[Download] Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng – Tải về File Docx, PDF

Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng

Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng
Nội dung Text: Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng

Download


Quy mô dân số phải được dự báo phù hợp với các mô hình nhà ở và chỉ tiêu nhà ở,
đất ở được lựa chọn. Hoặc ngược lại, với quỹ đất nhất định và mục tiêu bố trí dân cư,
cần lựa chọn giải pháp quy hoạch và mô hình, chỉ tiêu nhà ở phù hợp.
Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ (tính theo
đường tiếp cận thực tế gần nhất) không lớn hơn 300m.
Đối với nhóm nhà ở chung cư, diện tích đất ở…

Bạn đang xem: [Download] Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng File Docx, PDF về máy

Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng

 1. TAN BINH ICC
  Kiến tạo Môi
  enhancing vietnamese life

  trường sống
  Mang lại Giá trị
  nhân văn cho
  Cộng đồng

 2. Nội dung

  THÔNG ĐIỆP CỦA
  1
  GIỚI THIỆU VỀ TỔNG QUAN VỀ
  2
  CHỦ TỊCH CÔNG TY TẬP ĐOÀN
  HỘI ĐỒNG 12 Tổng quan 26 Cơ cấu tổ chức của tập đoàn
  QUẢN TRỊ 14 Quá trình phát triển 28 Giới thiệu về các Công ty
  thành viên
  08 Thông điệp 16 Ngành nghề kinh doanh
  18 Những sự kiện quan trọng 2012
  20 Các thành tích đạt được
  22 Định hướng phát triển

  Báo cáo
  BÁO CÁO CỦA
  3 MỘT SỐ
  4 TỔ CHỨC VÀ
  5 Thường niên
  HỘI ĐỒNG QUẢN DỰ ÁN TIÊU BIỂU NHÂN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  TRỊ VÀ TỔNG 52 Một số dự án tiêu biểu 56 Sơ đồ tổ chức
  GIÁM ĐỐC 58 Tóm tắt lý lịch của Thành viên
  HĐQT, Ban Kiểm soát,
  34 Những nét nổi bật trong năm Ban Giám đốc

  36 Báo cáo tình hình tài chính 34 Chính sách đãi ngộ với Cán bộ
  Công nhân viên
  38 Báo cáo hoạt động sản xuất
  kinh doanh

  40 Kế hoạch phát triển trong 2013

  42 Các dự án đang triển khai

  MÔI TRƯỜNG VÀ
  6 THÔNG TIN VỀ CỔ
  7 8
  BÁO CÁO KIỂM
  CỘNG ĐỒNG ĐÔNG TOÁN
  34 Môi trường và xã hội 34 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

  36 Trách nhiệm với cộng đồng 36 Các dữ liệu thống kê về cổ đông

  4 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 5

 3. Thông điệp Thời kỳ mới, cơ hội mới,
  duy chỉ có mục đích vẫn
  Thông điệp từ không bao giờ thay đổi:
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tất cả nỗ lực, tâm huyết
  của Nam Long đều vì sự
  phát triển bền vững của
  Công ty để có thể đem đến
  những lợi ích ổn định và
  dài hạn cho các cổ đông,
  các đối tác chiến lược và
  cộng đồng xã hội.

  6 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 7

 4. Kính thưa Quý cổ đông, nay: Savills, CBRE, Jones Lang LaSalle, Đây cũng là thời điểm Nam Long mở
  ACBRS, Vietrees, Danh Khôi Á Châu…. rộng cửa đón các nhà đầu tư có tiềm lực,

  Thông điệp của
  Thị trường Bất động sản năm 2012 tiếp
  có kinh nghiệm và có cùng tầm nhìn dài
  tục một màu ảm đạm. Lượng hàng tồn – Nguồn tài chính phát triển dự án và
  hạn để cùng đồng hành với Nam Long
  kho lớn, nhiều dự án không còn vốn hỗ trợ người mua tốt, được đảm bảo bởi
  trong các công cuộc kinh doanh sắp tới.

  Chủ tịch Hội đồng
  triển khai, các nhà đầu tư đứng trước đối tác góp vốn như Indochina Land;
  Với kế hoạch 3-5 năm đã được chuẩn bị
  nguy cơ phá sản là những thông tin các ngân hàng OCB, Vietcombank, VP-
  kỹ lưỡng, Nam Long tự tin vạch lộ trình
  hàng ngày trên mặt báo. Tuy nhiên Bank, HDB…. Ngoài ra sản phẩm còn
  rõ ràng cho sự phát triển bền vững.

  Quản trị vào cuối năm, bức tranh ấy dần sáng
  màu lên với những thông điệp tích cực
  từ Chính phủ, các hội thảo giải cứu thị
  phù hợp với các chính sách hỗ trợ của
  Chính phủ về thuế, tín dụng dành cho
  căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và
  Việc tham gia vào thị trường vốn đòi hỏi
  Nam Long phải nâng cao năng lực hệ
  trường bất động sản, sự quan tâm của giá bán dưới 15 triệu đồng. thống, cơ chế quản trị, kiểm soát nội
  các tổ chức đầu tư nước ngoài vào Việt bộ; minh bạch trong số liệu và hành
  – Toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư
  Nam… đã phần nào vực dậy niềm tin động; tuân thủ các chuẩn mực về tài
  đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc phát
  cho thị trường. chính – kế toán; bộ máy nhân sự tinh
  triển sản phẩm bất cứ lúc nào.
  thông, chuyên nghiệp và phát huy trên
  Trong bức tranh tối màu của 2012, Nam
  Bên cạnh những ưu điểm trên, năm 100% công suất. Đây cũng là động lực
  Long vẫn nhẫn nại từng bước vượt lên
  2013, Chúng ta sẽ xây dựng thêm cho và niềm tin gửi đến các cổ đông hiện
  khó khăn. Nam Long luôn tự hào vì có
  dòng EHome những gói giải pháp tổng hữu, cũng như cán bộ nhân viên toàn
  các Cổ đông chiến lược, đối tác thân
  thể từ phương án tài chính, các chuỗi thể Nam Long Group.
  hữu, các Nhà quản lý, các nhân viên đã
  cung ứng – vận hành trọn vẹn từ thiết
  cùng đồng hành, sẻ chia và nỗ lực để Thời kỳ mới, cơ hội mới, duy chỉ có mục
  kế, xây dựng đến kinh doanh, hậu mãi,
  Chúng ta gặt hái được những thành quả đích vẫn không bao giờ thay đổi: tất cả
  khai thác cho thuê và hỗ trợ tín dụng
  nổi bật. EHome 3 Tây Sài Gòn, EHome nỗ lực, tâm huyết của Nam Long đều vì
  cho người mua, nhằm tạo thêm sự khác
  4 Bắc Sài Gòn đều bán hàng vượt kế sự phát triển bền vững của Công ty để
  biệt và sức hấp dẫn cho dòng sản phẩm
  hoạch, tạo được tiếng vang trên thị có thể đem đến những lợi ích ổn định và
  này. Trong đó, giải pháp ưu đãi tín dụng
  trường và trở thành một trong những dài hạn cho các cổ đông, các đối tác
  cho người mua sẽ được phát triển tối đa
  sản phẩm thành công hiếm hoi của chiến lược và cộng đồng xã hội.
  tập trung cho đối tượng gia đình trẻ và
  ngành Bất động sản đang khó khăn.
  cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp Với chiến lược dài hạn của Ban lãnh đạo
  Thương hiệu EHome được truyền thông
  thông qua các chương trình “Nam Long Công ty, những chuẩn bị trọng tâm, sự
  nhắc đến với tư cách là một đại diện tiêu
  cùng doanh nghiệp gìn giữ nhân tài”, đồng lòng của các cổ đông chiến lược,
  biểu của dòng nhà “vừa túi tiền”, được
  “Tổ ấm uyên ương”… đối tác và đội ngũ nhân sự, Chúng ta
  các tổ chức tư vấn nước ngoài công
  sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn và đạt
  nhận là đạt chuẩn quốc tế về “afford- Trong năm nay hệ thống EHome sẽ
  được những bước tăng trưởng mới.
  able housing”. được mở rộng địa bàn. Tiếp nối EHome
  Đông Sài Gòn 1, EHome Đông Sài Gòn Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và
  Tuy vậy, Nam Long hiểu rằng thách
  2, EHome 3 Tây Sài Gòn, EHome 4 Bắc thành công,
  thức vẫn còn ở phía trước. Năm 2013 là
  Sài Gòn… sẽ là EHome 5 Nam Sài Gòn
  một năm đòi hỏi nỗ lực và nghiêm túc Nam Long luôn mong muốn được đồng
  và những dự án khác trải khắp TP Hồ
  nhiều hơn nữa để có thể đưa ra được hành cùng Quý vị.
  Chí Minh, tạo sự thuận lợi về mặt địa lý
  những chiến lược phát triển phù hợp.
  cho khách hàng khi tiếp cận sản phẩm. Trân trọng,
  Trong năm tới, Chúng ta vẫn kiên định
  vào dòng sản phẩm vừa túi tiền EHome Một bước phát triển mới của Nam Long
  vì những lợi thế đặc biệt sau: năm 2013 chính là việc Niêm Yết trên
  sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam
  – Là dòng sản phẩm phù hợp nhất với
  (HOSE). Nam Long đã nhận được rất
  thị trường hiện nay, đáp ứng đúng nhu
  nhiều sự hỗ trợ của các Cổ đông chiến
  cầu thực “mua để ở” vẫn còn rất lớn.
  lược Quốc tế: quỹ ASPL-Malaysia, quỹ
  – Có hệ thống phân phối và tư vấn phát VAF-Mekong Capital và Nam Viet Ltd,
  triển bất động sản hùng hậu gồm các cùng Công ty tư vấn niêm yết hàng đầu
  công ty có thương hiệu mạnh nhất hiện SSI cho sự kiện hết sức đặc biệt này. Nguyễn Xuân Quang
  Chủ tịch HĐQT

  8 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 9

 5. 1
  Giới thiệu về
  công ty
  Tổng quan
  Quá trình phát triển
  Ngành nghề kinh doanh
  Những sự kiện quan trọng trong năm 2012
  Các thành tích đạt được
  Định hướng phát triển

  10 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 11

 6. Sứ mệnh, tầm nhìn &
  Tổng quan giá trị cốt lõi

  Sứ mệnh
  Kiến tạo môi trường sống mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng.

  Tầm nhìn đến 2020
  – Đứng trong top 3 Nhà phát triển đô thị hàng đầu Việt Nam thông hiểu và
  đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của khách hàng.
  – Đứng trong top 3 Nhà phát triển dòng sản phẩm “Nhà ở vừa túi tiền” tại
  Việt Nam.
  – Chuyên nghiệp trong Quản lý dự án, Quản lý tài chính, Tiếp thị và Kinh
  doanh sản phẩm.
  Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long – Đội ngũ tổ chức: Sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm, có năng lực và tố
  Tên Tiếng Anh : Nam Long Investment Corporation chất lãnh đạo.
  Vốn điều lệ : 955.135.230.000 đồng – Đồng hành vì mục tiêu chung và chia sẻ thành quả đạt được.
  Trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM – Gia nhập hàng ngũ các Công ty có giá trị “tỷ Đôla”.
  Điện thoại : (+84-8) – 54 16 17 18
  Fax : (+84-8) – 54 17 18 19 Giá trị cốt lõi
  Website : www.namlongvn.com – Thấu hiểu để đáp ứng vượt trội nhu cầu của khách hàng.
  Email : info@namlongvn.com
  – Khuyến khích liên kết và cạnh tranh để cùng phát triển.
  – Tôn trọng tính minh bạch trong tư duy và hành động.
  – Ứng dụng tính hệ thống để nâng cao sự chuyên nghiệp.
  – Phát huy tính sáng tạo để xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp toàn cầu.
  – Đồng hành để đem giá trị cho cổ đông và chia sẻ lợi ích từng thành viên.
  – Bảo tồn tính hài hòa sinh thái để tạo môi trường sống bền vững.

  12 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 13

 7. Lịch sử hình thành & Phát triển
  2008
  Đánh dấu sự hội
  nhập và tầm mức
  2012 phát triển trong thời
  kỳ mới, Nam Long 2005
  tiếp nhận sự cọng
  lực sức mạnh phát

  Hơn 20 năm
  triển của hai cổ
  Nam Long tròn Đón bắt xu thế phát
  đông chiến lược là
  20 năm phát
  triển, nâng vốn
  điều lệ lên 955
  2010 Công ty Nam Việt
  (100% vốn của tập
  đoàn tài chính nổi
  triển mạnh mẽ của
  ngành, Nam Long
  chính thức chuyển
  tỷ chuẩn bị cho thành Công ty Cổ
  tiếng thế giới của
  một bước phát phần Đầu tư Nam
  Mỹ và quỹ ASPL

  Hình thành và
  triển mới: tiến Long, với vốn điều lệ
  Nâng vốn điều lệ lên 482,6 tỷ đồng. (thuộc tập đoàn
  hành niêm yết tăng gấp 78 lần so
  Ireka- một tập đoàn
  trên sàn chứng Nam Long công bố và trao giấy chứng với lúc mới thành lập
  phát triển BĐS
  khoán. nhận cổ đông cho Vietnam Azela Fund
  (VAF), quỹ đầu tư được quản lí bởi công
  hàng đầu Malaysia)
  2004
  Phát triển
  ty quản lí quỹ Mekong Capital của Mỹ
  – một trong những công ty Quản lý Quỹ
  2011 nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam .
  Bắt đầu quá trình tái

  2009
  cấu trúc theo định
  Nam Long
  hướng chuyên nghiệp
  nâng vốn điều
  lệ lên 615,7 tỷ
  đồng.
  Nam Long ra mắt đại
  bản doanh chính thức
  của tập đoàn mang
  tên Capital Tower tọa
  lạc trong quần thể
  trung tâm Tài chính
  – Thương mại – Dịch
  vụ mới của TPHCM
  – khu đô thị Nam Sài
  Gòn, Q.7

  2003
  1999
  Mở rộng đầu tư
  Nâng tầm hoạt động phát triển BĐS sang
  kinh doanh với hàng các tỉnh thành khác
  loạt khu nhà ở với như Bình Dương,
  thương hiệu “Nhà Cần Thơ, Long An,
  Nam Long” Bà Rịa Vũng Tàu,
  Đồng Nai… với quy
  mô lên đến hàng
  chục ha/ dự án.

  1996
  1992
  Công ty TNHH Nam
  Long được thành lập, Nam Long xác lập
  thuộc thế hệ những định hướng trở thành
  doanh nghiệp ngoài Công ty đầu tư phát
  quốc doanh đầu tiên triển khu đô thị mới
  trong lĩnh vực xây đầu tiên
  dựng tại Việt Nam.

  14 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 15

 8. Ngành nghề kinh doanh

  Đầu tư phát triển văn lớn như dự án văn phòng cho thuê
  phòng, căn hộ dịch vụ và cao cấp tại đô thị thương mại Q.7,
  khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm,…
  khu du lịch
  Năm 2008 – 2010 lần lượt các quỹ
  Nắm bắt được bất động sản thương
  đầu tư như ASPL thuộc tập đoàn
  mại và bất động sản du lịch là thị
  Bất động sản hàng đầu Malaysia
  trường rất tiềm năng và gần như
  IREKA, Nam Việt Ltd (100% vốn
  độc lập với sự thăng trầm của bất
  của tập đoàn tài chính hàng đầu
  Phát triển quỹ đất và cơ sở tầng chỉnh chu, tiện ích công cộng nhập trung bình và ổn định; các sản động sản nhà ở, Nam Long đã bắt
  nước Mỹ) và quỹ đầu tư VAF của
  hạ tầng đô thị đầy đủ, môi trường sống trong lành, phẩm nhà phố điển hình như nhà đầu triển khai các dự án văn phòng,
  an ninh, phong cách thiết kế hiện phố thương mại Nam Thông cho Mekong Capital đã đầu tư vào Nam
  khách sạn và trung tâm thương mại
  Bắt đầu từ năm 1997, phát triển đại mang đến giá trị sống đích thực người thu nhập cao; và biệt thự đơn Long mở ra những công cuộc kinh
  vào năm 2006. Cho đến nay Nam
  quỹ đất và phát triển đô thị được cho dân cư đã, đang và sẽ luôn luôn cử như các biệt thự Nam Phú, Thảo doanh mới và những cơ hội phát
  Long đang thực hiện một số dự án
  định hướng như một mũi nhọn quan là điều mà Nam Long hướng tới. Nguyên Sài Gòn…Tất cả những triển rất lớn cho doanh nghiệp…
  trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm đều được đón nhận nhiệt
  của Nam Long. Ở lĩnh vực này, Nam Long tự hào là một trong
  những doanh nghiệp đầu tiên xây tình, đạt được các giải thưởng giá
  Nam Long triển khai tiến hành đền
  bù/nhận chuyển nhượng quyền sử dựng các khu nhà ở hoàn chỉnh để trị, và nhận được sự khuyến khích
  phát triển mở rộng từ người dân và …Với gần 20 năm,
  Nam Long đã trở thành
  dụng đất và/hoặc xin giao thuê các cung cấp cho thị trường bất động
  sản từ năm 1999. Với gần 20 năm, xã hội…
  khu đất chưa có quy hoạch chi tiết,
  chủ đầu tư mang lại
  chưa có cơ sở hạ tầng đô thị. Sau Nam Long đã trở thành chủ đầu tư Nam Long hiện có quyền sử dụng
  đó, Nam Long mang lại giá trị gia mang lại dấu ấn trên thị trường với quỹ đất với tổng diện tích hơn
  tăng cho khu đất thông qua việc
  tiến hành quy hoạch và đầu tư cơ sở
  các sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu
  cầu của các phân khúc thị trường:
  567ha, chủ yếu tập trung trong các
  khu đô thị và dân cư trọng điểm của dấu ấn trên thị trường với
  hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
  Những dự án với vị trí lý tưởng, hạ
  các căn hộ với dòng sản phẩm nổi
  bật EHome dành cho người thu
  Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An,
  Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… các sản phẩm đa dạng…

  NAM LONG HIỆN CÓ
  QUYỀN SỬ DỤNG
  QUỸ ĐẤT VỚI TỔNG
  DIỆN TÍCH HƠN

  567ha
  16 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 17

 9. Các sự kiện nổi bật 2012

  Ngày 29/9/2012
  Ngày 4/8/2012 Nam Long tổ chức lễ Trung thu dành cho các thiếu nhi đang sinh sống
  Nam Long đã tiến hành mở bán sản phẩm Ehome 3 Tây Sài tại khu đô thị Tân Thuận Đông, Q.7 và khu dân cư An Thạnh- Long An
  Gòn tại đường Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Quận Bình Tân có giá của Nam Long. Ngày hội đã thu hút hàng ngàn em bé và phụ huynh
  từ 615 triệu/căn 2 phòng ngủ. Sự kiện đã thu hút hơn 1000 tham gia sôi nổi. Đây là một trong những hoạt động chăm sóc khách
  khách hàng quan tâm. Dự án có khuôn viên rộng 63.891 hàng thiết thực, góp phần kiến tạo môi trường sống văn minh cho cộng
  m2 gồm 14 đơn nguyên chung cư cao 9 tầng (+lửng) với đồng các khu dân cư do Nam Long xây dựng và quản lý.
  khoảng 2000 căn hộ bao bọc xung quanh công viên trung
  tâm 9000m2 và cụm công trình giáo dục. Cho đến nay hơn
  Ngày 26/04/2012 80% căn hộ giai đoạn 1 đã có chủ. Kết quả bán hàng vượt
  Nam Long tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2012, công bố mức kế hoạch 6 tháng của Nam Long.
  Ngày 17/1-21/1/ 2012 minh bạch các kết quả hoạt động 2011 như : doanh thu hợp
  Nam Long đã tổ chức Hội diễn văn nghệ chào Xuân 2012 tại nhất là 734 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm đạt 137
  tỷ đồng, tổng tài sản của Công ty tăng 17% so với năm 2010.
  dự án Nam Long – Vàm Cỏ Đông xã An Thạnh, huyện Bến
  Lức, tỉnh Long An. Đây là một trong những hoạt động vì cộng
  đồng của Công ty nhằm mang đến một sân chơi ý nghĩa cho
  người dân Long An. Trong những năm tới, Nam Long sẽ tiếp
  tục nhân rộng mô hình này để phát triển những dự án có môi Ngày 3/11/2012
  trường sống tốt, mang giá trị nhân văn cho cộng đồng. Nam Long đã khởi công xây dựng giai đoạn 1 tỉnh lộ 830 đoạn đi qua
  mặt tiền dự án Khu dân cư An Thạnh 36hecta và đô thị Waterpoint
  355 hecta của Nam Long. Đây là một công trình mang ý nghĩa kinh
  tế – xã hội lớn đối với Nam Long nói riêng và khu vực dân cư lân cận tại
  huyện Bến Lức, tỉnh Long An nói chung. Tỉnh lộ 830 là một phần của
  tuyến đường Vành đai 4 có vai trò rất quan trọng đối với khu vực “Vùng
  Thành phố Hồ Chí Minh” đi qua địa giới hành chính của 5 tỉnh, thành
  Ngày 01/12/2012 phố: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An
  Nam Long tổ chức giải Golf “Nam Long Friendship Annual Golf
  Tournament” gây quỹ học bổng dành cho các bạn sinh viên
  Ngày 5/5/2012 nghèo, học giỏi thuộc khối Đại học Quốc Gia TP.HCM. Giải
  Nam Long chính thức khai trương chợ An Thạnh thuộc dự án Golf đã diễn ra thành công tốt đẹp và gây quỹ được 200 triệu
  khu dân cư An Thạnh huyện Bến Lức, tỉnh Long An có diện cho các trường đại học: Kinh tế, Bách khoa, Kiến trúc và Khoa
  tích hơn 7000m2. Chợ An Thạnh là một bước khởi đầu chuỗi học Xã hội Nhân văn.
  hình thành những công trình tiện ích cộng thêm cho dự án
  đô thị Waterpoint rộng 355 hecta của Nam Long tại Long An.
  Tại thời điểm hiện tại chợ đang phục vụ cho những người dân
  trong khu tái định cư rộng 36hecta và các khu vực lân cận.
  Ngày 4/7/2012
  Nam Long đã tham gia và đoạt cúp Vàng tại hội chợ Vietbuild Ngày 21/11/2012
  – một trong những triển lãm lớn nhất của ngành xây dựng. Nam Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã tham gia ký kết
  Long đã đoạt cúp vàng Vietbuild từ năm 2005 cho đến nay. hợp đồng tín dụng với Nam Long để đầu tư dự án Căn hộ
  EHome 3 Tây Sài Gòn. Việc OCB cấp nguồn vốn 80 tỷ cho
  dự án EHome 3 là điều kiện thuận lợi để Nam Long bổ sung
  nguồn vốn góp phần đảm bảo cho sự thành công của dự án
  Ngày 16/11/2012
  Nam Long kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong suốt quá trình phát
  triển vốn điều lệ của Nam Long đã tăng lên 1400 lần. Tổng giá
  trị tài sản khoảng 3000 tỷ đồng với 12 Công ty sản phẩm và
  Công ty quản lý dự án. Sở hữu chuỗi giá trị phát triển bất động
  sản từ sơ khai đến hoàn chỉnh. Đã thực hiện 8 dự án quy mô
  từ 1-33 hecta. Nam Long đã và đang cơ bản hoàn thiện các
  thủ tục pháp lý để tích lũy quyền sử dụng đất đủ lớn (gần 600
  hecta), có vị trí tốt, phù hợp quy hoạch chung đảm bảo cho sự
  phát triển bền vững trong 10 năm tới

  Ngày 19/12/2012
  Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hồ Chí Minh
  (VPBank Hồ Chí Minh) và Nam Long đã chính thức ký thỏa
  Ngày 28/7/2012 thuận hợp tác toàn diện.
  Ngày 12/7/2012 Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long đã tiến hành mở bán dự Theo thỏa thuận, VPBank sẽ cấp vốn 300 tỷ cho dự án khu
  Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long đã tiến hành lễ công bố án Nhà phố vườn “Ba thế hệ” tại khu dân cư EHome 4 Bắc Sài dân cư EHome 4 Bắc Sài Gòn và cùng Nam Long triển khai
  chương trình “Affordable Housing: EHome 2012-2017” để Gòn huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, cách trung tâm TPHCM các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng hai bên. VP-
  giới thiệu các dự án EHome của Nam Long hình thành trong khoảng 12km và thành phố Thủ Dầu Một 15 phút. Từ đây có Bank sẽ áp dụng mức lãi suất 9,99% đối với khách hàng có
  5 năm sắp tới với 14.000 căn hộ đưa ra thị trường. Cũng nhu cầu vay vốn mua căn hộ tại dự án Khu dân cư EHome 4
  thể tiếp cận Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, bệnh viện Quốc tế Bắc Sài Gòn của Công ty Nam Long, và hạn mức vay lên tới
  trong dịp này, Nam Long đã tiến hành ký kết hợp đồng triển Miền Đông, trường quốc tế Singapore, chợ Vĩnh Phú, chợ Tam 80% tổng giá trị của căn hộ/đất nền/nhà ở với thời hạn tối đa
  khai quy hoạch EHome City rộng 102 hecta tại Long An với Bình, chợ Thủ Đức, siêu thị, trường học, công viên…chỉ từ 5-10 Ngày 18/12/2012 15 năm. Cũng như OCB, việc ký kết cùng VP Bank là điều
  đối tác CPG. phút. 90% căn nhà phố giai đoạn 1 đã có chủ. Nam Long đạt giải thưởng “Thương hiệu Việt Nam Uy tín – Chất kiện thuận lợi đảm bảo sự thành công của dự án EHome 4.
  lượng” Trusted Brand do Bộ Công Thương cấp. Nam Long đã
  đạt giải thưởng này từ năm 2006 cho đến nay.

  18 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 19

 10. Các thành tích
  đạt được
  • Bằng khen do Ủy Ban Quốc Gia Về Hợp Tác Kinh tế Quốc Tế trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong xây
  dựng và phát triển thương hiệu và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Thư khen của bộ trưởng bộ xây dựng Vietbuild 2002.
  • Bằng khen của UBND TP.HCM về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002.
  • Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về việc tích cực tuyên truyền và ủng hộ đồng bào
  lũ lụt 2002 .
  • Giấy khen của UBND quận Tân Bình năm 2002 về việc sản xuất kinh doanh giỏi và thực hiện tốt phòng trào
  đền ơn đáp nghĩa.
  • Giải thưởng thành viên BVOM tại hội chợ thương mại Vietbuild 2003.
  • Bằng khen của UBND Thành phố tặng Tổng Giám Đốc Nguyễn Xuân Quang vì có thành tích trong công tác
  quản lý và điều hành doanh nghiệp đạt hiệu quả, đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển Hội năm 2004.
  • Giấy chứng nhận “Thương hiệu hàng đầu” tại hội chợ quốc tế VtopBuild năm 2005.
  • Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt các chỉ tiêu kế hoạch
  đề ra năm 2005.
  • Giấy khen của UBND quận 7 về việc có thành tích phối hợp thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo năm
  2006.
  • Cúp Vàng hội chợ Vietbuild 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
  • Cúp Vàng hội chợ địa ốc Vietreal 2006, 2007.
  • Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp Việt Nam uy tín chất lượng” 2006 đến 2012 do bộ Thương mại cấp.
  • Giấy khen của UBND quận Tân Bình về việc thực hiện tốt phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” nhiều năm liền.
  • Cúp Vàng thương hiệu hội nhập WTO 2008.
  • Giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững do bộ Công thương cấp năm 2009.
  • Giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” 2009
  • Giải thưởng “Doanh nghiệp – thương hiệu xuất sắc” 2009
  • Giải thưởng “Doanh nghiệp Bất động sản của năm 2009” do Hiệp hội Bất động sản TPHCM trao tặng
  • Giải thưởng “Ngôi sao Bất động sản của năm 2009” dành cho Lãnh đạo do Hiệp hội BĐS TPHCM trao tặng
  • Giải thưởng “Sản phẩm tiêu biểu dành cho người thu nhập trung bình và ổn định năm 2009” do Hiệp hội BĐS
  TPHCM trao tặng .
  • Sản phẩm mang danh hiệu “Nơi tôi muốn sống” do độc giả tạp chí Nhà và Đất bình chọn năm 2009.
  • Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng về “Công ty có nhiều thành tích trong công tác tổ chức,
  xây dựng, tham gia hoạt động Hiệp hội Bất động sản, góp phần tích cực phát triển thị trường Bất Động Sản
  thành phố trong nhiệm kỳ I (2005-2010).
  • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2007, 2009,2010,2011
  • Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012

  20 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 21

 11. Định hướng
  phát triển

  Nam Long hiện đang
  rất thu hút sự chú ý của
  những nhà đầu tư trong
  và ngoài nước.

  Trong năm 2013, Nam Long hướng tập trung vào công tác kêu gọi đầu tư, ngân hàng trong việc hỗ trợ vốn cho giữ nhân tài” ưu đãi cho cán bộ công tạo động lực tối đa cho các nhà quản
  đến sự phát triển bền vững với những tìm kiếm các đối tác chiến lược cho từng phát triển dự án và tín dụng cho người nhân viên có năng lực, chương trình “ lý và nhân viên.
  định hướng phát triển cụ thể sau: dự án. Đồng thời tìm những nguồn tài mua nhà. Tổ ấm uyên ương” ưu đãi cho các gia 5. Về ứng dụng công nghệ phát triển:
  1. Về dự án: chính để phát triển dự án trong dài hạn. đình trẻ…v.v
  3. Về kinh doanh, tiếp thị: – Áp dụng hiệu quả các phần mềm
  – Tập trung phát triển dự án EHome 3 2. Về tài chính: 4. Về tổ chức, nhân sự:
  – Dành toàn bộ nguồn lực của tập quản lý đã được nghiên cứu phát triển
  Tây Sài Gòn, EHome 4 Bắc Sài Gòn. – Tập trung vào việc tổ chức thành đoàn để thực thi việc bán hàng hiệu – Vận hành Công ty theo sơ đồ tổ trong những năm gần đây như phần
  Hoàn tất giai đoạn pre-development (thủ công chương trình Niêm Yết, tiếp cận quả nhất. chức điều hành mới. mềm quản lý dự án Primavera, hệ
  tục pháp lý, đền bù, đóng tiền sử dụng thị trường vốn phù hợp với sự phát thống quản lý tài chính Sun System,
  – Xây dựng các giải pháp kinh doanh – Xây dựng hệ thống PMDT (Perfor-
  đất, quy hoạch, định hướng sản phẩm…) triển trong vòng 3-5 năm tới của Nam hệ thống quản trị thông tin hỗ trợ ra
  ưu việt thông qua các chương trình mance Management & Development
  cho dự án EHome 5, EHome 6. Long. quyết định quản lý MIS…
  tiếp thị sáng tạo như chương trình “ Tool) Quản Lý Hiệu Suất & Phát Triển
  – Đối với các dự án phát triển khu đô thị: – Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các Nam Long cùng doanh nghiệp gìn
  22 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 23

 12. 2 Đồng hành vì mục
  tiêu chung và chia sẻ
  thành quả đạt được
  Tổng quan
  về tập đoàn
  Nam Long
  Cơ cấu tổ chức của tập đoàn
  Giới thiệu về các Công ty thành viên

  24 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 25

 13. NGÀNH NGHỀ TỶ LỆ
  TÊN CÔNG TY SỞ HỮU (%)
  KINH DOANH

  Cơ cấu tổ chức
  CÔNG TY CON

  CTCP Phát triển Nam Long Kinh doanh BĐS; DV Quản lý bất động 51%

  của tập đoàn
  (Nam Long DC) sản; Kinh doanh nhà hàng ăn uống

  CTCP Dịch vụ Nam Long Dịch vụ và xây lắp 71%

  CTTHH ASPL – PLB CTCP Nam Long – Hồng Phát Kinh doanh nhà ở, Xây dựng dân dụng, 75%
  CTCP Nam Long VCD Nam Long công nghiệp cầu đường

  CTCP Đầu tư Nam Khang CTTHH Phát triển Công ty TNHH Xây dựng – Kinh doanh nhà ở, Xây dựng dân dụng, 72%
  Gamuda – Nam Long Thương mại Nguyên Sơn công nghiệp cầu đường
  CTCP Tư vấn Thiết kế CTTNHH Sàn giao dịch
  Bất Động Sản Nam Long CTTHH Việt Hân CTCP Phát triển Căn hộ Kinh doanh, quản lý bất động sản. 56%
  & Xây dựng Nam Viên Nam Long (Nam Long ADC) Sản phẩm đặc thù là căn hộ EHome
  (Nam Long ADC)
  CTCP Phát triền căn hộ Công ty TNHH Sàn Giao dịch Kinh doanh Dịch vụ bất động sản 70%
  Nam Long Bất động sản Nam Long
  CTTNHH Kinh doanh
  CTTNHH Xây Dựng –
  VLXD Nam Khang
  Thương mại Nguyên Sơn Công ty TNHH Nam Long – Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, xây 60%
  Mi Pha dựng; Kinh doanh cơ sở lưu trú dịch
  CTCP Nam Long – vụ du lịch, tổ chức khu vui chơi giải
  Hồng Phát trí; Kinh doanh bất động sản
  CTCP Dịch vụ Nam Long CTCP Nam Long VCD Đầu tư XD và kinh doanh khu đô thị mới 89%
  CTTNHH Nam Long –
  Mi Pha CTCP Đầu tư Nam Khang Xây dựng dân dụng, công nghiệp; 55%
  Kinh doanh bất động sản
  CTCP Phát triển Nam Long
  (Nam Long DC) Công ty TNHH Kinh doanh Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, sản Tỷ lệ góp vốn
  Vật liệu xây dựng Nam Khang (*) xuất vật liệu xây dựng, bán buôn và của CTCP
  Đầu tư Nam
  bán lẻ nguyên vật liệu xây dựng, thiết
  Khang:
  Công ty bị lắp đặt trong xây dựng 66%

  Công ty con Liên doanh CTCP Tư vấn Thiết kế và Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng Tỷ lệ góp vốn
  liên kết Xây dựng Nam Viên (*) và công nghiệp, thiết kế nội ngoại
  thất công trình, thẩm tra thiết kế,
  của CTCP
  Đầu tư Nam
  Khang:
  quản lý dự án, tư vấn xây dựng 81.25%
  (*) Nam Long sở hữu gián tiếp Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu xây dựng Nam Khang và CTCP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nam Viên
  qua Công ty CP Đầu tư Nam Khang (Công ty con) đồng thời có quyền kiểm soát 2 công ty này.

  CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT

  Công ty TNHH Việt Hân Thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, 25%

  Nam Long quản lý dự án, quản lý bất động sản

  Group Công ty TNHH Phát triển
  Gamuda – Nam Long
  Đầu tư xây dựng khu biệt thự để bán
  và cho thuê
  30%

  Công ty TNHH ASPL PLB – Kinh doanh bất động sản 45%
  Nam Long

  26 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 27

 14. Giới thiệu về các CTCP Dịch vụ Nam Long
  Trụ sở: 73-75 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông
  Năm 2008, tuy chỉ vừa ra đời, EHome của Nam Long
  ADC đã trở thành dòng sản phẩm kiểu mẫu mở đầu một

  công ty thành viên
  xu hướng phát triển sản phẩm mới của cả thị trường Bất
  Q7, TP.HCM
  động sản Việt Nam.
  Vốn điều lệ: 2.000.000.000 vnđ
  Sự tin tưởng, đánh giá cao và ủng hộ của khách hàng và
  Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nam Long ra đời năm 2005 toàn xã hội sẽ là một đòn bẩy mạnh mẽ cho việc nhân
  nhằm chuyên môn hóa công tác hậu mãi và cung cấp rộng các sản phẩm của Nam Long ADC giúp Công ty
  dịch vụ đô thị, khép kín chu trình phát triển bất động khẳng định thế đứng vững vàng và ổn định trong thị
  sản, gia tăng giá trị tập đoàn cho Nam Long Group. trường Bất động sản.
  Hiện nay công ty dịch vụ Nam Long đang quản lý
  dịch vụ cho các khu dân cư trong và ngoài Nam Long Công ty TNHH Sàn giao dịch BĐS
  Group như dịch vụ vệ sinh môi trường, lập vườn ươm Nam Long
  cây cảnh, dịch vụ giữ xe, bảo vệ, điện nước … phục Trụ sở: 73-75, Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận
  vụ sinh hoạt cho người dân. Đông, Quận 7, TP.HCM.
  Vốn điều lệ: 6.000.000.000 vnđ
  CTCP Nam Long – Hồng Phát Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản Nam Long
  Trụ sở: A201, Đường số 10, Khu nhà ở Nam Long, được thành lập năm 2010 với mục đích phân phối các sản
  Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ phẩm của hệ thống Nam Long Group ra thị trường một
  cách công khai và minh bạch.
  Vốn điều lệ: 60.000.000.000 vnđ
  SGD Nam Long có đầy đủ các ngành nghề kinh doanh
  Nam Long – Hồng Phát được thành lập năm 2007 với
  của một sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp như:
  mục đích phát triển quỹ đất tại khu vực Đồng Bằng
  giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua, môi
  Sông Cửu Long. Hiện tại, Công ty đang tiến hành triển
  giới, định giá, quảng cáo, đấu giá và tư vấn bất động sản…,
  khai dự án khu dân cư Nam Long Hồng Phát rộng 15.4
  đảm bảo hỗ trợ cho khách hàng thực hiện giao dịch một
  ha tại xã Hưng Thạnh, thành phố Cần Thơ.
  cách tiện lợi, an toàn, hiệu quả nhờ các trang thiết bị hiện
  đại cùng đội ngũ nhân sự nhiệt tình và chuyên nghiệp.
  Công ty TNHH Xây dựng Thương mại
  Nguyên Sơn Công ty TNHH Nam Long – Mipha
  Trụ sở: Phòng 805, Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, Trụ sở: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc,
  Quận 1, TP.HCM Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  Vốn điều lệ: 135.000.000.000 vnđ Vốn điều lệ: 36.000.000.000 vnđ
  Công ty Nguyên Sơn được thành lập năm 1999, với Văn phòng Đại diện tại Tp.HCM: Lầu 5B, Nam Long Capi-
  mục đích phát triển quỹ đất tại khu đô thị mới Nam tal Tower – 06 Nguyễn Khắc Viện, Q7, TP.HCM.
  Sài Gòn đang được đánh giá là một trong những đô thị
  trung tâm trong tương lai. Hiện tại, Công ty đang tập Công ty Nam Long – Mipha chuyên phát triển dự án bất
  trung triển khai dự án Ngọc Cung rộng 37.4 ha kế cận động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

  Công ty con CTCP Phát triển Nam Long
  (Nam Long DC)
  trục đại lộ giao thông chiến lược Nguyễn Văn Linh. Hiện tại, Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng Khu du
  lịch Mipha-Hồ Tràm với diện tích 17 ha, nằm dọc theo bãi
  biển thuộc quần thể resort nghỉ dưỡng của thành phố du
  CTCP Phát triển Căn hộ Nam Long lịch Vũng Tàu.
  Trụ sở: Nam Long Capital Tower – 06 Nguyễn Khắc Viện, Q7, TP.HCM (Nam Long ADC)
  Vốn điều lệ: 71.047.900.000 vnđ Trụ sở: Lầu 9, Nam Long Capital Tower – 06 Nguyễn
  Công ty cổ phần Phát Triển Nam Long (Nam Long DC) được thành lập Khắc Viện, Q7, TP.HCM
  năm 2007 với mục đích là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm Vốn điều lệ: 300.000.000.000 vnđ
  Bất động sản thương mại của Nam Long Group. Nam Long DC tập
  Công ty Cổ phần phát triển căn hộ Nam Long (Nam
  trung vào các sản phẩm như: cao ốc văn phòng, căn hộ dịch vụ và biệt
  Long ADC) thành lập năm 2007 chuyên phát triển
  thự cho thuê, khách sạn, resort, trường học, không gian bán lẻ và kho
  dòng sản phẩm EHome dành cho người thu nhập
  logistic… Hiện tại Công ty đang điều hành, quản lý tòa cao ốc Nam
  trung bình và ổn định.
  Long Capital Tower, đưa vào hoạt động vào năm 2009.

  28 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 29

 15. có chất lượng tốt nhất cho Nam Long Group. vực bất động sản. Việc hợp tác liên doanh với Gamuda
  Thành lập từ năm 2004, với kinh nghiệm dày dặn, Nam đã giúp Nam Long Group nâng cao kinh nghiệm điều
  Khang đã khẳng định được tên tuổi của mình trong ngành hành và quản lý, đồng thời khẳng định vị thế của mình
  thi công xây dựng Việt Nam và sẽ còn tiến xa hơn nữa với trên thị trường bất động sản Việt Nam.
  phương châm “Uy tín – Chất lượng – Phát triển bền vững”. Liên doanh này đã thực hiện thành công một phần dự
  án khu biệt thự Nam Phú, P. Tân Thuận Đông, Q.7 vào
  năm 2008 để tạo tiền đề cho những hợp tác và liên minh
  Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu lớn hơn sau này giữa hai bên.
  xây dựng Nam Khang (*)
  Trụ sở: 147 – 149 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Công ty TNHH ASPL – PLB Nam Long
  Đông, Q.7, TP.HCM.
  Trụ sở: Capital Tower, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường
  Vốn điều lệ: 6.000.000.000 vnđ Tân Phú, Q.7, TP.HCM
  Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Nam Khang Vốn điều lệ: 299.520.000.000 vnđ
  được thành lập năm 2010 là công ty cung cấp vật liệu xây
  dựng chủ yếu cho các thành viên trong tập đoàn Nam Liên doanh được thành lập giữa ASPL và Nam Long để
  Long từ cát, đá, gạch con sâu, gạch trồng cỏ, …. đầu tư kinh doanh 37 căn biệt thự và Khu chung cư cao
  cấp tại Phường Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM.

  CTCP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
  Nam Viên (*)
  Trụ sở: 147 – 149 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận
  Đông, Q.7, TP.HCM.
  Vốn điều lệ: 400.000.000 vnđ
  Công ty Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nam Viên được
  thành lập từ năm 2004 và là thành viên không thể
  CTCP Nam Long VCD
  Các dự án hợp tác đầu tư
  thiếu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình dân
  Trụ sở: 24 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, Thị trấn Bến dụng và công nghiệp, thiết kế nội ngoại thất công
  Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. trình, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án, tư vấn xây dựng
  cho Nam Long Group. TỶ LỆ
  Vốn điều lệ: 650.000.000.000 vnđ DỰ ÁN ĐỐI TÁC VỊ TRÍ
  SỞ HỮU (%)

  Công ty liên doanh – liên kết
  Văn phòng Đại diện tại Tp.HCM: Lầu 5B, Nam Long
  Capital Tower – 06 Nguyễn Khắc Viện, Q7, TP.HCM. Dự án Phú Hữu Công ty CP Đầu tư Nam Phường Phú Hữu, Q.9, 40%
  Phan TP.HCM
  Công ty CP Nam Long VCD được thành lập nhằm tập
  trung phát triển khu đô thị mới Waterpoint trên diện tích Công ty TNHH Việt Hân (Việt Hân) Dự án 9B7 Nam Sài Gòn Công ty CP Thế kỷ 21 Xã Bình Hưng, Huyện 45%
  355 ha tại tỉnh Long An. Đây là dự án có quy mô lớn nhất Trụ sở: SJ-07 khu phố Garden Plaza 1, Đường Tôn Dật Bình Chánh, TP.HCM
  trong sự phát triển của Nam Long. Nằm dọc theo dòng Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM Dự án Tiến Hùng Indochina Ehome Binh Tan Phường An Lạc, Quận 65%(*)
  sông Vàm Cỏ Đông nên thơ, cách trung tâm Tp.HCM Bình Tân, TP.HCM
  45 phút, Đô thị Waterpoint sẽ làm nên một phong cách Vốn điều lệ: 16.166.214.357 vnđ
  Việt Hân được thành lập từ năm 2008, với nỗ lực không (*) Công ty CPĐT Nam Long chiếm 10%, Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long – một công ty con của Công ty CP Đầu tư Nam Long chiếm 55%.
  sống ven sông độc đáo với phong cảnh thiên nhiên
  xanh tươi, trong một môi trường sống trong lành, đầy ngừng, Việt Hân ngày càng chứng tỏ năng lực, uy tín của
  nắng và gió. mình trong lĩnh vực thiết kế, giám sát thi công các công
  trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; quản lý dự án,
  Đầu tư tài chính
  quản lý bất động sản. TỶ LỆ
  CTCP Đầu tư Nam Khang TÊN CÔNG TY SỞ HỮU (%)
  Trụ sở: 147 – 149 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận
  Đông, Quận 7, TP.HCM Công ty TNHH Phát triển Gamuda – Công ty CP Sản xuất Cấu kiện 10%
  Vốn điều lệ: 116.000.000.000 vnđ
  Nam Long Bê tông Phan Vũ Đồng Nai
  Trụ sở: Capital Tower, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường
  Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang là một trong
  Tân Phú, Quận 7, TP.HCM Công ty CP Phát triển nhà Bắc 4%
  những thành viên chủ lực của tập đoàn Nam Long, là Trung Nam
  đơn vị phát triển các dự án nhà phố, biệt thự, thi công Vốn điều lệ: 142.809.333.333 vnđ
  công trình, xây dựng hạ tầng mang lại các sản phẩm Gamuda là tập đoàn hàng đầu của Malaysia trong lĩnh

  30 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 31

 16. 3 Đột phá và dẫn đầu
  về việc phát triển nhà
  Báo cáo của Hội ở “vừa túi tiền” tại Việt
  Nam
  đồng Quản trị &
  Tổng Giám đốc
  Những nét nổi bật trong năm
  Báo cáo tình hình tài chính
  Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
  Kế hoạch phát triển trong năm 2012
  Các dự án đang triển khai

  32 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 33

 17. Những nét nổi bật
  trong năm
  Tổng quan hoạt động
  sản xuất kinh doanh
  Kết quả trong năm đạt được như sau:
  Doanh thu và lợi nhuận
  Tổng tài sản cuối
  Tăng
  3.070 6%
  năm 2012 839.784
  734.004

  461.750

  tỷ đồng so với năm 2011
  186.633 107.202

  30.545
  TRIỆU ĐỒNG 2012 2011 Tăng/giảm
  2010 2011 2012
  Cơ cấu tài sản
  Doanh thu thuần
  Lợi nhuận sau thuế
  Tài sản ngắn hạn 2.604.530 2.403.712 8% của cổ đông Công ty mẹ
  Tài sản dài hạn 465.224 490.994 -5%
  Tổng tài sản 3.069.754 2.894.706 6%
  Nợ phải trả 1.514.520 1.382.189 10%
  Lợi ích cổ đông thiểu số 282.540 282.902 0%
  Vốn chủ sở hữu 1.272.694 1.229.615 4%
  Tổng nguồn vốn 3.069.754 2.894.706 6% – Trong năm 2012, tổng tài sản của Công ty bất động sản ở Việt Nam bị thua lỗ và lâm
  tăng 6% so với năm 2011, chủ yếu là do tăng vào khó khăn về tài chính, việc Nam Long đạt
  Kết quả hoạt động kinh doanh giá trị hàng tồn kho từ việc đầu tư thêm vào được lợi nhuận và duy trì tốt khả năng thanh
  các dự án trọng điểm của Công ty (đặc biệt toán trong năm 2012 là một thành tựu đáng kể
  Doanh thu thuần 461.750 734.004 -37%
  là dự án Khu đô thị mới ở huyện Bến Lức, và là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc của Hội
  Lợi nhuận gộp 201.735 274.563 -27% tỉnh Long An). đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán
  Tỷ suất lợi nhuận gộp 44% 37% bộ, nhân viên trong Công ty.
  – Vốn chủ sở hữu không thay đổi đáng kể, chỉ
  Lợi nhuận trước thuế 59.591 193.280 -69% tăng nhẹ 4% so với năm 2011. – Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu đạt
  Lợi nhuận sau thuế 30.545 137.172 -78% 264 đồng, giảm 78% so với năm 2011 (tương
  – Doanh thu thuần năm 2012 giảm 37% so
  Lợi nhuận thuần của cổ đông Công ty mẹ 24.641 107.202 -77% với năm 2011, lợi nhuận thuần của cổ đông ứng với mức giảm lợi nhuận thuần nêu trên).
  Tỷ suất lợi nhuận thuần 5% 15% Công ty mẹ giảm mạnh 77%. Tuy nhiên,
  Thu nhập/cổ phiếu (VNĐ) 264 1.772 -78% trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp
  Nguồn: Nam Long Group

  34 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 35

 18. Báo cáo tình hình
  tài chính
  Vốn điều lệ năm 2012

  CHÌ TIÊU

  1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán
  2009 2010 2011 2012 955.135.230.000 VND
  Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 1,55 1,89 2,03 1,92
  Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,38 0,51 0,29 0,30 Thông tin về thay đổi vốn góp cổ đông:
  Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 615.719.470.000 VND lên 955.135.230.000
  2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
  VND thông qua các đợt phát hành cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2011, cổ phiếu cho nhân viên
  Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 0,53 0,44 0,47 0,49 nhằm nhằm khuyến khích nhân viên tham gia phát triển Công ty và phát hành cổ phiểu thưởng cho
  1,02 1,08 các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.
  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,12 0,90
  Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 0,76 0,78 0,83 0,85
  Thông tin về cổ tức của Công ty:
  3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
  Năm 2012 với nhiều biến động tiêu cực từ các chính sách tài chính trong lĩnh vực bất động sản,
  Vòng quay hàng tồn kho 0,28 0,36 0,26 0,12 Công ty tạm dời việc chia cổ tức trong năm hiện hành chuyển sang năm 2013.
  Vòng quay tổng tài sản 0,31 0,35 0,27 0,15
  Vòng quay tài sản cố định 1,32 1,54 1,42 0,97
  Vòng quay vốn lưu động 0,40 0,45 0,34 0,18

  4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

  Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT 25,16% 22,22% 14,61% 5.34%
  ROE 17,96% 15,69% 8,72% 1,94%
  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 62,19% 45,47% 17,41% 2,58%
  ROA 6,81% 7,55% 3,70% 0,80%

  Phân tích báo cáo tình hình tài chính:
  – Chỉ tiêu khả năng thanh toán – Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn ảnh hưởng trực tiếp từ việc giảm
  giảm nhẹ so với năm 2011 vẫn tổng tài sản, trong đó chủ yếu là mạnh về lợi nhuận thuần 79% so với
  đảm bảo mức an toàn : Hệ số hàng tồn kho là các giá trị dự án mà năm 2011 . hệ số ROA giảm phản
  thanh toán ngắn hạn năm 2012 là Công ty đang thực thiện bao gồm ánh việc tổng tài sản tăng do giá trị
  1.92 giảm nhẹ 0.12 lần so với năm dự án Long An, dự án Ehome 4 Bình các công trình tăng. Hệ số lợi nhuận
  2011. Hệ số thanh toán nhanh vẫn Dương, dự án Ehome 3 Tiến Hùng, sau thuế/vốn điều lệ giảm từ 17.41%
  đạt ở mức 0.3 lần, tương đương so dự án Nguyên Sơn, … xuống còn 2.58% trong năm 2012
  với năm 2011, đây là dấu hiệu tốt do ảnh hưởng của việc phát hành cổ
  – Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
  chứng tỏ Công ty duy trì cơ cấu phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu
  trong năm 2012 giảm đáng kể so với
  thanh khoản rất ổn định. và cổ phiếu phát hành cho nhân viên
  2011 phần lớn do ảnh hưởng tiêu cực
  để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, thông
  – Cơ cấu nợ của Công ty cũng từ nền kinh tế cũng như những chính
  qua các chính sách quản lý bán hàng
  khá ổn định, tổng nợ duy trì ở mức sách tài chính đối với thị trường Bất
  cũng như kiểm soát tốt chi phí, kết
  49% so với tổng nguồn vốn, tăng động sản trong năm 2012 vừa qua,
  quả kinh doanh của Công ty vẫn
  nhẹ so với năm 2011 thông qua sự và dự đoán còn nhiều diễn biến khó
  đang tạo được lợi nhuận tốt cho cổ
  tăng trưởng nhu cầu vốn vay cho khăn hơn trong năm 2013. Hệ số
  đông trong năm qua.
  các dự án hiện tại. ROE giảm từ 8.72% xuống 1.98%

  36 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 37

 19. Báo cáo kết quả hoạt
  động kinh doanh Doanh thu thuần năm 2012

  461.750
  triệu đồng

  Cơ cấu doanh thu
  SẢN PHẨM TỔNG DOANH THU

  2009 2010 2011 2012

  Dòng sản phẩm biệt thự 228.066 79.170 100.265 32.850
  Dòng sản phẩm chung cư 316.339 423.991 324.822 112.405
  Đất nền 38.790 302.158 111.837 209.598
  Sản phẩm nhà phố 47.404 16.531 67.515 38.657
  Kinh doanh BĐS – – 62.929 20.830
  Xây dựng _ – 36.864 20.463
  Khác 18.000 29.772 26.947

  Doanh thu thuần 630.599 839.784 734.004 461.750

  Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
  Triệu VNĐ – Doanh thu và lợi nhuận năm 2012 lần được từ các sản phẩm được bán trước chỉ mang tính tạm thời do đặc thù về
  2009 2010 2011 2012
  lượt giảm sâu ở mức 45% và 87%. Tỷ đó, cơ cấu doanh thu của Công ty điều kiện ghi nhận doanh thu bất động
  suất lợi nhuận gộp trong năm 2012 đạt qua các năm có biến động . Công ty sản.
  CHỈ TIÊU
  44%, tăng so với năm 2011 (37%) do cũng thực hiện các chương trình ,chính
  ảnh hưởng của sự chuyển dịch cơ cấu sách, nhằm phát triên thế mạnh dòng Trong năm 2012, Công ty đã phát triển
  Doanh thu thuần 630.599 839.784 734.004 461.750 doanh thu giữa các công ty và các sản sản phẩm chung cư Ehome cụ thể như dòng sản phẩm Ehome 3 và Ehome 4
  phẩm tương ứng trong Tập đoàn. Năm sau: rất thành công qua các thông số:
  EBITDA 225.974 277.787 228.224 147.198 2012, doanh thu của Công ty mẹ NLIC
  +/ Với lợi thế sở hữu hơn 500ha đất (1) tiến độ bán sản phẩm giai
  EBIT 233.428 262.958 215.432 134.849 chủ yếu từ các sản phẩm có tỷ suất lợi đoạn 1 Ehome 4 đạt 100% các đợt
  nhuận gộp cao (năm 2012: 74% – năm có vị trí chiến lươc dọc theo các trục
  Lợi nhuận trước thuế 226.872 245.916 193.280 59.591 chào bán (Đợt 1 tháng 7/2012: 34 căn,
  2011: 76%) có xu hướng tăng tỷ trọng lộ phát triển hạ tầng quốc gia, nằm
  Lợi nhuận sau thuế 189.442 181.719 137.172 30.545 trong các vùng phát triển đô thị theo Đợt 2 tháng 1/2013: 88 căn).
  mạnh từ 15% lên đến 45%. Trong khi
  đó, doanh thu của Công ty con NLADC định hướng Nhà nước, Nam Long đã tiến độ bán sản phẩm giai đoạn 1
  Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 158.632 186.633 107.202 24.641 tạo doanh thu đáng kể trong dòng sản
  chủ yếu từ dòng sản phẩm chung cư Ehome 3 đạt 77% tương ứng 256 căn
  Ehome với tỷ suất lợi nhuận gộp 33% phẩm đất nền với 209.598 triệu đồng, trên tổng số 331 căn chỉ trong 7 tháng
  EPS (*) 4.170 3.125 1.772 264 chiếm 45% trong cơ cấu tổng doanh
  -45% có xu hướng giảm từ 44% (2011) xuống kể từ tháng 8 năm 2012;
  Tăng trưởng doanh thu 71% 33% -13% thu và tăng 87% so với năm 2011.
  -87% 24% (2012). Tỷ suất lợi nhuận ròng đạt
  Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 35% 18% -43% (2) giá trị khách hàng ứng trước tương
  7% giảm 6% so với năm ngoái do sự +/ Tỷ lệ đóng góp doanh thu từ chung
  48% 37% 44% ứng với Ehome 3 và Ehome 4 khá ấn
  Tỷ suất lợi nhuận gộp 42% tăng cao của chi phí vay tài chính trong cư có phần giảm từ 44% năm 2011
  7% tượng là 87 tỷ và 72 tỷ.
  Tỷ suất lợi nhuận ròng 25% 22% 15% năm. xuống 24% trong tổng doanh thu
  Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, năm 2012 nhưng vẫn chiếm vai trò
  (*) Điều chỉnh quy đổi để phản ánh sự chia tách cổ phiếu.
  với đặc thù là doanh thu của sản phẩm quan trọng trong cơ cấu doanh thu với
  bao gồm doanh thu sản phẩm được 112.405 triệu đồng. Việc giảm doanh
  bán trong năm và phần doanh thu thu thu từ chung cư so với năm 2011 này

  38 NAM LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 39

Download tài liệu Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng File Docx, PDF về máy