Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] MAU PHIEU THU KHỔ a5 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2013, 16:04

MAU PHIEU THU KHỔ a5 Số: Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hoàng Phát Mẫu số: 02-TT Phòng 110, Số 23 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Quyển số: . Kèm theo: .chứng từ gốc, số:………… Ngày tháng năm Nợ: Có: (Ký, họ tên) Ngày tháng năm . Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền Họ và tên người nhận tiền:……………………………… ……………………………………………………… Địa chỉ:……………………………… ……………………………………………………………………….… Lý do chi:……………………………… ………………………………………………………………………… Số tiền:……………………………… …………………………………………………………………………… Viết bằng chữ:……………………………… ……………………………………………………………………. (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Số: (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày tháng năm . Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nộp tiền Kèm theo: .chứng từ gốc, số:………… Ngày tháng năm Nợ: Có: Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………… ……………………………………………………………………….… Lý do thu:……………………………… ………………………………………………………………………… Số tiền:……………………………… …………………………………………………………………………… Viết bằng chữ:……………………………… ……………………………………………………………………. Công ty: Mẫu số: 02-TT Địa chỉ: (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển số: . . tiền:………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………… ……………………………………………………………………….… Lý do thu: ……………………………… ………………………………………………………………………… Số tiền:……………………………… ……………………………………………………………………………. (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển số: .

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MAU PHIEU THU KHỔ a5 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MAU PHIEU THU KHỔ a5 , MAU PHIEU THU KHỔ a5

Hy vọng thông qua bài viết MAU PHIEU THU KHỔ a5 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button