Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng – Tải về File Word, PDF

Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng

Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng
Nội dung Text: Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng


Nhằm xây dựng một quy trình thống nhất, hướng dẫn cách thức thu thập, ghi nhận yêu cầu của khách hàng và xem xét đơn đặt hàng để đi đến quyết định nhận hay không nhận; và thực hiện đơn đặt hàng một cách chính xác hiệu quả. Đảm bảo công ty có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng và những yêu cầu của sản phẩm, pháp luật, mục đích sử dụng của sản phẩm. Luôn đáp ứng các nhu cầu thoả mãn khách hàng.

Bạn đang xem: [Download] Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng File Word, PDF về máy

Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng

 1. QUY TRÌNH BÁN HÀNG

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  Nhằm xây dựng một quy trình thống nhất, hướng dẫn cách thức thu thập, ghi nhận 
  yêu cầu của khách hàng và xem xét đơn đặt hàng để  đi đến quyết định nhận hay không 
  nhận; và thực hiện đơn đặt hàng một cách chính xác hiệu quả.
  Đảm bảo công ty có đủ năng lực đáp  ứng yêu cầu của khách hàng và những yêu cầu  
  của sản phẩm, pháp luật, mục đích sử dụng của sản phẩm. Luôn đáp ứng các nhu cầu thoả 
  mãn khách hàng.

  2. PHẠM VI ỨNG DỤNG:
  ­   Đối tượng áp dụng: Các hoạt động Kinh doanh bán hàng nội địa
  ­   Trách nhiệm áp dụng: Phòng bán hàng

  3. QUY TRÌNH VÀ DIỄN GIẢI: 

  3.1 Bước 1: Trưởng phòng bán hàng lập kế hoạch phân phối chỉ tiêu kinh doanh theo 
  năm,  tháng.  Chỉ  tiêu bán hàng được lập trên cơ  sở  chiến lược kinh doanh chung của  
  công ty. Các chỉ tiêu bán hàng được trưởng phòng bán hàng lập cho từng thời kỳ cụ thể, 
  lên kế  hoạch thực hiện. Kế  hoạch thực hiện mục tiêu bán hàng được lập theo sơ  đồ 
  gannt (xem phần quy định lập kế hoạch).

  3.2 Bước 2: Triển khai thực hiện chỉ  tiêu kinh doanh cho phòng.  Việc triển khai bao 
  gồm hướng dẫn các mục tiêu, chỉ  tiêu bán hàng, phân chỉ  tiêu cho các bộ  phận trực  
  thuộc, các cửa hàng, hướng dẫn các bước cần thực hiện, nhiệm vụ của các cá nhân liên 
  quan.

  3.3 Bước 3: Nhận và xử lý yêu cầu khách hàng: 
  ­ Liên lạc, nhận các thông tin của khách hàng. Bắt đầu quá trình thực hiện theo kế hoạch  
  thực hiện mục tiêu chỉ tiêu. Liên lạc, ghi nhận yêu cầu KH theo kế hoạch đã triển khai.
  ­ Ngoài ra ghi nhận yêu cầu KH từ bên ngoài trực tiếp  (không có kế hoạch).
  ­ Yêu cầu khách hàng được phân loại theo khu vực, theo tính chất mua (mua lẻ hay mua 
  sỉ). Trường hợp khách hàng cần thêm thông tin như tên cửa hàng trưởng, nhân viên, đại 
  diện đại lý, mẫu báo giá, mẫu sản phẩm, phần giới thiệu tính năng sản phẩm thì cung 
  cấp cho khách hàng.
  ­ Trường hợp khách hàng mua hàng tại các khu vực, người nhận được thông tin chuyển  
  thông tin của khách cho người phụ trách của khu vực đó.

 2. ­ Đối với khách hàng mua lẻ, giới thiệu khách đến cửa hàng của công ty hoặc đại lý gần  
  nhất. 
  ­ Đối với khách hàng muốn mua sỉ, thực hiện theo quy trình ký kết và thực hiện hợp  
  đồng.

  3.4 Tiếp xúc khách hàng:
  ­ Giới thiệu khách hàng về catolog của công ty, giới thiệu lịch sử, các lĩnh vực kinh doanh, 
  quy mô của công ty cho khách hàng.
  ­ Gởi khách hàng bản báo giá của sản phẩm.
  ­ Giới thiệu các tính năng của sản phẩm cho khách hàng, cách thức sử dụng cho khách.
  ­ Giới thiệu cho khách các chính sách bảo hành, chăm sóc – dịch vụ khách hàng của công  
  ty.
  ­ Giải đáp các thắc mắc của khách hàng, trường hợp khách hàng có những câu hỏi không  
  thể giải đáp được thì phải liên hệ bộ phận có trách nhiệm xin ý kiến giải quyết.

  3.5 Bước 5: Bán hàng cho khách
  ­ Để đảm bảo số lượng hàng hoá trong cửa hàng luôn đầy đủ, cửa hàng trưởng phải để ra  
  mức định mức tồn kho cho cừa hàng trình Trưởng phòng bán hàng duyệt.   Trong quá  
  trình bán hàng phải theo dõi để số lượng hàng trong cửa hàng phù hợp với định mức tồn  
  kho tối thiểu.
  ­ Cho hàng vào túi theo mẫu của công ty, kèm theo các hướng dẫn sản phẩm, catolog,
  ­ Hướng dẫn khách hàng cách thức sử dụng, cách thức sử dụng dịch vụ bảo hành, dịch vụ 
  chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
  ­ Chuyển phiếu bảo hành cho khách, ghi đầy đủ thông tin.
  ­ Xuất hoá đơn cho khách theo mẫu của công ty, hoá đơn phải có dấu vuông của công ty.  
  Đối với khách hàng yêu cầu hoá đơn VAT, phải chuyển hoá đơn thường cho phong kế 
  toán xuất hoá đơn VA, sau đó chuyển hoá đơn VAT cho khách.
  ­ Ghi đầy đủ  các thông tin về  loại sản phẩm bán, thông tin liên lạc của khách hàng theo  
  biểu mẫu nhật ký bán hàng.
  ­ Cảm  ơn khách hàng đã mua hàng, mong khách sẽ  quay trở  lại, trường hợp phát sinh 
  trong quá trình sử dụng, hãy động viên khách mang hàng tới trung tâm bảo hành công ty  
  sửa chữa.

  3.6 Lưu hồ sơ:
  ­ Toàn bộ thông tin bán hàng gồm tên khách, thông tin liên loại, loại sản phẩm phải được  
  ghi nhận đầy đủ trong phần theo dõi doanh thu (biểu mẫu excel).

Download tài liệu Kỹ năng bán hàng: Quy trình bán hàng File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button