[Download] Mẫu Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển (2) – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 11:02

Download

Mức lương mong đợi Thử việc:Trước thuế: sau thuế:Chính thức:Trước thuế: sau thuế: Ngày có thểbắt đầunhận việc: Vị trí ứng tuyển1. Chức danh:………………………………………2. Chức danh:………………………………………. Thử việc: Trước thuế:…………………… sau thuế:……………………… Chính thức: Trước thuế:…………………… sau thuế:………………………I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:Họ và tên: Giới tính:  Nam  NữĐịa chỉ thường trú:Ngày sinh: ____/_____/____ Nơi sinh: Địa chỉ tạm trú:Dân tộc: Quốc tịch: Tôn giáo: E-mail:Số CMND: Ngày cấp: Địa chỉ liên lạc: Nhà:  Văn phòng:  Di động:Số hộ chiếu: ________________________Ngày cấp:Ngày hết hạn:Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:Tên:____________________________Mối quan hệ:_________________________Thể hình: Chiều cao________________Cân nặng:_______________Địa chỉ: _____________________________________________________________Tel: ________________________________________________________________Tình trạng hôn nhân:  Độc thân:  Có gia đình  Ly dị  GóaII. THÔNG TIN KHÁC: (Cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con,…)Trang 1/13BM.08.0915/05/2004CÔNG TY . PHÒNG QLNNLBẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN(Áp dụng cho ứng viên vị trí cấp cao)1. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNHHọ và tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp hiện tại Địa chỉ thường trú2. THÂN NHÂN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY (Anh, chị, em, thân nhân, bạn bè.v.v…)Họ và tên Năm sinh Chức vụ/bộ phậnMối quan hệIII. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Anh chị hãy nêu rõ quá trình học tập và các thành tích nổi bật trong thời gian từ cấp Phổ Thông Trung Học đến nay) Cấp bậcTên trường và địa chỉThời gianChuyên ngành họcNgôn ngữ sử dụngNăm tốt nghiệpBằng cấp đạt đượcThành tích nổi bật Học vịTừTháng/nămĐếnTháng/năm2. HỌC BỔNG (Vui lòng nêu rõ các học bổng do các tổ chức/đơn vi trao tặng mà anh/chị đạt được)Chương trình học bổngCá nhân/tổ chức tài trợTên trường và địa chỉThời gianChuyên ngành họcNgôn ngữ sử dụngNăm tốt nghiệpBằng cấp đạt đượcTừTháng/nămĐếnTháng/nămTrang 2/133. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN (Vui lòng liệt kê các khoá học tập ngắn hạn/huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ mà anh/chị đã dự):Đơn vị tổ chức Tên khóa học Thời gian học Chứng chỉ4. NGỌAI NGỮ (Vui lòng liệt kê các ngọai ngữ mà anh/chị đã học và có thể sử dụng):Ngọai ngữ Dịch thuật Giao tiếpGiỏi Khá Trung Bình Yếu Giỏi Khá Trung Bình Yếu5. KỸ NĂNG VI TÍNH (Vui lòng liệt kê các phần mềm mà anh/chị đã học và có thể sử dụng):Chương trình phần mềmKhả năng sử dụngVăn bằng và nơi cấpGiỏi Khá Trung bình YếuIV. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Vui lòng liệt kê từ thời gian gần đây nhất trở về trước)1. Tên công ty: Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài): Quốc tịch chủ quản: • Số lượng nhân viên: .Lĩnh vực họat động: .Năm thành lập: • Dòng sản phẩm chính: .Thị trường tiêu thụ: Trang 3/13• Các mối quan hệ nội bộ: Đối tác bên ngoài: • Ngôn ngữ sử dụng tại Công ty: Cấp trên trực tiếp: • Lương khởi điểm: Lương nghỉ việc: Lý do nghỉ việc: Thời gian(ngày, tháng, năm)Chức vụNhiệm vụ chính mà bạn đã đảm trách(Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có)Thành tích/các kết quả quan trọng đạt đượcKhó khăn lớn nhất mà anh/chị gặp phải khi đảm nhận công việcKinh nghiệm được đúc kếtGhi chú: Anh/chị vui lòng liệt kê tất cả các vị trí công việc mà anh/chị đã đảm nhận trong suốt thời gian công tác tại Công ty.2. Tên công ty: Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài): .Quốc tịch chủ quản: Trang 4/13• Số lượng nhân viên: .Lĩnh vực họat động: .Năm thành lập: • Dòng sản phẩm chính: .Thị trường tiêu thụ: • Các mối quan hệ nội bộ: Đối tác bên ngoài: • Ngôn ngữ sử dụng tại Công ty: Cấp trên trực tiếp: • Lương khởi điểm: Lương nghỉ việc: .Lý do nghỉ việc: Thời gian(ngày, tháng, năm)Chức vụNhiệm vụ chính mà bạn đã đảm trách(Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có)Thành tích/các kết quả quan trọng đạt đượcKhó khăn lớn nhất mà anh/chị gặp phải khi đảm nhận công việcKinh nghiệm được đúc kếtTrang 5/13Ghi chú: Anh/chị vui lòng liệt kê tất cả các vị trí công việc mà anh/chị đã đảm nhận trong suốt thời gian công tác tại Công ty.3. Tên công ty: Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài): .Quốc tịch chủ quản: • Số lượng nhân viên: .Lĩnh vực họat động: .Năm thành lập: • Dòng sản phẩm chính: .Thị trường tiêu thụ: • Các mối quan hệ nội bộ: Đối tác bên ngoài: • Ngôn ngữ sử dụng tại Công ty: Cấp trên trực tiếp: • Lương khởi điểm: Lương nghỉ việc: .Lý do nghỉ việc: Thời gian(ngày, tháng, năm)Chức vụNhiệm vụ chính mà bạn đã đảm trách(Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có)Thành tích/các kết quả quan trọng đạt đượcKhó khăn lớn nhất mà anh/chị gặp phải khi đảm nhận công việcKinh nghiệm được đúc kếtTrang 6/13Ghi chú: Anh/chị vui lòng liệt kê tất cả các vị trí công việc mà anh/chị đã đảm nhận trong suốt thời gian công tác tại Công ty.V. KINH NGHIỆM VỐN SỐNG (Anh/chị vui lòng liệt kê những vốn sống được đúc kết thành kinh nghiệm cho bản thân (không thông qua kinh nghiệm làm việc) .VI. PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI 1. Anh/chị hãy cho biết một số nét chính về họat động của Công ty ? Trang 7/132. Theo anh/chị xu thế phát triển của Công ty Kinh Đô trong vài năm sắp tới sẽ như thế nào khi mà hiện tại Công ty đang có chỗ đứng vững chắc trên thương trường ? 3. Kế hoạch phát triển cá nhân của anh/chị trong vài năm sắp tới là gì ? (vui lòng ghi rõ thời gian bao lâu) 4. Anh/chị chuẩn bị gì cho kế hoạch hành động đối với vị trí đang dự tuyển ?: Trang 8/135. Theo anh/chị phải làm sao để xây dựng động lực làm việc tốt nhất trong một tổ chức ? 6. Anh/chị có chấp nhận đi công tác tại các tỉnh thành khác trong nước không? Tại sao ?  Ngắn hạn  Dài hạn .7. Nếu được tuyển dụng, anh/chị có thể làm việc tại đâu trong hệ thống ? Tại sao ? 8. Anh/chị đã từng ra nước ngoài chưa ?  Có  Không• Nếu có, xin cho biết nước đã đến, thời gian, mục đích của chuyến đi: 9. Anh/chị có tham gia vào bất kỳ tổ chức – hiệp hội nào hay không ? Nếu có vui lòng ghi rõ (ngày tham gia, tên tổ chức.v.v…) .Trang 9/13 10. Anh/chị thích làm việc độc lập hay tập thể ?Tại sao ? .11. Những họat động ưa thích lúc nhàn rỗi: .12. Môn thể thao anh/chị ưa thích: .• Mức độ luyện tập:13. Anh/chị hãy tự đánh giá, nhận xét về chính bản thân anh/chị:• Điểm mạnh: • Điểm yếu: .Trang 10/13[…]… tin chính xác và đúng sự thật trong bản lý lịch này. Đây sẽ là cơ sở buộc thơi việc nếu có những lời khai không đúng sự thật.Ngày …… tháng …….năm 200… Chữ ký của ứng viên Họ và tên: ______________________Trang 12/13 • Số lượng nhân viên: Lĩnh vực họat động: Năm thành lập: • Dịng sản phẩm chính: Thị trường tiêu thụ: • Các mối quan hệ nội bộ: Đối tác bên ngồi: • Ngơn ngữ sử dụng tại Cơng ty:… nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có)Thành tích/các kết quả quan trọng đạt đượcKhó khăn lớn nhất mà anh/chị gặp phải khi đảm nhận công việcKinh nghiệm được đúc kếtTrang 5/13 14. Anh/chị hợp tác với Công ty trên tinh thần và phương diện như thế nào ? 15. Khi tham gia vào Công Ty anh/chị mong đợi điều gì ? (chọn 3 yêu cầu ưu tiên)1 . 2. 3. 16. Anh/chị biết thông tin tuyển . 1/13BM.08.0915/05/2004CÔNG TY ………………… PHÒNG QLNNLBẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN(Áp dụng cho ứng viên vị trí cấp cao)1. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNHHọ và. Vị trí ứng tuyển1 . Chức danh:………………………………………2. Chức danh:………………………………………. Thử việc:

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Mẫu Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển (2) – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Mẫu Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển (2), Mẫu Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển (2), Mẫu Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển (2)

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển (2) . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.