[Download] MẪU BIÊN BẢN LẤP LỖ KHOAN – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 16:28

Download

BIỂU MẪU QUY TRÌNH KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/2000/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2000 của Bộ GTVT) (Thay thế 22 TCN 82-85) . Mọi công tác khoan, thăm dò địa chất công trình (ĐCCT) phục vụ cho việc thiết kế BIÊN BẢN LẤP LỖ KHOAN Chúng tôi gồm những người có tên dưới đây: Họ và tên Chức vụ 1. – – 2. – – 3. – – – Theo đề cương khoan công trình……………………………………………….số…………………. Ngày………… .tháng……….năm……………của……………………………………………………. – Sau khi khoan xong chúng tôi đã tiến hành lấp lỗ khoan mang kí hiệu…………. vào hồi………….giờ ngày……….tháng……….năm………………… – Trình tự lấp lỗ khoan như sau: Lần thứ Độ sâu (m) Tên địa tầng (lớp) Vật liệu lấp Bề dày lấp (m) Ghi chú Từ Đến – Đánh giá chất lượng lấp lỗ khoan (đã đảm bảo hay không đảm bảo chất lượng lấp lỗ khoan) Làm tại………… ngày……tháng………năm 200… Những người lập biên bản ký . tầng (lớp) Vật liệu lấp Bề dày lấp (m) Ghi chú Từ Đến – Đánh giá chất lượng lấp lỗ khoan (đã đảm bảo hay không đảm bảo chất lượng lấp lỗ khoan) Làm tại………… ngày……tháng………năm. Ngày………… .tháng……….năm……………của……………………………………………………. – Sau khi khoan xong chúng tôi đã tiến hành lấp lỗ khoan mang kí hiệu…………. vào hồi………….giờ ngày……….tháng……….năm………………… – Trình tự lấp lỗ khoan như sau:

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU BIÊN BẢN LẤP LỖ KHOAN – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU BIÊN BẢN LẤP LỖ KHOAN, MẪU BIÊN BẢN LẤP LỖ KHOAN, MẪU BIÊN BẢN LẤP LỖ KHOAN

Hy vọng thông qua bài viết MẪU BIÊN BẢN LẤP LỖ KHOAN . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.