[Download] NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC – 200 câu có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 12:23

Download

1)Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:a. Đúngb. Sai2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:a. Đúngb. Sai14 nguyên tắc của Fayol: http://mbaknowledge.blogspot.com/2007/11/14-nguyn-tc-qun-tr-ca-henry-fayol.html3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:a. Đúngb. Sai4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:a. Đúngb. Sai5) Ra quyết định là một nghệ thuật:a. Đúngb. Sai6) Ra quyết định là một khoa học:a. Đúngb. Sai7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:a. Đúngb. Sai8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:a. Đúngb. Sai9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:a. Đúngb. Sai Trần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 11) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:a. Đúngb. Sai2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:a. Đúngb. Sai14 nguyên tắc của Fayol: http://mbaknowledge.blogspot.com/2007/11/14-nguyn-tc-qun-tr-ca-henry-fayol.html3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:a. Đúngb. Sai4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:a. Đúngb. Sai5) Ra quyết định là một nghệ thuật:a. Đúngb. Sai6) Ra quyết định là một khoa học:a. Đúngb. Sai7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:a. Đúngb. Sai8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:a. Đúngb. Sai9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án chi phí thấp nhất:a. Đúngb. Sai10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết Trần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 2định để đạt hiệu quả cao:a. Đúngb. Sai11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định:a. Đúngb. Sai12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu:a. Đúngb. Sai13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức:a. Đúngb. Sai14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau:a. Đúngb. Sai15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận:a. Đúngb. Sai16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao:a. Đúngb. Sai17) Nhà quản trị là những người quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác:a. Đúngb. Sai18) Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những mức độ như nhau:a. Đúngb. Sai19) Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng:a. Đúngb. Sai20) Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau:Trần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 3a. Đúngb. Sai21) Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch định:a. Đúngb. Sai22) Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới:a. Đúngb. Sai23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối:a. Đúngb. Sai24) Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ năng để quản trị hữu hiệu:a. Đúngb. Sai25) Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp:a. Đúngb. Sai26) Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào:a. Đúngb. Sai27) Phong cách quản lý độc tài là phong cách quản lý không hiệu quả:a. Đúngb. Sai28) Nhà quản trị thể giữ nhân viên giỏi bằng cách tạo cho họ mức thu nhập cao:a. Đúngb. Sai29) Nguồn gốc của động viên là nhu cầu của con người mong muốn được thoả mãn:a. ĐúngTrần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 4b. Sai30) thể động viên người lao động thông qua những điều mà họ kỳ vọng:a. Đúngb. Sai31) Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động:a. Đúngb. Sai32) Hoạch định là chức năng mà nhà quản trị cấp cao phải làm:a. Đúngb. Sai33) Ma trận SWOT là công cụ quan trọng cần áp dụng khi phân tích: môi trường:a. Đúngb. Sai34) Quan niệm cổ điển trong xây dựng cấu tổ chức hướng đến phân quyền trong quản trị:a. Đúngb. Sai35) Quan hệ giữa tầm hạn quản trị và nhà quản trị cấp trung trong cấu tổ chức là mối quan hệ tỷ lệ thuận:a. Đúngb. Sai36) Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ của nhà quản trị:a. Đúngb. Sai37) Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp chỉ thuộc vào trình độ của nhà quản trị:a. Đúngb. Sai38) Uỷ quyền trong quản trị là khoa học:a. Đúngb. Sai39) Uỷ quyền là một nghệ thuật:Trần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 5a. Đúngb. Sai40) Nhân viên thường không thích nhà quản trị ra việc cho cấp dưới:a. Đúngb. Sai41) Phân tích môi trường là công việc phải thực hiện khi xây dựng chiến lượca. Đúngb. Sai42) Phân tích môi trường là giúp cho nhà quản trị xác định được những thách thức của doanh nghiệp để từ đó xây dựng chiến lược tương laia. Đúngb. Sai43) Môi trường bên ngoài là môi trường vĩ mô tác động đến doanh nghiệpa. Đúngb. Sai44) Môi trường giúp nhà quản trị nhận ra các thách thức đối với doanh nghiệpa. Đúngb. Sai45) Khoa học công nghệ phát triển nhanh đem lại nhiều hội cho doanh nghiệpa. Đúngb. Sai46) Kiểm tra là quá trình đối chiếu thực tế với kế hoạch để tìm ra các sai sóta. Đúngb. Sai47) Xây dựng cấu của tổ chức là:a. Sự hình thành sơ đồ tổ chứcb. Xác lập mối quan hệ hàng ngang giữa các đơn vịc. Xác lập mối quan hệ hàng dọc giữa các đơn vịd. Tất cả những câu trên48) Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cấu phù hợp:a. cấu theo chức năngTrần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 6b. cấu theo trực tuyếnc. cấu trực tuyến tham mưud. cấu theo cấu phù hợp49) Xác lập cấu tổ chức phải căn cứ vào:a. Nhiều yếu tố khác nhaub. Quy mô của các công tyc. Ý muốn của người lãnh đạod. Chiến lược50) Nhà quản trị không muốn phân chia quyền cho nhân viên do:a. Sợ bị cấp dưới lấn ápb. Không tin vào cấp dướic. Do năng lực kémd. tất cả các câu trên51) Phân quyền hiệu quả khi:a. Cho các nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình phân quyềnb. Gắn liền quyền hạn với trách nhiệmc. Chỉ chú trọng đến kết quảd. Tất cả các câu trên52) Lợi ích của phân quyền là:a. Tăng cường được thiện cảm cấp dướib. Tránh được những sai lầm đáng kểc. Được gánh nặng về trách nhiệmd. Giảm được áp lực công việc nhờ đó nhà quản trị tập trung vào những công việc lớn53) Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào:a. Trình độ của nhân viênb. Trình độ của nhà quản trịc. Công việcd. Tất cả những câu trên54) Môi trường hoạt động của tổ chức là:a. Môi trường vĩ môb. Môi trường ngànhc. Các yếu tố nội bộd. Tất cả những câu trên55) Phân tích môi trường kinh doanh nhằm:a. Phục vụ cho việc ra quyết địnhb. Xác định điểm mạnh, điểm yếuc. Xác định hội, nguy cơd. Tất cả những câu trên đều saiTrần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 756) Phân tích môi trường kinh doanh để:a. Cho việc ra quyết địnhb. Xác định hội, nguy cơc. Xác định điểm mạnh, điểm yếu57) Hoạch định là việc xây dựng kế hoạch dài hạn để:a. Xác định mục tiêu và tìm ra những biện phápb. Xác định và xây dựng các kế hoạchc. Xây dựng kế hoạch cho toàn công ty58) Mục tiêu quản trị cần:a. tính khoa họcb. tính khả thic. tính cụ thểd. Tất cả các yếu tố trên59) Kế hoạch đã được duyệt của một tổ chức vai trò:a. Là sở cho sự phối hợp giữa các đơn vịb. Định hướng cho các hoạt độngc. Là căn cứ cho các hoạt động kiểm soátd. Tất cả những câu trên60) Quản trị theo mục tiêu giúp:a. Động viên khuyến khích cấp dưới tốt hơnb. Góp phần đào tạo huấn luyện cấp dướic. Nâng cao tính chủ động sáng tạo của cấp dướid. Tất cả những câu trên61) Quản trị bằng mục tiêu là một quy trình:a. Là kết quả quan trọng nhấtb. Là công việc quan trọng nhấtc. Cả a và bd. Tất cả những câu trên đều sai62) Xác định mục tiêu trong các kế hoạch của các doanh nghiệp Việt Nam thường:a. Dựa vào ý chủ quan của cấp trên là chínhb. Lấy kế hoạch năm trước cộng thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định xác địnhc. Không lấy đầy đủ những ảnh hưởng của môi trường bên trong và bên ngoàid. Tất cả những câu trên63) Chức năng của nhà lãnh đạo là:a. Động viên khuyến khích nhân viênTrần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 8b. Vạch ra mục tiêu phương hướng phát triển tổ chứcc. Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêud. Tất cả các câu trên đều đúng64) Con người bản chất thích là:a. Lười biếng không muốn làm việcb. Siêng năng rất thích làm việcc. Cả a và bd. Siêng năng hay lười biếng không phải là bản chất65) Động của con người xuất phát:a. Nhu cầu bậc caob. Những gì mà nhà quản trị phải làm cho người lao độngc. Nhu cầu chưa được thỏa mãnd. Năm cấp bậc nhu cầu66) Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo:a. Phong cách lãnh đạo tự dob. Phong cách lãnh đạo dân chủc. Phong cách lãnh đạo độc đoánd. Tất cả những lời khuyên trên đều không chính xác67) Khi chọn phong cách lãnh đạo cần tính đến:a. Nhà quản trịb. Cấp dướic. Tình huốngd. Tất cả câu trên68) Động hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ:a. Nhu cầu chưa được thỏa mãnb. Những gì mà nhà quản trị hứa sẽ thưởng sau khi hoàn thànhc. Các nhu cầu của con người trong sơ đồ Maslowd. Các nhu cầu bậc cao69) Để biện pháp động viên khuyến khích đạt hiệu quả cao nhà quản trị xuất phát từ:a. Nhu cầu nguyện vọng của cấp dướib. Tiềm lực của công tyc. Phụ thuộc vào yếu tố của mìnhd. Tất cả những câu trên70) Quản trị học theo thuyết Z là:a. Quản trị theo cách của Mỹb. Quản trị theo cách của Nhật Bảnc. Quản trị theo cách của Mỹ và Nhật Bảnd. Tất cả câu trên đều saiTrần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 971) Lý thuyết quản trị cổ điển hạn chế là:a. Quan niệm xí nghiệp là một hệ thống đóngb. Chưa chú trọng đến con ngườic. Bao gồm cả a và bd. Ra đời quá lâu72) Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào:a. Trường phái quản trị hiện đạib. Trường phái quản trị tâm lý xã hộic. Trường phái quản trị cổ điểnd. Trường phái định lượng73) Người đưa ra 14 nguyên tắc quản trị tổng quát là:a. Fayolb. Weberc. Taylol74) Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp trên khía cạnh:a. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệpb. Mức độ tùy thuộc doanh nghiệpc. Kết quả hoạt động doanh nghiệpd. Tất cả các câu trên đều đúng75) Ra quyết định là một công việc:a. Một công việc mang tính nghệ thuậtb. Lựa chọn giải pháp cho một vấn đề xác địnhc. Tất cả các câu trên đều said. Công việc của các nhà quản trị cấp cao76) Quá trình ra quyết định bao gồm:a. Nhiều bước khác nhaub. Xác định vấn đề và ra quyết địnhc. Chọn phương án tốt nhất và ra quyết địnhd. Thảo luận với những người khác và ra quyết định77) Ra quyết định là một công việca. Mang tính khoa họcb. Mang tính nghệ thuậtc. Vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuậtd. Tất cả các câu trên đều sai78) Lựa chọn mô hình ra quyết định phụ thuộc vào:a. Năng lực nhà quản trịb. Tính cách nhà quản trịTrần Anh Vũ tran a nhv u@ kn- s oftwa r e.com 10c. Nhiều yếu tố khác nhau trong đó các yếu tố trênd. Ý muốn của đa số nhân viên79) Nhà quản trị nên:a. Xem xét nhiều yếu tố để lựa chọn một mô hình ra quyết định phù hợpb. Kết hợp nhiều mô hình ra quyết địnhc. Sử dụng mô hình ra quyết định tập thểd. Chọn một mô hình để ra quyết định cho mình80) Ra quyết định nhóm:a. Ít khi mang lại hiệu quảb. Luôn mang lại hiệu quảc. Mang lại hiệu quả cao trong những điều kiện phù hợpd. Tất cả những câu trên sai81) Quyết định quản trị phải thỏa mãn mấy nhu cầu:a. 5b. 6c. 7d. 882) Quản trị nhằm:a. Thực hiện những mục đích riêngb. Sử dụng tất cả các nguồn lực hiện cóc. Tổ chức phối hợp với các hoạt động của những thành viên trong tập thểd. Thực hiện tất cả những mục đích trên đều đúng83) Quản trị cần thiết cho:a. Các tổ chức lợi nhuận và các tổ chức phi lợi nhuậnb. Các công ty lớnc. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanhd. Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận84) Quản trị nhằm:a. Đạt được hiệu quả và hiệu xuất caob. Thỏa mãn ý muốn của nhà quản trịc. Đạt được hiệu quả caod. Đạt được hiệu suất cao85) Để tăng hiệu suất quản trị , nhà quản trị thể thực hiện bằng cách:a. Giảm chi phí đầu vàob.Tăng doanh thu đầu rac. Vừa giảm chi phí đầu vào vừa tăng doanh thu đầu ra[…]… trananhvu@kn-software.com thể nói “hoạt động quản trị là hoạt động từ khi xuất hiện loài người trên trái đất, nhưng lý thuyết quản trị lại là sản phẩm của xã hội hiện đại” Câu này thể được hiểu như sau: A Không cần lý thuyết quản trị, người ta vẫn thể quản trị được xB Lý thuyết quản trị ra đời là một tất yếu đối với xã hội loài người vốn từ lâu đã hoạt động quản trị C Lý thuyết quản trị chẳng… hoạt động quản trị vốn trong xã hội loài người D Hoạt động quản trị là nội dung, còn lý thuyết quản trị chỉ là hình thức mà thôi thể hiểu thuật ngữ “Quản trị” như sau: A Quản trị là quá trình quản lý B Quản trị là sự bắt buộc người khác hành động C Quản trị là tự mình hành động hướng tới mục tiêu bằng chính nổ lực cá nhân xD Quản trị là phương thức làm cho nhiệm vụ và tổ chức của nhà quản trị đạt… chức: A Cấp bậc quản trị càng cao thì kỹ năng kỹ thuật càng giảm dần tính quan trọng, tức nhà quản trị cấp cao thì không đòi hỏi phải kỹ năng về các chuyên môn nghiệp vụ cao hơn nhà quản trị cấp giữa và sở B Cấp bậc quản trị càng cao thì kỹ năng tư duy càng cần phải cao, tức nhà quản trị cấp cao nhất thiết phải kỹ năng tư duy, sáng tạo, nhận định, đánh giá cao hơn nhà quản trị cấp giữa và… phổ biến của quản trị: A Hoạt động quản trị thể hiện rõ nét và đầy đủ ở các doanh nghiệp B Ở các quan quản lý nhà nước như các quan Bộ, Sở, Tổng Cục, Ủy ban, hiển nhiên hoạt động quản trị xC Ở các trường học thì hoạt động quản trị, còn ở các bệnh viện thì không vì ở đây chỉ làm công việc cứu người D Trong một đội đá banh, một đội bóng chuyền, người ta vẫn thấy hoạt động quản trị diễn ra… khi nói về Tầm hạn quản trị: A Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào năng lực nhà quản trị, trình độ nhân viên, độ ổn định của công việc B Tầm hạn quản trị là khái niệm dùng để chỉ số lượng nhân viên dưới quyền mà nhà QT thể điều khiển một cách tốt nhất C Tầm hạn quản trị liên quan mật thiết đến số lượng các tầng nấc trung gian trong một doanh nghiệp xD Tầm hạn quản trị là số lượng nhân… 100b, 101b, 102a, 103c, 104c, 105b NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC Mục đích của quá trình quản trị là: A Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát các nguồn nhân tài, vật lực của tổ chức xB Làm cho hoạt động của tổ chức đạt hiệu quả cao C Làm cho hoạt động của tổ chức hướng về mục tiêu D Dẫn hoạt động của tổ chức đi đen những kết quả mong muốn Quá trình quản trị bao gồm các hoạt động bản,… trananhvu@kn-software.com 86) Quản trị linh hoạt sáng tạo cần quan tâm đến: a Trình độ, số lượng thành viên b Quy mô tổ chức c Lĩnh vực hoạt động d Tất cả các yếu tố trên 87) Chức năng của nhà quản trị bao gồm: a Hoạch định, tổ chức b Điều khiển, kiểm soát c Cả 2 câu trên 88) Tất cả các tổ chức cần các kỹ năng: a Nhân sự b Kỹ thuật c Tư duy d Tất cả những câu trên 89) Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị. .. Tất cả những câu trên 89) Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và kỹ năng quản trị là: a Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng kỹ thuật càng quan trọng b Cấp bậc quản trị càng thấp, kỹ năng tư duy càng quan trọng c Các kỹ năng đều tầm quan trọng như nhau trong tất cả các cấp bậc quản trị d Tất cả đều sai 90) Hoạt động quản trị được thực hiện thông qua 4 chức năng là: a Hoạch định, tổ chức, điều khiển,… ra phát biểu nào sau đây không đúng: A thể nói rằng lý do tồn tại của hoạt động quản trị chính là vì muốn hiệu quả B Chỉ khi nào quan tâm đến hiệu quả thì người ta mới quan tâm đến hoạt động quản trị xC Thời xa xưa, người ta chẳng cần quan tâm đến quản trị vì tài nguyên chưa khan hiếm, sức người không những sẳn mà còn dư thừa D Người ta quan tâm đến quản trị là vì muốn phối hợp các nguồn nhân,… được, chúng ta một cuộc họp vào buổi chiều lúc 15h30 100) Trong một cuộc họp bạn đang hướng dẫn nhân viên về cách bán hàng mới, một nhân viên chen ngang bằng một câu hỏi không 1 2 Trần Anh Vũ liên quan đến vấn đề bạn đang trình bày, bạn trananhvu@kn-software.com sẽ: a Làm như không nghe thấy b Tất cả nhân viên gởi lại câu hỏi cho đến khi kết thúc c Nói cho nhân viên ấy biết rằng câu hỏi đó không phù

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC – 200 câu có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC – 200 câu có đáp án, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC – 200 câu có đáp án, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC – 200 câu có đáp án

Hy vọng thông qua bài viết NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC – 200 câu có đáp án . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.