[Download] Lập kế hoạch kinh doanh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 16:57

Download

Lập kế hoạch kinh doanh tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh Tài liệu đọc thêm cho khoá : Tập huận kế hoạch khởi sự doanh nghiệp Giảng viên: Thc S, Lut gia, Nguyn Phỳ Quc. tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. Lời cảm ơn Khi chuẩn bị tài liệu này, tác giả đ tham khảo những nguồn tài liệu và internet sau đây. Tác giả xin cảm ơn sự đóng góp quí báu của họ cho tập tài liệu này : Giỏo S : Mike Porter, Ging viờn trng Qun tr kinh doanh Hardvard, (Hardvard Bussiness School) Dự án UNIDO-MPI (US/VIE/95/004) ; Danh mục công việc của nhà doanh nghiệp để chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh. Ginny L. Kuebler; Lập Kế hoạch kinh doanh; Nhà xuất bản T vấn Quản lý G.L.K; Hòm th 479,Vestal, New York 13851-4079 Hans Stoessel; Kế hoạch kinh doanh; Tài liệu đọc thêm cho khoá học: Hoạch định và thực hiện chiến lợc phát triển kinh doanh do trung tâm học viện công nghệ châu á (AITCV), nội hợp tác với SEAQIP Vietnam tổ chức www.planware.org, Viết kế hoạch kinh doanh, 2001 tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. DIRECTION FOR USE Sử dụng tài liệu này nh thế nào ? Tài liệu này nhằm mục đích hỗ trợ cho những ngời muốn lập một bản kế hoạch kinh doanh (Ưu tiên cho lập kế hoạch khởi sự kinh doanh for start-up business), một mặt nó cung cấp cho ngời đọc một cái nhìn tổng quan về một bản kế hoạch kinh doanh, những nội dung cần có trong bản kế hoạch kinh doanh (phần I). Đồng thời tài liệu cũng giới thiệu các phiếu bài tập cho phép ngời đọc có thể từng bớc hoàn thành các nội dung của bản kế hoạch (dới dạng bản nháp) và lắp ráp lại thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh (phần II). Cuối cùng, một bản kế hoạch kinh doanh mẫu đợc trình bày dới dạng ví dụ để ngời đọc tham khảo và so sánh. Tài liệu này đợc khuyến cáo sử dụng nh sau : Bớc 1 : Ngời đọc nên đọc kỹ phần giới thiệu về lập KHKD (từ trang 4 đến trang 40) để hiểu rõ nội dung và yêu cầu của bản KHKD. Bớc 2 : Ngời đọc sử dụng các phiếu điền (form to fill) để thực hành các bài tập cho trờng hợp dự định kinh doanh cụ thể của mình. Làm rõ tất cả các thông tin mà các phiếu điền yêu cầu với sự cố gắng cao nhất có thể. Bớc 3 : Sau khi đ hoàn thành bản nháp KHKD, ngời đọc hy tham khảo bản ví dụ KHKD để so sánh và hoàn thiện bản KH của mình. Chúc thành công. tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. 1. Sự cần thiết của kế hoạch kinh doanh Quá trình hoạch định trong doanh nghiệp buộc bạn phải nhìn vào các hoạt động trong tơng lai của công ty và dự kiến trớc những gì có thể sẽ xảy ra. Một kế hoạch tốt cần phải xem xét đợc công ty theo một cách nhìn phân tích, đánh giá đợc hiện trạng của nó và những triển vọng trong tơng lai một cách khách quan nhất. Có nhiều lý do để xây dựng một kế hoạch kinh doanh và điều quan trọng là cần phải hiểu đợc các mục tiêu để có thể đa ra đợc một kế hoạch có hiệu quả nhất. Dới đây là một số lý do quan trọng nhất khiến các nhà quản lý phải viết ra các kế hoạch kinh doanh của họ: Công cụ bán hàng : Trong trờng hợp này, kế hoạch là một bản đề cơng nhằm thuyết phục các nhà đầu t, ngời cho vay tiền hay một đối tác liên doanh rằng đang có những cơ hội kinh doanh đáng tin cậy và bạn hiểu rõ đợc việc kinh doanh của mình đủ tốt để tận dụng đợc cơ hội này. Công cụ để suy nghĩ : với t cách là một văn bản kế hoạch nội bộ nhằm giúp hiểu rõ hơn quá trình kinh doanh của bạn và giúp ra những quyết định tốt hơn. Kế hoạch này giúp bạn phân tích những mặt mạnh và yếu của công ty, định ra những mục tiêu cụ thể, và đa ra một kế hoạch hành động nhằm đạt đợc những mục đích này. Công cụ để kiểm tra và quản lý : với t cách là một văn bản nội bộ để giúp bạn quản lý công ty của bạn đợc tốt hơn. Kế hoạch này có thể đợc sử dụng để trao đổi, khuyến khích và dẫn dắt công ty của bạn cũng nh các hoạt động cá nhân khác. Kế hoạch này cũng nhằm giúp các nhân viên liên hệ các mục tiêu của chính họ với các mục tiêu của công ty và theo dõi những tiến bộ trong công ty của bạn để có thể tiến hành những hiệu chỉnh cần thiết. Mục đích của tài liệu này là nhằm giúp bạn có đợc những kỹ năng và hiểu biết cần thiết để vạch ra những đề cơng và kế hoạch kinh doanh, dễ hiểu và hấp dẫn đối với những nhà đầu t và đối tác. Đ có một số ngời nói rằng, hoạch định kinh doanh chỉ là việc lng phí thời gian và các kế hoạch kinh doanh kết cục sẽ nằm dới đáy các ngăn kéo vì chúng không đề cập đợc đến các vấn đề quan trọng và khi chúng đợc hoàn thành thì đ lỗi thời. Ngời ta cũng còn nói rằng không gì có thể đợc làm mà không có kế hoạch. Nếu bạn không định ra xem bạn sẽ đi đâu, thì bạn sẽ không thể biết đợc bạn đi đâu và bạn đ đến đích cha. Kế hoạch kinh doanh là một trong những công cụ quản lý quan trọng nhất mà những công ty thành công đ sử dụng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những thất bại của những doanh nghiệp mới dựa theo một kế hoạch kinh doanh là thấp hơn nhiều so với những doanh nghiệp không có một kế hoạch kinh doanh nào. 2. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh ? Kế hoạch kinh doanh là sự mô tả quá trình kinh doanh của bạn trong một khoảng thời gian. Nó mô tả việc kinh doanh của bạn đ thành công tới đâu và tìm kiếm những triển vọng để phát triển và thành công trong tơng lai. Kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ mô tả mọi mặt trong công ty của bạn và sẽ là tài liệu quan trọng nhất mà các nhà đầu t, các đối tác tài chính, các đối tác liên doanh sẽ đọc. Không có phơng pháp đúng hay sai nào trong việc soạn thảo ra một kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch tốt là một tài liệu có tính sáng tạo, phản ánh bản chất của một cơ sở và cho ta một bức tranh rõ ràng về việc cơ sở này đang đi tới đâu. Số lợng các chi tiết và cơ cấu phụ thuộc nhiều vào bản chất của cơ sở, các mục tiêu và mục đích, và có thể quan trọng nhất là ngời nghe (nhà đầu t, các cán bộ quản lý của công ty, các đối tác kinh doanh, v.v .). Một số bản kế hoạch chỉ dày khoảng 10 – 15 trang trong khi những kế hoạch khác có thể dày tới nhiều tập gồm hàng trăm trang, bao gồm nhiều tài liệu bổ sung khác. Khi tạo ra một kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ cần xem xét đến mọi chi tiết trong kinh doanh của bạn, bao gồm các sản phẩm của bạn và các thị trờng. Mọi công ty đều có những vấn đề tồn tại và điều quan trọng nhất là không đợc lẩn tránh hay che giấu chúng. Kế hoạch kinh doanh cần da ra một bức tranh tổng thể về các hoạt động và khả năng của bạn. Ngời đọc bản kế hoạch của bạn mong đợi một ý tởng kinh tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. doanh rõ ràng và hiện thực, có nhiều khả năng thành công, và những bằng chứng về năng lực quản lý để thực hiện kế hoạch. 3. Kế cấu của bản kế hoạch kinh doanh Dới đây là một đề cơng kế hoạch kinh doanh đợc sử dụng trong tài liệu này. Bản đề cơng này nên đợc sử dụng nh một tài liệu hớng dẫn khi bạn làm việc với các câu hỏi và các bảng trong tài liệu này. Khi hoàn thành các phần, bạn sẽ có thể dựng nên đợc bản kế hoạch kinh doanh có tính lô-gic và dễ hiểu, mô tả đợc chính xác việc kinh doanh của bạn. Kết cấu của bản kế hoạch kinh doanh 1. Tóm tắt 2. Mục tiêu của kế hoạch 2.1. Các mục tiêu của công ty và dự định 2.2. Đề xuất dự án và mục tiêu 2.3 Cấu trúc dự kiến của tiền vay hay tài trợ 3. Mô tả về công ty và hoạt động kinh doanh 3.1 Lịch sử công ty 3.2 Vị trí của công ty 3.3 Các sản phẩm và dịch vụ (Phát triển sản phẩm) 3.4 Các khách hàng 3.5 Các nhà cung cấp 3.6 Hoạt động sản xuất 3.7 Các công nghệ sản xuất 3.8 Tổ chức và quản lý 3.9 Các u thế đặc biệt về kinh doanh của bạn 4. Phân tích tình hình thị trờng 4.1 Hoạt động trên thị trờng 4.2 Quy định thị trờng 4.3 Đánh giá thị trờng 4.4 Phân tích các đối thủ cạnh tranh 5. Chính sách marketing và bán hàng 6. Những cải tiến đợc dự định trong hoạt động của công ty 6.1 Sản xuất 6.2 Tiếp thị và bán hàng 6.3 Tài chính 6.4 Các sản phẩm mới 6.5 Quản lý và nguồn nhân lực 7. Chiến lợc đầu t 7.1 Lý do để đầu t vào đất nớc của bạn 7.2 Lý do để đầu t vào thị trờng của bạn 7.3 Lý do để đầu t vào công ty của bạn 8. Các thông tin về tài chính 8.1 Các số liệu tài chính trớc đây 8.2 Các nguồn và việc xin tài trợ tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. 8.3 Thiết bị chính và tài sản 8.4 Báo cáo về thu nhập 8.5 Báo cáo về dòng tiền 8.6 Phân tích điểm hòa vốn 9. Dự kiến thu nhập 9.1 Dự kiến về bán hàng 9.2 Dự kiến về thu nhập 10. Các phụ lục 4. Nội dung các phần của bản kế hoạch kinh doanh 4.1 Tóm tắt Phần đầu tiên, và có lẽ là quan trọng nhất, của một bản kế hoạch kinh doanh thờng là Phần Tóm tắt. Hầu nh 100% các nhà đầu t và những ngời lnh đạo sẽ đọc phần Tóm tắt trớc rồi mới quyết định xem có nên đọc nốt phần còn lại hay không tùy thuộc vào sự hứng thú của họ sau khi đọc xong phần tóm tắt này. Mặc dầu nó đợc đọc trớc tiên, nhng nó lại thờng đợc viết sau cùng. Nó bao gồm việc nêu bật từng phần của bản kế hoạch, bao gồm những dự định cơ bản của doanh nghiệp, lịch sử doanh nghiệp, các sản phẩm chủ yếu và cách thâm nhập thị trờng của bạn đối với các đối tợng khách hàng, và các nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp của bạn. 4.2 Trình bày mục tiêu Phần này nhằm giới thiệu cho ngời đọc về kế hoạch kinh doanh. Cần mô tả ngắn gọn các mục tiêu của bạn và các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp. Nếu kế hoạch kinh doanh chỉ nhằm để sử dụng trong nội bộ thì nó cần đa ra những mục tiêu cụ thể và một chiến lợc chung cho công ty của bạn. a. Công ty của bạn làm gì? Với vai trò nh một lời giới thiệu, bạn cần giảI thích các hoạt động và khả năng của doanh nghiệp của bạn. Mô tả ở dạng tóm tắt công ty của bạn làm gì. Tại đây, hy chỉ ra những đặc trng và sức mạnh quan trọng nhất của công ty bạn. b. Các mục tiêu của công ty của bạn? Trả lời câu hỏi này là điều cực kỳ quan trọng đối với nỗ lực hoạch định của bạn. Sau khi trả lời xong cho các phần khác của tài liệu này và phân tích doanh nghiệp của bạn, thị trờng của bạn và triển vọng trong tơng lai, bạn hy cố gắng đa ra một số mục tiêu có tính hiện thực và có thể đạt đợc cho năm tới. Một sô mục tiêu trong này cần ở dạng cụ thể và định lợng đợc (dựa trên các con số và chỉ tiêu) còn một số khác có thể đợc phát biểu ở dạng chung hơn. Bạn nên theo dõi các mục tiêu này trong suốt năm. Mỗi khi bạn thấy các mục tiêu bị sai lệch, bạn cần tìm hiểu xem tại sao và tìm ra các nguyên nhân chính dẫn đến các sai lệch đó. Thí dụ, nếu một trong các mục tiêu của bạn là tăng lợng hàng xuất khẩu là 5% mỗi tháng, nhng bạn chỉ tăng đợc 3% vào tháng 3, bạn cần tìm hiểu xem tại sao. c. Sứ mệnh của doanh nghiệp bạn là gì? Sứ mệnh của doanh nghiệp bạn là phần trình bày về các lý do cho doanh nghiệp của bạn tồn tại xét từ quan điểm của khách hàng. Khi xây dựng Sứ mệnh cho doanh nghiệp buộc bạn phải suy nghĩ về những lý do cơ bản chính để bạn tồn tại nh một doanh nghiệp. Một Sứ mệnh tốt thờng bao gồm các sản phẩm và dịch vụ đợc giới thiệu, các khách hàng đợc phục vụ, các khu vực đợc chuyên môn hóa và các vùng địa lý. Điều quan trọng là phải rất cụ thể trong khi vẫn suy nghĩ rộng. d. Mô tả cấu trúc tơng lai và các hoạt động của công ty bạn. Hy mô tả xem bạn hình dung những thành tựu trong tơng lai của công ty bạn nh thế nào. Cố gắng diễn giải xem công ty bạn sẽ làm gì trong vòng 5 năm tới, và sau đó là trong 10 năm. Điều gì sẽ làm cho công ty bạn thành công? tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. 4.3. Mô tả công ty và việc kinh doanh 4.3.1 Lịch sử công ty Lịch sử chung của công ty bao gồm công ty đ đợc thành lập nh thế nào và phát triển sau đó để trở thành nh hiện tại đợc trình bày ở đây. Bạn nên tập trung vào giải thích những nguyên nhân lịch sử dẫn đến các điều kiện hoạt động nh hiện nay và các thực tiễn mà công ty đ trải qua. a. Ai làm chủ công ty? Nêu rõ công ty của bạn là quốc doanh, t nhân hay thuộc dạng sở hữu khác. Nếu không phải là công ty quốc doanh, hy giải thích ai làm chủ công ty. Nếu công ty của bạn có nhiều hơn một chủ sở hữu, hy liệt ra những chủ sở hữu có cổ phần lớn nhất trong xí nghiệp của bạn. b. Lịch sử công ty bạn? Viết ngắn gọn lịch sử khái quát của công ty bạn, bao gồm ngày tháng của những sự kiện chính kể từ ngày thành lập. c. Những sự kiện quan trọng nào đã làm thay đổi vị thế của công ty bạn? Bạn có thể nêu ra những sự kiện lớn đ ảnh hởng đến công ty? Thí dụ nh Quyết định của Chính phủ cho xây dựng ngành công nghiệp của bạn tại nớc của bạn hay những lý do khác làm tăng thêm hay hạn chế nguồn ngân quỹ nhà nớc cho công ty của bạn. 4.3.2 Địa điểm của công ty a. Trụ sở chính của công ty đóng tại đâu? Tên và địa chỉ: —————————————————————————————————————– Điện thoại: . Fax : .E-mail: . b. Bạn có các cơ sở khác nữa không? Liệt mọi xí nghiệp khác, các điểm bán hàng hay những cơ sở của công ty tại các địa điểm khác. Nếu cần thiết thêm giấy, kèm thêm giấy vào để ghi đầy đủ các thông tin bổ sung về các cơ sở khác của bạn. Cố gắng xếp hạng các cơ sở này theo quy mô và tầm quan trọng. Bắt đầu từ cơ sở quan trọng nhất hay lớn nhất trở xuống. c. Địa điểm của công ty bạn có những lợi thế gì? Giải thích xem vị trí của công ty bạn giúp gì cho bạn trong quản lý xí nghiệp và trong cạnh tranh. Thí dụ, vị trí đó có giúp bạn dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên liệu, các khách hàng, đờng giao thông, tiền tệ, bảo vệ của luật pháp v.v? Giải thích tại sao các yếu tố này lại giúp ích cho xí nghiệp của bạn: 4.3.3 Các sản phẩm và dịch vụ Phần này giải thích bạn sản xuất hay phân phối những sản phẩm hay dịch vụ nào, và bán các sản phẩm này ở đâu và bằng phơng thức nào. Phần này cũng mô tả các kế hoạch đối với nớc ngoài của bạn. a. Bạn làm ra những sản phẩm gì và đa ra các dịch vụ gì? Liệt ra những sản phẩm quan trọng nhất mà bạn làm hay mua để phân phối. Bạn nên lựa chọn những sản phẩm và dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong doanh thu hàng năm hay những cái là trọng tâm cho các mục tiêu tơng lai. Bạn cũng nên đa ra danh sách các sản phẩm và dịch vụ cùng các tờ rơi quảng cáo trong phần Phụ lục ở cuối tài liệu này. Danh sách này là cần thiết để đánh giá khả năng sản xuất và công nghệ của bạn. b. Bạn đã có đợc nhãn thơng hiệu đợc khách hàng công nhận cha? Thông thờng, danh tiếng về sản phẩm của bạn là yếu tố chính quyết định thành công trên thị trờng. Nếu khách hàng công nhận nhn thơng hiệu của bạn, bạn sẽ có đợc các lợi thế so với các công ty khác mà khách hàng cha quen. Hy nêu ra những nhn thơng phẩm mà bạn có. Cố gắng đa ra những bằng tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. chứng rằng nhn thơng hiệu của bạn đợc khách hàng công nhận và a thích, thí dụ nh các bình luận từ các cuộc phỏng vấn, sự công nhận của quần chúng đối với sản phẩm/dịch vụ của bạn v.v e. Giá cả các sản phẩm, dịch vụ của bạn? Hy đa ra giá các sản phẩm của bạn. Nếu bạn không có bảng giá đầy đủ, hay chỉ biết giá của một số loại sản phẩm, thì hy đa ra những thông tin mà bạn biết. Đa danh sách giá của bạn vào phần Phụ lục của tài liệu này và trong kế hoạch kinh doanh của bạn. tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. 4.3.4 Các khách hàng Phần này mô tả các công ty đ mua hàng hay dịch vụ của bạn từ trớc. Các nhà đầu t rất quan tâm đế số lợng và lợng hàng của các khách hàng của bạn. Thành công của bạn phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ mà bạn xây dựng với các công ty và tổ chức khác. Những khách hàng quan trọng nhất của bạn là những ai? 4.3.5 Các nhà cung cấp Phần này mô tả các công ty hay các cá nhân mà bạn đ mua hàng để sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ mà bạn bán. Các nhà đầu t muốn biết chắc chắn rằng bạn có thể mua đợc nguyên liệu thô v.v với giá cạnh tranh trong những khoảng thời gian dài. Ai là những nhà cung cấp quan trọng nhất của bạn? Kể tên những nhà cung cấp quan trọng nhất theo thứ tự quan trọng của họ đối với bạn. Liệt các loại nguyên liệu thô, các thành phần hay sản phẩm mà bạn nhập từ các nớc khác. 4.3.6 Các hoạt động sản xuất Phần này mô tả những sản phẩm mà bạn làm ra và hiệu quả tơng đối của chúng đối với hoạt động sản xuất của bạn. Các câu hỏi trong phần này đợc thiết kế để đề cập đến các hoạt động sản xuất chính mà có thể sẽ là mối quan tâm của những đối tác hay các nhà đầu t. a. Số giờ làm việc trong nhà máy của bạn? Hy trả lời các câu hỏi sau: Nhà máy của bạn làm việc bao nhiêu giờ/ca và bao nhiêu ca? Nhà máy của bạn làm việc bao nhiêu ngày /tuần và /năm? b. Bạn kiểm tra chất lợng sản phẩm làm ra không? bằng cách nào? Khi sản xuất sản phẩm, bạn có sử dụng một hệ thống hay nhân viên để kiểm tra chất lợng sản phẩm cuối cùng không? Mô tả hệ thống hay phơng pháp mà bạn dùng để kiểm tra chất lợng. Nếu sản phẩm bạn làm ra phù hợp về chất lợng tiêu chuẩn do các cơ quan khác quy định thì hy nêu ra tên của tiêu chuẩn, tên của cơ quan đề ra tiêu chuẩn đó và sản phẩm nào của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn đó. c. Bạn cần bao nhiêu thời gian để làm ra mỗi loại sản phẩm chính? Liệt ra các sản phẩm. Ước tính thời gian cần thiết để làm ra một đơn vị sản phẩm. Đồng thời cũng ớc tính số đơn vị hay tổng khối lợng sản phẩm của bạn đợc chứa trong nhà kho. 4.3.7 Công nghệ sản xuất Phần này mô tả các công nghệ của bạn và dòng vật chất kể từ khi dỡ nguyên liệu thô xuống cho đến khi chúng trở thành các sản phẩm cuối cùng. a. Bạn có công nghệ sản xuất nào tốt hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh của bạn không? Một sức mạnh quan trọng khi bạn bán các sản phẩm của bạn là công nghệ mà bạn sử dụng. Giải thích các u thế cạnh tranh chỉ ra những ngời nói với bạn rằng sản phẩm hay công nghệ của bạn là tốt hơn. Đa ra các chi tiết về các dự án đặc biệt đ đợc tài trợ và phát triển để cải thiện công nghệ mà bạn đang sử dụng. b. Có chứng nhận phát minh nào bảo hộ cho quá trình hay kỹ thuật sản xuất mà bạn đang sử dụng không? Nếu bạn sử dụng các kỹ thuật sản xuất mà nó mang lại cho bạn một u thế, các xí nghiệp khác cũng sẽ cố gắng bắt chớc các kỹ thuật và công nghệ này. Nếu bạn có một dạng bảo hộ nào đó, thí dụ nh bằng phát minh sáng chế, để bảo hộ những kỹ thuật và công nghệ này khỏi bị bắt chớc, hy trình bày hình thức và mức độ bảo hộ. c. Bạn có cần thêm gì mới cho công nghệ sản xuất của bạn không? Đa ra đây mọi thay đổi mà bạn cần, nhất là để nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm xuất khẩu dự kiến của bạn. tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL. d. Các công nghệ sản xuất chủ yếu của bạn? Điền đầy đủ vào Bảng Các Công nghệ sản xuất đợc tổ chức theo các giai đoạn của sản xuất trong quá trình sản xuất của bạn. Dới đây là sự mô tả các cột (ô) trong Bảng. Công đoạn sản xuất: Thí dụ nh: bóc vỏ, cắt, phân loại, đông lạnh, đóng gói. Mỗi hoạt động trên đều làm biến đổi sản phẩm và đợc coi nh một công đoạn của sản xuất. Công nghệ hay quá trình đợc sử dụng: thí dụ, trong công đoạn đông lạnh của sản xuất, bạn làm đông lạnh tôm nh thế nào và dùng các thiết bị nào để làm đông lạnh. Tổng công suất: Lợng sản phẩm lớn nhất của mỗi loại sản phẩm mà bạn có thể xử lý trong một công đoạn sản xuất nếu tất cả các máy đều làm việc liên tục (tấn/h) Hiệu suất: Ước tính phần trăm thời gian hoạt động tối đa của mỗi quá trình. Thí dụ, máy đông lạnh chỉ hoạt động 45% của một năm sản xuất vì không phải mọi loại tôm đều làm đông lạnh và mùa đánh bắt bị hạn chế. Các sản phẩm làm ra: Liệt ra mọi thành phần và sản phẩm do các quá trình làm ra trong các công đoạn sản xuất. 4.3.8. Tổ chức và quản lý Một thành phần tối quan trọng đối với thành công của một doanh nghiệp cần đợc nhấn mạnh trong kế hoạch kinh doanh là chất lợng và mức độ sâu sát của quản lý trong công ty của bạn. Bạn càng cung cấp nhiều thông tin về các cán bộ quản lý và những nhân sự chính thì ngời đầu t hay ngời cho vay tiền càng có nhiều lòng tin vào công ty của bạn. Phần này mô tả những thành phần chủ yếu trong bộ phận tổ chức và quản lý của bạn cũng nh các nguồn nhân lực khác. a. Xí nghiệp của bạn đợc tổ chức nh thế nào? Hy vẽ một sơ đồ mô tả xí nghiệp bạn đợc tổ chức nh thế nào. Sơ đồ tổ chức này cần thể hiện ba mức trên cùng là (1) Tên Phòng, Ban, (2) Số nhân viên, và (3) Trách nhiệm chính hay hoạt động chính b. Những ngời quản lý chính là ai? Dùng các bảng Những Cán bộ Quản lý và Nhân viên chính và ghi tên những ngời có giữ các chức vụ vào từng ô lấy từ Bảng Sơ đồ tổ chức của xí nghiệp ở trên. Ghi cả tên những ngời giúp việc chính, các chức phó hay các cán bộ quản lý. Ghi tên các cán bộ quản lý cấp thấp nhng có vai trò quan trọng trong công ty của bạn. Nếu cần thiết, bạn cũng nên kể đến những cán bộ quản lý cấp dới mà có triển vọng sẽ nắm quyền trong công ty của bạn. Ngoài ra còn cần ghi cả những cán bộ khoa học kỹ thuật chủ chốt. Dùng bảng này để mô tả ngắn gọn từng ngời đồng thời kèm theo vào Phụ lục mỗi ngời một trang lý lịch ngắn gọn. c. Phần quản lý hay nhân sự nào bạn còn đang thiếu? Liệt các chức vụ và trách nhiệm của những ngời mà bạn nghĩ là bạn cần. Thí dụ, nếu bạn cho rằng cần một ngời làm Phó Chủ tịch phụ trách về tiếp thị quốc tế để bán các sản phẩm của công ty ở nớc ngoài, hy giải thích rằng bạn cần ngời quản lý nh thế nào và ngời này cần làm đợc những gì. Đồng thời giải thích tại đây những nhân viên khác mà bạn có thể cần để làm cho dự án đợc đề nghị thành công. d. Bạn có nghĩ rằng những nhân viên của bạn tốt hơn so với nhân viên của các công ty cạnh tranh khác không? tại sao? Nhân viên của bạn có đợc đào tạo tốt hơn không, có nhiều kỹ năng hơn, khỏe mạnh hơn, làm việc chăm chỉ hơn, hay có khả năng làm ra nhiều sản phẩm hơn so với những công nhân khác. Giải thích tại sao. Đa ra các dẫn chứng nếu có thể. e. Bạn có những cố vấn bên ngoài hay các cán bộ t vấn giúp đỡ không? Hy ghi tên của họ, tên công ty, loại hình t vấn, kinh nghiệm của các cố vấn và địa điểm của họ. Các cố vấn là những cá nhân và các tổ chức đ cố vấn hay giúp đỡ bạn trong quản lý công ty bạn. Họ có thể là các cán bộ t vấn đợc trả lơng chính thức, thành viên của Hội đồng T vấn hay Ban Giám đốc của bạn 4.3.9 Các u thế đặc biệt của doanh nghiệp của bạn […]… tơng lai Báo báo kết quả kinh doanh Tên gọi khác của báo cáo thu nhập Báo cáo lãi lỗ Tơng tự nh báo cáo thu nhập, báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo thu nhập Báo cáo t i chính trình b y doanh thu v chi phí trong một giai đoạn xác định (tháng, quý, năm); còn đợc gọi l báo cáo l i lỗ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Các chỉ tiêu lợi nhuận Các chỉ số cho thấy khả năng sinh lời của doanh nghiệp, ví… đối kế toán v trình b y l khoản chi phí trên báo cáo thu nhập Kế hoạch kinh doanh Một t i liệu cung cấp các thông tin cần thiết hớng dẫn cho công tác lập kế hoạch, hoạt động v nếu có thể l Hồ sơ kêu gọi đầu t t i chính để đệ trình cho các nh đầu t/tổ chức tín dụng tiềm năng Lãi gộp Doanh thu thuần trừ đi giá vốn h ng bán Lãi ròng L i gộp trừ các chi phí hoạt động Lợi thế cạnh tranh Một đặc tính của doanh. ..t i liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Khi nh đầu t hay ngời cho vay đánh giá về kế hoạch kinh doanh v đề án đầu t của bạn, họ sẽ muốn biết điểm gì l đặc biệt v khác biệt của công ty bạn Phần n y đợc thiết kế để đa ra các thông tin về những u thế đặc biệt m bạn có l m cho công ty bạn khác với những công ty khác… newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL t i liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Marketing, bán h ng v quảng cáo 20,000 Nhân sự 30,000 Nghiên cứu v phát triển sản phẩm 20,000 Chi phí vận h nh 0 Dự phòng 10,000 Thanh toán nợ 0 Khác: 0 Tổng quĩ sử dụng 320,000 Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL t i liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Bảng Báo cáo nguồn vốn v sử dụng quĩ Nguồn vốn… MBA, BLL t i liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Khi ớc tính thu nhập, đừng lo ngại rằng con số của bạn có thể không đúng Thay v o đó, xây dựng kế hoạch tơng lai bằng cách sử dụng các giá trị bạn cho l hợp lý v dựa trên những giả thiết có cơ sở thực tế Bạn luôn có thể thay đổi dự báo thu nhập để l m cho dự báo thực tế hơn 4.9.1 Dự báo doanh thu Trong phần n y, bạn sẽ dự báo doanh thu dựa trên những yếu… ty Phần n y sẽ xác định những lĩnh vực cải tiến cần thiết để công ty có thể th nh công trong nền kinh tế thị trờng Với việc xác định những lĩnh vực m công ty bạn có thể cải tiến trong thời gian ngắn (ít hơn một năm) v trung hạn (hai đến năm năm), Kế hoạch kinh doanh (KHKD) sẽ giúp bạn có đợc hiệu quả kinh doanh nhanh chóng v bền vững Đối với mỗi cải tiến m bạn thấy cần tiến h nh, h y xác định những nguồn… phát H y nhớ viết những giả định n y v o trong kế hoạch kinh doanh Bạn dự báo chi phí lao động nh thế n o? Từ các t i khoản của công ty, h y tính toán số tiền bạn phải trả cho tất cả những ngời l m việc cho công ty H y chỉ ra khoản tiền lơng công nhật bạn sẽ phải trả cho mỗi loại công nhân (đồng/ng y) 5 Chú giải các thuật ngữ kinh doanh Bảng cân đối kế toán Báo cáo t i chính trong đó liệt to n… khác H y chỉ ra l m thế n o để sản phẩm của bạn l độc đáo nhất 4.5 Marketing v bán h ng Chất lợng của kế hoạch bán h ng v chiến lợc marketing l nhân tố quyết định điển hình về năng lực kinh doanh để tồn tại trong nền kinh tế thị trờng Các câu hỏi trong phần n y đợc đặt ra để giúp bạn chuẩn bị cho kế hoạch bán h ng v chiến lợc marketing quốc tế v trong nớc cho công ty mình Mỗi thị trờng, theo khu vực… thực thể về mặt pháp lý tách biệt với chủ doanh nghiệp; đợc th nh lập do đăng ký với nh nớc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty hợp pháp kết hợp bảo đảm trách nhiệm của một doanh nghiệp v các lợi thế về thuế của một công ty hợp danh Doanh thu thuần Tổng doanh thu trừ h ng bán trả lại v các khoản chiết khấu, giảm giá Dòng tiền Sự luân chuyển tiền mặt trong doanh nghiệp; thờng sử dụng để xác định khả… l doanh số hay số đơn vị sản phẩm bán ra Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL t i liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Định vị Việc chọn vị trí chiến lợc trong môi trờng cạnh tranh dựa trên sự hiểu biết về thị trờng mục tiêu v đối thủ cạnh tranh Giá vốn h ng bán Trong doanh nghiệp thơng mại, h ng tồn kho đầu kỳ cộng h ng mua trong kỳ trừ h ng tồn kho cuối kỳ; trong doanh . Khái niệm về kế hoạch kinh doanh ? Kế hoạch kinh doanh là sự mô tả quá trình kinh doanh của bạn trong một khoảng thời gian. Nó mô tả việc kinh doanh của. năng lực quản lý để thực hiện kế hoạch. 3. Kế cấu của bản kế hoạch kinh doanh Dới đây là một đề cơng kế hoạch kinh doanh đợc sử dụng trong tài liệu

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Lập kế hoạch kinh doanh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Lập kế hoạch kinh doanh, Lập kế hoạch kinh doanh, Lập kế hoạch kinh doanh

Hy vọng thông qua bài viết Lập kế hoạch kinh doanh . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.