Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 17:20

PHỤ LỤC 4 MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1. Số hiệu thửa đất: ……………………; Tờ bản đồ địa chính số: Xã (Phường, Thị trấn): …… Huyện (Thị xã, Quận, TP): …………. Tỉnh, TP: 2. Diện tích: ……………………………. m 2 . 3. Mục đích sử dụng đất: 4. Tên người sử dụng đất: Địa chỉ thường trú: 5. Bản vẽ thửa đất: 5.1 Sơ đồ thửa đất 5.2. Chiều dài cạnh thửa Cạnh Chiều dài (m) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-1 NGƯỜI TRÍCH LỤC (Ký, ghi rõ họ tên) … , ngày … tháng … năm …. GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Ký, đóng dấu) . PHỤ LỤC 4 MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1. Số. ……………………; Tờ bản đồ địa chính số: Xã (Phường, Thị trấn): …… Huyện (Thị xã, Quận, TP): …………. Tỉnh, TP: 2. Diện tích: ……………………………. m 2 . 3. Mục đích sử dụng đất: 4. Tên người sử dụng đất: Địa chỉ. đất: Địa chỉ thường trú: 5. Bản vẽ thửa đất: 5.1 Sơ đồ thửa đất 5.2. Chiều dài cạnh thửa Cạnh Chiều dài (m) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-1 NGƯỜI TRÍCH LỤC (Ký, ghi rõ họ tên) … ,

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH doc, MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH doc, MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH doc

Hy vọng thông qua bài viết MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH doc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button