[Download] Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư docx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 16:20

Download

Mẫu văn bản của nhà đầu đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu NHÀ ĐẦU TƯ V/v đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …… ngày tháng năm Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU Nhà đầu tư: Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: Điện thoại Fax: email: Người đại diện theo pháp luật Chức vụ: CMND/Hộ chiếu số: Di động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do: cấp ngày: II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU 1. Tên dự án đầu tư: 2. Nội dung và quy mô đầu chủ yếu: 3. Địa điểm đầu tư: …………………………………………………………… ………… 4. Nhu cầu diện tích sử dụng đất: Trong đó: – Có thời hạn: ………………… ………… …………………… …. – Lâu dài: ………………………… … ………………………… … 5. Hình thức trả tiền sử dụng đất:  hàng năm;  một lần. 6. Tổng vốn đầu dự kiến: Trong đó vốn tự có: ….……………………………….…………… ………………. 7. Thời gian hoạt động của dự án: 8. Hình thức đầu tư:  thành lập doanh nghiệp mới  không thành lập doanh nghiệp mới  liên doanh với nhà đầu nước ngoài 9. Các nội dung khác (nếu có): III. NHÀ ĐẦU CAM KẾT 1. Tính chính xác về nội dung của hồ sơ; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định về đầu tư. Đề nghị UBND xem xét chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu để nhà đầu thực hiện nghiên cứu dự án đầu nói trên./. Tài liệu kèm theo:  Bản sao GCNĐKDN hoặc QĐ thành lập (đối với các tổ chức không phải doanh nghiệp) (01 bản);  Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất (nếu có);  Thông tin tham khảo về các dự án mà nhà đầu đã và đang thực hiện ở trong nước (nếu có). Nhà đầu (Ký tên, đóng dấu) . Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư NHÀ ĐẦU TƯ V/v đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư CỘNG. định của pháp luật Việt Nam và các quy định về đầu tư. Đề nghị UBND xem xét chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư để nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư docx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư docx, Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư docx, Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư docx

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư docx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.