[Download] Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020 – Tải về File Docx, PDF

Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020

Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020
Nội dung Text: Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020

Download


Thông qua các số liệu thống kê thực tế của các cơ quan Nhà nước, bài viết trình bày về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2019, những kết quả đạt được và đưa ra một số nhận xét đánh giá, đồng thời giới thiệu hai kịch bản dự báo triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020, cũng như các biện pháp cần quan tâm.

Bạn đang xem: [Download] Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020 – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020 File Docx, PDF về máy

Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020

 1. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2019
  VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2020
  TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh *

  Tóm tắt: Thông qua các số liệu thống kê thực tế của các cơ quan Nhà nước, bài
  báo trình bày về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2019, những kết
  quả đạt được và đưa ra một số nhận xét đánh giá, đồng thời giới thiệu hai kịch bản dự
  báo triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020, cũng như các biện pháp cần
  quan tâm.
  Từ khóa: Kinh tế, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, CPI, GDP, cơ cấu kinh tế.

  Abstract: The article presents the economic development by the year 2019 and
  provides two forecast scenarios for Vietnam’s economy by the year 2020.
  Keywords: Economy, economic (-al), economic growth, inflation, economic struture.

  Năm 2019, kinh tế Việt Nam đối mặt vào những kết quả tích cực về kinh tế,
  với nhiều rủi ro và bất ổn gia tăng của xã hội.
  kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu, 1. Bức tranh tổng quát về kinh tế
  cũng như một số khó khăn ở trong nước. Việt Nam năm 2019
  Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố thuận Tốc độ tăng GDP cả năm đạt 7,02%,
  lợi là công tác điều hành chính sách, cải thấp hơn một chút so với mức tăng năm
  cách kinh tế của đất nước đã thể hiện 2018 (7,08%), vượt xa so dự báo của
  nhiều điểm sáng, đóng góp quan trọng nhiều tổ chức quốc tế (6,8%) (Hình 1).
  Hình 1. Tốc độ tăng trưởng GDP 2009 – 2019

  Nguồn: Tổng cục Thống kê

  * Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Tạp chí 22
  quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kinh doanh và Công nghệ
  Số 06/2019

 2. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Tốc độ tăng trưởng của khu vực nông, trước, mức tăng cao nhất trong 9 năm qua;
  lâm nghiệp và thủy sản chậm lại, chỉ đạt tính chung quý IV/2019 tăng 2,01% so
  2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng với quý trước và tăng 3,66% so với quý
  chung, thấp nhất trong vòng ba năm trở IV/2018; bình quân năm 2019 tăng 2,79%
  lại đây. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều so với mức bình quân năm 2018, dưới mục
  khó khăn về thị trường tiêu thụ nông sản tiêu Quốc hội đề ra và cũng là mức tăng
  và chưa tận dụng được cơ hội xuất khẩu bình quân năm thấp nhất trong 3 năm qua.
  từ các hiệp định tự do thương mại mà Các yếu tố chủ yếu tác động tới CPI gồm:
  Việt Nam tham gia, đặc biệt là tác động điều chỉnh tăng giá một số nhóm hàng do
  xấu kéo dài của dịch tả lợn châu Phi tới Nhà nước quản lý giá; điều chỉnh giảm 3
  ngành chăn nuôi. Riêng ngành thủy sản lần liên tiếp giá xăng dầu; tăng giá nhóm
  (cả trong lĩnh vực nuôi trồng và khai thác) hàng lương thực – thực phẩm là cao nhất
  tăng trưởng khá tốt, đạt 6,12%. (đạt 3,42%) chủ yếu do thiếu hụt nguồn
  Khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp cung thịt lợn vì nạn dịch tả Châu phi. Lạm
  tục là động lực tăng trưởng của nền kinh phát cơ bản bình quân năm 2019 tăng
  tế, với tốc độ tăng giá trị gia tăng là 8,9%, 2,01% so với bình quân năm 2018.
  đóng góp 50,4% vào tăng trưởng chung Tính đến ngày 20/12/2019, tổng
  của nền kinh tế. Riêng ngành công nghiệp phương tiện thanh toán (M2) tăng 12,1%
  chế biến, chế tạo tăng 11,29%. Đáng lưu so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018
  ý là sau ba năm sụt giảm liên tục, ngành tăng 11,3%); huy động vốn của các tổ
  khai khoáng tăng trưởng dương, phần nào chức tín dụng tăng 12,5% (cùng kỳ năm
  bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu 2018 tăng 11,5%); tăng trưởng tín dụng
  thô, nhưng gây ra lo ngại về việc quay trở của nền kinh tế tăng 12,1% (cùng kỳ năm
  lại mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào 2018 tăng 13,3%). Tỷ giá VNĐ/USD ổn
  khai thác và xuất khẩu khoáng sản như định hơn so với năm 2018.
  giai đoạn trước năm 2016. Năm 2019, vốn đầu tư toàn xã hội thực
  Tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch hiện theo giá hiện hành ước đạt 2.046,8
  vụ đạt 7,3%, đóng góp 45% vào mức tăng nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm
  trưởng chung của nền kinh tế. Các ngành trước và bằng 33,9% GDP, bao gồm: vốn
  dịch vụ thị trường có mức tăng khá, như: khu vực nhà nước đạt 634,9 nghìn tỷ đồng,
  ngành vận tải, kho bãi tăng 9,12%; bán chiếm 31% tổng vốn và tăng 2,6% so với
  buôn và bán lẻ tăng 8,82%; hoạt động tài năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt
  chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,62%. 942,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 46% và tăng
  Cơ cấu kinh tế năm 2019 có chuyển 17,3% – là một điểm sáng trong hoạt động
  biến tích cực với tỷ trọng khu vực nông, đầu tư; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp
  lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống nước ngoài đạt 469,4 nghìn tỷ đồng, chiếm
  13,96% GDP, so với mức 14,68% của năm 23% và tăng 7,9% với sự dịch chuyển của
  2018; tỷ trọng của khu vực công nghiệp một số đối tác quan trọng, như Trung Quốc
  và xây dựng chiếm 34,49%, của khu vực (kể cả Hồng Kông): 10,26 tỷ USD, chiếm
  dịch vụ chiếm 41,64% và của thuế sản 32,3% tổng vốn đăng ký, gấp 2,9 lần so với
  phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,91%. cùng kỳ, Hàn Quốc: 5,73 tỷ USD, chiếm
  Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng dần trở 18% tổng vốn đăng ký, Singapore: 4,5 tỷ
  lại: tháng 12/2019 tăng 1,4% so với tháng USD, chiếm 14,1% tổng vốn đăng ký.
  Tạp chí 23
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 06/2019

 3. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Bảng 1. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành

  Nguồn: Tổng cục Thống kê

  Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng USD, tăng 4,2%, chiếm 68,8% (tỷ trọng
  hóa năm 2019 ước tính đạt 516,96 tỷ giảm 2,5 điểm phần trăm so với năm
  USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng trước). Điều đó cho thấy khá nhiều doanh
  hóa đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với nghiệp trong nước đã khai thác hiệu quả
  năm trước, được thúc đẩy bởi sự phát triển một số hiệp định thương mại tự do (FTA),
  mạnh mẽ của khu vực kinh tế trong nước đặc biệt đối với những mặt hàng nước ta
  trong lĩnh vực xuất khẩu với tốc độ tăng có lợi thế. Trong năm 2019 có 32 mặt
  trưởng tới 17,7%, cao hơn rất nhiều tốc độ hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ
  tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất
  (4,2%). Cán cân thương mại hàng hóa năm khẩu (6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu
  2019 ước tính xuất siêu 9,9 tỷ USD, mức trên 10 tỷ USD, chiếm 63,4%), trong đó
  cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu. điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu
  Xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng lớn nhất đạt 51,8 tỷ USD, chiếm 19,7%
  cao trong bối cảnh kinh tế thế giới và tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 5,3% so
  thương mại toàn cầu chậm lại. Kim ngạch với năm trước; điện tử, máy tính và linh
  hàng hóa xuất khẩu cả năm ước đạt 263,45 kiện đạt 35,6 tỷ USD, tăng 20,4%; hàng
  tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018, trong dệt may đạt 32,6 tỷ USD, tăng 6,9%; máy
  đó khu vực kinh tế trong nước đạt 82,10 tỷ móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 18,3
  USD, tăng 17,7%, chiếm 31,2% tổng kim tỷ USD, tăng 11,9%; giày dép đạt 18,3 tỷ
  ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư USD, tăng 12,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt
  nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,35 tỷ 10,5 tỷ USD, tăng 18,2%.

  Tạp chí 24
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 06/2019

 4. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Tuy vậy, xuất khẩu của Việt Nam vẫn khoản vốn tồn đọng từ phát hành TPCP,
  tăng chậm do một số thách thức, như giảm làm chậm tiến độ giải ngân vốn đối ứng
  sút thương mại toàn cầu nói chung, tiếp tục của khu vực kinh tế tư nhân, giảm động
  chịu sự cạnh tranh mạnh bởi các nước chú lực huy động vốn đầu tư xã hội, từ đó ảnh
  trọng hơn thị trường nội địa của họ, việc hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Phát hành
  thiết lập các hàng rào kỹ thuật tinh vi hơn TPCP được thực hiện linh hoạt, đến cuối
  và gia tăng bảo hộ thương mại, cũng như tháng 11 đạt giá trị 187,9 nghìn tỷ đồng,
  gia tăng các yếu tố chi phí đầu vào (giá tương đương 72% kế hoạch và tăng 30%
  điện, giá xăng, lương tối thiểu vùng,…). cùng kỳ 2018. Thị trường trái phiếu doanh
  Năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập nghiệp (TPDN) tiếp tục sôi động với quy
  khẩu ước đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7% mô tăng khoảng 10,2% GDP (2018: 8,6%
  so với năm 2018, trong đó khu vực kinh GDP), vượt mục tiêu 7% GDP năm 2020
  tế trong nước đạt 108,01 tỷ USD, tăng của Chính phủ đề ra.
  13,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 2. Một số thành tựu nổi bật trong
  đạt 145,50 tỷ USD, tăng 2,5%. năm 2019 và một số năm gần đây
  Đáng lưu ý, xuất nhập khẩu ngày càng a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kết
  phụ thuộc vào khu vực FDI, thặng dư cán quả ấn tượng
  cân thương mại chủ yếu là nhờ thặng dự Tăng trưởng kinh tế dần được cải
  thương mại của khu vực này. thiện và thể hiện xu hướng phục hồi rõ nét
  Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu trong những năm gần đây, giai đoạn 2016-
  năm đến thời điểm 15/12/2019 ước đạt 2020 ước đạt bình quân khoảng 6,74% so
  1.414,3 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự với mức trung bình 5,94%/năm giai đoạn
  toán năm, là năm thứ hai liên tiếp vượt dự 2011-2015 nhờ sự quyết tâm lớn của Chính
  toán. Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu phủ với các giải pháp điều hành nền kinh
  năm đến thời điểm 15/12/2019 ước đạt tế một cách hiệu quả, cũng như lực đẩy từ
  1.316,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán các cộng đồng doanh nghiệp và sức cầu từ
  năm, trong đó chi thường xuyên đạt 927,9 bên ngoài đối với hàng hóa Việt Nam.
  nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%; chi đầu tư phát GDP bình quân đầu người năm 2019
  triển 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5%; chi dự kiến đạt 3.000 USD/người, gấp 1,5 lần
  trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5%. năm 2015 (NCIF). Giai đoạn 2016-2019,
  Các chỉ tiêu về nợ công (56,1% GDP), nợ Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
  nước ngoài (45,8% GDP) tiếp tục giảm và nhất, trung bình 6,84%/năm. Theo Ngân
  bảo đảm ngưỡng an toàn. hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam đã vượt qua
  Tuy nhiên, tái cơ cấu đầu tư công chưa mức tăng trưởng trung bình của nhóm các
  có nhiều chuyển biến. Trong vốn đầu tư nước có thu nhập trung bình thấp và vươn
  của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách lên mức cao nhất từ năm 2017 đến nay.
  Nhà nước thực hiện năm 2019 ước tính Từ năm 2017 đến nay, khu vực FDI
  đạt 342,9 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% kế liên tục duy trì mức tăng trưởng cao, trên
  hoạch năm và tăng 5,8% so với năm trước 12% trong nền kinh tế nước ta. Tăng
  (năm 2018 bằng 92,1% và tăng 12,2%). trưởng của khu vực kinh tế nhà nước
  Nhiều công trình trọng điểm đang ách tắc giảm sút, từ 5,2% năm 2016 xuống 3,6%
  vốn, gây những hệ lụy tiêu cực, như tăng năm 2018 và dự kiến tiếp tục giảm, dưới
  thêm chi phí cho NSNN khi phải trả lãi cho 4% trong giai đoạn 2019-2020. Khu vực
  Tạp chí 25
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 06/2019

 5. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  kinh tế ngoài nhà nước thì chưa có sự bứt bình giai đoạn 2016-2020 vẫn ở mức cao:
  phá đáng kể, chỉ đạt khoảng 7%/năm. 6,11% (2011-2015: 6,25%). Việc triển khai
  Khu vực FDI tăng nhanh có thể chứa Luật Đầu tư công sửa đổi (tháng 6/2019)
  đựng nhiều rủi ro cho nền kinh tế, đặc biệt kỳ vọng sẽ có sự thay đổi tích cực hơn.
  trong bối cảnh những tập đoàn lớn chi phối Môi trường kinh doanh và năng lực
  sản xuất, kinh doanh và thay đổi chiến lược cạnh tranh của Việt Nam đã có nhiều cải
  của mình. Đó là chưa kể những rủi ro khó thiện tích cực được các tổ chức quốc tế
  kiểm soát phát sinh từ khu vực này, như ghi nhận, cộng đồng doanh nghiệp đánh
  chuyển lợi nhuận về nước, chuyển giá, giá cao, đặt nhiều kỳ vọng vào những nỗ
  lách thuế, gian lận thương mại,v.v. lực cải cách của Chính phủ. Điểm số và
  b) Dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ khu vị trí của Việt Nam trong Bảng xếp hạng
  vực dịch vụ sang khu vực công nghiệp và môi trường kinh doanh liên tục được cải
  xây dựng thiện từ năm 2014; riêng năm 2019 xếp
  Với tốc độ tăng trưởng tương đối cao, thứ 70/190 nền kinh tế, đạt 68,8 điểm.
  ngành công nghiệp và xây dựng đóng góp Trong hai năm gần đây (2018-2019), mặc
  trung bình 2,82 điểm phần trăm (so với dù điểm số vẫn được cải thiện, nhưng
  2,76 điểm phần trăm của ngành dịch vụ) tốc độ chậm lại và thứ hạng mỗi năm
  vào mức tăng trưởng chung trong giai giảm 1 bậc. Trong khu vực ASEAN, Việt
  đoạn 2016-2018. Đồng thời, tỷ trọng Nam đứng thứ 5 sau các nước Singapore,
  ngành công nghiệp và xây dựng trong cơ Malaysia, Thái Lan và Brunei về xếp
  cấu kinh tế đã tăng từ 39,9% giai đoạn hạng môi trường kinh doanh. Theo Ngân
  2011-2015 lên 44% giai đoạn 2016-2020. hàng thế giới (2019), cùng với Indonesia,
  Như vậy, công nghiệp (nhất là công nghiệp Việt Nam thực hiện nhiều cải cách nhất
  chế biến) và xây dựng đã trở thành động trong 16 năm qua; mỗi nước cùng có 42
  lực chủ yếu cho tăng trưởng GDP. cải cách.
  c) Khu vực kinh tế tư nhân trong Theo kết quả xếp hạng của Diễn đàn
  nước ngày càng đóng góp lớn hơn cho kinh tế thế giới năm 2019, năng lực cạnh
  phát triển tranh của Việt Nam đã được cải thiện đáng
  Ước tính, khu vực kinh tế ngoài nhà kể. Chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 của Việt
  nước chiếm hơn 40% vào năm 2020 và Nam tăng 10 bậc so với 2018 (từ thứ hạng
  đóng góp lớn nhất trong tổng đầu tư toàn 77) và tăng 13 bậc so với năm 2017.
  xã hội chủ yếu nhờ những biện pháp cải 3. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm
  thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 2020
  năng lực cạnh tranh quốc gia (tháo gỡ khó Kinh tế toàn cầu năm 2020 tiếp tục đối
  khăn, rào cản đối với doanh nghiệp, giảm mặt với những nguy cơ, rủi ro và bất ổn, có
  thủ tục hành chính,…) và khuyến khích khả năng suy giảm vào năm 2020, do xung
  khởi nghiệp. đột thương mại giữa các nền kinh tế chủ
  Trong khi tái cơ cấu đầu tư công chưa chốt vẫn căng thẳng, hoạt động sản xuất trì
  hiệu quả, thì hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trệ tại nhiều quốc gia, các diễn biến bất lợi
  vẫn chưa có nhiều cải thiện. Hệ số ICOR trên thị trường tài chính – tiền tệ, tình trạng
  giảm từ 6,42% năm 2016 xuống 5,97% nợ gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Nhiều tổ
  năm 2018 và dự kiến dưới mức 6% trong chức quốc tế dự báo kinh tế thế giới giảm
  các năm 2019-2020. Hệ số ICOR trung tăng trưởng: OECD (tháng 9/2019) dự báo
  Tạp chí 26
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 06/2019

 6. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  ở mức 2,9% năm 2019 và 3% năm 2020, các quốc gia thu nhập trung bình cao ở
  UNCTAD (tháng 9/2019) dự báo ở mức cuối giai đoạn. (ii) Kịch bản cao: đổi mới
  2,3% năm 2019, IMF dự báo ở mức 3,3% mô hình tăng trưởng, sẽ tập trung hơn
  năm 2019 và 3,6% năm 2020. vào phát triển khoa học – công nghệ và
  Tình hình kinh tế thế giới tất yếu đổi mới sáng tạo, thay vì phụ thuộc vào
  sẽ tác động tới sự phát triển kinh tế của những động lực tăng trưởng cũ. Theo đó,
  Việt Nam. Tuy nhiên, với sự phấn đấu tốc độ tăng trưởng có thể đạt mức 7,5%
  của mình, trong đó có những bước tiến trong giai đoạn 2021-2025; chuyển dịch
  triển trong quá trình đàm phán/phê chuẩn cơ cấu kinh tế nhanh hơn và chuyển trọng
  một số hiệp định thương mại tự do mới tâm sang khu vực dịch vụ; lạm phát ở
  (RCEP, CPTPP, EVFTA) có thể củng cố mức 3,5-4,5%.
  niềm tin hơn cho nhà đầu tư nước ngoài Dù lựa chọn kịch bản nào thì thực thi
  đối với Việt Nam. chính sách vẫn rất cần được lưu ý và cải
  Trong ngắn hạn, dự báo tăng trưởng thiện mạnh mẽ hơn khi sự quan tâm đối
  kinh tế năm 2020 đạt 6,7%, xuất khẩu đạt với cải cách môi trường kinh doanh theo
  7,6%, thặng dư thương mại dự báo ở mức Nghị quyết 02 của Chính phủ đã ít nhiều
  2,3 tỷ USD và lạm phát bình quân năm ở giảm sút; năng suất và chất lượng lao
  mức 3,2%. động tuy được đề cập nhiều, song chưa
  Trong dài hạn, Trung tâm thông tin và có biện pháp mới và cụ thể. Bên cạnh đó,
  Dự báo kinh tế – xã hội Quốc gia đưa ra những nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế nói
  hai kịch bản: (i) Kịch bản cơ sở: kinh tế vĩ chung, chưa được thực sự truyền tải sâu
  mô về cơ bản ổn định, tốc độ tăng trưởng sắc vào hệ thống chính sách, tư duy và
  giai đoạn 2021-2025 có thể đạt trung bình hành động của bộ máy nhà nước và nhân
  7%/năm, lạm phát 3,5-4,5%, tỷ giá VND/ dân; sự hứng khởi với EVFTA và EVIPA
  USD tăng 1,5-2%/năm. Nền kinh tế có sự (dù còn chờ phê chuẩn) chưa đi kèm với
  chuyển đổi tương đối rõ nét, tuy vẫn chủ tâm thế chuẩn bị kỹ và cụ thể cho các cải
  yếu dựa vào những động lực tăng trưởng cách thể chế kinh tế liên quan; việc thực
  cũ, nhưng chất lượng, hiệu quả được cải hiện CPTPP còn chậm dù Hiệp định này
  thiện hơn. Việt Nam sẽ bước vào nhóm đã có hiệu lực. /.

  Tài liệu tham khảo

  1. Tổ chức thương mại thế giới (2019). Số liệu thống kê và triển vọng thương mại.
  https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr822_e.htm
  2. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2019). Báo cáo kinh tế vĩ mô quý
  III/2019. Chương trình hỗ trợ Austrialia về hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam;
  3. Tổng cục Hải quan. Trực tuyến. Truy cập tại: www.customs.gov.vn
  4. Tổng cục Thống kê. Trực tuyến. Truy cập tại: www.gso.gov.vn
  5. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội Quốc gia (2019). Triển vọng
  kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025: Cơ hội và thách thức từ các Hiệp định thương
  mại tự do thế hệ mới. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế.

  Ngày nhận bài: 13/12/2019

  Tạp chí 27
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 06/2019

Download tài liệu Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020 File Docx, PDF về máy