếu thông qua việc điều hành chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ có nhiều công cụ tác động trực tiếp lên các ngân hàng thơng mại trớc khi lan đến nền kinh tế. Trong khả năng điều tiết kinh tế qua ngân hàng thơng mại này, khả năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng thơng mại đóng một vai trò rất quan trọng. Chính nhờ sự tăng, giảm khối lợng tiền tạo ra mà nền kinh tế đợc cung cấp hay rút bớt phơng tiện thanh toán từ đó việc điều tiết kinh tế có cơ sở đợc thực hiện. Trang 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực ra, đây là một khía cạnh của vai trò nêu ở trên nhng vì tính đặc biệt của khả năng tạo tiền của ngân hàng thơng mại mà đợc nêu bật lên nh là một cơ chế dẫn truyền các tác động của các công cụ chính sách tiền tệ. 4. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thơng mại. Ngân hàng thơng mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, sử dụng đồng tiền làm nguyên liệu cho quá trình kinh doanh mà bản chất của nguyên liệu này là “quyền sử dụng các khoản tiền tệ”. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại có thể đợc khái quát nh là việc các ngân hàng huy động nguồn nguyên liệu “quyền sử dụng các khoản tiền tệ” từ nhiều nguồn mà chúng có những đặc trng riêng (một kết hợp riêng về tính lỏng, rủi ro, lợi nhuận) chuyển đổi nó thành các tài sản với các đặc tính riêng khác mà các đặc tính của 2 tập hợp này phù hợp nhau ở mức độ nào đó để bảo đảm kinh doanh an toàn, có hiệu quả. Về cụ thể, các hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thơng mại đợc trình bày dới đây đợc dựa trên các quy định của Luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Việc trình bày dựa theo luật này là cơ sở cho việc phân loại các hoạt động tín dụng theo một tiêu thức chung, phổ biến hiện nay là theo Luật nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng công thơng Thanh Xuân sẽ đợc trình bày ở chơng II. -Mục 1: Huy động vốn Nguồn vốn của ngân hàng thơng mại đợc hình thành từ các nguồn sau: +Nhận tiền gửi: Ngân hàng huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân các tổ chức tín dụng khác dói nhiều hình thức tiền gửi nh có kì hạn, không kì hạn các loại tiền gửi khác. Đây là nguồn vốn lớn nhất, thờng xuyên, cơ bản nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Cơ cấu loại tiền này có thể phân nh sau: -Tiền gửi giao dịch: Nó có thể đợc phát séc bởi ngời gửi, chi phí trả lãi không cao nó là tiền mà các tổ chức kinh tế gửi vào để tiện việc thanh toán nên mức độ ổn định thấp ngân hàng thu phí phát séc. -Tiền gửi phi giao dịch : + Tiền gửi không kì hạn: Ngời gửi không đợc phát sécvà lãi suất cao hơn tiền gửi giao dịch, nó đợc gửi vào với mục đích chủ yếu là an toàn tìm kiếm lãi suất phụ thêm. Trang 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Tiền gửi có kì hạn: Kì hạn cố định, chỉ đợc rút ra khi mãn hạn, lãi suất cao nhất trong số trên, chịu phạt nếu rút trớc hạn với lãi suất căn cứ vào kì hạn ngầy rút. Đây là cơ sơ vốn ổn định nhất trong hoạt động của ngân hàng ngân hàng có thể lập đợc kế hoạch cụ thể cho dòng tiền ra nên có thể đợc sủ dụng có hiệu quả , tìm đợc nguồn tài trợ cho chúng khi đến hạn thanh toán cho khách hàng. + Phát hành các giấy tờ có giá: Trong hoạt động kinh doanh của mình, các ngân hàng thơng mại khi có nhu cầu có thể đợc phép phát hành các chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong ngoài nớc. + Vay vốn của ngân hàng th ơng mại khác: Các ngân hàng có thể vay vốn từ các ngân hàng khác trên thị trờng tiền tệ liên ngân hàng. Đây là một nguồn vốn quan trọng, đặc biệt là trong việc đáp úng nhu cầu thanh khoản đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc của ngân hàng trung – ơng. + Vay vốn của ngân hàng nhà n ớc : Các ngân hàng thơng mại có thể vay vốn từ ngân hàng nhà nớc thông qua hình thức tái cấp vốn dựa trên cơ sở các thơng phiếu, hồ sơ dự án v.v của khách hàng. Hạn mức lãi suất của loại vay này tuỳ thuộc trớc hết vào chính sách tiền tệ mỗi thời kì. -Mục 2: Hoạt động tín dụng Các ngân hàng thơng mại thu đợc nguồn lợi nhuận lớn nhất là từ việc cấp tín dụng cho nền kinh tế mà nội dung của nó gồm: + Cho vay: Ngân hàng đợc phép cho vay ngắn hạn, trung dài hạn đối với các cá nhân ,tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho thực hiện các dự án phát triển sản xuất, cho kinh doanh, dịch vụ đời sống. Ngân hàng có thể cho vay bằng nội tệ, ngoại tệ với các phơng thức cho vay khác nhau tuỳ thuộc yêu cầu cụ thể của mỗi khách hàng. Việc cho vay phải đợc lập thành hợp đồng tín dụng, có đảm bảo tuân thủ quy trình cho vayđợc quy định bởi ngân hàng nhà nớc chính phủ. Trang 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Chiết khấu, tái chiết khấu cầm cố th ơng phiếu các giấy tờ có giá ngắn hạn khác: Việc cấp tín dụng có thể đợc thực hiện qua hình thức chiết khấu thơng phiếu các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. Trong hoạt động này, ngân hàng cho phép khách hàng đợc sử dụng một khoản tiền của các giấy tờ đó trớc khi đến hạn khách hàng phải chuyển giao ngay mọi quyền, lợi ích hợp pháp phát sinh từ các giấy tờ đó cho ngân hàng . Mặt khác, ngân hàng có thể cấp tín dụng dới hình thức cầm cố thơng phiếu, các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. Ngân hàng có các quyền, lợi ích hợp pháp phát sinh trong trờng hợp chủ sở hữu không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết phát sinh trong hợp đồng. + Bảo lãnh ngân hàng : Trong hoạt động bảo lãnh, Ngân hàng,trên cơ sở uy tín tình hình tài chính của mình, đợc phép thực hiện bảo lãnh với nhiều loại khác nhau nh bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, đồng bảo lãnh v.v đối với ngời nhận bảo lãnh. Việc thực hiện bảo lãnh phải tuân theo các quy định hiện hành về bảo lãnh do ngân hàng trung ơng ban hành. + Cho thuê tài chính: Hoạt động này chỉ áp dụng cho ngân hàng cấp cao nhất, mà hoạt động này cũng chỉ đợc thực hiện qua công ty cho thuê tài chính là một công ty con hạch toán trực thuộc công ty mẹ. Các ngân hàng cấp thấp chủ yếu tìm kiếm khách hàng, chuyển giao hồ sơ hộ khách hàng về công ty cho thuê tài chính. – Mục 3: Dịch vụ thanh toán ngân quỹ Trong việc thực hiện chức năng trung gian thanh toán, các ngân hàng đợc phép thực hiện các dịch vụ thanh toán; thu, phát tiền mặt các hoạt động khác. Cụ thể bao gồm: cung ứng các phơng tiên thanh toán; thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nớc cho khách hàng; thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi đợc ngân hàng nhà nớc cho phép; thực hiện các dịch vụ thu chi hộ; thực hiện dịch vụ thu, phát tiền mặt cho khấch hàng. -Mục 4: Các hoạt động khác Các ngân hàng đợc phép thực hiện một số hoạt động kinh doanh khác nh dùng vốn điều lệ quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; thực hiện các hoạt động đầu t trên thị trờng tiền tệ; thực hiện kinh Trang 10 […]… toán ,ngân quỹ thanh toán trong ngân hàng) 2.Môi trờng hoạt động Quận Thanh Xuân-nơi Ngân hàng đặt trụ sở là địa bàn hoạt động chủ yếu của Ngân hàng- là quận động dân, có nhiều doanh nghiệp, một số khu công nghiệp lớn, nhiều chi nhánh ngân hàng khác hệ thống hoạt động nên từ khi ra đời ,Ngân hàng có rất nhiều khó khăn thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của mình Về mặt thuận lợi, Ngân hàng, … việc mở rộng tín dụng, nếu chất lợng tín dụng là cao thì việc mở rộng tín dụng là tốt vì ngân hàng có đợc những khách hàng tốt khả năng kiểm soát rủi ro là caonếu chất lợng tín dụng thấp thì việc mở rộng tín dụng là rất phiêu lu đối với ngân hàng -Nâng cao chất lợng tín dụng- những nhân tố ảnh hởng Chất lợng tín dụng chịu ảnh hởng bởi nhiều yếu tố kể từ chính sách tín dụng của ngân hàng ,tình hình… dụng ngân hàng với t cách thứ 2 đề cập ở trên Điều này tạo thuận lợi cho việc phân loại tín dụng ngân hàng, tổ chức phân tích, đánh giá tín dụng ngân hàng trong chơng tới Ngoài các vấn đề nh đối tợng, phơng thức cấp tín dụng, thời hạn cấp thì vấn đề lãi suất tín dụng ngân hàng cũng rất đợc quan tâm do khả năng tác động của nó đến thu nhập của ngân hàng, khách hàngvà đến nền kinh tế Lãi suất tín dụng ngân. .. loại hoạt động tín dụng theo cách thức mà Luật các tổ chức tín dụng chỉ rõ tại chơng III, mục 2 -Hoạt động tín dụng Theo đó, các phần tiếp theo sẽ đi sâu các vấn đề lý thuyết đối với tín dụng ngân hàng khi phân theo tiêu thức pháp lý 3.Cho vay 3.1 Khái niệm Cho vay là một hình thức của cấp tín dụng theo đó tổ chức tín dụng (từ đây đề cập tới ngân hàng -một loại hình tổ chức tín dụng. ) giao cho khách hàng. .. thức tín dụng chủ yếu theo cách phân loại này, ngoài ra còn có các hình thức tín dụng quốc tế, tín dụng tập thể tín dụng hợp tác xã 1.3 Khái niệm tín dụng ngân hàng Trang 12 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nhiều sách, tài liệu định nghĩa tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng bên kia là tất cả các tổ chức, cá nhân trong xã hội Trong định nghĩa mang tính tổng… nghiệp doanh ngoại hối, vàng bạc; thực hiện dịch vụ t vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng v.v Các hoạt động này không mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhng nó có thể giúp ngân hàng phân tán rủi ro, mở rộng thị trờng v.v II .Tín dụng ngân hàng 1.Khái niệm Tín dụng ngân hàng là một hình thức rất quan trọng của tín dụng nói chung Bởi vậy để có thể đi sâu vào phân tích tín dụng ngân hàng, phần này trớc… khách hàng dới các hình thức cho vay, chiết khấu tái chiết khấu, bảo lãnh, leasing v.v Tuy nhiên, hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng tín dụng ngân hàng khi ngân hàng với t cách là ngời huy động vốn chỉ là tín dụng thông thờng khi nói đến tín dụng ngân hàng thì chủ yếu đề cập đến quan hệ tín dụng mà trong đó ngân hàng đóng vai trò ngời cho vay Do đó, từ đây chuyên đề thực tập này chỉ xem xét tín dụng. .. lợng hoạt động của ngân hàng ,mặt khác, nếu chất lợng tín dụng cao ,tự nó cũng bao hàm yếu tố sinh lời, tạo điều kiện mở rộng tín dụng làm tăng thêm thu nhập cho ngân hàng Do vậy, lợi nhuận cũng là một yếu tố quan trọng cấu thành chất lợng tín dụng Để đo lờng chất lợng tín dụng trong hoạt động của một ngân hàng ,một loạt chỉ tiêu đợc sử dụng nh đề cập dới đây 7.2.Chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng. .. này không đề cập tới hoạt động này do việc phân tích thực tiễn hoạt động tín dụng ở chơng sau không dựa vào nó Tóm lại, trong số các hoạt động tín dụng Ngân hàng công thơng Thanh Xuân thực hiện , chuyên đề chỉ tập trung vào 2 hoạt động chính là cho vay bảo lãnh còn chiết khấu cầm cố thơng phiếu các giấy tờ có giá ngắn hạn khác cho thuê tài chính không đợc xét tới vì Ngân hàng công thơng Thanh… ngân hàng là ngời trục tiếp trả tiền 5.3 .Tín dụng qua chữ ký của ngân hàng mở th tín dụng Tín dụng chứng từ là một phơng thức thanh toán quốc tế gồm 2 nội dung liên hoàn: -Cam kết bằng chữ ký của ngân hàng mở th tín dụng -Phơng thức thanh toán bằng th tín dụng Trong nội dung thứ 2, ngân hàng có thể thực hiện việc tài trợ từ cho vay ký quỹ, cho vay thanh toán, cho vay thực hiện hợp đồng theo th tín . Chơng I Ngân hàng thơng mại và hoạt động tín dụng ngân hàng I .Ngân hàng thơng mại 1.Sự hình thành và phát triển Ngày nay. luật các tổ chức tín dụng Việt Nam, &quot ;Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng đợc phép thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, giới thiệu chung về nhct thanh xuân 1.Quá trình hình thành và phát triển., Thực trạng cho vay. 1. Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế., Cơ cấu cho vay theo thời hạn., Cơ cấu cho vay theo đơn vị tiền tệ., ChÊt lỵng tÝn dơng.

Hy vọng thông qua bài viết NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.