Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 13:41

Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày……tháng….. năm ………) – Tên doanh nghiệp:……………………………………………. Mã số thuế: . – Địa chỉ:.. – BẢNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày tháng . năm .) – Tên doanh nghiệp: – Địa chỉ: . – Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh: – Địa chỉ thuê: Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng Số hóa đơn Ngày Tháng năm Đơn vị cung cấp Sản lượng điện, nước tiêu thụ Thành tiền Số chứng từ Ngày tháng năm Sản lượng điện, nước tiêu thụ Thành tiền – Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT): Ngày tháng . năm 20 Người lập bảng Giám đốc doanh nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Mã số thuế: Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) . thuê: Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng Số. cung cấp Sản lượng điện, nước tiêu thụ Thành tiền Số chứng từ Ngày tháng năm Sản lượng điện, nước tiêu thụ Thành tiền – Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC, MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

Hy vọng thông qua bài viết MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button