Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2013, 07:54

Mẫu Sổ theo dõi sử dụng biên lai Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI Đơn vị hoặc tên cá nhân sử dụng: …………………….. Mẫu ấn chỉ: …………………… Tên ấn chỉ: ……………………………….. Ngày tháng năm 14/ Mẫu Sổ theo dõi sử dụng biên lai Tên cơ quan Thuế Mẫu sổ: ST 10/AC SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI Đơn vị hoặc tên cá nhân sử dụng: …………………… Mẫu ấn chỉ: …………………… Tên ấn chỉ: ……………………………… Ngày tháng năm Diễn giải Ký hiệu Từ số …. đến sốSố nhận hoặc phát hành Số sử dụng ưong kỳ Số còn lại Từ số: … đến số: … Số lượng Cộng Số dùng Trả lại Mất Xóa bỏ Hủy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tồn đầu kỳ x x x x Phát sinh trong kỳ x Nhận, phát hành biên lai x x x x x X Thanh toán biên lai x x x x x x x X Trả lại biên lai x x x x x x X Mất biên lai x x x x x x x Hủy biên lai x x x x x x Cộng phát sinh trong kỳ x x x x x x x x x Cộng tồn đầu kỳ x Cộng lũy kế đến tháng thực hiện x x x x x x x x x . 14/ Mẫu Sổ theo dõi sử dụng biên lai Tên cơ quan Thuế Mẫu sổ: ST 10/AC SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI Đơn vị hoặc tên cá nhân sử dụng: …………………… Mẫu ấn. Nhận, phát hành biên lai x x x x x X Thanh toán biên lai x x x x x x x X Trả lại biên lai x x x x x x X Mất biên lai x x x x x x x Hủy biên lai x x x x x

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI, MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI

Hy vọng thông qua bài viết MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button