Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng – Tải về File Word, PDF

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng
Nội dung Text: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng


Tất cả chúng ta ai cũng đều đang rao bán một thứ gì đó trong mọi lúc của cuộc sống. Là một tu sĩ, chúng ta đang rao bán niềm tin của chúng ta về thượng đế. Là một nhà giáo, chúng ta đang rao bán kiến thức của mình về khoa học.là một nhà chính trị, chúng ta đang rao bán chính kiến của mình về một xã hội…

Bạn đang xem: [Download] Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng File Word, PDF về máy

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng

 1. KỸ NĂNG BÁN HÀNG 
  CHUYÊN NGHIỆP
  MARKETING ĐỘT PHÁ
  27­02­2012
  HÀ NỘI
 2. Nội dung buổi học

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 3. Nghề bán hàng

  Muốn làm Marketing online giỏi 
  Đã mang tiếng sống trongởtrờàđât – ột người thành đạt  i
  Muốn tr  thi nh m phải có danh gì vớ
  tất yếu bạn phải có kỹ năng bán hàng tất yếu bạn phải là một người bán hàng giỏi
  núi sông

 4. WHAT? – Bán hàng là gì ?

  • Bán hàng là nghệ thuật thuyết phục
  người khác làm một việc mà bạn
  không có quyền bắt người ta làm việc
  đó
  Sản phẩm

  Khách
  Nhân viên 
   hàng
  bán hàng

  $$$$

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 5. Khách hàng là gì?
  Là “ông chủ” duy nhất có quyền sa 
  thải nhân viên, giám đốc
  kể cả giải thể công ty bằng cách:

  tiêu tiền của mình ở chỗ khác

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 6. Khách hàng là thượng đế nghĩa là 
  gì???
  Thành tâm như khi đứng trước ban thờ / cây thánh giá
  Nhẹ nhõm như khi vừa mới khấn vái, cầu nguyện xong

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 7. BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

  ki
  Õ
  ng

  n
  th

  øc

  t h ¸ i ®é

  Tam giác không tồn tại, nếu thiếu một cạnh
  NVBH chưa chuyên nghiệp, nếu thiếu một yếu tố trên

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 8. BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
  • THÁI ĐỘ:
  Cách để lộ ý nghĩ và tình cảm trước một sự việc, trong một hoàn cảnh, 
  bằng nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành động
       ­ Đối với bản thân

     ­ Đối với khách hàng
  ­ Đối với sản phẩm
  ­ Đối với công ty
  ­ Đối với đối thủ cạnh tranh

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 9. BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
  KIẾN THỨC: Điều hiểu biết
   do tìm hiểu, học tập mà nên 
  ­ Công ty. 
  ­ Sản phẩm và kỹ thuật .
  ­ Thị trường . ­ Khách hàng . 
  ­ Đối thủ cạnh tranh.. 

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 10. BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

  • KỸ NĂNG: Khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn 
  Kỹ năng giao tiếp

  Kỹ năng trình bày 

  Kỹ năng thuyết phục và vượt qua phản đối của KH

  Kỹ năng kết thúc vấn đề 

  Kỹ năng đàm phán

  Kỹ năng quản lý thời gian và khách hàng

  – Kỹ năng mềm…

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 11. Kiến thức – kỹ năng – thái độ
  điều gì cần nhất?
  GHI NHỚ:
  • Kiến thức: bạn có thể được dạy
  • Kỹ năng: bạn có thể được huấn luyện
  • Thái độ: chỉ do chính bạn quyết định mà 
  thôi
  • 80% thành công của bạn, có từ sự tự tin
  Thành công= (Kiến thức + Kỹ năng) x Thái độ
  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông
 12. NhÜ Nh·n

  NhÊ
  t
  V­¬ng

  m

  Lu«n lu«n l¾ng ng he , lu«n lu«n thÊu
  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông h iÓu

 13. Bán hàng một số lưu ý

  • Cười
  • Tự tin
  • Chủ động
  • Muốn Marketing giỏi tất yếu phải được xây 
  dựng trên nền tảng bán hàng! 

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 14. Phần II ­ CÁC BƯỚC BÁN HÀNG
  CHUYÊN NGHIỆP

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 15. Các bước bán hàng chuyên 
  nghiệp
  Kh¸ch hµng
  Kh¸ch hµng • Môc tiªu?
  • Môc tiªu?
  TiÒm n¨ng
  TiÒm n¨ng
  • Thu thËp th«ng tin
  • Thu thËp th«ng tin
  ChuÈn bÞ
  ChuÈn bÞ • Dù ®o¸n ‘kÞch b¶n’
  o¸n
  • Dù ® ‘kÞch b¶n’

  • Ê n t­îng ban ®Çu
  TiÕp cËn Çu
  • Ê n t­îng ban ®
  TiÕp cËn

  ••  C¸nh©n ho¸ nhu cÇu
  C¸ nh© ho¸ nhu cÇu
  n
  kh¸ch hµng
  kh¸ch hµng
  T×mhiÓu nhu cÇu
  m
  T× hiÓu nhu cÇu • § iÒu chØnh kÕ ho¹ch nÕu
  • § iÒu chØnh kÕ ho¹ch nÕu
  cÇn thiÕt
  cÇn thiÕt

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 16. Các bước bán hàng chuyên nghiệp

  Lîi Ých cña b¹n?
  Lîi Ých cña b¹n?
  Tư vấn
  Tư vấn Mong ®îi cña kh¸ch hµng?
  îi
  Mong ® cña kh¸ch hµng?
  Vượt qua
  Vượt qua Lo¹i bá rµo c¶n
  P h¶n ®èi
  èi
  P h¶n ®

  KÕt thóc Chốtt đơn hàng
  KÕt thóc Chố đơn hàng

  DÞch vô sau b¸n hµng
  DÞch vô sau b¸n hµng
  Follow­Up
  Follow­Up Kh¸ch hµng trung thµnh
  Kh¸ch hµng trung thµnh

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 17. B1: Tìm kiếm khách hàng tiềm 
  năng
  • Khách hàng HĐ
  Nhu cầu của công ty 
  ­
  Độ lớn của công ty
  ­
  Mức độ thanh toán…
  ­
  • Đại lý
  Kinh nghiệm & uy tín thương trường

  Định hướng phát triển

  Hệ thống phân phối & khách hàng hiện tại

  Khả năng tài chính,Thái độ hợp tác

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 18. Thảo Luận:
  Bạn có thể lấy thông tin KH tiềm năng 
  của công ty bạn từ những nguồn nào?

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 19. B2: Chuẩn bị

  • Xác định mục tiêu cuộc gặp
  • Thông tin về khách hàng
  • Kế hoạch thực hiện
  • Vật dụng và tài liệu bán hàng
  • Thiết lập cuộc hẹn
  Khi bạn không chuẩn bị nghĩa là 

  bạn chuẩn bị cho thất bại!
  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

 20. B2: Chuẩn bị

  • Thông tin về khách hàng:
  Người quyết định và nhóm người ảnh hưởng 

  Tính cách cá nhân

  Tình hình kinh doanh hiện tại

  Nhu cầu hiện tại và tương lai gần

  Xu hướng phát triển

  ….

  • Mọi thông tin của khách hàng đều có ích cho bạn
  Hãy cập nhật thông tin sau mỗi lần gặp.

  Đã mang tiếng sống trong trời đât – phải có danh gì với
  núi sông

Download tài liệu Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên bán hàng File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button