[Download] Kỹ năng lập kế hoạch dự án kinh doanh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2012, 09:55

Download

Kỹ năng lập kế hoạch dự án kinh doanh K nng lp k hoch d ỏn kinh doanh Số tín chỉ: 01 Phân bổ: 15 tiết thực hành và thảo luậnI. Thông tin chungMô tả: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kỹ năng thực hành về lập kế hoạch dự án kinh doanh. Sinh viên sẽ thực hành theo quy trình 3 bớc lập dự án kinh doanh. Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt đợc các kỹ năng cơ bản về tìm kiếm ý tởng lập dự án, phân tích ý t-ởng, xác định phơng án sản phẩm thị trờng, chiến lợc marketing dự án, phơng án kỹ thuật, phơng án tài chính, kế hoạch triển khai dự án.Đánh giá: Theo quy chế khảo thí.II. Kịch bản và phơng pháp giảng dạy (5 buổi thực hành – 15 tiết)Buổi học 1 ( tiết 1 _ 3 ) Kỹ năng phân tích ý tởng lập dự án kinh doanh Mục đích: + Sinh viên nắm đợc kỹ thuật phân tích ý tởng lập dự án kinh doanh. Nội dung: + Hớng dẫn kỹ thuật phân tích ý tởng dự án kinh doanh: phân tích trên các góc độ thị trờng, khách hàng, sản phẩm, tài chính, kỹ thuật, công nghệ, nhân lực, pháp lýKết quả: Sinh viên phải chỉ ra đợc những thuận lợi và khó khăn, những điểm lu ý quan trọng trong xây dựng và triển khai ý tởng kinh doanh.+ Thực hành: Mỗi nhóm lựa chọn một ý tởng lập dự án kinh doanh. Thực hành phân tích ý tởng. Trình bày và thảo luận trên lớp.Tài liệu tham khảo:- Chơng 2 giáo trình QTDA, Bộ môn QTDNTM, 2005- Bộ sách hớng dẫn lập dự án khởi nghiệp, Tổ chức lao động quốc tế- Hiện thực hóa ý tởng kinh doanh (tài liệu trên trang web: www.khoisudoanhnghiep.com.vn)Buổi học 2 ( tiết 4 _ 6 ) Kỹ năng xây dựng chiến lợc marketing dự án Mục đích: + Sinh viên sẽ thực hành xây dựng phơng án sản phẩm thị trờng và chiến lợc marketing cho dự án kinh doanh của mình. Nội dung: + Sinh viên cụ thể hóa phơng án sản phẩm thị trờng của dự án.+ Cụ thể hóa chiến lợc marketing của dự án.+ Trình bày và thảo luận về chiến lợc marketing của dự án.Tài liệu tham khảo:- Chơng 2 giáo trình QTDA, Bộ môn QTDNTM- Bộ sách hớng dẫn lập dự án khởi nghiệp, Tổ chức lao động quốc tếBuổi học 3 ( tiết 7 _ 9 ): Kỹ năng xác định phơng án kỹ thuật dự án Mục đích : + Sinh viên nắm đợc các kỹ thuật xây dựng phơng án kỹ thuật dự án. Nội dung : Sinh viên thực hành ngay trên dự án của nhóm:+ Lựa chọn quy mô dự án của nhóm+ Lựa chọn công nghệ dự án của nhóm+ Xác định danh mục trang thiết bị tài sản dự án+ Lên phơng án lựa chọn địa điểm kinh doanh và phơng án xây dựng cơ bản+ Lên phơng án cơ cấu nhân sự theo số lợng, chức danh.Tài liệu tham khảo:- Chơng 3 giáo trình QTDA, Bộ môn QTDNTM- Bộ sách hớng dẫn lập dự án khởi nghiệp, Tổ chức lao động quốc tếBuổi học 4 ( tiết 10 _ 12 ) : Kỹ năng xây dựng phơng án tài chính dự án Mục đích : + Sinh viên nắm đợc kỹ năng thực hành xây dựng phơng án tài chính dự án. Nội dung : + Lên phơng án tài chính đầu t xây dựng cơ bản và tài sản cố định+ Lên phơng án nhu cầu vốn lu động dự án+ Lên phơng án doanh thu dự án+ Lên phơng án chi dự án+ Phân tích tài chính dự án: NPV, IRR, thời gian thu hồi vốnTài liệu tham khảo:- Chơng 3 giáo trình QTDA, Bộ môn QTDNTM- Bộ sách hớng dẫn lập dự án khởi nghiệp, Tổ chức lao động quốc tế Buổi học 5 ( tiết 13 _ 15 ) : Xây dựng kế hoạch triển khai dự án Mục đích : + Sinh viên nắm đợc kỹ thuật xây dựng tiến độ dự án. Nội dung : + Xác định các hoạt động cần làm để triển khai dự án+ Xác định tiến độ dự án+ Xây dựng lợc đồ Gantt dự ánTài liệu tham khảo:- Chơng 4 giáo trình quản trị dự án, Bộ môn QTDNTM- Bộ sách hớng dẫn lập dự án khởi nghiệp, Tổ chức lao động quốc tếBài tập cuối khóa: Các nhóm sinh viên nộp sản phẩm thực hành xây dựng kế hoạch dự án của nhóm (5 ngày sau khi kết thúc buổi 5). Trởng Bộ Môn QTDNTMTS. Lê Quân . hành về lập kế hoạch dự án kinh doanh. Sinh viên sẽ thực hành theo quy trình 3 bớc lập dự án kinh doanh. Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt đợc các kỹ năng cơ. phân tích ý tởng lập dự án kinh doanh Mục đích: + Sinh viên nắm đợc kỹ thuật phân tích ý tởng lập dự án kinh doanh. Nội dung: + Hớng dẫn kỹ thuật phân

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Kỹ năng lập kế hoạch dự án kinh doanh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Kỹ năng lập kế hoạch dự án kinh doanh, Kỹ năng lập kế hoạch dự án kinh doanh, Kỹ năng lập kế hoạch dự án kinh doanh

Hy vọng thông qua bài viết Kỹ năng lập kế hoạch dự án kinh doanh . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.