Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] marketing căn bản – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 14:35

marketing căn bản MARKETING CĂN BẢN(Basic Marketing)Biên soạn: Đỗ Đức Khảdoduckha@yahoo.com2 Chương I: Nội dung, bản chất và quy trình marketingChương II: Môi trường marketingChương III: Hành vi khách hàngChương IV: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu Chương V: Định vịChương VI: Chiến lược sản phẩmChương VII: Chiến lược giáChương VIII: chiến lược phân phốiChương IX: Chiến lược chiêu thị NỘI DUNG3TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Phan Đình Quyền & ctg (2009), Marketing căn bản, bài giảng Khoa Kinh tế- Luật, ĐHQG TPHCM.2. Nguyễn Đình Thọ- Nguyễn Thị Mai Trang (2003), Nguyên lý marketing, NXB Đại học Quốc gia TP HCM3. Philip Kotler (2004), Những nguyên lý tiếp thị, 2 tập, NXB Thống kê.4. Philip Kotler- Gary Armstrong (2006), Principles of Marketing, Eleventh edition, Pearson international Edition.5. Philip Kotler (2006), Marketing management. Twelth edition.4 TÀI LIỆU THAM KHẢO www.thuonghieuviet.com www.bwportal.com; www.unicom.com.vnwww.lantabrand.com; www.logovietnam.vnhttp://www.business.gov.vnwww.marketingchienluoc.comwww.tamnhin.comwww.css.edu/USERS/salwan/Mgt3550/OB11_01in.ppt“Tôi nghe thì tôi quênTôi nhìn thì tôi nhớTôi làm thì tôi hiểu” Khổng Tử5CHƯƠNG I : NỘI DUNG, BẢN CHẤT VÀ QUY TRÌNH MARKETING Xem xét các tình huống sau:Xe máy của hãng WMEP thâm nhập th ị truờng Hà Nội ?Bia heineken và th ị truờng M ?ỹKFC?Xe Potinac (2004, Oprah Winfrey)Viettel mobilePh 24ở???61.1 Những đặc điểm mới của nền kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa và nhiệm vụ của marketing1.1.1 Những đặc điểm của toàn cầu hóa-Sự bùng nổ của Internet.-Kỹ thuật số hóa và kết nối toàn cầu-Khác biệt hóa, khách hàng hóa và cá nhân hóa-Loại hình trung gian mới (Websites)71.1.2 Những khuynh hướng đáp ứng và điều chỉnh của marketing-Thực hiện triết lý marketing quan hệ (Customer relationship marketing), tập trung vào nhóm khách hàng có lợi nhất.-Chuyển trọng tâm từ thị phần sản phẩm (Market share) sang thị phần khách hàng (customer share), từ số lượng sang khai thác chiều sâu.-Ví dụ: Du lịch Thailand81.1.2 Những khuynh hướng đáp ứng và điều chỉnh của marketing-Từ chỗ cung ứng một giá trị duy nhất sang cung ứng một nhóm các giá trị-Thực hiện truyền thông tích hợp đa phương tiện kết hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp.9Triết lý kinh doanh theo quan điểm Marketing Marketing không chỉ là một chức năng kinh doanh, nó là một triết lý bao trùm mọi chức năng khác – Mọi nỗ lực của các cá nhân và các bộ phận phải hứơng đến sự hài lòng, thỏa mãn của khách hàng. – Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo hướng khách hàng, phục vụ khách hàng.VD: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Viettell 10Mô hình đổi mới cơ cấu tổ chức theo quan diểm marketing: tất cả vì phục vụ khách hàng cao TRUNG th pấ th pấtrungcaoKhách hàngKhách hàng[…]… đã đưa Marketing vào chương trình giảng dạy * Thời gian: 1914-1938: marketing được giảng dạy ở các nuớc nói tiếng Anh 13 Lịch sử hình thành (tiếp)    Sau chiến tranh thế giới lần 2, M được phổ biến ở Mỹ, tây Âu, Nhật Bản Ngày nay M được giảng dạy ở hầu hết các trừờng đại học lớn trên thế giới Từ khi ra đời đến trước 1945: Marketing truyền thống Từ sau 1945 đến nay: Marketing hiện đại 14 1.3 Marketing. .. Khái niệm Marketing   Philip Kotler cho rằng: marketing chính là quản trị các mới quan hệ khách hàng khả lợi- marketing is managing profitable customer relationships) Marketing là mợt quá trình các cơng ty sáng tạo ra giá trị cho khách hàng và xây dựng mới quan hệ vững chắc với khách hàng để thu được giá trị từ khách hàng 33 Khái niệm Marketing “ Marketing. .. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING    Mầm mống từ thời cổ đại ở Hy lạp, La Mã, Trung Quốc, Ai cập… 1650 Mitsui – một thương gia Nhật đã đưa ra các sáng kiến Marketing Cyrus ,C Lormick là người đầu tiên ở phương Tây đã đưa ra các sáng kiến marketing như: phân biệt thò trường về phát triển sản phẩm và chính sách đònh giá 12 Lịch sử hình thành (tiếp) * 1902 thuật ngữ Marketing được sử dụng lần đầu… Từ sau 1945 đến nay: Marketing hiện đại 14 1.3 Marketing truyền thống và hiện đại 1 2 8 7 3 4 6 5 Marketing truyền thống: 1,2,3,4 1: Nghiên cứu thị trường, phát hiện nhu cầu 2: Lập kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ 3: Chuẩn bị cung ứng sản phẩm, dịch vụ 4: Cung ứng (tiêu thụ)  15 Marketing hiện đại Marketing hiện đại: Từ 1 đến 8 5: Dịch vụ hậu mãi 6: Thăm dò phản ứng của khách hàng 7: Quản lý kinh… khách hàng một cách khác biệt, nổi trội hơn đối thủ cạnh tranh, thơng qua đó đạt đuợc mục tiêu của doanh nghiệp” 34 Khái niệm Marketing -Marketing là khoa học và nghệ tḥt nhằm tìm ra, thu hút, lưu giữ và phát triển khách hàng khả lợi – Nhiệm vụ của giám đớc marketing là: tìm ra (find), thu hút (attract), giữ (keep) và phát triển (grow) khách hàng mục tiêu thơng qua việc… tập: làm rõ các cấp độ của sản phẩm Dịch vụ ngân hàng SP cốt lõi SP cơ bản SP trơng đợi Sp gia tăng – Sp tiềm năng Máy vi tính – 28 1.4.5.Trao đổi (Exchange) – M chỉ xuất hiện khi nguời ta quyết định thỏa mãn nhu cầu thông qua q trình trao đổi – Mục tiêu của hoạt động marketing là làm cho q trình trao đổi diễn ra, lưu giữ được khách hàng,… khả năng mua (thanh tóan), họ sẽ lựa chọn những sản phẩm nào thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của họ dựa trên khả năng thanh tóan Nghiên cứu nhu cầu có khả năng thanh tóan đuợc coi là vấn dề cơ bản, quan trọng của hoạt dộng Marketing Ðiều này cũng phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận 21 1.4.3.1 Cầu âm (Negative demand)  Khách hàng khơng thích sản phẩm, thậm chí tìm cách tránh né Ví… 1.4.3.7 Cầu đới với những sản phẩm gây ảnh hưởng xấu: th́c lá, ma túy Nhà marketing có thể dùng quảng cáo gây sợ hãi 23 1.4.4 Sản phẩm (Products) 1.4.4.1 Khái niệm “Một sản phẩm là một thứ gì đó có thể được cung ứng ra thị truờng để thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn nào đó”- (Philip Kotler (2003), Marketing management, Prentice Hall, p 407)   Sản phẩm là cung cấp cho khách…1.1.3 VAI TRÒ CỦA MARKETING Các doanh nghiệp phải giải đáp các câu hỏi : 1/ Tại sao vấn đề khách hàng trở thành vấn đề quan trọng nhất của một doanh nghiệp? Bộ phận nào trong doanh nghiệp nghiên cứu và đưa ra các chiến… mãi 6: Thăm dò phản ứng của khách hàng 7: Quản lý kinh nghiệm (trải nghiệm của khách), quản lý khách hàng 8: Ðiều chỉnh chiến lược cung ứng sản phẩm; dịch vụ  16 1.4 Các khái niệm cớt lõi của Marketing 1.4.1 Nhu cầu (Needs) 1.4.1.1 Khái niệm: Đó là trạng thái thiếu thớn mợt cái gì đó mà con người cảm nhận được và đòi hỏi phải được thỏa mãn -Nhu cầu này x́t phát từ . MARKETING CĂN BẢN(Basic Marketing) Biên soạn: Đỗ Đức Khảdoduckha@yahoo.com2 Chương I: Nội dung, bản chất và quy trình marketingChương. n trư c 1945: Marketing ừ ờ ế ớtruy n th ng.ề ốT sau 1945 đ n nay: Marketing hi n đ iừ ế ệ ạ151.3 Marketing truyền thống và hiện đại Marketing truyền

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] marketing căn bản – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: marketing căn bản, marketing căn bản, marketing căn bản, Những đặc điểm của toàn cầu hóa Những khuynh hướng đáp ứng và điều chỉnh của marketing Những khuynh hướng đáp ứng và điều chỉnh của marketing VAI TROØ C A MARKETING Ủ, Nhu cầu Needs Ước ḿn Wants Nhu cầu có kh ả năng thanh tóan, Những nhà cung cấp suppliers Trung gian Marketing marketing intermediary Nhân tố kinh tế economic factors Th Nhân khẩu, Gia đình 40 Các ́u tớ ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng, Mơi trường tự nhiên Mơi trường khoa học-kỹ thuật Mơi trường chính trị Nguời tiêu dùng : Những người qút định mua sắm

Hy vọng thông qua bài viết marketing căn bản . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button