Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty mỹ phẩm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 21:45

Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty mỹ phẩm L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn Themegallery PowerTemplate www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn Contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Click to add title in here 1 Click to add title in here 2 Click to add title in here 3 Click to add title in here 4 www.trungtamtinhoc.edu.vn Hot Tip • How do I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides? – On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master]. Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides. [Image information in product] ● Title Image : www.openas.com ● Note to customers: This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style Text in here Text in here Text in here Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 1. Description of the contents 2. Description of the contents 3. Description of the contents “ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.” www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style G r o w t h S t a r t J u m p 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 80% 50% 30% 20% Title in here Title in here Title in here Title in here Title in here Title in here Title in here Title in here A A B B C C D D www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text in here Text in here Text in here Text in here www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style Description of the contents Description of the contents Description of the contents Description of the contents M1 M2 M4 M3 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 120% Description of the contents 140% Description of the contents Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style  ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. A B C D 80% 90% 30% 55% A. Description of the contents B. Description of the contents C. Description of the contents D. Description of the contents […]…Click to edit title style Text in here Description of the Text in here contents Text in here Title in here Text in here Title in here Description of the contents Text in here Text in here Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.trungtamtinhoc.edu.vn Text in here Click to edit title style “ThemeGallery is a Design Digital… Design Inc Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title in here Title in here Description of the contents Title in here Title in here Description of the contents Title in here Description of the contents Title in here Description of the contents www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style • Title in here ThemeGallery… by Guild Design Inc.” www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text in Text in Text in here here here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style 20.4% 90% Description of the company’s products Description of… company’s products 38% Description of the company’s products www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style ► Contents Title in here Title in here Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style CEO Text in Text in here here Text in • • Text in here here Your text in here Text in here • • Your… Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style 03 02 01 contents Description of the contents Description of the contents • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text Description of the • Click to add Text • Click to add Text “ThemeGallery

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty mỹ phẩm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty mỹ phẩm, Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty mỹ phẩm, Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty mỹ phẩm

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty mỹ phẩm . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button