Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Mẫu giấy khai sinh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mẫu giấy khai sinh. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẤY KHAI SINH(BẢN SAO)Họ và tên: .Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: .Ghi bằng chữ: .Nơi sinh: .Dân tộc: Quốc tịch: .Họ và tên cha: .Dân tộc: Quốc tịch: .Năm sinh: .Nơi thường trú/tạm trú: Họ và tên mẹ: Dân tộc: Quốc tịch: .Năm sinh: .Nơi thường trú/tạm trú: Nơi đăng ký: Ngày, tháng, năm đăng ký: Ghi chú: Họ và tên người đi khai sinh: .Quan hệ với người được khai sinh: NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH (Đã ký) (Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký khai sinh Ngày .tháng . năm NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Số: .Quyển số: . Mẫu TP/HT-2010-KS.1.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẤY KHAI SINH( BẢN SAO)Họ và tên:……………………………………………………………………………………………Giới. sinh: ………………………………………………………………………………………………………… NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH (Đã ký) (Đã ký) ………………………………….

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu giấy khai sinh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu giấy khai sinh, Mẫu giấy khai sinh, Mẫu giấy khai sinh

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu giấy khai sinh . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button