Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Mẫu giấy khai sinh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mẫu giấy khai sinh. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẤY KHAI SINH(BẢN SAO)Họ và tên: .Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: .Ghi bằng chữ: .Nơi sinh: .Dân tộc: Quốc tịch: .Họ và tên cha: .Dân tộc: Quốc tịch: .Năm sinh: .Nơi thường trú/tạm trú: Họ và tên mẹ: Dân tộc: Quốc tịch: .Năm sinh: .Nơi thường trú/tạm trú: Nơi đăng ký: Ngày, tháng, năm đăng ký: Ghi chú: Họ và tên người đi khai sinh: .Quan hệ với người được khai sinh: NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH (Đã ký) (Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký khai sinh Ngày .tháng . năm NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Số: .Quyển số: . Mẫu TP/HT-2010-KS.1.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẤY KHAI SINH( BẢN SAO)Họ và tên:……………………………………………………………………………………………Giới. sinh: ………………………………………………………………………………………………………… NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH (Đã ký) (Đã ký) ………………………………….

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu giấy khai sinh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu giấy khai sinh, Mẫu giấy khai sinh, Mẫu giấy khai sinh

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu giấy khai sinh . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button