Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2013, 07:54

Mẫu Sổ theo dõi sử dụng biên lai Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI Đơn vị hoặc tên cá nhân sử dụng: …………………….. Mẫu ấn chỉ: …………………… Tên ấn chỉ: ……………………………….. Ngày tháng năm 14/ Mẫu Sổ theo dõi sử dụng biên lai Tên cơ quan Thuế Mẫu sổ: ST 10/AC SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI Đơn vị hoặc tên cá nhân sử dụng: …………………… Mẫu ấn chỉ: …………………… Tên ấn chỉ: ……………………………… Ngày tháng năm Diễn giải Ký hiệu Từ số …. đến sốSố nhận hoặc phát hành Số sử dụng ưong kỳ Số còn lại Từ số: … đến số: … Số lượng Cộng Số dùng Trả lại Mất Xóa bỏ Hủy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tồn đầu kỳ x x x x Phát sinh trong kỳ x Nhận, phát hành biên lai x x x x x X Thanh toán biên lai x x x x x x x X Trả lại biên lai x x x x x x X Mất biên lai x x x x x x x Hủy biên lai x x x x x x Cộng phát sinh trong kỳ x x x x x x x x x Cộng tồn đầu kỳ x Cộng lũy kế đến tháng thực hiện x x x x x x x x x . 14/ Mẫu Sổ theo dõi sử dụng biên lai Tên cơ quan Thuế Mẫu sổ: ST 10/AC SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI Đơn vị hoặc tên cá nhân sử dụng: …………………… Mẫu ấn. Nhận, phát hành biên lai x x x x x X Thanh toán biên lai x x x x x x x X Trả lại biên lai x x x x x x X Mất biên lai x x x x x x x Hủy biên lai x x x x x

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI, MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI

Hy vọng thông qua bài viết MẪU SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button