[Download] Mẫu Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 22:39

Download

Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàng GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép) TÊN THƯƠNG NHÂN Số : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ., ngày . tháng . năm . GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Theo Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng số . cho lô hàng nhập khẩu tự động theo Hợp đồng nhập khẩu số . của công ty (tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh số .), Ngân hàng xác nhận như sau: 1. Công ty hiện có tài khoản số tại Ngân hàng chúng tôi. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là . 2. Công ty . đã cam kết sẽ sử dụng tài khoản trên tại Ngân hàng chúng tôi để thanh toán cho lô hàng theo hợp đồng nhập khẩu số: ., có tổng giá trị lô hàng là: .(Ghi số tiền bằng chữ và bằng số), theo phương thức thanh toán là: 3. Thời gian thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày: . 4. Giấy xác nhận này chỉ có hiệu lực đến hết ngày (Ghi ngày cam kết thanh toán cuối cùng của Công ty) và chỉ để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu Công ty . không thực hiện thanh toán qua ngân hàng sau thời hạn nêu trên thì Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có). 5. Đây không phải là cam kết thanh toán của ngân hàng đối với người bán. ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu) . . tháng . năm . GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Theo Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng số . cho lô hàng nhập khẩu tự động. Công ty . không thực hiện thanh toán qua ngân hàng sau thời hạn nêu trên thì Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàng, Mẫu Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàng

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàng . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.