Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] MẪU “HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI” – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃIHôm nay, ngàythángnămChúng tôi ký tên dưới đây là:BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:Chủ sở hữu:Ngày sinh:CMND số:Thường trú tại:Điện thoại:Fax:

UBND tỉnh

Bạn đang xem: [Download] MẪU “HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI” – Tải File Word, PDF Miễn Phí


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ HỢP
ĐỒNG

THUÊ

NHÀ

XƯỞNG

KHO
BÃI Hôm nay, ngày


.tháng


năm


Chúng tôi ký tên dưới đây là: BÊN CHO
THUÊ

NHÀ
XƯỞNG: Chủ sở hữu:


. Ngày sinh:


. CMND số:


. Thường trú tại:


Điện thoại:


.Fax:


Gọi tắt là bên A. BÊN
THUÊ

NHÀ
XƯỞNG: Tên giao dịch:


. Đại diện là:


Chức vụ:


Địa chỉ:


. Tài khoản số:


. Điện thoại:


.Fax:


Gọi tắt là bên B. Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên
đồng
ý ký kết hợp đồngthuê
nhà

xưởng

kho
bãi với nội dung sau: Điều 1: NỘI DUNG HỢP
ĐỒNG
1.1. Bên A
đồng
ý cho
thuê


Bên B
đồng
ý
thuê
phần diện tích
nhà

xưởng

kho
bãi nằm trên diện tích đất


.m 2 thuộc chủ quyền của bên A tại


1.2. Mục đích thuê: dùng làm
xưởng
sản xuất. Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP
ĐỒNG
2.1. Thời hạn
thuê

nhà

xưởng


.năm được tính từ ngày .tháng

.năm


đến ngày


tháng


năm


2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn. 2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp
đồng
trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp
đồng
kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền
thuê

nhà
xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm

lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản

có bản liệt kê đính kèm). Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN – Giá
thuê

nhà
là:


.đ/m 2 /tháng, (bằng chữ)


– Bên B sẽ trả trước cho Bên A


.năm tiền
thuê

nhà
là:


., (bằng chữ)


.đồng. Sau thời hạn


năm, tiền
thuê

nhà
sẽ được thanh toán


tháng một lần vào ngày


.mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B. Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN 4.1. Trách nhiệm bên A: 4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp

tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp
đồng
này (có biên bản bàn giao

phụ lục liệt kê đính kèm). 4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của
nhà

xưởng
được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường. 4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền
thuê
cho
thuê

nhà

xưởng
với cơ quan thuế. 4.2. Trách nhiệm của Bên B: 4.2.1. Sử dụng
nhà

xưởng
đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A. 4.2.2. Thanh toán tiền
thuê

nhà
đúng thời hạn. 4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị

các đồ đạc tư trang của bản thân. 4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt
động
sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.

4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền
thuê

nhà

xưởng
ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại,
thuế
kinh doanh… đầy đủ

đúng thời hạn. Điều 5: CAM KẾT CHUNG Sau khi Bên B được các cơ quan chức năng cho phép đặt
xưởng
sản xuất tại địa điểm như ghi tại Điều 1 trên đây, Bên B cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản đã ký với HỢP
ĐỒNG
NGUYÊN TẮC VỀ GIA CÔNG ĐẶT HÀNG được lập tại Phòng Công chứng
Nhà
nước tỉnh.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp
đồng
thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu. Hợp
đồng
này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết

được Phòng Công chứng
Nhà
nước tỉnh


chứng nhận

được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định. Tỉnh


., ngày

.tháng


năm

. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

. hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau: Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần. _______________ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI Hôm nay, ngày…………………tháng……..năm…….. Chúng tôi ký tên dưới đây là: BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Hy vọng thông qua bài viết MẪU “HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI” . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button