[Download] MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2013, 14:15

Download

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: …………………………………….Số đăng ký : TTH – …………………. Tên chủ phương tiện: DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: … ……….Số đăng ký : TTH – Tên chủ phương tiện: Địa chỉ: . Tên thuyền trưởng: …… .………………… Số bằng (CCCM):… . Tuyến tham quan, du lịch:……………………………………………… .……… Thời gian rời bến: hồi giờ… , ngày / ./20… Số hành khách xuống thuyền tại bến là:… người. Quốc tịch: VN… ….người; nước ngoài… …. người STT Họ và tên Địa chỉ nơi ở hiện nay (Quốc tịch) Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 39 40 Tổng số hành khách: . người (bằng chữ: . người) Đại diện BQL Bến thuyền du lịch Người lập danh sách (Ký, ghi rõ họ và tên) . DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: … ……….Số. 39 40 Tổng số hành khách: . người (bằng chữ: . người) Đại diện BQL Bến thuyền du lịch Người lập danh sách (Ký, ghi

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI, MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI

Hy vọng thông qua bài viết MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2013, 14:15

Download

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: …………………………………….Số đăng ký : TTH – …………………. Tên chủ phương tiện: DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: … ……….Số đăng ký : TTH – Tên chủ phương tiện: Địa chỉ: . Tên thuyền trưởng: …… .………………… Số bằng (CCCM):… . Tuyến tham quan, du lịch:……………………………………………… .……… Thời gian rời bến: hồi giờ… , ngày / ./20… Số hành khách xuống thuyền tại bến là:… người. Quốc tịch: VN… ….người; nước ngoài… …. người STT Họ và tên Địa chỉ nơi ở hiện nay (Quốc tịch) Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 39 40 Tổng số hành khách: . người (bằng chữ: . người) Đại diện BQL Bến thuyền du lịch Người lập danh sách (Ký, ghi rõ họ và tên) . DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: … ……….Số. 39 40 Tổng số hành khách: . người (bằng chữ: . người) Đại diện BQL Bến thuyền du lịch Người lập danh sách (Ký, ghi

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI, MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI

Hy vọng thông qua bài viết MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.