[Download] Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân – Tải về File Docx, PDF

Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân

Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân
Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân

Download


Áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự đóng vai trò quan trọng, góp phần kịp thời ngăn chặn tội phạm, chặn đứng hành vi trốn tránh pháp luật của những người bị tình nghi, bị cáo và đảm bảo thi hành án. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn của Tòa án nói chung và Toà án nhân dân cấp huyện nói riêng được tiến hành tại phiên tòa và do Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thực hiện. Bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn của Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Nghệ An.

Bạn đang xem: [Download] Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân File Docx, PDF về máy

Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân

 1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN …

  TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
  NGUYỄN BÁ KIÊN*

  Áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự đóng vai trò quan
  trọng, góp phần kịp thời ngăn chặn tội phạm, chặn đứng hành vi trốn tránh pháp luật của
  những người bị tình nghi, bị cáo và đảm bảo thi hành án. Việc áp dụng các biện pháp ngăn
  chặn của Tòa án nói chung và Toà án nhân dân cấp huyện nói riêng được tiến hành tại
  phiên tòa và do Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thực hiện. Bài viết đưa ra một số giải
  pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn của Tòa án nhân dân cấp huyện,
  tỉnh Nghệ An.
  Từ khóa: Biện pháp ngăn chặn, vụ án hình sự, Tòa án nhân dân.
  Ngày nhận bài: 18/7/2020; Biên tập xong: 30/7/2020; Duyệt đăng: 10/8/2020.
  Applying preventive measures in handling over criminal cases plays a vital role
  that contributes to precluding crimes, preventing legal evasions of defendants or the
  accused and ensuring the enforcement of sentences. Carried out by Judges and the
  Jury, the Courts, in general, and the District-level People’s Courts, in particular, apply
  preventive measures at the trial. The article proposes some solutions to enhance the
  effectivieness of applying preventive measures at District-level People’s Courts, Nghe
  An province.
  Keywords: Preventive measures, criminal cases, the People’s Courts.

  Đ
  iều 109 Bộ luật tố tụng hình
  các vụ án hình sự. Tuy nhiên, khác với
  sự (BLTTHS) năm 2015 quy áp dụng BPNC của các cơ quan có thẩm
  định 08 biện pháp ngăn chặnquyền khác, việc áp dụng các BPNC của
  (BPNC) gồm: Giữ người trong trường Tòa án nói chung và TAND cấp huyện
  hợp khẩn cấp; bắt; tạm giữ; tạm giam; bảo
  nói riêng được tiến hành tại phiên tòa, do
  lĩnh; đặt tiền để bảo đảm; cấm đi khỏi nơi
  Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân tiến
  cư trú; tạm hoãn xuất cảnh. Về bản chất,hành. Việc áp dụng các BPNC phải được
  BPNC là các biện pháp mang tính cưỡng thực hiện theo đúng quy định của pháp
  chế do các cơ quan, người có thẩm quyền luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; theo
  áp dụng theo trình tự, thủ tục tố tụng hình
  đó, cần thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ
  sự. Đối tượng áp dụng các biện pháp này (đã được kiểm tra xác minh) để nghiên
  là người bị tình nghi, bị cáo, người bị kết
  cứu. Bên cạnh đó, khi TAND cấp huyện
  án trong các vụ án hình sự, nhằm ngăn áp dụng các BPNC, đòi hỏi Thẩm phán,
  chặn những hành vi nguy hiểm cho xã hội Hội thẩm nhân dân phải là những người
  của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững
  trốn tránh pháp luật hoặc có hành động vàng, đồng thời phải đảm bảo tính bất
  gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố,ngờ, khách quan và chính xác nhằm đạt
  xét xử hoặc thi hành án. hiệu quả cao nhất; không để đối tượng
  Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện biết, bỏ trốn, tiêu huỷ chứng cứ hoặc gây
  là một chủ thể thường xuyên áp dụng các cản trở quá trình giải quyết vụ án. 1

  BPNC nhằm hỗ trợ quá trình giải quyết
  *
  Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

  38 Khoa học Kiểm sát Số 04 – 2020

 2. NGUYỄN BÁ KIÊN

  Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 20 TAND quyết), do có tính nghiêm khắc nhất, giúp
  cấp huyện (01 Tòa án thành phố Vinh, 02 đảm bảo “an toàn” cho quá trình điều tra,
  Tòa án thị xã và 17 Tòa án cấp huyện). Từ truy tố, xét xử, nhất là hạn chế đến mức
  năm 2015 đến hết năm 2019, TAND cấp thấp nhất nguy cơ bị can, bị cáo bỏ trốn
  huyện, tỉnh Nghệ An đã thụ lý giải quyết hoặc gây khó khăn, cản trở cho các cơ quan
  9.858 vụ, với 15.976 bị cáo; trong đó, hầu tiến hành tố tụng hoặc tiếp tục phạm tội. Số
  hết các vụ án cũng như số bị cáo đã xét trường hợp áp dụng biện pháp tạm giam
  xử đều tăng qua mỗi năm1. Điều này cho có sự giảm nhẹ qua các năm, đồng thời số
  thấy tình hình tội phạm và vi phạm pháp trường hợp có quyết định hủy bỏ biện pháp
  luật hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An này chiếm tỉ lệ nhỏ, chỉ từ 0,01% – 0,02% và
  có xu hướng gia tăng và diễn biến phức chỉ những trường hợp thực sự cần thiết, Tòa
  tạp. Mặc dù số vụ án và bị cáo thụ lý hàng án mới áp dụng biện pháp này. TAND cấp
  năm đều tăng nhưng tiến độ giải quyết, huyện, tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp
  xét xử các vụ án hình sự của TAND cấp nghiên cứu kỹ từng trường hợp áp dụng
  huyện vẫn đạt tỷ lệ cao. Tính bình quân biện pháp tạm giam để tránh tình trạng
  trong 5 năm (2015 – 2019), tỷ lệ xét xử đạt phải ra quyết định hủy bỏ biện pháp này.
  98% về số vụ; vượt từ 3 – 4% về số vụ và Tuy nhiên, số trường hợp TAND tiến hành
  số bị cáo xét xử so với chỉ tiêu được giao thay đổi biện pháp tạm giam hàng năm vẫn
  hàng năm. Về cơ bản, công tác xét xử các chiếm tỷ lệ khá cao, bởi lẽ khi Viện kiểm
  vụ án hình sự của Tòa án nhân dân cấp sát nhân dân (VKSND) chuyển hồ sơ vụ
  huyện, tỉnh Nghệ An đạt chất lượng tốt, án sang TAND đề nghị truy tố cũng đồng
  xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp nghĩa với quá trình điều tra đã cơ bản hoàn
  luật; không có án oan, bỏ lọt tội phạm tất, các căn cứ tạm giam đã thay đổi theo
  hoặc để quá thời hạn luật định. Đặc biệt, tình hình thực tế, vì vậy không cần thiết
  những vụ án trọng điểm phức tạp, được áp dụng biện pháp tạm giam nữa. Do đó,
  dư luận quan tâm đều được cấp sơ thẩm TAND cấp huyện, tỉnh Nghệ An đã quyết
  chuẩn bị kỹ về nội dung, có đường lối xét định thay đổi biện pháp tạm giam và áp
  xử đúng đắn. TAND chủ động phối hợp dụng BPNC khác với họ.
  với các cơ quan hữu quan và chính quyền – Về áp dụng biện pháp bắt người: Từ năm
  địa phương tổ chức xét xử lưu động và án 2015 đến năm 2019, biện pháp này được
  điểm 1.052 vụ án. Các phán quyết đưa ra TAND cấp huyện, tỉnh Nghệ An sử dụng
  được đông đảo nhân dân đồng tình ủng khá thường xuyên (chiếm 25,8% số vụ án
  hộ, đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền, hình sự thụ lý giải quyết), trong đó, áp
  giáo dục pháp luật. dụng biện pháp bắt người trong trường
  Góp phần làm nên những kết quả quan hợp quả tang nhiều nhất (tăng nhẹ qua
  trọng và đáng khích lệ đó, trong quá trình các năm), tiếp sau đó là bắt khẩn cấp, bắt
  giải quyết các vụ án hình sự, TAND cấp người phạm tội tự thú, đầu thú và bắt
  huyện, tỉnh Nghệ An thường xuyên tiến người có quyết định truy nã. Trước khi áp
  hành các BPNC và phát huy cao vai trò, dụng biện pháp bắt người, TAND đã tiến
  hiệu quả của biện pháp này. Trong đó nổi hành nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, hành vi
  lên một số vấn đề sau: phạm tội của các đối tượng và các quy
  – Về áp dụng biện pháp tạm giam: Đây là định pháp luật có liên quan, do vậy, số đối
  BPNC được sử dụng thường xuyên nhất tượng bị bắt sau đó trả tự do chiếm tỉ lệ rất
  (chiếm 30,38% số vụ án hình sự thụ lý giải ít. Điển hình, năm 2017 không có trường
  hợp nào, năm 2018 có 01 trường hợp, năm
  1 
  Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. 2019 có 02 trường hợp. Đặc biệt, do có sự

  Số 04 – 2020 Khoa học Kiểm sát 39

 3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN…

  phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến trạng lạm dụng bắt khẩn cấp, tạm giam;
  hành tố tụng khác nên không có trường tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm giam.
  hợp nào VKSND không phê chuẩn lệnh Tuy nhiên, quá trình áp dụng các BPNC
  bắt khẩn cấp. vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót nhất
  – Về áp dụng biện pháp bảo lĩnh: Đối với định. Điển hình như: Một số Thẩm phán
  biện pháp bảo lĩnh, các TAND cấp huyện, và cán bộ Tòa án chưa nhận thức sâu sắc ý
  tỉnh Nghệ An thường áp dụng biện pháp nghĩa, tầm quan trọng của các BPNC cũng
  bảo lĩnh thay thế cho biện pháp tạm giam như yêu cầu cần áp dụng các biện pháp
  do VKSND cùng cấp áp dụng trước đó này trong giải quyết vụ án hình sự; Một số
  trong giai đoạn xem xét hồ sơ vụ án hình trường hợp áp dụng chưa kịp thời, hợp lý,
  sự phục vụ truy tố các bị can ra trước pháp chưa đáp ứng toàn diện các điều kiện về
  luật. Biện pháp này thường được TAND căn cứ, đối tượng, trình tự thủ tục, đôi khi
  áp dụng với các bị can có nhân thân tốt, vẫn còn lạm dụng áp dụng biện pháp tạm
  có nơi cư trú rõ ràng và trong trường hợp giam; Quá trình áp dụng các BPNC, nhất
  tài liệu, chứng cứ làm rõ sự thật vụ án và là biện pháp tạm giam đôi khi còn tùy tiện,
  hành vi phạm tội của các bị can đã được thiếu căn cứ, chưa đúng trình tự thủ tục;
  thu thập đầy đủ trong quá trình điều tra. Sử dụng biện pháp tạm giam như một biện
  Tuy nhiên, tỉ lệ áp dụng vẫn chiếm tỉ lệ pháp nghiệp vụ chính trong khi biện pháp
  nhỏ, mới chỉ đạt 11,4% số vụ án hình sự bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm ít được áp
  thụ lý giải quyết. dụng, ít phát huy hiệu quả trong thực tiễn;
  Ngoài ra, do đặc trưng riêng của giai Quy định của pháp luật còn nhiều vướng
  đoạn xét xử và đặc điểm các vụ án mà cấp mắc, bất cập dẫn đến việc áp dụng pháp
  huyện thụ lý nên những năm qua TAND luật còn gặp khó khăn.
  cấp huyện, tỉnh Nghệ An không áp dụng Những hạn chế, thiếu sót nêu trên xuất
  các BPNC khác như: Tạm giữ, tạm hoãn phát từ một số nguyên nhân sau: Địa bàn
  xuất cảnh. địa lý, tự nhiên tỉnh Nghệ An rất rộng, có
  Từ thực tiễn áp dụng các BPNC của sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất
  TAND cấp huyện, tỉnh Nghệ An tiến hành giữa các Thành phố, thị xã với các huyện
  những năm qua thấy rằng, việc áp dụng miền núi; Trình độ áp dụng pháp luật của
  BPNC đóng vai trò đặc biệt quan trọng các cán bộ tư pháp còn hạn chế; Tỷ lệ các
  trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. vụ án hình sự xảy ra tại một số huyện
  TAND đã áp dụng khá thường xuyên, không nhiều dẫn đến việc va chạm, cọ
  linh hoạt, hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ sát trong công việc chưa thường xuyên;
  các quy định pháp luật về áp dụng các Một số Thẩm phán chưa nhận thức đầy
  BPNC đối với các bị cáo trong vụ án hình đủ, đúng đắn vai trò, vị trí, thẩm quyền
  sự, qua đó hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội của mình trong việc áp dụng các BPNC;
  phạm; bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến
  pháp của những người tham gia tố tụng, hành tố tụng trong điều tra vụ án hình sự
  đặc biệt là người bị bắt, người bị tạm giữ, nói chung và trong áp dụng các BPNC nói
  bị can, bị cáo; bảo đảm tính minh bạch, riêng chưa đồng bộ, chưa đảm bảo phục
  khách quan trong tố tụng hình sự. Các vụ vụ tốt cho công tác áp dụng BPNC nhằm
  án hình sự cơ bản được giải quyết đúng giải quyết vụ án hình sự của TAND cấp
  trình tự, thủ tục, thời hạn; việc áp dụng huyện, tỉnh Nghệ An và thi hành án.
  biện pháp bắt, tạm giam được tiến hành Đặc biệt, một số quy định của pháp
  thận trọng, đã từng bước khắc phục tình luật liên quan đến áp dụng các BPNC

  40 Khoa học Kiểm sát Số 04 – 2020

 4. NGUYỄN BÁ KIÊN

  chưa rõ ràng, thống nhất nên khó áp ngày càng nhiều và khó khăn hơn. Vì vậy,
  dụng, cụ thể như: nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ
  – Khoản 1, Điều 118 BLTTHS năm án hình sự nói chung, một trong những
  2015 quy định thời hạn tạm giữ không nội dung quan trọng cần tập trung là phải
  được quá 03 ngày kể từ khi Cơ quan điều nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng các
  tra nhận người bị bắt. Như vậy, thời gian BPNC của TAND cấp huyện. Trong đó, tập
  dẫn giải, chờ phê chuẩn của Viện Kiểm sát trung làm tốt một số nội dung sau:
  chưa có quy định cụ thể, dẫn đến bất lợi Một là, đề nghị các cơ quan có thẩm
  cho người bị bắt. Hơn nữa, trong một số quyền nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa và
  trường hợp, Cơ quan điều tra ra lệnh tạm hoàn thiện các văn bản, quy định pháp
  giữ từ khi bắt người, nhưng bắt và tạm luật liên quan đến áp dụng BPNC trong
  giữ là hai biện pháp độc lập, có tính kế giải quyết vụ án hình sự để các cơ quan
  tiếp nhau nên không được tính thời gian tiến hành tố tụng nói chung và TAND
  này vào thời gian tạm giữ. cấp huyện nói riêng có cơ sở, căn cứ vững
  – Quy định biện pháp bảo lĩnh chỉ nêu chắc áp dụng. Cụ thể:
  cá nhân hay tổ chức phải làm giấy cam Thứ nhất, đối với trường hợp xét phê
  đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm chuẩn của VKSND, khoản 5, Điều 119
  tội và bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo BLTTHS năm 2015 quy định: “Trong thời
  theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được lệnh tạm
  Viện kiểm sát hoặc Tòa án nhưng không giam, đề nghị xét phê chuẩn và hồ sơ liên
  đề cập đến trách nhiệm của cá nhân, tổ quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải ra
  chức nếu vi phạm cam kết. Điều này dẫn quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không
  đến nhiều trường hợp vi phạm cam đoan phê chuẩn”. Việc quy định thời hạn nêu
  và bị can bị áp dụng biện pháp bắt tạm trên là phù hợp với tình hình thực tiễn,
  giam, nhưng cá nhân, tổ chức không phải góp phần đảm bảo việc giải quyết vụ án
  chịu bất kỳ chế tài nào. được thực hiện kịp thời, nhanh chóng.
  Những hạn chế, thiếu sót trên đã ảnh Tuy nhiên, đối với các vụ án có tính chất
  hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả phức tạp, có nhiều bị can, bị cáo nhưng
  áp dụng các BPNC nói riêng và quá trình các căn cứ để ra lệnh tạm giam chưa đầy
  giải quyết các vụ án hình sự của TAND cấp đủ và VKS xét thấy cần được củng cố
  huyện nói chung; đến bảo đảm quyền con thêm về tài liệu, chứng cứ thì mới xét phê
  người, quyền và lợi ích hợp pháp của công chuẩn. Vấn đề bất cập ở đây là nếu việc
  dân; gây ra những hậu quả không đáng xác minh, củng cố tài liệu này quá thời
  có, làm giảm chất lượng tiến hành hoạt hạn 03 ngày như quy định pháp luật về
  động của các cơ quan tiến hành tố tụng, thời hạn xét phê chuẩn thì sẽ không đảm
  giảm lòng tin của nhân dân đối với các cơ bảo việc thực hiện quyền năng này của
  quan bảo vệ pháp luật. Thời gian tới, do VKS. Vì vậy, cần nghiên cứu theo hướng
  tác động của tình hình tội phạm thế giới, tăng thời hạn xét phê chuẩn cho VKS
  khu vực và các tỉnh khác trong cả nước, trong những trường hợp hồ sơ vụ án phức
  tình hình hoạt động của các loại tội phạm tạp, cần củng cố thêm tài liệu, chứng cứ.
  trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục diễn Việc quy định này cũng kéo theo trường
  biến phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về hợp có thể kéo dài thêm thời hạn xét phê
  tính chất và mức độ. Điều đó dẫn đến khối chuẩn khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt
  lượng công việc của TAND cấp huyện sẽ bị can để tạm giam. Mặc dù quy định này

  Số 04 – 2020 Khoa học Kiểm sát 41

 5. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN…

  làm tăng thêm thời gian giải quyết vụ án cáo đã có tiền án, chưa được xóa án tích
  nhưng để đảm bảo tính chính xác trong mà lại tiếp tục phạm tội rất nghiêm trọng,
  việc áp dụng biện pháp tạm giam cũng đặc biệt nghiêm trọng; bị can, bị cáo bị bắt
  như đảm bảo quyền bất khả xâm phạm theo lệnh truy nã; phạm tội có tính chất
  về tự do của công dân thì nên ghi nhận chuyên nghiệp; người nghiện ma túy;
  quy định này trong BLTTHS. hành vi phạm tội của bị can, bị cáo gây
  Thứ hai, để đảm bảo tính chặt chẽ ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.
  trong áp dụng biện pháp bảo lĩnh, cần Hai là, thường xuyên phổ biến, quán
  quy định rõ các căn cứ áp dụng. Theo đó, triệt nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức
  cần làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố
  cho xã hội của hành vi phạm tội đến đâu tụng nói chung và TAND cấp huyện nói
  thì không áp dụng biện pháp bảo lĩnh. riêng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc
  Thực chất của việc này là hướng đến áp dụng các BPNC, đồng thời bồi dưỡng
  phân loại những loại tội phạm nào thì nâng cao năng lực áp dụng biện pháp này
  cho phép bảo lĩnh và loại tội phạm nào trong quá trình tham gia giải quyết các vụ
  thì không cho bảo lĩnh. Người nhận bảo án hình sự. Theo đó, trước khi áp dụng
  lĩnh có thể là luật sư, người bào chữa cho cần nghiên cứu kỹ các căn cứ áp dụng
  bị can, bị cáo hoặc là cá nhân cư trú cùng BPNC hay áp dụng biện pháp khác. Chỉ
  địa phương với bị can, bị cáo nhằm bảo áp dụng các BPNC trong xét xử khi có căn
  đảm sự giám sát xuyên suốt và kịp thời cứ xác định bị cáo có thể bỏ trốn, cản trở
  báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi điều tra, truy tố, xét xử, tiếp tục phạm tội
  phát hiện người được bảo lĩnh có biểu hoặc không có nơi cư trú cố định; cần xác
  định rõ trường hợp nào không áp dụng
  hiện vi phạm cam đoan.
  nhằm hạn chế việc lạm dụng các BPNC
  Đồng thời, cần quy định cụ thể các trong thực tiễn.
  điều kiện đối với người nhận bảo lĩnh.
  Ba là, tăng cường công tác chỉ đạo và
  Nếu họ vi phạm các nghĩa vụ cam đoan
  kiểm sát, kiểm tra việc áp dụng, thay đổi,
  để người được bảo lĩnh thực hiện hành
  hủy bỏ các BPNC trong xét xử và xử lý
  vi vi phạm pháp luật thì họ có thể bị phạt
  nghiêm minh, kịp thời những vi phạm xảy
  tiền hoặc các biện pháp xử lý khác phù
  ra trong áp dụng các biện pháp này. Theo
  hợp. Cần quy định về việc hạn chế bảo đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
  lĩnh, theo đó chỉ áp dụng biện pháp này của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là của
  khi có các điều kiện như: Bị can, bị cáo TAND tỉnh, Ban Nội chính, Ủy ban kiểm
  phạm tội lần đầu; có nơi cư trú rõ ràng; tra các cấp nhằm tăng cường giám sát, chỉ
  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phụ đạo để các cơ quan tiến hành tố tụng đi
  nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 đúng hướng. Cùng với đó, VKSND cần
  tháng tuổi; người tàn tật nặng hoặc đặc kiểm sát chặt chẽ hơn các hoạt động của
  biệt nặng, người già, bệnh nặng, người TAND cấp huyện trong việc áp dụng các
  chưa thành niên. Đồng thời, phải có căn BPNC theo quy định của pháp luật. Mặt
  cứ xác định sau khi được bảo lĩnh, bị can, khác, các cơ quan tiến hành tố tụng cần
  bị cáo sẽ có mặt theo giấy triệu tập của cơ cụ thể, minh bạch các thủ tục tố tụng theo
  quan có thẩm quyền và việc cho họ được quy định nhằm tăng hiệu quả giám sát
  bảo lĩnh không ảnh hưởng đến tình hình của người dân đối với quá trình áp dụng
  an ninh trật tự tại địa phương. Không áp biện pháp ngăn ngặn trong xét xử vụ án
  dụng biện pháp bảo lĩnh với bị can, bị hình sự./.

  42 Khoa học Kiểm sát Số 04 – 2020

Download tài liệu Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giải quyết vụ án hình sự của tòa án nhân dân File Docx, PDF về máy