Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Mẫu Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 10:52

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNGTên nhà cung ứng:Mặt hàng cung cấp:Người liên lạc :Địa chỉ :Điện thoại : FaxHạng mục đánh giáQúa trình quan hệ với Cty.Chất lượng. Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à – M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ- i n tho i: 04. 7855518 – Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ- Website: www.cpoclub.net – Email: contact@cpoclub.net TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNGTên nhà cung ứng :Mặt hàng cung cấp:Người liên lạc :Đòa chỉ :Điện thoại : Fax STT Hạng mục đánh giá Hạng mục được đánh giá Điểm1234567Qúa trình quan hệ với Cty.Chất lượng.Giá cả.Phản hồi xử lý sự cố phát sinh.Thời gian giao hàng.Phương thức thanh toán.Khả năng cung ứng về số lượng. Tổng số điểm (A):Thang điểm : 1 – Quá kém ; 2 – Kém ; 3 – Trung bình ; 4 – Khá ; 5 – Tốt- Chấp nhận : A > 60% Tổng số điểm tối đa của các hạng mục được đánh giá và không có điểm <3- Không chấp nhận Phê duyệt Ngày…… tháng…….năm……… Tổng Giám Đốc Trưởng phòng Người đánh gía . www.cpoclub.net – Email: contact@cpoclub.net TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNGTên nhà cung ứng :Mặt hàng cung cấp:Người liên lạc :Đòa chỉ :Điện thoại. Fax STT Hạng mục đánh giá Hạng mục được đánh giá Điểm1234567Qúa trình quan hệ với Cty.Chất lượng .Giá cả.Phản hồi xử lý sự cố phát sinh.Thời

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, Mẫu Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button