Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] MẪU BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 13:41

Mẫu số 7/KKĐĐ-TTB Bảng kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC Cơ sở kinh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KHAI ĐỊA ĐIỂM TRANG THIẾT BỊ CỦA SỞ KINH DOANH THUỐC sở kinh doanh…………………………………………………………………… Người phụ trách…………………………………………… ………………………. Địa điểm………………………………… .………………………………………… Diện tích :…………………………………………………………………………… sở riêng biệt hay chung với sở khác………………………………… ……. Mô tả bộ điều kiện sở : (nền, trần nhà, vệ sinh môi trường . Trang thiết bị (Tủ, quầy, danh sách máy móc, thiết bị, điều kiện PCCC….) Tài liệu chuyên môn, văn bản pháp luật, quy chế dược, sổ sách theo dõi . đồ địa điểm kinh doanh (Vẽ ở mặt sau: vẽ rõ vị trí, số nhà, tên phố, phường, ngõ, xóm, các nhà thuốc gần nhất các đặc điểm dễ nhận biết khác…) ………… , ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ sở (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 7/KKĐĐ-TTB Bảng khai địa điểm trang thiết bị của sở kinh doanh thuốc . VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC Cơ sở kinh doanh ………………………………………………………………… Người. tháng năm Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 7/KKĐĐ-TTB Bảng kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] MẪU BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: MẪU BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC, MẪU BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC

Hy vọng thông qua bài viết MẪU BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button