Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả – Tải về File Word, PDF

Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả
Nội dung Text: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả


Nghề bán hàng cũng giống như nghề làm dâu trăm họ. Nếu muốn chiến thắng, bạn phải hoàn thành mọi công đoạn. Thăm dò và lôi kéo khách hàng chỉ là sự khởi đầu cho quá trình nhưng bạn theo cách truyền thống để hoàn thành quá trình bán hàng.

Bạn đang xem: [Download] Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả File Word, PDF về máy

Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

 1. ỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả
  Cập nhật lúc: 09h 16.05.2008
  Nghề bán hàng cũng giống như nghề làm dâu trăm họ. Nếu muốn chiến thắng, bạn phải
  hoàn thành mọi công đoạn. Thăm dò và lôi kéo khách hàng chỉ là sự khởi đ ầu cho quá
  trình nhưng bạn theo cách truyền thống để hoàn thành quá trình bán hàng.

  Những người bán hàng thường không muốn chăm sóc khách
  hàng, bởi vì đó không phải là một công việc thú vị. Việc nhấc
  điện thoại lên vào gọi cho một người mà bạn chưa t ừng gặp
  mặt dường như là một việc làm táo bạo.

  Bên cạnh đó, việc chăm sóc những khách hàng này, những
  người mà bạn đã trò chuyện qua điện thoại nhưng họ chưa
  mua hàng của bạn hoặc đã rất lâu rồi họ không mua, sẽ khi ến
  cho cuộc trò chuyện khó diễn ra trôi chảy. Tuy nhiên, chúng ta
  vẫn phải tỏ ra kiên nhẫn. Những cơ may ẩn chứa trong việc
  theo đuổi và chăm sóc khách hàng.

  Tất cả mọi người đã từng nghe nói về tầm quan trọng của ấn t ượng lần đầu gặp g ỡ. Nh ưng
  không ai có thể xem nhẹ lần gặp thứ 2, thứ 5 và thậm chí thứ 25. Đó chính là thời đi ểm m ối
  quan hệ giữa bạn và khách hàng dần đâm hoa kết trái. Danh ti ếng có đ ươc sau khi b ạn th ực
  hiện đúng các cam kết sẽ khiến cho doanh số bán hàng của bạn tăng lên. Hãy nhìn vào m ột s ố
  ý tưởng về việc chăm sóc khách hàng trước bán hàng mà các chuyên gia đã đúc k ết thông qua
  chu kỳ của quá trình bán hàng.

  Hãy lắng nghe một người bán hàng chuyên nghiệp nói “ Xin chào, tên tôi là… T ại m ỗi n ơi tôi có
  mặt, mục tiêu của tôi là gặp gỡ ít nhất 10 người mới. Trong vòng 24 giờ, tôi s ẽ g ửi t ới ng ười m ới
  quen biết một thư điện tử hay một tấm thiệp nói rằng tôi đã rất thích cuộc nói chuy ện gi ữa hai
  bên và thông qua một hoặc hai câu ngắn gọn nhắc họ nhớ đến những gì tôi có thể làm cho
  khách hàng của tôi.

  Tôi cũng có thể yêu cầu họ chỉ dẫn tôi đến một người nào đó có thể giúp cho doanh s ố bán
  hàng của tôi tăng lên. Trong số 10 người này, tôi thường chọn chỉ 1 hoặc 2 ng ười để đích thân
  gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ thường diễn ra trong một giờ đồng hồ và thông qua đó tôi s ẽ gi ới thi ệu v ề
  dịch vụ tôi đang cung cấp hoặc trao đổi về việc giới thiệu tới người khác t ại m ột quán cà phê
  nào đó.

  Một điều cơ bản ghi nhớ sau một ngày gọi điện hoặc gõ cửa để thiết l ập mối quan h ệ m ới là
  phải tiếp tục chăm sóc mối quan hệ này. Hoặc gửi một bức thư ngắn hoặc m ột email t ới m ỗi
  người bạn đã trò chuyện để khẳng định, trong thời gian tới bạn sẽ ti ếp t ục g ặp g ỡ và trò chuy ện
  với họ.

  Đừng bao giờ quên nhắc đến những chủ đề đáng quan tâm hoặc những s ố điện thoại h ữu ích
  mà bạn đã hứa sẽ cung cấp. Tốt nhất là không cung cấp toàn bộ thông tin mà phía bên kia đang
  tìm kiếm trong cuộc gặp đầu tiên. Bạn hãy ra về với lời hứa rằng,vấn đề này b ạn s ẽ gi ải quyết
  sớm. Như vậy, không những bạn có cơ hội gặp lại họ lần sau mà còn t ạo cho phía bên kia c ảm
  giác tin cậy khi bạn thực hiện đúng những lời hứa của mình.

  Cách dễ dàng nhất để đảm bảo bạn không quên bất cứ một người nào là thiết l ập m ột danh
  sách những người bạn đã gặp gỡ và ghi vào cạnh đó một vài dòng chú ý. T ừ đó, sau m ỗi l ần
  bán hàng xong, bạn nên viết những điều cần lưu ý về vi ệc chăm sóc khách hàng trước khi kết
  thúc ngay một ngày làm việc.

 2. Cho dù bạn gặp gỡ những khách hàng mới như thế nào thì cách tuyệt vời để t ạo l ập và th ể hi ện
  sựt tin tưởng đối khách hàng là lên một kế hoạch ti ếp cận khách hàng và sau đó th ực hi ện đúng
  những gì đã ghi trong kế hoạch – thậm chí chỉ là một cuộc gọi l ại cho khách hàng sau m ột
  khoảng thời gian nào đó. Bạn hãy nói một điều gì đó nh ư “Ông X, chúng ta đã trao đ ổi v ới nhau
  vào ngày 8/3 và ông đã yêu cầu tôi hãy liên lạc với ông trong 1 tháng. Vâng, hôm nay là 8/4 vì
  vậy tôi đã có mặt ở đây”. Nếu người đó nhận ra rằng, họ có th ể tin cậy vào b ạn trong nh ững v ấn
  đề nhỏ thì họ biết, họ cũng có thể đặt niềm tin vào bạn trong những vấn đề l ớn. Hi ếm có ng ười
  nào trao những hợp đồng quan trọng cho một người bán hàng mà h ọ không th ể tin t ưởng trong
  những vấn đề nhỏ.

  Một người bán hàng khác cho biết “ Lòng tin cần luôn được đặt lên hàng đầu. Một l ần, tôi đã g ặp
  một người và người đó đã hỏi tôi có thể đào t ạo về bán hàng cho m ột khán gi ả đ ặc bi ệt không.
  Không suy nghĩ, tôi đã thốt lên “ Chắc chắn được”. Tuy nhiên về sau, khi suy nghĩ k ỹ tôi th ấy
  rằng tôi không thể dễ dàng để đề nghị này trôi qua nhưng tôi vẫn ph ải giải thích k ỹ l ưỡng v ới
  khách hàng vì sao tôi khước từ lời mời này. Tôi đã làm như vậy ch ủ yếu b ởi vì tôi không muốn
  bất cứ ai nghĩ hoặc nói với người khác rằng tôi đã không chăm sóc khách hàng cẩn thận.

  Sau khi bạn đã thuyết phục được khách hàng bằng s ự ra m ắt đầy ấn t ượng. Hãy chuẩn bị s ẵn
  câu trả lời cho tất cả các câu hỏi mà bạn không thể thực hiện trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, cung
  cấp thêm những thông tin mà các khách hàng của bạn muốn, và t ận d ụng b ất c ứ th ời gian r ảnh
  rỗi nào. Nếu có thể, bạn cố gắng tiến gần hơn mục tiêu trong quá trình g ặp g ỡ. N ếu các khách
  hàng tương lai của bạn không đưa ra những câu khẳng định thì ít ra b ạn cũng ph ải có đ ược
  danh sách của các mặt hàng sẽ mang lại cho bạn câu trả l ời có m ột khi các khách hàng đ ược
  thoả mãn. Đừng trì hoãn quá trình theo đuổi của bạn. Nên nh ớ rằng, nh ững gì b ạn đang làm, đó
  là : bán hàng.

  Vậy có cần chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng không? Ký hợp đồng ư? B ất c ứ ai cũng
  nghĩ rằng điều đó quá dễ. Nhưng ngay cả sau khi việc bán hàng đã đ ược th ực hi ện, v ẫn c ần t ới
  rất nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng – từ việc có được một chữ ký hợp pháp cho t ới vi ệc t ổ
  chức giao hàng và lựa chọn hình thức thanh toán . Bất cứ một ng ười bán hàng có kinh nghi ệm
  nào cũng có thể kể cho bạn hàng tá chuyện về các hợp đồng bị đổ vỡ chủ yếu vào thời điểm
  cuối cùng do hai bên không chú ý tới một vài chi ti ết. Th ời đi ểm t ốt nh ất đ ể b ạn cho khách hàng
  thấy sự cẩn thận và đáng tin cậy của mình không phải là giai đoạn đ ầu c ủa m ỗi quan h ệ, mà nó
  xuyên suốt toàn bộ quá trình bán hàng – đặc bi ệt là trong giai đoạn cuối.

  Những bài viết liên quan
  • Thuật kinh doanh
  • Đột phá trong kinh doanh: Ý tưởng và giải pháp
  • Quy luật tín nhiệm với thương hiệu
  • Xây dựng thương hiệu hay phát triển kinh doanh?
  • Tôi đang lắng nghe

Download tài liệu Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button